Αριθμός εγγράφου 335

Αριθμός

Νο.: 334
m

Αριθμός Φακέλου

60281_335
d

Είδος Τεκμηρίου

Αναφορά

Ημερομηνία Τεκμηρίου

8/8/1888
i

Αριθμός Σελίδων

1

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Περιγραφή εγγράφου

Αναφορά Ελληνοδιδασκάλου Γ. Πολιτάκη προς την Τμηματική Εφορεία ύστερα από εντεταλμένη εκπροσώπησή της στις ετήσιες δημόσιες εξετάσεις των Δημοτικών Σχολών Μητροπόλεως, Πλώρας, Μιαμούς, Αντισκαρίου, Βασιλικής, Βασ. Ανωγείων, Λούκιας και Καπετανιανών. Συναποτελείται από τα α.α. 334.335.

Τοποθεσία

Μητρόπολη, Πλώρα, Μιαμού, Αντισκάρι, Βασιλική, Βασ. Ανώγεια, Λούκια, Καπετανιανά.

Κύρια ονόματα

Πολιτάκης Γ.