Αριθμός εγγράφου 196

Αριθμός

Νο.: 195
m

Αριθμός Φακέλου

59027_196
d

Είδος Τεκμηρίου

Επιστολή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

19/5/1879
i

Αριθμός Σελίδων

1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Συνέχεια της α.α. Επιστολής της Δημογεροντίας Ηρακλείου προς την Δημογεροντία και τη Δημοτική Εφορεία Λασιθίου, απαντητική στην α.α. 182 προηγηθείσα επιστολή, με την οποία γίνεται αποδεκτό το αίτημα για τη σύμπραξη των δύο Επαρχιών για την στέγαση του υπό ίδρυση Γυμνασίου, σύμφωνα με την διαθήκη Α. Παπαδάκη, στην πόλη του Ηρακλείου. Έκφραση ευχαριστιών και σκέψεις για την επίτευξη του ζητήματος. Συναποτελείται από τα α.α. 195 και 196.

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Κύρια ονόματα

Παπαδάκης Αντ.