41205 – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΜΟΣ Ε' / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΩΝ 1752-1765 (ΕΓΙΡΑΣ 1165-1179)

Αριθμός τεύχους

Νο.: 28
[

Τίτλος Αρχείου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Τ.Α.Η.
\

Τίτλος Υποαρχείου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ
l

Συγγραφή/Μετάφραση/Επιμέλεια

271

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

b

Περιγραφή

Περιέχει: Από αρ. μετάφρασης 2490 (Κώδικας 26, σελ 246, 21 Ιουνίου 1752) έως αρ. μετάφρασης 2840 (Κώ ...

w

Σχόλια

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 1986

Αριθμός Τεκμηρίου

5
e

Είδος Τεκμηρίου

Μετάφραση

Ημερομηνία Τεκμηρίου

15/3/1985

Αριθμός Σελίδων

271

Αριθμός Ηλεκτρονικών Σελίδων

284

Μέρος Συνόλου

1/1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.
Μέγεθος Γραμματοσειράς