Αριθμός εγγράφου 209

Αριθμός

Νο.: 209
m

Αριθμός Φακέλου

59027_209
d

Είδος Τεκμηρίου

Επιστολή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

25/5/1879
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Επιστολή της Δημογεροντίας Ηρακλείου προς τους Κρήτες της Αθήνας Ι. Ζαφειριάδη, Ιω. Λιμπρίτη, Αντ. Μαλιαράκη, Μ. Περίδη, Ν. Μελισσείδη, Εμμ. Γαλανάκη και Αντ. Ξανθουδίδη, τους οποίους ορίζει ως μέλη Επιτροπής για την εξασφάλιση της έδρας στο Ηράκλειο, του υπό ίδρυση από το Εθνικό Πανεπιστήμιο, Κρητικού Γυμνασίου, με τη δαπάνη του κληροδοτήματος Παπαδάκη Αντ. Απαρίθμηση των έως εκείνη την ώρα ενεργειών της Δημογεροντίας, και ανάλυση των επιχειρημάτων για την καταλληλότητα του Ηρακλείου ως έδρας του Γυμνασίου. Συναποτελείται από τα α.α. 209 και 210.

Τοποθεσία

Αθήνα

Κύρια ονόματα