Αριθμός εγγράφου 211

Αριθμός

Νο.: 91
m

Αριθμός Φακέλου

57130_211
d

Είδος Τεκμηρίου

Επιστολή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

17/7/1872
i

Αριθμός Σελίδων

1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Συνέχεια της Επιστολής της Δημογεροντίας Ηρακλείου προς τον ειδικό απεσταλμένο στην Κωνσταντινούπολη, Δημογέροντα Ηρακλείου Χριστ. Αργυράκη, ενόψει συναντήσεώς του με τον εκ Κωνσταντινουπόλεως ομογενή και ευεργέτη της Δημογεροντίας Εμμ. Σπινθάκη. Συνέχεια του α.α. 210.

Τοποθεσία

Κωνσταντινούπολη

Κύρια ονόματα

Αργυράκης Χρ.