90596

Αριθμός τεύχους

13

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Β

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  0X1ΙΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ! - ΕΙΡΗΝΗ 5Τ0Ν ΚΟΣΜΟ
  ΓΟΙΜΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  _________Όργανο τού Πολιτιστικού Συλλόγου Γωνιών Μαλεβυζίου
  ΤΑΧ. ΤΕΛΟί ΠλΗΡΏΘΗΚΕ
  ΓΒΑΦΕΙΑ: ΙΣΑΥΡΩΝ 37
  ΤΗΑΕΦΩΝΟ 242.155
  ΗΡΑΚΛΒΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΜΑΡΤΗΣ 1985
  Ετος Β' Αριθμός φύλλου 13
  ΤΙιΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
  »♦«>♦♦«>♦»♦«>♦♦»♦«>♦♦♦
  ο· ΓωνΊανοί
  στον ηόλχμο
  κ* οί Γωνιανοί
  ©τη Βορδια
  •α ίνα μαύρο
  Μινι« δεν
  εποκαμτησανε...
  ♦Φ»σ>σ>
  ♦+»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+♦♦ ♦ «. + «>♦♦♦♦«»
  ΙΔΡΥΘΕΙΓ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ΕΝ ΕΤΕΙ 19*6
  ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΙ
  ΑΡΙΘ ΔΙΠΛ ΧΧΧ»»·
  Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
  ■/·* 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
  ΔΙΟίΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΉΝ ΤΟΥ
  ΩΝΤΕΖ ΤΗΝ ΤΕ ΑΡ£ΤΗΝΚΑΤο
  ΑΠΟΝΕΜΕΙ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ
  ^ * ■
  ΓΚϊ·ΠΟΙ Ν Κ0ΜΙΝΗ1
  ΑθΗΝΑΙΕ ΤΗ
  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦ΦΦ»»Φ»»Φ»»»»ΦΦ»<»»»»»»»»»»»»»»»»»»<' »♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦, , Ο ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ! Η εφημερίδα μας είναι η πρωτη εφημερίδα που εκδόθηκε από Πολιτιστικο Συλλογο οτην Κρήτη. Η προσφορά της στα προ- βληματα και τις ανησυχίε< των Γωνιανύν όλου τού κόσμου κρίνεται από τους αναγνώστες κι εμείς ακούραστα προσπαθοϋμε , «οβι φορ6 για το καλύτερο, πάντα με γνώμονα το χωριό μας τις Γωνιές Μαλεβυζίου' μα και γενικότερα την Παγκόσμια ενη- < Μΐρωση και τα προβλήματα που απασχολοϋν τον πλανήτη μας όπως η ΕΙΡΗΝΗ και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ο αφοπλισμόν καΓη έναν-< τιωση στους πολίμους, ο άνβρωπος και το περιβάλλον τού. Στκ προοτίαθειίί μας ίχουμε τη συμπαράσταση τού Τύπου, π/ευματικων ανθρωπων, Συλλόγων και της Πολιτείας που κατα >αιρου< μας έχουν δωοτι τη χαρά των συγχαρητηρίων κι εμείς νοιώθουμε τη δικαιώση τού αγώνα μαί στο ύΐ|»ιστο σημεϊο τού. Παρακότω φαίνεται σε φωτοτυπια η περγαμηνη που απενεμήθη στο ΓΩΝΙΑΝΟ ΚΗΡΥΚΑ στις 22)12)1984 από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ. Εμείς τους ευχαριστούμε και συνεχίζουμε τον αγώνα. Δόν Δημήτριος , ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ε^^<«^^εε>^εετ—ρτ————ε———ρ—ε—~εε-^——τ—ε——^- —ε—ε—'—————ε- —— —— —— —— -—»■ -—- ■—- —τ- ■—- —^ ■— —·-—.—-—-—--—— — — -—-—-— — — —
  «Ποταμός των χρωματιστών πουλιών»
  ΟΥΡΟΥΓΟΥΔΗ: Η χώρα που διψά για δημοκρατία
  ΣυνέντευΕπ στο «Γωνιανό Κήρυκα»
  τού πολιτικού ευχαρίστου. ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΙΝΙΕΡΟ
  «Ποταμος των χρωματιστών
  πουλιων» λεγιται στην ινδιά-
  νικη διαλεκτο Γκουράνι η Ου-
  ρουγουαη.
  ■■■■■■■■--■■■■■■■
  Η χωρο αυτή με τ αμετρη
  το ποταμια που τη διαρρέ-
  ουν, τ απίραντα λιβάδια
  που βοσκουνε πανω από 35 ε-
  ■■■■■■■■■■■■■■■■

  Ι
  10 ΗΕΟ ΑΙ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΤΟΥ
  Στις ικλογες που γΐνανε την Τεταρτη 19 Δε,κεμβρη
  1984 «λεχτηκαν για το Διοικητικό Συμβουλιο τού ΠΟΛΙ-
  ΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ οί παρα-
  >ατω, που στ.ς 9 τού Γενάρη 1985 συγκροτήθηκαν σε
  σωμα ως ε,ξης-
  ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ· Προεδρος
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ Αντιπρόεδρος
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ Γ. Γρομματεα< ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ: Ταμίας ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ Μελος ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ· Μελος Επισης για την Εξ£λεγκτικη Επιτραπή εκλέχτη,καν οί ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ο ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ευχεται στο Διοικητικό Συμ- ; =^ιο κο, την Εξελεγκτικη Επ.τροπή καλή επ.τυχια οτο εργο τού Σ.υλλόγου. Π.ϊ.Γ ·Μ. •■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ κατομμυρια πρόβατα και βό- δια και τις ομμουδερες παρα- λιες τού ΑτλαντΐΊτου, είναι το κομματι τη< γής. που βρίσκε- ται στ" ανατολικά τού ποτα- μου Λα Πλάτα αναμζσα οτην Αργεντινή και τη Βραζιλία. 'Ενας πραγματΐικός παράδει σος με 2.500 000 κατοίκους φιλόξενους, ευγενείς, που δεν κρυβανε την περηφάνεια τους για τη Δημοκρατία, που ζουσανε, και που βασίλευε η σταθεροτηιτα των &εα!μών, η αγαπη της Ελευθερίας, ο σε- βασμός για τον άνθρωπο και τα δικαιωματά τού και το α- νεβασμενο πολιτιστικο επίπε- δο. Όλα τούτο μέχρι το πρα- ξιχοπημα τού Ιουνη 1973 που υπήρξε το αποκορύφωμα μιάς πορειας φασιστικοποίησης τού Κρατους που υπέβοσκε απο τις αρχες της δεκαετίαν τού 60. Ο παραδεισος τώρα έγινε τόπος συνάντησης τραπεζι- κων και κερδοσκόπων, ξένων κακοποιων συνδεμένων με τη Μαφια, Πολιτικών και οικο¬ νομ ι κων τυχοδιωκτων, πειρα- των τού κόσμου και τού χρη ματος και ανθρωπων που χρη ματοδοτουνε δικτατοριες. Το νεο καθεστώς αναποδο- γυρισς τις δημοκρατικές δο- μες, καταργησε το Κοινοβού- λιο, έθεσε εκτός νόμου όλα. τα κόμματα, τα συνδικότα, τη Φοιτητική Ομοσπονδία, ό λες τις λα'Γκες θργανώσεις, μεχρι και μεριικούς αθλητικούς συλλόγους. Η κουλτουρα χτυπηθηκε σκληρα κι όλες οί εκφρασεις της, από την εκπαίδευση ως το θέατρο, τεθήκανε σε δίωξη κι ακόμη ο Τύπος που ταπει- (νωιμίνος αη' τη λογοκρισία δεν έχει αλλη εκλογή και ή υ ποτασσεται ή διώκεται. Κλειστηικανε πάνω από 30 εντυπα και οί λειτουργίες σε πολλες εκκλησίες λογοκρινον- ται απο τις υπηρεσίες ασφα¬ λείας. Όμως εκείνο που προκαλεί μεγάλη αγανάκτηση, είναι η χτηνώδικη καταπίεση, τα βα- ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 3 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ — ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ — ΦΛβΡΑΚΗΙ —. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ — ΜΠΑΝΙΑΣ — ΕΔΗΚ ΑΝΤΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΣΥΛΑΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Γραψαμε οτο προηγούμενο φύλλο τού Γωνιανού Κήρυκα για τις κάρτες που ετοίμαζε το Πολιτιστικο Εργαστήρι να στεϊλει στους Γωνιανούς ό¬ λου τού κόδροτ/, κα'θώς και σε προσωπικότητες, εκ μέ· ρου< τού ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛ ΛΟΓΟΥ για τις γιορτίς των Χριστουγέννων και της Πρω- τοχρονιάς. Ο σκοπός πραγματοποιηθή κε και η ενεργεια διεκδικεί το βραβείο της πιδ πρωτότυπης εκδήλωοης από τα παιδία τού Δημοτικού Σχολείον που απο- τελούνε και το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ. Η ιδία £τανε τού ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΚΑΤΑΤΗ και τα παιδία που «πιάσανε» το μήνυμα τού δασκαλου δού λεφαν σκληρά για να έχουμε το αποτέλεσμα να σταλούν πάνω από 400 ευχετήριες κάρ τες ζωγραφισμίνες μία — μία και που το