Βιβλίο Δημοτολογίου

Ως πρώτο βήμα, έχει ψηφιοποιηθεί ένα βιβλίο Δημοτολογίου Ηρακλείου («Ευρετήριο»), στο οποίο καταγράφονται γεννήσεις πολιτών κατά τη χρονική περίοδο 1850-1930.