Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις Οδηγίες Εγκατάστασης. Χρήση ΜΟΝΟ με Internet Explorer
Copyright@2007, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Σχεδιασμός:Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ)