Αριθμός εγγράφου 203

Αριθμός

Νο.: 203
m

Αριθμός Φακέλου

59027_203
d

Είδος Τεκμηρίου

Επιστολή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

20/5/1879
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Συνέχεια της α.α. 201 Επιστολής της Δημογεροντίας Ηρακλείου προς τον Υποπρόξενο της Ελλάδας στο Ηράκλειο, Ιω. Κυπαρίσση, στον οποίο διαβιβάζονται στοιχεία για την κατάσταση των σχολείων στην πόλη του Ηρακλείου, τα τμήματα, τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό και τα προσόντα των διδασκόντων, τα διδασκόμενα μαθήματα κ.α, προκειμένου να χρησιμεύσουν γα την υποστήριξη του αιτήματος της στεγάσεως του υπό ίδρυση Γυμνασίου Κρήτης, στην πόλη του Ηρακλείου.Συναποτελείται από τα α.α. 201, 202, 203, 204, 205, 206

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Κύρια ονόματα

Κυπαρίσσης Ιω. Υποπρόξενος