Αριθμός εγγράφου 3

Αριθμός

Νο.: 3
m

Αριθμός Φακέλου

59027_3
d

Είδος Τεκμηρίου

Αναφορά

Ημερομηνία Τεκμηρίου

16/8/1876
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Επιστολή της Δημογεροντίας Ηρακλείου προς την Δημογεροντία Ρεθύμνου, απαντητική στην α.α. 1 προηγηθείσα επιστολή, με την οποία περιγράφονται οι ενστάσεις της Δημογεροντίας Ηρακλείου για τον νέο ορφανικό Κανονισμό και προτείνονται οι τρόποι αντίδρασης. Συναποτελείται από τα α.α. 3 και 4.

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Κύρια ονόματα