Αριθμός εγγράφου 429

Αριθμός

Νο.: 405
m

Αριθμός Φακέλου

57537_429
d

Είδος Τεκμηρίου

Απογραφή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Απογραφή Περιουσίας, Εμμ. Βιαννιτάκη, Ανεζίνας Πολυχρονοπούλας, Παρασκ. Μπελιδοπούλας, Δεσπ. Βεργοπούλας, Εμμ. Αναγνωστάκη

Τοποθεσία

Δεμάτι, Χάρακας, Καπετανιανά, Μεσοχωριό

Κύρια ονόματα