Αριθμός εγγράφου 227

Αριθμός

Νο.: 227
m

Αριθμός Φακέλου

59027_227
d

Είδος Τεκμηρίου

Επιστολή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

11/6/1879
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Συνέχεια της Επιστολής της Δημογεροντίας Ηρακλείου προς τους Κρήτες της Αθήνας Ι. Ζαφειριάδη, Ιω. Λιμπρίτη, Αντ. Μαλιαράκη, Μ. Περίδη, Ν. Μελισσείδη, Εμμ. Γαλανάκη και Αντ. Ξανθουδίδη, τους οποίους έχει ορίσει ως μέλη Επιτροπής για την εξασφάλιση της έδρας στο Ηράκλειο, του υπό ίδρυση από το Εθνικό Πανεπιστήμιο, Κρητικού Γυμνασίου, με τη δαπάνη του κληροδοτήματος Παπαδάκη Αντ. Αναφορά στις έως εκείνη την ώρα ενέργειες των δύο πλευρών και σχεδιασμός των επόμενων βημάτων. Συναποτελείται από τα α.α. 226 και 227.

Τοποθεσία

Αθήνα

Κύρια ονόματα

Εν Αθήναις Επιτροπή Κρητικού Γυμνασίου