92178 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ Μ ΚΡΗΤΙΙ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 12 Όχτωβρίου 1912 ΑΡΙΘ. 54
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσιι τοΟ Ήμετέρου ΎΐτουργιχοΟ Συμιβουλίου διβρίζομεν Γενικήν Διοικητήν Κρήτης μιτά
των -καρΐρτημάτων αυτής τόν Κύριον Στίρβνον Δρ«γ·»αην «ρφην Πρόεδρον τοθ Ύπουργικοβ Συμβουλίου.
Ό Ήμιέτερος Πρόι^ρος τοθ 'Τ*ουργικ5θ Συριβουλ(»υ καί Ύπουργος επί των Στρατιωτικόν
και έκτ»λίτΐι τ*> Διάταγμα τοβτο.
Έν
11 Οττω6ρον
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τό Υπουργικόν
Ό ΙΙρόεδρος
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Τα μέλη
Λ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Ν. Λ. ΓΤΡΔΤ02
Λ. Κ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ
ΕΜΜ. ΡΒΠΟΤΛΗΣ
ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς