90083

Αριθμός τεύχους

96

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

15/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  _Ιν1ΕΕΗΣ|0_ϋ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟίΝΟΣΕαΝ ΔΪΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  „ ΟΗΑΝΙΑ
  δΟΝΝΑΒΕΝϋ
  ~ 15.
  ΝθνΕΜΒΕΠ 1941
  8οητίίϊ:1βίίβΓ γ. ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ,Οηβηϊ*
  ΗβΓααβκο ιιηά ϋηιοΐε . Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηβηίβ
  Νγ 96— 'Αριβ. 96
  Ργθϊβ 3 ΒΓβοηηιβη — Τιμή
  ηηά π
  δϋΚΜΕυδΒΤΚ. 22.
  ΟΙΕ ΕΗ5ΤΜΙΝΟ ΙΕΓΖΤΕ ΡΒΟΝΤ
  ΚγΪ6£ ΐΛβππ πίθΐΐτ
  8β>π ηηά άβΓ Μβηβοη
  ηίοηί; Ιϊΐβίοβη, ννίβ βΓ ίβτ.
  ιηιΐ85 Θ3 ηιίτ; Ηίΐίβ άεβ
  £βηζβη
  νοΓ8ΐβ1
  Ιιιπ&νοπ οίηδτ, άβββ ιγ
  &βηάννο βίη άϋηηβτ δτΓβί-
  ίβπ βίοη ννΐβ βίηβ Ζ'Ληά
  βοΗηυ-Γ Ηίηΐββττ ηηά άββ ίδτ.
  αίβ ΡΓοητ., Ηοοηβχρΐοβί-
  οβΐ, 1β1ϊθη5£θί&Γΐΐ·Ηο1ι ηηά
  ΗίπτβΓ άίβδβΓ 8 ο 1ι π ιι γ
  νο1_ ηηά νν&Γΐβ! βηί άίβ
  ββίηβΓ ΗββΓβ. ϋ&8
  βίηηιβΐ! Εδ &ίοτ. Ιίβί-
  ηβπ ΚγΪ6£ πιβΗΓ, ταο ηβοΗ
  Ι ιιηά Τβο; άβΓ βο1
  ίη βίηβ ΡΓβτηάβ ηβίιη-
  . ννΌ βηοη ηηΓ άβΓ
  βίηββ βοΐοηβη
  Ηίηαηδςτΐβίτβηδ άβΓ «Ηβί-
  —ΐ&τ» βαίτβαοηί, άα ηιηββ
  <1βΓ Ηβίηιβτ ά&β Ββταηββτ- «βίη νοη άβΓ δοηίοΐεββΐβ- γβιηβίηβοηαίτ ίη άββ νοΓ- άβΓβτβ Ββταηββτββίη β,β- τπβΓάβ». Νίοητ οβ- ββ βΓβΙ ΪΓΐροηάβίηββ β/ϋ ηηι άίβ Ηβίΐηβΐ ά&Γ&η ζη βτίη- ηβΓη, ά&ββ ά&β'κ&ηζβ νο1_ «ίηβη Εχίβτβη ζ _ & ηι ρ ί _&ιηρίτ.. ν7αβ τα&Γ άβηη άίβ νοΓ —Γίβ?βζβίτ ? Οβίαββτββίη «ΙβΓ ΚΓ&ίτβ, βίη δβΐηηιβΐη, ηίοητ ίύΓ άβη ΚΓίβ?, αοβΓ ΙΐΌτζάβηι αηοη "(Αγ ίηη, ταβηη 3βΐηαηά άΐββ 8—αι- _.βΐη ιιηά άΐβββ άβΓ Ζ«- -ηηίτ νβΓρίΗοηίβτβ Κγαγ* 4ββ 8β_ιηιβΐηβ νβΓηιηάβΓη ταοΐΐτβ. "ννοηΙνβΓβίβηάβη, άίβ ίηηβΓβ ΚΓβίτ, βοβΓ ίηβοίβΓη αηοη ταίβ οβί ^άβτη άαββίηβταΓ-βη "ν*ο1_ άίβ αηβββΓβ, βΐβ ίβάβ Κγ&Η 1>ίβ αη άίβ Ο,Γβηζβη άββ
  Μδκΐίοηβη ?βητ. ϋββ ίητ
  βίβ ηηι ίηΓβΓ ββΐοβτ χαίΐ-
  Ιβη ηηι ζή Ιοΐβίοβη, τοειβ
  *ίβ ίβτ. υηά ηίβΓ ταοΐΐίβη
  ηηββΓβ Οβ^ηβΓ άβη τπβηΓ-
  ηβίτ ηαίίοηβΐβη Ι/βοβηβ-
  ίβάβη «ηββΓββ νοΐ^ββ
  «ιΐΜοηηβίάβη, * βΓΓβίοηίβ
  «β άοεη η&οΗ Ιβη^βη
  ΙβηΓηηηάβΓΐβη βηάΙίοΗ
  βαηι ζίπβίίβη Μβΐβ ίη ββί-
  ηβΓ ΟβΒοηίοηίβ βίη Μαββ
  νοη Ββίβίοηββίη, νοη νβΓ-
  ββίηβΓ
  ιο^
  Είηζβΐηβη νοηι Οαηζβη
  «πά άεβθίΐηζθη νοιη Είη-
  ζβΐηβη Γηαδ3 βίοΗ χπίβ βπι
  ϊη βίηβηι
  & νοΙΙζίθΗβπ,
  ηηίΓβηηο&ι- οΐβ &ηί άβη
  Τοά. ΤΙηά ίη άίβ·3βΓ 7βΓ
  ί&?5αη& ίδΐ «ηββΓ
  ίη άβη Κ
  ηίοητ.8 ίβΐ &13 βίηβ
  νοη υ
  Κββαιητβη ^ββε
  οηβη, βτββτβηπχ&ΓίίΒΤβη ηηά
  ζηΐεηβηίτίκβη Βχίβτβηζ :
  ηιίτ άβηι ΕΓ°;βΙ>ηΪΒ άβτ
  θΓδβββ αΐβ ΑηβταίΓ^ηηί
  άίβββΓ οίίβηοαΓ ταβτάβη-
  άβη ΜαοΗί, άίβ αΐΐββ αη-
  άβΓβ βΐβ νοη Ν&ΙηΓ αηβ
  ηιίΙίτ&ΓίβοΙι τλλγ, τβοΗΙ
  &οβΓ βίοη ίη ηιίϋτ&Γίβεηβ
  —βηάβΐΐβ, αΐβ ίηβη βίβ
  ΙιβΓαηβίοΓάβΓτβ.
  νοη 3εηβΓ η&ΐϊβη άίβ
  Ιΐ άβΓηηι ϊβ^&ηαρίί,
  ηιδ&ΗοΗβΙ ηη?βΐιίη-
  άβ ΒβΙΙϊδί Ζη νβΓΤΒΪΓ_-
  Ιιοηβη. Ιβάββ βΐίβ ΗβΓΓ-
  βοηβίΐβνοΐΐΐ &06Γ 8&Η
  ηίοΐιί ίη 1)1θ88βη ΑθβΗηι
  τηηη^βη άίβ ΗδΗβ ββίηβΓ
  ΜΗΙ βοηάβΓη ββ 8&η
  ΜλοΗΙ:, βοηάβΓη ββ
  βίβ ίη κββαππηβΙτβΓ ννβίβ-
  ηβίτ οίβ επιί άίβ ΙβΐζΙβη
  ά
  ββίηβΓ ΟϋβάβΓ, ητη άίβ
  θΓάηηηκ άητοη άίβ Ρτβί-
  ηβίτ άββ λΥοΙΙβηβ ηηά
  Ηβηάβΐηβ ίη αΐΐβη ββίηβΓ
  ΟΙίβάβΓη ζη &Γβϋίρ;βη.
  Τβάββ νβΐΐε βοΙο^βΓ Ηβητ-
  ■οηβίτ βτβΐΐίβ βίοη ζηηββ-
  οηβτ ββίηβ «βοζίαΐβ» ΡΓβ-
  8"β βηβ άβΓ ΕΓ^βηητηίβ
  ηβΓ&ηβ, άβββ άίβ Οβηιβίη-
  βοηβίτ βίηβ δβίηβνβΓθηη-
  άβηηβίτ ίβτ, οηηβ άίβ άβΓ
  Μβηβοη ηίοητ ταββΓβ, ταββ
  βΓ ίβτ. ννίβ νβτοΐββββη
  άββηβΐο αΐΐβ Κββηιρίβ
  τβη ηηά
  ηβοβΓ άίβ άίβ
  Ι ββΐηί ηηά βοηάβΓβ Ηίηβηβ-
  ΙΤβηοοβη ταοΓάβη ηιηβδδβη
  ϋβηη άίββετ ΚτίββΓ ταίΓά
  ηηι βίηβ Ιάβε βΓβίηβΗίί,
  άΐβ βίηβ Νβηοίΐάηη^ άββ
  Οβίβτββ οβΤΓβίοΙ: ηηά ίηη
  , βΓβτ ταίβάβΓ ίη άίβ _β?β
  ι νβΓββτζτ, βΐΐβ δρΓβοΗβη
  ζη νβΓβτβηβη ηηά βίβ βηί
  βίηβ ηβηβ _βοβηβιηδ£-
  Ιίοηΐιείτ ζη βίηεη.
  —Ίβ ϋβηη βηοη ηηΓ βί-
  ηβΓ άίβ αηίαββΐίοηβη Εγ-
  ίοΐκβ ηηββΓβΓ Ττηρρβη
  βηάβΓβ ββηβη βΐβ αηβ άίβ
  ββηι Οβίβίβ ΗβΓνοΓβτββταη-
  #βη? τνίβ Ιεαηη αηοΗ ηηΓ
  βίηβΓ άίβ δττβίβκίβ άββ
  ΡύητβΓβ ηηά ββίηβΓ Οβ-
  ηβΓβΙβ οβν-ηηάβΓη,- οηηβ
  ζη βΓΐΐβηηβη, άαββ ίη
  ίηηβη άίβ ρ/βηζε άβητ-
  βοηβ (Ίββοΐιίοηΐβ βτββαηι·
  ηβΐτ ίβτ. 8ο οίΐάβτ βίοη
  Ηβίχηατ ηηά ΡΓοητ ίη
  βίηβ. ϋηΓθΙ» ηηββΓβ ΤΓηρ-
  ρβη νβΓννΪΓΐίΗοΗι. βίοή
  βίη Οββείζ, άββ βίηβΐη
  ηβηβη Οβίβτβ νβΓθηηάβη
  ίβτ, άβΓ βοΐοηβ ΜαοΗτ
  ΰοβΓάίβ νδ1_βΓ ίβταίη-
  ηβη ταίΓά, άβββ βίβ ηβηβ
  Οβιηβίηβοηαίΐβη οίΐάβη
  Ικδηηβη. ΝηΓ βίη βοΙοηβΓ
  8ίβ£Γ ίβτ 8*βταο11τ. ΝηΓ βίη
  βοΙοΗβΓ ηιίΓά άββ ΕΓ£βο·
  ηίβ άβΓ βοηταβΓβη ηηά
  βοηταβΓβίβη Κ&ηρίβ ββίη,
  άβη ]β άίβ ΜβηβοΗβη-
  ταΰΓάβ ητη ΪΓΐΓβΓ δβΐοβί-
  θβΗαηρτηη^ ταίΐΐβη ζη
  Ιεαιηρίβη ηβΐτβ. ν7βηΓεηά
  άββ Κβηιρίββ ηιηββ αηβ
  ηηββΓβηι νο1_β άίββε νηΐ-
  Ικαηίβοηβ ΚΓβίτ; άβΓ Νβη-
  οίΐάηηβτ ΗβΓαηββτβηοΙτ
  αχβΓάεη. ν7βΓ βίη αΐτββ
  Ι^βοβη πχβίτβΓ ίύΙΐΓί, _αηη
  ββ ηίοΗτ. ν7βηβ ηηββΓβτη
  νοΐ-β, αχβηη ββ άβη νβΓ-
  βηοΗ άαζη τηαοητβ, ταβηη
  ββ βίοη βΐηίβΐΐεη Ιίββββ,
  ηιίτ ββίηβΓ ΙκηηΙτίβΓβη
  Μαοηΐ άίβ ν7β11: ζη &β-
  ηίββββη. ΗβΓΓβοΗβη Ηβίββτ
  άητοη άίβ ν7β1τ ΜηάηΓθΗ-
  ^βηβη, βίβ ζηίηηβΓβτ βΓ-
  ίαβββη ηηά άοοη ζη ίηη.
  αΐβ πΐβΓβ βίβ ηίοΗΐ. ϋίββ
  "ννβΓτεη ηηά ΕητιπβΓτεη
  Ηβίββί ΗβΓΓβοηεη.
  Αηβ ηηββΓβηι /οΐΐκβ ηετ-
  αηβ ηιηββ ββ κβϋίΐάβΐ
  ιπεΓάεη. Εητβοηείάβηά
  άαοβί ίβτ, άβββ ^6άββ
  Οΐίβά ηηββΓββ νοΐ^εβ άβ-
  ζη οβΓβίτ ίβί. ^βτζτ βτϋτ
  ββ ηοοη ίηι Ιβΐζίβη νοΐΐίβ
  ^βηοββεη άεηι ζη οβ£β£-
  βέη, άββ ηηβ ζη ηηββΓβηι
  Ιάβαΐ ηίηΐβϋβτ. Μβ{? βΓ
  ββίη, ταίβ βΓ ταίΐΐ: βΓ ηιηββ
  βρηβΓβη, άαββ Βββίτζ Ιιβίη
  8β1θβ1ταβΓί. *8ί:, βοηάβΓη
  βίη βοζίαΐββ Βίηάβ^ΐίεά.
  ΝηΓ αΐβ βοΐοηββ ^ίοί ββ
  ι βίηβ ννίβάβΓβίηββτζηηκ
  άββ Βββίτζββ ίη ββίηβ
  Κβοητβ. Εγ81 άββ Αηί-
  ^βορίβτΐβ ίΐίβββτ βηβ άβηι
  ^-βηζβη ζηΓαβοΙί, άβββ ναχ
  άεηΐβοΐιββ δοΗίο^ββ! ηβη
  ηηι
  ζτπβίτβΓ Οηΐηιιη^ ?β?βη
  άίβ βίηβ νβΓί&ββαηβτ, άίβ
  βίη νοΐϋ βΐεΐι ^βϋβη πια33,
  ηηι βίοΐι ίη ββίηβΓ ΡΓβί-
  ηβίτ ζα βητίβΐτβη :
  θΓάηνιη^ ββίηβΓ ΟΙίβάβΓ
  1>ί8 ζαπι Ιβτζΐβη* Οΐίβά
  ν7&β άβητβεη ίβτ 1η άβΓ
  Τ/νΌϋ, ΐβηιαΐβ &1β ϋβητ-
  ζιιγ νΥβΙί, -&ηι, ά&β
  ηεη.
  Ιη άίβββηι ΒβηηΙΐΓβϊβ
  βίβηά άβΓ ΡηβΙΐΓβΓ, βΐβ
  εΓ οβί άβΓ ΕΓδίίηηη^ άββ
  3· ν7Ην7, άίβ νοΓ βΐΐβη
  νδΙΙίβΓη βίοηίοβΓ ζιχ χηβ-
  εΗβηάβ ίηηβτβ Κ.βεΗΐ£βΓ-
  τί^ηη^ ββϊηββ ιιηά ηηββ-
  Γββ Τηηβ 8Τβο. Εδ ίβτ; άίβ
  Οβηιβίηβοή&ίτ εΐηεδ νοΐ-
  _ββ ηηι ίηη ϊββοΗΙοβββη,
  άίβ χηίτ άβηι δοΗταβΓτβ
  ____
  Αη (Ιι γ 1 Γαιΐ/υΊϋ,ι.11 5 ^Ικίΐι ,κη/ΰ
  Γαλλο—Ελβετικά σϋνορα. ^λβετοι στρατι οται ύττοδέχονττι
  Γερμανοΰς συναδέλφους των.
  ΟΕΒ ΗΑδδΕΝδννΕΗΤΕ βαΗ0Εδ&ΕΗ933Ε
  Άπό τή.» τενε'ηνέιι τ ι ό
  ΡΙΛ την
  οη Καΐιΐίΐηίεη
  ,, ^__, τ)ΐι ΒΜΐλ,έ'ο; τής Ρουμχνίας Μιχαήλ.
  ό Βασιλεύς είς τό μέσον
  Ζγηϊοήβ8 ϋοΐΐιΐηιεητ;
  8ΤΕ
  ΕΝ Ι1ΕΒΕ ΤΒΙΙΡΡΕΝ
  ΚΕΒΤδΟΗ
  8ΤΑϋΤ ϋΝϋ ΗΑΡΕΝ ^IΕΟΕΝ ϋΝΤΕΚ ϋΕΜ ΒΕΟΒΑΟΗΤΕΤΒΝ
  ΡΕϋΕΚ ϋΕυΤδΟΗΕΚ ΑΚ.ΤΙΧΙ.ΕΐαΕ.
  Αηβ ρ
  ο,ηβπϊβΓ, 14- ΝονεΐηοεΓ.
  ϋββ ΟοβΓΐίο—.τηβηιΐο άβΓ
  Αηϊ άβΓ Κγϊγπ βτεΐιεη
  ηηββΓβ Τταρρβη άίοΗτ
  νοΓ ΚεΓΐβοΙ). δτβάτ: ιιηά
  Ηβίεη Ιίεκ-βη ηηίβΓ άεηι
  οβοο&οηΐείεη Ρεηετ άεηΐ-
  βοηβΓ ΑΓίί11*ϊΓΪε.
  Όϊβ _ηίτνν·βίίβ ββτζτβ
  ΚηββτβηοβτΙβΓίεη οβί δβ
  —ββΐοροΐ άιΐΓθΗ Βοηιοβη-
  νοΙΙΐΓβίίεΓ βηββεΓ Ο εϊεοΗτ
  ζβΓβΙοβΓΐβ ννΐεηίίβτβ
  ηιίΙίτβεΓίβεηβ ΑηΙββΓβη
  ίτη Η&ίεη αηά οββοη&β-
  άίβτε 2 &Γθ58εΓβ ΡΓβοΗΐεΓ.
  ν7βίίβΓβ ^η{^βηβ^^^ί£β
  ΓίοηΙεΙεη βΐοΐι β-β^βη άίβ
  αηβ ΚβΓΐβεΗ ίΐηεεΐιΐεη-
  άβΛ ΤΓηρρβη. ΚβηιρϊΠίΐ^
  ζβηβτβ νβΓβεηΙεΙεη ΜβΓ
  οβί 2 ΤτβηβροΓτβΓ ηιίτ
  ζηβ. 55°° Βγτ.
  Αηοη βη άεη ηβΟΓίβτεη
  Αοβοηηίϋεη άβΓ ΟβτίΓοητ
  ννιΐΓάεη οεττΗοηβ Καηιρί-
  βΓίοΙβτβ βΓζίβΙτ.
  Ιη δββ?εΙ>ίετ ηηι Εηο;-
  Ιβηά οββοη β β ά ί?ίβη
  άίβ
  03νβίίηβτ:εΓ
  βϊη^εβετζτ ν/βΓβ&, δηβά-
  Ιίοη ^ον7β8τοί^ βίη βΓΓοεβ-
  ββΓββ Ηαηάβΐθδοηίίί ηηά
  ΙΐοΐηΙΐαΓάίβΓτβη ηιΐΐ %η
  τετ
  βο ννίβ
  Το& άββ Ηβίβηβ Ρ&1ΐηοι*1η.
  Ιη ΝοΓάαίΓίΙεβ ζβΓβοηΙη-
  άβηιβοηβ δτιΐΓζΙΐβΓηρί
  Βαη-
  _6Γ8τβ11αη?βη οβί Τ ο¬
  ΐβίηάΐίοηβ
  Είηζβΐηβ
  άοβ εΓοεητβτ
  Να1ΐΓ3ΐ:Ιίοπιαΐ3η-'
  Βετΐίη, ΝονεηιΙιεΓ
  ϋεη ΙΐΗΐίεηεΓη ίβΐ εϊπ ΗεΓΓ-
  ροΐΐΐΐδοΐιεδ Οοΐίαηιεηί:
  ΐη άΐε Ηϊηάΰ 8τεί.ι11εη. Βεί
  εΐηειη βείβηεεηε
  ΟίίίζίεΓ ίαηά δίοΗ εΐη
  Ιίοΐιεδ ΚαηάδθΙΐΓθΐοεη άεδ
  θΓθϊδεη Η3αριςϋ»ΓΐΐεΓ5 άεΓ
  Ν&ηοδΙβπηεε ,,Ο. δ. ,Ι' ( Ιηδ,
  Ργορ, Ο. Η. Ο. Μ. Ε. Ρ",
  ννεΙοηεΓη ΗεΓνοΓ^εΙιϋ,
  ηηιεΓ άεη ΟΓίΐζίεΓεη
  είηε
  Α'ΐί-ΐ^Ιιεη ·»ΓΓβ§;εη.
  κοπιπιυ ποοΐι 1)β3δοΓ : Ώ ι?
  Ιιε ΟΙ)ίΓΐΐοπιιη-η ο ίπ
  Ν ιΐιο^τ ·ίετ>Ί δίοΐι πιεΐΐεΓ ηιΐτ.
  άβΓ Μί ηαηκ άοΓ ΟίίΐζΐεΓβ
  3υδεΐηαηάεΓ, οα% "εΐη γ>ιϊ
  ί
  ί ύοεΓ άΐβ
  Ροΐϊϋίΐε δΐοΗ θΓεϊΙ Γη3θηΙ. Είη-
  ήεϊδβκ ε» ΐη άεητ
  Ι)εαΙν5θ1)1 ιπγ! ' είη?
  άεδ Κυ ηιηαηΐδΐηπδ
  ίΐι ηιιϊ^-,ΐε. Ειηΐίϊΰ »γϊ-
  ΟΐίίΛβΓε ^ςΐιείηεη α1^3
  πιΐι ίΐίβδβηι Ζΐεΐ 01ιατοΙιΐΊ1·ϊ
  αήά άεδ ΡΓαδΐάεηΐβη Κοοβ3Γ ζ3ηΐΓβίεΗβ ογϊ-
  Ιίδοηε ΟίίίζίβΓβ' Αηδϊθδδ ηβη- !
  ηιβη. ΌβΓ είηβ Ραηΐίΐ οεΐπίίΐ
  άΐβ Ο3α11ίδϊβη, «Ιεηεη άΐβ
  Βπΐβη/ηαοΐι άεη εΓνν3ΐιηιβη
  ΚΕρροΓΐβη — ννδΠΓδοΙιβίηΗοη
  ηιίί: ΚβοηΙ—δοΐιΐ&ρρΐιεΐΐ νοΓ-
  ννβΓίεη, νν3ε1ΐΓεηά άίβ Ο3α1-
  Ιίδίβη ΐΗΓεΓδβίΐδ η3οη άεη
  ίϊΐβΐοηβη «ϊΐοΐι ΰοετ άίβ δραβΓ-
  Ηοηνΐείτ· άετ θΓΪΙίδθΗεη Ηίΐ-
  ίεΐβίδΐαηο; οεΐίΐβ^εη. ΜεΙΐΓ
  3ΐδ άίεβεΓ Γΐ3εαδ1ΐε1ιε Ζ3η1ι
  ηιίΐ άεη ίΓ3ηζδδΐδοΙηεη ^3η-
  άεδ νεΓ ΓβετεΓη—ά3δ
  Η3αρτςα3ΓΐίεΓ
  ,^εΐάετ 1ίε5εη ννίΓ Εη^ΐ3εη-
  άβΓ δβΐίεη αηδβΓβ ν*εΓ5αη
  άείβη"—ίηίεΓεδδίεΓΓ αη^ ά3δ,
  νν3δ άίε βπτ;ίδοηεη ΟίίίζίεΓε
  ίη Ν3Ηθδί; ηβοη άίεδετη ογϊ-
  ιίδοηβη ϋοΐςαηιεηϊ ΰβεΓ ίητε '
  ϋ35 ΓίΓΙΓ,ΐί,ςΐΙβ Οτι
  άο ΐη Ν3ΠΟ5Γ 1ΐ3ΐ ηαη 3ΓοεΓ
  άαιΐιβΓ βίπ Οβ(ίβη3Γ^αΓηεηί:
  5βΓίίί, άβδ ίη ΜθδΙ:3ΐι (οάθΓ
  ίη δ^τηαΓΛ) ηοοΐι δοΐιΐίηιηΐίτ
  πΐΪΓ^εη τηιΐδδ ήΐδ ^άβ ρΓΐνητβ
  ΜεοκβΓβί ΐη Οίίίζ»ίτ<5^1η1>«5
