Βικελαία Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

Μέγαρο «Αχτάρικα»
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 – 409700-710-711
Fax: 2813 – 409701
Εmail: vikelaia@heraklion.gr

Μέγεθος Γραμματοσειράς