Αριθμός εγγράφου 243

Αριθμός

Νο.: 119
m

Αριθμός Φακέλου

57130_243
d

Είδος Τεκμηρίου

Επιστολή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

29/7/1872
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Επιστολή της Δημογεροντίας προς της Δημοτικές Εφορίες Χάρακα, Πόμπηιας, Μακρών, Σίβας, Πιτσιδίων, Τυμπακίου, Βοριζίων και Γέργερης, προκειμένου αν χορηγήσουν μεταφορικό μέσο στον διορισθέντα από την Δημογεροντία διδάσκαλο που θα επιθεωρήσει τις ετήσιες εξετάσεις των Σχολών.

Τοποθεσία

Χάρακας, Πόμπηια, Πιτσίδια, Τυμπάκι, Βορίζια, Γέργερη, Μάκρες.

Κύρια ονόματα

Νιωτάκης Εμμ.