Αριθμός εγγράφου 182

Αριθμός

Νο.: 181
m

Αριθμός Φακέλου

62833_182
d

Είδος Τεκμηρίου

Απογραφή μαθητών

Ημερομηνία Τεκμηρίου

11/4/1883
i

Αριθμός Σελίδων

1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Κατάλογος εγγεγραμμένων μαθητών του σχολείου Αποστόλων Πεδιάδος, τον οποίο αποστέλλει ο δημοδιδάσκαλος του σχολείου Α. Σγουροβασιλάκης σύμφωνα με προηγηθείσα εντολή της Τμηματικής Εφορίας (βλ. α.α. 181 σχετικό διαβιβαστικό). Σύμφωνα με τον κατάλογο στο σχολείο είναι εγγεγραμμένοι 32 μαθητές, άπαντες άρρενες. Κατά μέσον όρον παρακολουθούν κάθε μέρα το μάθημα 27 μαθητές.

Τοποθεσία

Απόστολοι Πεδιάδος

Κύρια ονόματα

Α. Σγουροβασιλάκης (;)