Αριθμός εγγράφου 375

Αριθμός

Νο.: 353
m

Αριθμός Φακέλου

57537_375
d

Είδος Τεκμηρίου

Επιστολή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

15/2/1872
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Πρακτικό αποφάσεως της Τμηματικής Εφορείας για το ζήτημα της διένεξης μεταξύ του καθηγητή και των διδασκάλων της Ελληνικής Σχολής Ηρακλείου, και του Σχολάρχη Νικ. Παρασυράκη. Η απόφαση αφαιρεί από τον Παρασυράκη τη διεύθυνση της Σχολής. Συναποτελείται από τα έγγραφα α.α. 375 και α.α. 376.

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Κύρια ονόματα

Παρασυράκης Νικ.