Αριθμός εγγράφου 340

Αριθμός

Νο.: 337
m

Αριθμός Φακέλου

62833_340
d

Είδος Τεκμηρίου

Αίτηση επαναξιολόγησης

Ημερομηνία Τεκμηρίου

9/9/1883
i

Αριθμός Σελίδων

1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Αίτηση του Δημοδιδασκάλου Πιτσιδίων Φρ. Διαλλεκτάκη για την επαναξιολόγηση του κατόπιν νέων εξετάσεων, με στόχο την ανακατάταξή του σε νέα μισθολογική κλίμακα.

Τοποθεσία

Πιτσίδια

Κύρια ονόματα

Φραγκίσκος Διαλεκτάκης