91737 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

108

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

29/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΙΤλΡλΡΤΗΙλ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
ΗΝ Κ Ρ Η Τ Μ
ΤΚΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
Έν Χανίοις- τη 29 Δεκεμβριού 4942 — Αριθ. 108
ΓΕΝιΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Κατά Βασιλικόν Διάταγυ,α υπό χρονολογίαν 28( Δεκεμβριού
1912 έπιβάλλεται ίιήμερος κάθαρσις, μή συμπεριλαμίανομένου
τού ϊιάιίλου, εις τας άπό 28 Δεκεμβριού έ. 2. προελεΰσεις έκ
πάντων των λιμένων τΐ)ς Κρήτης, εφαρμοζόμενον άμ« καί των
άλλων σχετικών διατάξεων τοΰ άπο 18ης Μαίου 1911 Βασιλι-
*5θ Διατβγματος περΐ χολέρας.
II
βδί ροΓΐέ έι Ιβ. οοηηαΐ833,θ6 άα ρυΐόΐίο β4 άθ ίου.9
ϊηΙέΓβδδόδ ςαβ, ίι 1» βιΓιΐθ 1'υη αοίβ (Ι'ϊηοΙΐδβΓναϋοη
α.68 πα63ΐιΐ·θ5 ηυο,Γ&ηΙβηαΪΓβΒ βη νί^αθϋΓ βπ
28
δΐιΓνβηιι
1912

(1β 1α 8υάβ 1β —τ- τ
10 ϋαηνιβΓ
άβ ΐοα3 1β3 ροΓΐβ άβ Γΐΐθ άβ
30111111363 ά&Π3 1θ
Ιβ3
Οόιβ οηΐ
ΚογΕΐαιηβ, λ ρεΐΓΐίτ ιΐθ οβϋβ άιίθ, έι αηβ
άβ άβυχ ]οιΐΓ8, ηοη οοπιρπβ 1β ίΓ^βί, οοηίοΓΐηέηΐθητύ
ίΐιιχ άΪ8ρο3Ϊϋοη3 βη νΐ^αβαΓ άα άόθΓβι Κοναΐ άα 18
Μαί 1911.
Ι
»**,
," δ.χ-' /
ι ι Ι
ι
·»· ,"> -' (»ι 4 Κ
:

VI
Οί-

Μέγεθος Γραμματοσειράς