39297 – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΜΟΣ Α' / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΩΝ 1672-1694 (ΕΓΙΡΑΣ 1083-1105)

Αριθμός τεύχους

Νο.: 32
[

Τίτλος Αρχείου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Τ.Α.Η.
\

Τίτλος Υποαρχείου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ
l

Συγγραφή/Μετάφραση/Επιμέλεια

462

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

b

Περιγραφή

Περιέχει: Από αρ. μετάφρασης 1 (Κώδικας 1, σελ 1, 27 Αυγούστου 1657) έως αρ. μετάφρασης 532 (Κώδικας ...

w

Σχόλια

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 1986

Αριθμός Τεκμηρίου

1
e

Είδος Τεκμηρίου

Μετάφραση

Ημερομηνία Τεκμηρίου

0/2/1975

Αριθμός Σελίδων

462

Αριθμός Ηλεκτρονικών Σελίδων

500

Μέρος Συνόλου

1/1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.
Μέγεθος Γραμματοσειράς