  οαβΓ Ζεΐϋεη, βοεη ιαεΐΐ <^δ πιι- Ηΐ3Γθίίίζίδδβη Οΐ3Γίΐ1ίυβΓ τΓ3β)ϊτ:. ϋίε Γ)ΓΪϊίδθ1ιεη Οοηε- Γ3ΐ5ταβο1βΓ, άίε άίβδββ ΏοΙίΐι- ηιεηΐ νβΓ{35δ ηαβηιΗοη ζατ ΟίίΐζίεΓε άΐε Ηοίίηαη^ 3ΐ»δ, ίη νν'αηΓηείΙ: βίη ίαετ δοαι3βΙαηίοη νοη άεη Η α <ί- δβηδΐχΐβΓΐβη Οπιηά- δ3εί:ζεη βηΐίβΓηβη νοη άβηεη ηΐ3η δΐοΗ ΐη νβΓζαιβίίΙαηυ αβϋβΓ εΐηβ ΐηΐ- 1ίΐ3εΓΪδοΗβ ΝϊβάεΓΐα^ε 3Π- Ιοοΐΐεη Ιΐεδδ." Ε5 δίηά 3ΐδο άίε 8τ3Γίη νεΓΐΓΪΐτ, αηά άβΓ δϋατζ δ~1ίπδ αηά άεδ Κοηι- ηιαηίδηιαδ ίδί ΐη άβη Αυ&εη ίπιιηεΓΐιίη είηίΐίεΓ ϋΐΐΐΐδοΙιεΓ ΟβηβΓ3β1ε ΐηι άεΐεη άεηΐςεη. Εδ ΙιβΐδδΙ ά3 ννδΓΐΙΐοη : . ,,νΐεΐε Οίίΐζΐετε αηά δοΐ άβϊεη, ΐη εΐηεπι ΐηκΓΐηΙίυίνεη &ε»εη άεη Κοηιηιαηΐδ- εΓζο^εη, ζεί^εη αη ζννεΐ{ε11ΐ3ιΐτ: εΐη ΟείαεΗΙ άβΓ ιιηά άεδ ν7ΐάεπΐπ11εηδ ^εηαετνεΓ άετ Τ3ΐδαο1ιε, άίε ννεο1ΐδε1ί3ε11β άεδ Κτΐε- ννβηη ά3δ ιιιϊγκΠοΙ) άΐε Οβίηεηΐε άβδ θΓΪυίδοΙιεη νβΓ- ΙοΓηεηάεΐεη ίαεΓ άΐβ"Βο1δθΓΐε- ηΐίδΐεη δίηά, ά3ηη αΐΪΓά πΐ3η- νβΓδΐ3εηά1ίοη, άίβ Ηγάερ3Γΐί δςΐιββαηιεη. ϋπΐΐδοΐιβ ΟοβΓΐίοπιηιιηάο ίη Ν3ΠθδΙ ίδί; ηαη 3ΐ>εΓ Ιίεϊηίβ-
  ιηβ&δ άβΓ Μείηαιι^, ά3$ί άίο
  ΒοΙδοΗβαΐίΝΐεη ηίοΐιΐ άοοΐι εΐ¬
  ηβ ίαβΓ Εη°;ΐ3ηά ηαεΙ·/1ϊο1ιβ
  Κοΐΐε δρίεΐεη. ννΌπη άίοββ
  Κοΐΐε 5εδί:εΙιτ, αχΪΓά ίιη ίοΐ-
  ζατη ΑΠϋεΓΐεη άεδ
  ιυίδτίβοηεη Καδδΐαηά
  Ρεδΐδΐεΐΐαα^ ΐδΐ
  Ιΐοΐι
  :, ΓοεδοηάεΓδ ίπι Ινίοηίε
  ΚΓΪτίΙί, άίε &εΓ3άε ϊεΐζΐ ΐη
  Εη&ΐ3ηά 5εϋ3δτ αη γγεγ αΜζα-
  τεΐοΐιεηάεη Ηΐΐίε βτεΐιΐοΐ: ν.ΪΓά,
  ννεΐοΐιε άΐε τε&ίεΓβηάε δοΗίοΙιΙ:
  ίη Εη^ΐαηά άεη ΒοΙδθΗεννί-
  ςΐεη 3η°εάεί1ιεη ΙΜδδτ. Όΐεδβ
  αηιιΐίοΐιε 1οΓίτίδ£Γΐε Ρεδΐδΐεΐ
  1αη§: άατίτε άβηιη&οη δοννοΐιΐ
  1>εΐ άεΓ | ΒπΙΐδθΗεη
  ρβΓΐβί ννίβ 1)βί άβη
  ιυίβτίδθΐιεη ΜβοΗΐΗαοεΓη ίη
  δοαφταηίοη δβΐθδΐ βίπΐ-
  «^εάβ Βοιη1)ε, άΐβ ηαί εΐη
  δοννοεΐΐδοηεδ ϋθΓί {^Ιΐΐ, Ιοεάεα-
  Ιεί; εΐηε ννεηί&εΓ αιιί ^η<ίοη. Ι^άεΓ Τ3η1ί, άεΓ »η άοΐ ΟδΐίτοηΙ αο^βηαΐζΐ ννΐτίΐ, 1>β·
  ■'εαιε'; βίηεη Τ3η1ί ί
  άεΓ ίη άβΓ ννεδΐΗοπεη
  οάβΓ οεί είηεΓ Ιηναδίοη
  ΤαΓ^εί αηά δ&πεηδ εΐηρε-
  δβΐζϊ ννβΓάεη 1ί3ηη.»
  Όίε Ηεετε αηά νδ11<εΓ άετ δο^εΐαηΐοη δΐηά αΐδο ΐΐ3θ1ι ΙθΓΪϋίδθΗεΓ Ααίίαδδαηρ; ΐοΗ άαζα άα, ίίιτ ηΐβη'δίοη ζα νεΓτοΙατεη αί ά Η3ΐ)εη υϊγ ΪΓ ^ειζτ; ϊτ Μαη εΓΓΪηηεΓί; ί,ΐοΐι, ά;ι^δ εΐικ: ^Ιειοηΐααΐεηάε · Αεαδ5εΓϋη>ί
  άεδ οπΐΐδοΐιεη ΜίηίδΐεΓ·» Μο-
  οΓβ ΒΓαϋαζοη ογ είηί^εη
  ννΌοηεη ίη Εη^ΐπηά είηε ΙίΠ-
  Ιίδθΐιβ Ζηδρίΐζιιηΐί ά. γ Οε-
  . 4» +Λ»|
  Σ-/ΊΙΣ 2α
  ΤΟΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙΜΛΕΥΤΑΙΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  Οΰτε ό πόλεμος οΰτε κα) οί Ι οθ. *Η επίδρασις τοθ άτόμου επί
  'ΛΛ'Λ"ηι Αιιηηηηην «Α τταοαυεΙ- Ι τοθ συνόλου καΐ τοθ συνόλου επί
  δνθρωποι ήμποροθν νά τταραμεί
  νούν παντοτε οί. ΐδιοι. Πρέπει νά
  λησμονήσωμεν την εντύπωσιν,
  πό! είχομεν άλλοτε, δτι καπου
  ύσάρχει μΐα στενή λωρίς νής» Μ'α
  έπικΐνδυνος γραμμη τυρός ή ο-
  ποία λέγεται μέτωπον καί Οτι
  όπισθεν τής γραμμής αυτής τοθ
  τιυράς ευρίσκεται 6νας λαός καί
  άναμένει την νίκην των στρατευ-
  μάτων τού Αύτοΐ είναι τοθ τταρελ-
  δόντος. Τώρσ, δέν ΰπορχει πλέον
  πόλεμος, κατά τόν οποίον 6νας
  λαός είναι χωρισμένος επί τι 6ιά-
  στημα άπό τα πεπρωμένα τοθ
  οτοατοό τού, πόλεμον, μετα την
  > ηξιν τοθ όποίου ό στρατιώτης
  8ά επιστρέψη σπΤτι τού καί 8ά
  οΐσοάνετοι τόν εαυτόν τού ξένον.
