Αριθμός εγγράφου 181

Αριθμός

Νο.: 180
m

Αριθμός Φακέλου

62833_181
d

Είδος Τεκμηρίου

Απογραφή μαθητών

Ημερομηνία Τεκμηρίου

11/4/1883
i

Αριθμός Σελίδων

1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Διαβιβαστικό έγγραφο του δημοδιδασκάλου οικισμού Αποστόλων Πεδιάδος, Α. Σγουροβασιλάκη, προς την Εφορία, με το οποίο αποστέλλεται κατάλογος εγγεγραμμένων μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με προηγηθείσα εντολή της Τμηματικής Εφορίας.

Τοποθεσία

Απόστολοι Πεδιάδος

Κύρια ονόματα

Α. Σγουροβασιλάκης (;)