Βικελαία Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

Μέγαρο “Αχτάρικα”
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 – 409700-710-711
Fax: 2813 – 409701
Εmail: vikelaia@heraklion.gr