  Καί εάν ποτέ γεννηθή ή ύποψΐα
  ενός τοιουτοο διαχωρισμοΰ ^τών
  «μ&τόπισδε», ό «άΗαχος πλησυ·
  ομάς» όφειλει νά έπανακτήση τα
  ουναίσοημα, ότι £χει κοινήν μοί¬
  ραν μέ τον στρατόν τού. Δέν
  ύπάρχει δέ άνάγκη άεροπορικής
  έπιδρομής δ·ά νά ένδϋμηθοθν τα
  μετοπιοθεν, ότι ολοκλήρους
  ό λ οί ό ς ά<ωνίζεται υπέρ τής υ¬ πάρξεώς τού. Τί 6έ ήτο ή πρ&πολεμική ττε- ρΐοδος , Μια σομΐΓυξις 8λ.υν των δυ όμεων, μΐα συγκέντρωσις δυ- νάμεων, 6χι μέ σκοπόν τόν πό¬ λεμον Και δμ^ς ακριβώς τόν πόλεμον εϊχε σκοπόν ή σύμπτυ- ,ις αυτή, δια την περίπτωσιν καδ' ν ήοεΛε τις εμποδίση την ρηθεϊ- σαν συγκέντρωσιν των δυνϊμεων, ή όποΐα έσψυρηλάτει το μέλλον. "Υπονοοϋνται φυσικά αί έσωτερι- καί δυνάμεις. Άλλά δι" £να λαόν, όστις €χει Ισχυρόν τό αΐσσημα τής ζωήΓ, ύπονοεΐται καί ή έξω- τερική 'δ,ιναμις, έφ' δσον κάθε δύναμις πρέπει νά φδάνη τα άνώ τατα υρια τοθ δυνστοθ. Αύτό τό κάμνει διά τόν ίδιον εαυτόν τού, διά νά παραμείνη αύτο ττού είναι. Αύτό ακριβώς ηθέλησαν οί άντί- τταλοί μας. Να άποκόψουν δηλα- δι τό πραγματκόν νήμα τής ζω- ής τού *αοϋ μας, διότι ό λαος μας απέκτησε δια δευτέραν φοράν είς την ιστορίαν τού, μετά τό- σους αίωνα;, τό μέτρον τής αυτο¬ συντηρήσεώς καί τής αντιλήψεως των Ιστορικόν δρων τής υπάρ¬ ξεώς τού, τής σημερινής καί τής μελλοντικής. "Οταν κατέστη φα- νερα ή δύναμις αυτή, ή όποία έκ φύσεως ήτο κάθε άλλο παρά οτραπωτική, μετετράπη δμως είς τοιαύτην όταν άντιμετώπισε προ- κλήσεις, τα απο ελ^σματα ήσαν' ■πράγματι μεγαλειύδη", Άνέκοοεν οί λαοί επολέμησαν διά νθ έξελιχ&οθν μόνοι των ανευ εξωτερικών εμποδΐων. Έν τού¬ τοις κάδε λαός κυριάρχων διέβλε πε το ϋψος τής δυνάμεώς τού, ουχί είς άπλΰ ψηφίσματσ, άλλά είς την άποκτηθεϊοαν και υπό τού τελευτα ου μέλους αυτού σο¬ φίαν, διά νά ένδυναμωθΓ) τα ου- ναΐσοημα τής τάξεως είς δλα τα μέλη τού μέ την ά ι νότητα των ττράξεων καί των δ,-λήσεων, καί τοιούτος λαός κυριάρχων εθετε ιίρος λύσιν κατ' αρχάς τό «κοινω νικόν» τού πρόβλημα άναγνωρί- ζων οϋτως ότι μΐα κοινότης είναι μΐα ένωσις διά τγ> ϋπορζΐν της,
  άνευ τής οποίας ό άνθρωπο; δέν
  ί»ά ήτο ο,τι «.ϊναι. Πόσον ώχριοΰν
  επομενως όλοι οί άγώνες διά
  δευτερευοντα συντανματικά δι-
  κοιώματα ενώπιον τού μοναδικοϋ
  ου/ταγματικοΰ δεσμοϋ, τόν οποί¬
  ον τρεπει ά αποκτήση εί; λαος
  διά νά δυνηθή νά εξελιχθή ελευ¬
  θέριος ! Τα ξιςμεταξύτών
  με/ων τουμέχρικσί
  τοϋτελευταίου έ ξ α ύ-
  τών ! 'Ό,τι Γερμανικόν ύιάρχει
  άνά τον κόσμον, ΰποιος έγεννή-
  8η εις τόν κόσμον Γερμονός,
  πρέπει νά παραμείνη τοιούτος μέ
  την βοήθειαν ολοκλήρου τοθ λα·
  τοθ συνόλου
  τοθ άτόμου πρέπει νά λειτουργή,
  όπως ή κυκλοφορία τοθ αϊματος
  είς 6να οργανισμόν, άδιαχωρΙ-
  στως μέχρι Βανάτου. Καί δια τα
  Σύνταγμα αύτό είσήλθεν ό λαός
  μας είς τόν πόλεμον, δ οποίος
  6έν είναι εί μή 6 παραμερισμός
  δρων ζωής έξω τής πραγματικότη
  τος ευρισκομένων, δνευ άξίας καί
  νεκρών, διά τούς όποίους θά πρέ¬
  πη νά πολεμήοουν δλοι οί λαοί
  ηνωμένοι. Διότι 6 πόλεμος αύτός
  γίνεται διά μίαν ιδέαν, πού σκο-
  πός της είναι ή νέα διαμόρφωσι;
  τοθ πνεύματος, τό οποίον καί θά
  τό καταστήση αργότερον Ικανόν
  νά κατανοή δλας τάς γλώσσας
  καί νά τάς ένώση είς μίαν νέαν
  δυνατότητα υπάρξεως.
  Πώς εΤναι δννατον νά ίδη" τις
  άλλως τάς άσυλλήπτους επιτυχίας
  των στρατευμάτων μας, εάν δχι
  ώς προελοούσας άπό τό πνεϋμα
  αύτό; Πώς εΐνα·«^υνατόν νά θαυ-
  μάζη την στρατη<ηκήν τοθ Φύρερ καί των στρατηγών τού, εάν δέν άναννωρΐζη, δτι έντάς αυτών ευ¬ ρίσκεται συγκεντρωμένη όλόκλι-)· ρος ή Γερμανική Ίστθρία ; Μόνον δι" αύτοϋ τοθ τρόπον Μ έ τ ω- πονκαίλπόςτωνμετό- π ι σ θ ε ν άποτελοϋν μίαν ένό- τητα.Διά των στρητιών [μας πραγ- ματοποιεϊται £νας νέος νάμος, έχων την αφετηρίαν τού είς ε"να νέον πνεθμα, τό οποίον θά απο¬ κτήση τοιαύτην ισχύν επί των δι¬ αφόρων λαών, ώστε νά δυνηθούν ούτοι νά σχηματίσουν νέας κοι- νωνίσς. Μονον μία τοιαύτη νίκη είναι έπισυμητή, καί τοιαύτης φύσεως δα είναι τό άποτέλεσμα των δυσ<όλων άγώνων, των δυ σκολωτέρων έξ δσων ποτέ άνέ- λαβεν ή άξιοπρέπεια τοθ άνδρώ- που διά την αυτοσυντήρησΐν τού. Κατά τό διαστημα δέ τού πολέμου πρέπει να όρυσοώμΈν έκ τού λα- ού 'μας την ύφαιστειώδη αυτήν δυναμιν τής νέας διαμορφώσεως ι ή <, ζ υ ή ς. Έκεϊνος ό οποίος έξακολουδει νά ζή την παλαιάν τού ζωήν, δέν συμβάλλει είς τόν σκοπόν τούτον. "Αλλοίμονον είς τον λαόν μας εάν 6έν εΐχε την έμπνευσιν νά θελήση να άπολαύ- ση τα άγαδά τοϋ κόσμου χάρις είς την μέλλουσαν δύναμίν ^του. Κυριαρχώ σημαίνει διερχομαι διά τοϋ κοσμου τούτου, τύν άντιλαμ- βάνομαι ένδομύχως, ,καΙ δμως έ- νεργώ ώς νά μή υπήρχεν. Αυτή ή άξιοποίησις καί ή αφαίρεσις τής άςΊας καλείται κυριαρχία. Η κυοαρχία δα προέλθη άπά μέσα άσό τον λαόν μας. Σημαντι- κωτάτη πρός τουτο σά είναι ή προθυμία εκάστου μέλους τού λαοϋ μας. Την στιγμήν αυτήν πρέπει καΤ ά τελευταϊος συμπα- τριώτης μας νά αποβλέπη πρός τα Ί^εώόη μας. Οΐοσδήποτ'ε πρέπει νά κατανοήση, ότι τό κατέχειν δεν έχει αυτο καθ" έαυτό αξίαν, άλλ' ότι χρησιμεύει μόνον ώς κοι¬ νωνικάς κρϊκος. Μονον υπό την άποψιν αυτήν τό κατέχειν δα έ- πανακτήση τα δικαίωμά τού. Μό¬ νον αί ουσιαι είς τάς οποίας ύπο- βάλλεται τό .