99181 – ΣΘΕΝΟΣ-METANET

Αριθμός τεύχους

Νο.: 3

Χρονική Περίοδος

Ημερομηνία Έκδοσης

1861 - 86
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο

OCR
Σύνολο σελίδων:
Σθένος"
(Metanet)
Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίς στα Οθωμανικά (ενίοτε Λατινικά), με διεθνή
ειδησεογραφία. Εκδίδονταν στο Ηράκλειο απο τον
Coudsizade Noury
(Κουντσιζαντέ Νουρή) στο τυπογραφείο "Γνώση". Η έκδοση πρέπει να άρχισε
στις αρχές Νοεμβρίου 1898.
Αριθ. Φύλλου
Σελίδες
Αντίτυπα
Χρονολογία
6
4
4
23.11.1898
4
, ι
23.2.1899
24
25
26
4
4
4
1
28
20
27.5.1899
18.6.1899
26.6.1899
28
4
23
117.1899
33
4
1
30.7.1899
35
36
37
4
4
4
39
44
38
18.9.1899
25.9.1899
2.101899
. »
J
)

Ô*
_£Λ* —
i1"^*-J J' J
φ-λ
4İ--
,
JT
'
jJ.;*«4j j

'-O
«Ι—*Λ— '
•J J;U_ ^ ^
.1
vl',j

y
il
ί_Γ
J/. ^-r.
ıs·" 4*-r
«ι .»-
4'
J^-
.
jj-ir-lit stj ^ôt

îc'ji •j::_»iT_j
4.
r

ï. y
.
j

JLîL»

J*
İti-,
d-jlJle fJ
4: )
j:^^-·
ι^^-:«·Ι
j-^s
Γ- ♦

î.f li j,JST;l
^5*—*
«α:-

Μέγεθος Γραμματοσειράς