40289 – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΜΟΣ Γ' / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΩΝ 1694-1715 (ΕΓΙΡΑΣ 1105-1127)

Αριθμός τεύχους

Νο.: 30
[

Τίτλος Αρχείου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Τ.Α.Η.
\

Τίτλος Υποαρχείου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ
l

Συγγραφή/Μετάφραση/Επιμέλεια

480

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

b

Περιγραφή

Περιέχει: Από αρ. μετάφρασης 1153 (Κώδικας 8, σελ. 3, 28 Μαΐου 1694) έως αρ. μετάφρασης 1892 (Κώδικα ...

w

Σχόλια

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 1986

Αριθμός Τεκμηρίου

3
e

Είδος Τεκμηρίου

Μετάφραση

Ημερομηνία Τεκμηρίου

0/0/1978

Αριθμός Σελίδων

480

Αριθμός Ηλεκτρονικών Σελίδων

490

Μέρος Συνόλου

1/1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.
Μέγεθος Γραμματοσειράς