Σύνολον έπιστρέ- ψουν πάλιν είς το Σύνολον, τό οποίον ημείς ονομάζομεν «Πε¬ πρωμένα τής ΓερμανΙας». Έντος αυτού τοθ κύκλου των ίδεών ευρίσκετο ό Φύρερ, δταν καιά τα ένκαινια τού 3ου "Εργου τής Χειμερινής Πολεμικής Βοη¬ θείας ανήγγειλε την δκαίωσιν των Ιδικών τού καί των ίδικών Ι μας πράξεων, την όποιαν ίπρεπε | νά άντιληφθοϋν θλοι οί λαοί. Γύ- ρω άπό αυτόν ευρίσκεται ή κοι· νότης ενός λαοϋ, ό οποίος δη- μιουργεί τα π-πρωμένα τού διά τοθ ξΐψους, άφοθ προηγουμένως εΐχε λάβέΐ την ττερί τούτου άπά φα^ιν. ΔΩΡΕΑΙ ΪΒΕΡ ΤΟΥ ίβ^ΟΪ_ΟΡΦ»ΙΙΟΙΡΟΦίΙΟΥ 1) Ή κκρια Χολιοπούλου κατέθεσε δρσχ. 1000 άντί μνημοσύνου τοΰ πρ6 ένΐις Ι ετους φονευθέντος συζυ- γου της. £) Ό κΰριος Σπυρίδων Βσρουδάκης δραχμάς 200 είς μνήμην Σπυρίδωνος Χατζη6ακΐ|. ΉΔ)νσις τοΰ'Ορφανοτρο φείου εύχαρισΐ&ΐ θερμώς. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ ΚΑΤΑ Τ3Υ ΕΛΣΙΝΣΚΙ ΕΛΣΙΝΣΚ1, 14.-Κατά τό τελευταίον είκοσιτετράω- ρον ή Σοβιετική άεροπο- ρία ενήργησε τρείς έπιδρο- μας καιά ιής πόλεως. Ά- ναμένετσι ή έκδοσις επισή¬ μου ανακοινωθέντος, περί τού άποτελέσματος των έπιδρομών αυτών. Ι&3Ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Τα Γερμανικά οτρατεύματα προελαύνοντα έφθασαν είς την περιοχήν τού Ροστϋβ ' Χανιά, Σάββατον 15 1941 Η ΠΟΛΙΣ ΚΑ Ε Υ Ρ ΣΚΟΝ Ο ΑΙ ΥΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ Κ Ο ΙΥΡΟ Α ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.— Πληροφορίαι στρατιωτ. πηγής άναφέρουν δτι τα Γερμανικά στρατεύ- ματα έφθασαν ήδη διά εροπορίας εσημείωσαν άπέτυχε. σημαντικήν προέλασιν Ή Γερμανική οεροπο- καί πρός την ™Α- ι "■'" «**"· «λ™ ™ν επι" ρ η Μό σχαν. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας οί Μπολσε- νικηφόρου προελάσεω; ; βίκοι, μιμούμενοι τους _. _χ . ______λ.. ,·™-, "Δμμπιιγ- άνυυ^ωσαν είς την περιοχήν τού Ροστώβ καί δτι αί πεζι- Αγγλους. φραγμόν άνυψωσαν άεροστάτων καί δυνάμεις έν στενη | πέριξ τής Μόσχας, πλήν συνεργασία μετά τής ά- δμως ή προσπαθεία των ρία χθές, πλήν των επι- τυχεστάτων άποτελε- σμάτων της είς δλους τού τομείς τοϋ Άνα- τολ. Μετώπου, κατέστρε ψε καί τα μεγάλα πολβ- μικά έργοστάσια Μολο- τώφ. Σχόλια τοθ Γερμαν. τυ- που επι τοθ προχβεσι- νοϋλόγουτοΟΡοϋζβελτ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.— Ι είς τα φεουδαρχικά καί σα τόν σύζυγον της ή ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.— εις τα φεουοαυ,χ,ι.Λ1* λ«,ι «^ ^,^» ν,^^^,ν,. „.„ ., Ό Γερμανικός τύπος άπολυταρχικτι συστήμα- Κα Ροΰζβε?α ύποστηρί- άσχολούμενος μέ τόν λό- | τα των. ΤΑρα ό κίνδυνος ζειτόν πόλεμοντήςπείνης ^*----*-ο-^- ->--. Ι »^,, Λ·η.ΐΓν«Γ>Λΐτι«ώ» ρΙριι· εναντίον ολοκλήρου ττϊς
  γον τοϋ Ροΰζβελτ τόν
  εκφωνηθέντα ύπ' ρύτοϋ
  έπ' εύκαιρίατήςέπετείου
  τής άνακωχής τοΰ παγ¬
  κοσμίου πολέμου καί εί-
  οικώς διά την περικο-
  πήν ήτις άφορά την Ά-
  μερικανικήν Νεολαίαν,
  γράφει δτι ό κ. Ροΰζβελτ
  ένφ συνιστά είς την Νε¬
  ολαίαν νά μιμηθή τούς
  γενναίους Άμερικανούς
  πολεμιστάς πρός προ¬
  στασίαν των Δημοκρατι-
  κών ελευθεριών, προδί-
  δει τόν άγώνα αυτόν,
  διότι ύποστηρίζων την
  Αγγλίαν καί τα Σοβιέτ
  καταπροδίδει τάς Δημο¬
  κρατικάς ελευθερίας, ά-
  φού ώς απεδείχθη καί ή
  Αγγλία καί τα Σοβιέτ
  άγωνίζονται διά την υ¬
  ποδούλωσιν των λαών
  τών Δημοκρντικών έλευ- εναντίον ολοκλήρου τής
  θεριών, καταλήγουν αί > Εύρώπης.
  έφημερίδες, δέν προέρ- ' Άς μάθη, καταλήγει
  . ^ ..ί----- -λ. Ι α εφημερίς, ή Κα Ροϋζ-
  χεται άπό μέρους τής
  Γερμανίας, αλλά άπό
  αυτόν τό Ροΰζβελτ.
  ΠΗ!»! ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΠΑϋΙΑΕΙΣΤΗΝΙΙαν ΡΟΥΖΒΕΑΤ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. —
  Ή Τουρκική εφημερίς
  «Τζουχμουριέτ» είς άρ¬
  θρον της έπιτίθεται δρι¬
  μύτατα κατά τής Κάς
  Ροΰζβελτ, ή όποία είς
  τελευταίον λόγον της ύ-
  περημύνθη τοΰ συζύγου
  της,δσον άφορά την στά¬
  σιν αυτού διά τόν άπο-
  κλεισμόν των λαών των
  κατεχομένων υπό τής
  Γερμανίας Εύρωπαϊκών
  εδαφών. Ύποστηρίζου-
  βελτ δτι βοηθοΰσα τόν
  αστικόν πληθυσμόν της
  Εύρώπης, θά σώση τούς
  λαού; αυτής άπό τόν έκ
  πείνης θάνατον, διότι
  είναι απολύτως εξηκρι¬
  βωμένα δτι ή Γερμανία
  οΰτε έχρη-τιμοποίησεν·
  άλλ' οΰτε και θά χρησΐ"
  μοποιήση άπό τ' άπο'
  στελλόμενα τρόφιμα οΰ¬
  τε ένδράμιον δι' εαυτήν·
  Ή συνέχισις τοΰ άττο-
  κλεισμοΰ, καταλήγει ή
  εφημερίς, έπιφέρει την
  ψυχικήν ένότητα τής
  Εύρώπη; παρά τό πλευ¬
  ρόν τής Γερμανίας.
  ΕΚΡΗΞ12
  Ε1ΣΑΜΕΡ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 14.-Τ6
  έν Ίλινόϊς, μέγα εργο¬
  στάσιον πυραμαχικών, υ¬
  πέστη χθές τρομακτικήν
  έκρηξιν. Άγνοοθνται τα
  αϊτια τής έκρήζεως ταύ¬
  της. _______________
  ΔΙΑΝΟΜη ΣΠΙΡΤΩΝ
  Τό Μονοπώλιον Χανίων
  ανακοινοί δτι την προσέχη
  Δευτέραν Ι7ην Νοεμβριού
  άττό ιής 9—12 π. μ. θά χο- (
  ρηγήση άνά ε'ν κυτΐον πυρεΐα '
  πρός δραχ. 3 Εκαστον είς [
  κάθε ιίπομικόν· δελτίον τρο- Ι
  φΐμων, επί τή προσκομίστ)
  αύτοθ, συμφώνως πρός την
  ύπ' άριθμ. 18450)5—11—41
  Διαταγήν τής Γεν. Διοική¬
  σεως Κρήτης.
