Αριθμός εγγράφου 199

Αριθμός

Νο.: 197
m

Αριθμός Φακέλου

62833_199
d

Είδος Τεκμηρίου

Αίτηση χορήγησης αδείας

Ημερομηνία Τεκμηρίου

10/6/1883
i

Αριθμός Σελίδων

1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Αίτηση του δημοδιδασκάλου της δημοτικής σχολής του οικισμού Σχοινιά, Δ. Δελληγιαννάκη, προς την Τμηματική Εφορία, για τη χορήγηση 8ήμερης άδειας απουσίας από΄τη θέση του, για τη μετάβαση του στο Ροδάκινο Αγίου βασιλείου και στο Ρέθυμνο.

Τοποθεσία

Σχοινιάς Μονοφατσίου, Ροδάκινο Αγίου Βασιλείου, Ρέθυμνο

Κύρια ονόματα

Δ. Δελληγιαννάκης