Αριθμός εγγράφου 207

Αριθμός

Νο.: 207
m

Αριθμός Φακέλου

59027_207
d

Είδος Τεκμηρίου

Επιστολή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

21/5/1879
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Επιστολή της Δημογεροντίας και της Δημοτικής Εφορείας Ρεθύμνου προς την Δημογεροντία Ηρακλείου, απαντητική σε προηγηθείσα επιστολή για την από κοινού διεκδίκηση της στέγασης του υπό ίδρυση Κρητικού Γυμνασίου στην πόλη του Ηρακλείου. Διατυπώνεται ή άποψη ότι ορθότερη λύση αποτελεί η ίδρυση τριών Γυμνασίων στις αντίστοιχες μεγάλες πόλεις της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Συναποτελείται από τα α.α. 207 και 208.

Τοποθεσία

Ρέθυμνο

Κύρια ονόματα

Παπαδάκης Αντ.