  (Έκ τοθ Μονοπωλείου Χα¬
  νίων).
  Άρι&. Πρωτ. 4518
  Διεκ. 2443
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Διακηρύττει, δτι
  ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
  17- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  κυκλοφορει έν Χανίοις
  "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΝ,
  ΗΜΕΡΗΖΙΑ ΠΡΠ ΓΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΜΕ ΥΛΗΝ ΠΛΟΥΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΗΝ
  ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  Ζητήσατε δλοι την Δευτέραν
  τόν "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΝ,,
  ΧΗΜ.- Οί συνδρομηταί τής «ΜΙΤΤΕΉϋΝΟΒΒ^ΑΤΤ ΡΙΙΕΚ
  ΚΚΕΤΑ» 04 λαμβάνουν άπό τής προσεχούς Δευτερας τόν «ΠΑΡΑ¬
  ΤΗΡΗΤΗΝ», δστις θά έκδέοεται είς Ελληνικήν μόνον γλώββαν.
  Έκτίθεται είς
  πλειοδοτικήν δημοπρα-
  ! οίαν ένώ-ιον τής Δημνρ
  χιακής Έπιτροπής.
  Ι 1) Ή οιετής ένοικία-
  «ις των ύπ' ά^ιθ. 3, 8,
  Τ, 9, 11, 1», 14,
  1», 143, *4, «Ο,
  «7, «8, *9, 3Ο,
  3 1, 33, 38, 37,
  38, 39,
  43, 44,
  49, «1,
  8», 61, β!ϊ, 63,
  64, β«, β7, 6Η,
  β», 71, 7*, καί 74
  καταοτημάτων τής Δη-
  μοτικής άγοράς.
  2) Ή 8ι· ε'ν τρίμηνον
  ένοικίααις των οημοτι-
  κων Ιχθυοπωλείων.
  3) Ή διετής ένοικία-
  σις:
  α) Τοΰ είς την άκτήν
  Κουντουριώτου καφφε¬
  νείου Άκταΐον
  β) Τοΰ κάτωθεν τοΰ
  Ξενοοοχείου Πλάξα μι-
  κροΰ καταστήματος καί
  τοΰ είς αύτό ανήκοντος
  άνοικτοΰ χώρου.
  Όμοίως έκτίθεται είς
  πρόχειρον φανερόν πλειό
  «Ιοτικόν διαγωνισμόν ε¬
  νώπιον τοΰ κ. Δημάρ-
  χου:
  1) ΊΙ ένοικίαβις τοΰ
  δημοτικοΰ φόρου επί
  τοΰ ταγαρελαίου τής έφε-
  τεινής παραγωγήν περι¬
  φερείας τοΰ Δήμου Χα¬
  νίων.
  *) Ή ένοικίαοις οιά
  μίαν τριετίαν τού ύπ'
  τοΰ ύπ' αριθ. 111 δη-
  μοτικοΰ οίκοπέδου 318
  τ. μ. καί τμήματος τοΰ
  ύπ' αριθ. ΙΟβ τοιούτου
  μ. τ. 173 κειμένων είς
  τόν χώρον των τέως
  Μουσουλμανικον ΡΙίεκρο
  ταφείων.
  Αί ανωτέρω δημοπρα-
  διεξαχθήαονται έν
  τφ Δημαρχιακφ Κατα-
  οτήματι την 2Οην Λίοεμ
  βρίου 194 1 ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 4 μ.
  μ. υπό τούς δρους τοίς
  κατκτεθειμένους είς τό
  Γραφείον τής Αημαρ-
  χιακής »Επιτροπής £νθ*
  οί ' "
  Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΑΙΡΕΙΑ "ΑΗΑΤΟλΗ.,
  ( Α. Β. Ε. Α. )
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Συμφώνως τώ άρθρω 24
  τοθ ΚαταστατικοΟ καλοθν-
  ΐαι οί Μέτοχοι τής ΈταιρεΙ-
  ! άς είς τακτικήν Γενικήν Συ-
  , νέλευσιν έν Χανίοις
  Ι καΐ έν τοίς Γραφεί-
  ! οις τής ΈταιρίΊ^ς την Μην
  | Δεκεμβρίου 1941 Γμέραν Κυ·
  ' ριακήν καί ώραν ',Οην π.μ.
  μέ θέμαΐα 'Ημρρη ?1ας Δια-
  ■ τάξεως τα έπύμί,να:
  1 Ιον) 'Υαοβολή τού Ίσολο-
  | γισμοθ τής χρήσεως 1940)
  1941 μετά των σχετικών έκ-
  θέσεων τοθ ΔιοικητικοΟ Συμ·
  βουλίου καί των Έλεγ^τών.
  2ον) Συζήτησις καί άιτόφα-
  σις επί τού ανωτέρω Ίσολο-
  γισμοθ.
  3ο) Έγκρισις άμοιβής Δι-
  οικητικοθ ΣυμβουλΙου καΐ Δι¬
  ευθυνόντων Συμβούλων,
  4ον) Απαλλαγή τοθ Διοι¬
  κητικοΟ ΣυμβουλΙου καΐ των
  Έλεγκτών άπό τής ευθυνής
  αυτών κατά τό λήξαν διαχει-
  ριστικόν ε τος, καϊ
  5ον) Έκλογή τακτικών καί
  άναπληρωματικών Έλεγ¬
  κτών διά την νέαν χρήσιν
  καΐ καθορισμός τής άμοιβής
  αυτών.
  Οί δικαιούμενοι νά με.τά-
  σχωσιν τής Γενικής Συνε¬
  λεύσεως όφεΐλουν νά κατα¬
  θέσωσι τάς μετοχάς αυτών
  είς τό Ταμείον Παρακατα-
  θηκών καί ΔανεΙων, £ή παρ'
  οΐαδήποτε έν Ελλάδι Τραπε-
  ζιτική Έταιρεία ή παρά τώ
  Ταμείω τής Έταιρείας, πέν-
  τε τουλάχιστον ημέρας πρό
  τής ορισθείσης διά την συνε¬
  δρίασιν τής Συνελεύσεως,
  έντός τής αυτής δέ προθεσμί-
  άς δέον νά καταθέσωσι πα¬
  ρά τή Έταιρεΐα τάς άποδεΐ-
  ξεις καταθέσεως των μετο-
  χών των ώς καί τα πληρε-
  ξούσια άντιπροσωττειας.
  Χανιά τή 10η Νοεμβριού
  1941
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  μέν ο ι, νά λαμβάνωσιν
  γνώσιν τούτων.
  Έν Χανίοις τή" 13 Νο¬
  εμβριού 1941
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 14 Νοεμβριού.
  Τό "Ανώτατον 'Αρχηγεϊον τοθ
  ΣτρστοΟ ανακοινοί:
  Είς την Κριμαίσν τα στρα
  τεύματά μας έφΒασαν πρό
  τοϋ Κέρτς. Ή Πόλις καΐ ό
  λιμήν ευρίσκονται ήδη υπό
  τό πύρ τοθ Γερμανικοΰ πυ-
  ροβολικοΰ, ούτινος τ' άπο-
  τελέσματα φαινονται έξ α¬
  ποστάσεως.
  Ή άεροπορία μας έθε¬
  σεν έκτός μάχης πυροβο-
  λαρχίας τοϋ έχσροϋ παρά
  την Σεβαστούπολιν, κατέ-
  στρεψε δέ σπουδαίας στρα
  τιωτικάς έγκατσστάσεις τοΰ
  λιμένος, πλήζασα άμα καΙ
  δϋο Φορτηγά πλοΐα.
  Έτ^ραι άεροπορκαΙ έπι-
  σέσεις ένηργήοΓ,σαν εναν¬
  τίον των έκ τοϋ Κέρτς φευ-
  γόντων Σοβιετκών στρα¬
  τευμάτων. Μαχητκά μας
  άεροπλάνα κατεβύθισαν
  δύσ έκ των χρησιμοΓτοιουυέ-
  νων όπλιταγωγών, συνολι-
  ΕΡΤΣ
  ΙΥΡλ
  5 500
  κης χωρητικότητος
  τόννων.
  Είς τούς άλλους τομείς
  τοϋ Άν. μετώπου, εσημειώ¬
  θησαν έπιτυχίαι είς διεζα-
  χβείσας τοπικάς μάχας.
