39798 – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΜΟΣ Β' / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΩΝ 1672-1694 (ΕΓΙΡΑΣ 1083-1105)

Αριθμός τεύχους

Νο.: 31
[

Τίτλος Αρχείου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Τ.Α.Η.
\

Τίτλος Υποαρχείου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ
l

Συγγραφή/Μετάφραση/Επιμέλεια

479

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

b

Περιγραφή

Περιέχει: Από αρ. μετάφρασης 533 (Κώδικας 3, σελ 169, 30 Απριλίου 1672) έως αρ. μετάφρασης 1152 (Κώδ ...

w

Σχόλια

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 1986

Αριθμός Τεκμηρίου

2
e

Είδος Τεκμηρίου

Μετάφραση

Ημερομηνία Τεκμηρίου

-

Αριθμός Σελίδων

479

Αριθμός Ηλεκτρονικών Σελίδων

490

Μέρος Συνόλου

1/1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.
Μέγεθος Γραμματοσειράς