40780 – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΜΟΣ Δ' / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΩΝ 1715-1752 (ΕΓΙΡΑΣ 1127-1165)

Αριθμός τεύχους

Νο.: 29
[

Τίτλος Αρχείου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Τ.Α.Η.
\

Τίτλος Υποαρχείου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ
l

Συγγραφή/Μετάφραση/Επιμέλεια

409

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

b

Περιγραφή

Περιέχει: Από αρ. μετάφρασης 1893 (Κώδικας 14, σελ. 133, 1/2 Αυγούστου 1715) έως αρ. μετάφρασης 2488 ...

w

Σχόλια

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 1986

Αριθμός Τεκμηρίου

4
e

Είδος Τεκμηρίου

Μετάφραση

Ημερομηνία Τεκμηρίου

28/5/1984

Αριθμός Σελίδων

409

Αριθμός Ηλεκτρονικών Σελίδων

424

Μέρος Συνόλου

1/1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.
Μέγεθος Γραμματοσειράς