  Είς την βαλασοΐαν περιο¬
  χήν τής Αγγλίας μαχητικά
  μας άεροπλάνα, τα όποία
  ένήργουν άνΐχνευσιν έν
  πλήρει όπλισμώ έπληξαν νο·
  τίως τοΰ Λόβεστωφ έν με-
  γάλο φορτηγόν πλοίον καΐ
  έβομβάρδιααν μέ καλά ά-
  ποτελέσματα τα ναυπηγεΐα
  καΐ.τάς έγκαταστάσεΐς τοθ
  λιμένος Φαλμούβ.
  Είς την Β. 'Αφρικήν Γερ¬
  μανικά Στούκας κατέστρε-
  ψαν Βρεττανικά όχυρά πα¬
  ρά τό Τομπρούκ.
  Μερικά έχθρικά άερο¬
  πλάνα έρριψαν είς την Άν.
  περιοχήν τοΰ Ράϊχ μικρόν
  αριθμόν έκρηκπκών 0ομ-
  βών. Ό άμαχος πληθυσμός
  είχεν μερικάς ά π · ι Ι
  είς νεκρούς καί τραυματίας.
  Η ΟΙΚΟΚΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜλΤΙΣΤΗΡΙΟΥ,,
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.- Ή
  « Εφημερ1ς τοϋ Χρηματιστη-
  °/-ήυ» είς άρθρον της, περί
  ρίς δήθεν μειονεκτικότητος
  τής οΐκονομικής πολιτικήν
  τής Γερμανίας, γράφει δτι
  τουτο αποτελεί μέγα ψε05ος
  των Άγγλοσαξώνων, διότι ή
  Γερμανική οΙ<ονομ(α βελτι- οθιαι καθημερινώς, δέν έφθα¬ σε δέ άκόμη τό ανώτατον δριον τής δυναμικότητός της επί τοθ ΒιομηχανικοΟ καί Γεωργικοϋ πεδίοο, διότι δέν παρέστη πρός τουτο άνάγκη. Εάν είς την προσπάθειαν αυτήν προστεθή καί ή άπο- δοτικότης των καταλτιψθέν* των ήδη Ρωσσικών έ5α1>ών,
  τότε θά έξαχθή τό συμπέ-
  ρασμα δτι ή Γερμανική οίκο-
  νομική πολιτκή θά καταστή
  άγωτέρςτ τής Άμερικανικής.
  ΕΝΤΟΗΟΤΑΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΐΣΕΟ! ΤΟΥ ΒΙίΥ
  ίΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΤΟΗ ΑΤΤλΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.- Ό Γεν.
  άντιττρόσωπος τής κυβερνή¬
  σεως τοΰ Βισύ είς την κατε-
  χομένην Γαλλίαν κ. Ντεμ-
  πρινώ είς χθεσινάς δηλώσεις
  τού διεμαρτυρήθΐ| έντονώταΐ·
  τα κατά τής "ΑγγΑίας, διότι
  οί. άεροπόροι της κατά τάς
  έπιδρομάς των είς τα κατε-
  χόμενα Γαλλικά έδάψη, έπι-
  τΐθενται καί κατά αθώων
  Ι Γάλλων πολιτών διά τώ«
  μυδραλλιοβόλων των. Ούτω
  την 25 ΌκτωβρΙου 11 Γάλ-
  λοι αγρόται, μακράν παντός
  στρατιωΐικοθ στόχου ευρι¬
  σκόμενοι καΐ άσχολούμενοι
  είς τάς γεωργικάς των ερ¬
  γασίας, εδρον τόν θάνατον
  διά πολυβολισμών, άλλοι δέ
  πολλοί εχουν τραυματισθτ^ι:
  ύπότών "Αγγλων άεροπόρων
  ΔΙΑΜΛ
  ΠΡ
  ΤΥΡΙΑ ΤΙ
  ΙΣ ΤΗΝ Σ!
  ΣΤ
  )ΙΕ
  1ΥΡΚ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.
  ΙΚΗΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ
  ΑΓΚΥΡΑ, 14.—Ό Υπουρ
  γός των Εξωτερικών κ.
  Σαράτσο^λου εδήλωσεν
  χ9ές δτι ή Τουρκική Κυ¬
  βέρνησις θά διαμαρτυρηθή
  πρός την Σοβιετικήν τοι¬
  αύτην διά τόν τορπΐλλι-
  σμόν υπό Σοβιετ, ύποβρυ-
  χίου τού Τουρκικόν ατμο¬
  πλοίου «Έϊνά Ντερέ», δι¬
  ότι τό τοιούτον άντιτάσσε-
  ται πρός τα διεθνή νόμιμα·
  Ύπουργική μεταρρύθμισις
  είς την Τουρκ. Κυβέρνησιν
  ΑΓΚΥΡΑ, 14.-Ό πρωβυ
  πουργός κ. Ρεφή< Σεΐντάν άνέβαλε διά 2—3 ημέρας την χρήσι/ «τής άναρρωτι δτι πρόκειται νά γίνη κή ύιουργική μεταρρύσμι. σις, μεδ' δ δ' αναχωρήση διά Γιάλοβαν πρός άποκα κης τού αδείας, λόγω τοϋ Ι τάστα^ιν τής ϋγείας τού Άριδ. Πρωτ. 4531 Διεκ. 2458 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Διακηρύττει δτι έκτίθε- ται είς πρόχειρον φανε¬ ρόν μειοδοτικόν διαγω¬ νισμόν ένεργηθησόμενον ενώπιον τού την ϊί*-4ην Νοεμβριού έ. 6. ημέραν Δευτέραν καί ώ,οαν 1 Ο — 1 1 π. μ. έν τφ Δη- ^ ήΐ τι, διά την παραχώρησιν είς τόν Δήμον 8 οιτρό- χων κάρρων μ,ετά των ίππων αυτών καί τό>ν ό»
  δηγών των πρός μεταφο¬
  ράν των άπορρίμμ%των
  τής πόλεως επί τρίμηνον
  αρχόμενον άπό τής 1
  Δ)ορίου 194 1 καί συμ¬
  φώνως πρός τούς ίοχύ-
  οντας δρους.
  'Ιίν Χανίοις τη 13
  IV
  ο
  εμβρίου 1941
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ι
  ΤΟ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΤΗΡΙΟΙΪ
  ευστρ, μαυριδακη
  'Επονήρχισε τάς εργασίας τού επί
  τής όδοϋ Ταλιανοΰ (Σχοινοπλοκά-
  δικα αριθ. 46. 10—3
  Συμβολαιογραφεΐον
  ΑΡΤΕΜΙΟΥ Ι.ΚΟΥΚΛΑΚΗ
  έν Βίμφ
  Έργάζεται καθημερινώς.
  ΝΈΟΣ ΤΥι.ΟΣ
  ΓΕΡΙΑΑΙΙΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΙ
  ΒΕΡΟΛΙΜΟΝ 14.—Ό Γερ
  μανικός Οΐκος Ντορνιέ
  έθεσεν είς χρήσιν τοθ
  ΓερμανικοΟ στρατοθ νέοα
  τύπου βομβαρδιστικόν ά-
  εροπλάνον μεγάλης ^κτΐ-
  νος. Ή πρώτη δράσις <>ν
  εσημειώθη την τισρ. ι ρί-
  την είς τάς βορείους Άγ·
  Υλικάς ακτάς δτ.ου τα άν-
  τιπαραταχθεντα Άγγλικός
  Σπιτψάιρ κατεσυν'ετρίβη-
  σαν άπό τα πυρά των
  I-
  σχυροτάτων πυροβόλων,
  μέ τα όποία έ<ουν έξο- πλισθη τα νέα άεροπλάνα , τύπου Ντορνιί.. ΛΠΩΛΕΙΛ ΙΛΠΟΝΙΙίίί ΑΤΜΟΠΑΟ1ΟΥ ΤΟΚΙΟ, 14.—Τό Ίαπωνι- κόν ατμόπλοιον «Ότάσα Μαροθ» δύναται νά σεωρή- ται ώς άπωλεσδέν, διότ» άπό τής 2,7 Όκτωδρΐου δέν έδωκε σημεϊα υπάρξεώς τού. "Υποτίδεται ότι καΐ του¬ το, ώς τό πρό ημερών βυ· δισοέν «Κένρυ; ΜαροΟ», προσέκρουσεν επί σοβιετι- κης νάρκης. ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΡΑΤΣΑΚΗ έπισκευασθέν έπανήρχι- σε τάς εργασίας τού. 14264