Αριθμός εγγράφου 243

Αριθμός

Νο.: 242
m

Αριθμός Φακέλου

59027_243
d

Είδος Τεκμηρίου

Επιστολή

Ημερομηνία Τεκμηρίου

1-13/7/1879
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Συνέχεια της α.α. 242 αποσπασματικά σωζόμενης επιστολής του καθηγητή Γαλλικών, προς την Εφορεία, την οποία ευχαριστεί μεν για την παραχωρηθείσα αύξηση του μισθού του, την οποία όμως κρίνει ανεπαρκή για τις ανάγκες τους και τους κόπους στους οποίους απαιτεί το λειτούργημά του. Τίθενται και θέματα διδασκαλίας της γαλλικής, που υπονοούν κάποια αντιγνωμία με τον διευθυντή της Ελληνικής Σχολής Μιχελιδάκη Α. Συναποτελείται από τα α.α. 242, 243.

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Κύρια ονόματα