93017 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΪΙΑΡαΡΤΗΜα ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔθΓΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
ΕΝΚΡΗτΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 17 Νοεμβριού 1910 — ΑΡίθ. 61
.85
II
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ένη ττιν παραίτησιν ττς Κυβερνήσεως, έκλέγει να οχορίζε» τρυ.ελή Εκτελεστικήν Έ-
«1π©τελουμένην έκ των χ. χ. Βασίλειον Σκουλα, Μανουσου Κοι;νδουρου χα Γεωργίου Μυλω-
■ν Χανίοις τ^-17 Νοευ,^ρίον 1910
Ό Πρόβδρος
Α. Κριάοης
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Η Ι^ΤΙΑΕΕΤΙ^Η ΒΪΙΙΦΡΟΪΙΗ
ίτβ' δ^ει τό {/«» χοβνθλβγί^ν 30 Σεπτβιιθοίου 1908 |;ή^ισμα της έν Κρήτ*, Βουλης των
νίατ4 υπό χρονολογίαν 4 Μαίβα καί Π Νοεμβοίου έ. ί. ^ινΐίσματα τής Συνελεύσεως
'Δποφαο*{ζκι καί διατάξη
Άνατίθααα χϋ καθήκοντα τΛς Ανωτέρας Δ«υθύν(ϊεο)ς των 'ίσωτερικών κα '^ξωτερχκών χα
ρρνως ΐΛς Πιιδείας είς τόν κ. Βαϊίλβιον Σκονλΐν, τάκαθΑκοντα των Άνω:έοων Διευθύνσεων των
Οι|Κ>νομι*ίών κα προϊωοινώς τΛς Δημοσίας Ασφαλείας είς τόν κ. ΜανοΟοΌν Κούνδονρον κα τΑ
κοντα της Ανωτέρας Ινευθύνσ'εως τής Δικαιοσύνης είς τόν κ. Γεώργιον Μυλο)νογιίννην
Ό Προεδρεν'ων τής Έκτελΐστνκής 'βπιτροηής θέλει δημοσιευθή τό παρόν Αιάταγμη.
•Εν Χανίοις τ*> 17 Νοεμβρίου 1910.
Ό Π|β(ο>εύο>ν Τα. Μίλη
Β. ϋ ΣΚΟΥΛΑΣ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Γ: ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
β
: η -■*
Ρ Α
Ι _"
•-4
1 Γ -
ι > Λ'ΐ.
'*-■- βΫ
Μέγεθος Γραμματοσειράς