Αριθμός εγγράφου 161

Αριθμός

Νο.: 161
m

Αριθμός Φακέλου

59027_161
d

Είδος Τεκμηρίου

Επιστολή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

31/3/1879
i

Αριθμός Σελίδων

1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Συνέχεια της α.α. Επιστολής της Δημογεροντίας Ηρακλείου προς τον Υποπρόξενο της Ελλάδας στο Ηράκλειο, Ιω. Κυπαρίσση, με το αίτημα της μεσολαβήσεως του για την στέγαση στην πόλη του Ηρακλείου, του σχεδιαζόμενου Κρητικού Γυμνασίου, το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί με την φροντίδα του Ελληνικού Πανεπιστημίου, ύστερα από τη σχετική πρόβλεψη χρηματοδότησης στην διαθήκη του αποθανόντος ευεργέτη Αντ. Παπαδάκη. Συναποτελείται από τα α.α. 160 και 161.

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Κύρια ονόματα

Παπαδάκης Ιω.