πιριεχόμινό τους ήτανε, οί Γωνιις, ο Ανε- μόμυλος, τα βουνά, τα καθη- μερινά βιώματα των δημιουρ- γών τους. Μια αξιέποινη προσπαθεία που σφραγΐστηια με τις πιό κολακευτικίς κριτικίς των ε¬ φημερίδων, της Νομαρχίαν, της Λα Τής Επιμορφώσης που μάλιστα τις παρουσίασε σε χύ ρο της Νομαρχίαν αλλά και μεμονωμένων ανθρωπων. Και το πιό οπουδαίο ' αν ταπάντησαν στις ευχές μας ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ¬ ΤΙΑΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝ¬ ΛΗΣ, ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝ¬ ΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ* ο • Συνίχεια οτη σελίδα 4 Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Από την ιδρύση τού ο Συλ- λογος, καθε χρονο οργανώνει συνεστιαση για το κόψιμο τηζ πιττας τού νεου χρόνου. Τούτη τη χρονια, για το 1985, η γιορτη έγινε στην αί- θουσα ΝΤΕΛΙΝΑ τού Βασίλη Σκουλα στις 26 Γεναρη και ξε περασε σε συμμετοχή κάθε προηγουμενη αφου συγκέν- Ευχαριστη έκπληξη, η πορου σιαση τού χορευτικού τμημο τος τού Συλλόγου παιδιων που «πετοξαν» στβϋς ρυβμοός της λυρας αψογα. Κι ισως α- ξίζει να πούμε πως δασκάλοι αυτών των παιδιών είναι ο Βασϊλης Μαρκογιαννάκης και η Ρένα Φραγκιαδακη που α- κιουραστα καθε βδομάδα μα- θαινουν χορούς σε όλα τα παιδία. Την περοσμενη χρονια εί¬ χαμε ευχηθεί στην ί*ια συν«- στιαση «Να μας εχει ο θεός γερούς, πάντα ν' ανταμώνου- με και να ξεφαντώνουμε». Το ιδιο λέμε και φέτος και για κά¬ θε χρονια που έρχεται. δογρεβ Ο πρόεδρον τού Συλλόγου καλοσωρίζει τους Γωνιανούς και σε λίγο θα κόψα την πίττα. τρωσε πανω από 600 Γωνια- νους και φίλους τού Συλλό¬ γου, που διασκέδασαν με κρη τική μουσική και τραγοΰδια. Η οργανωθή ηταν σχεδόν τελεία και ο κόσμος εμεινε ευ χαριστηιμίνος από την εζυπη ρετηση τού κέντρου και των ανθρωπων τού που με τη σειρά μας τους ευχαριστούμε γιατί συμβαλλανε οτην επιτυ- χια της βραδιάζ. Τη συνεστίοση τίμησαν με την παρουσία τους φιλοι και συνεργατες τού Συλλόγου, δή μοσιογραφοι και όλοι οί φο- ρεΐς τού χωρίου. Τυχερός της πιττας (που βρηκε το νόμισμα) ο Λευτέ¬ ρης Μαρκογιαννάκης που κέρ δισε έναν πίνοκα τού Γωνια- νου ζωγρΌφου Στέλιου Μαρ¬ κατάτη, αξιας 60.000 δρα- χμών, προσφορά τού Συλλό¬ γου. ΤΟ ΝΕΟ ΑΙ. ΤΟΥ ΙΥΝΑΕΣΝΟΥ ΓΠΝΙΑΝΩΝ ΑΠΙΚΗΣ Στις εκλογές που γίνηκαν την 2 Δεκεμβρη 1984 για την αναδειξη τού νέου Διοΐ'κητικού Συμβουλίου τού ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΩΝΙΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ εκλεχτηικαν οί πα- ραχατω Προεδρος: Μιχάλης Ξωπαπαδάκης τού Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος: Μαρία Παντερή τού Ανδρέα Γ. Γραμματϊας: Μήνας Μπερκης τού Κωστιαντίνου Αν. Γραμματέας: Χαρουλα Φθενού τού Εμμανουήλ Ταμϊας: Ιωάννης Παντερης τού Νικολαου Μελη: Γεωργιος Μαρκογιαννάκης τού Αλκιβιάδη Εμμανουήλ Παντερης τού Στυλιανού. Αναπληρωματικά μέλη: Μιχαήλ Αγγελακης τού Πέτρου Νικόλαος Σγουρός τού Εμμανουήλ ΜΑ. ΚΡΙ. Ο Ο ^ ·? λ:
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΓΩΝΙΑΝΟΖ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Μοθαίνομε πως ολοκληρώ-
  θηκον οί εργοσίες αποπερά-
  τωσης τού τελεφερίκ που θα
  συνδέσει τΌ Οροπέδιο της Νϊ
  δας με το χιονοδρσμικό κέν-
  τρο τού Ψηλορίίτη.
  Το Ιστορικό βουνό που πά
  λαιότερο φιλσξενούσε αντάρ-
  τες τώρα θα φιλοξενεί σχιέρ
  •και φίλους τού σπόρ.
  — · —
  ΑΠΟ το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕ-
  ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «Η
  ΦΙΡΚΑ» Γτήραμε επιστολή μί
  επαινετικά σχόλια για την ποι
  ότητα της εφημερίδας μας.
  Ευχαριστούμε πολύ και δίνου
  με την υποσχεθή πως θα δια
  τηρήσουμε το στόχο μας που
  δεν είναι άλλος από την όσο
  το δυνατόν καλυτέρευση της
  έκδσσης τού ΓΩΝΙΑΝΟΥ ΚΗ-
  ΡΥΚΑ.
  -· -
  Στις εκλογές τού «Σωματεί-
  ου Παραγωγών Ειδών Λα'ι'-
  ΚΠ< Τέχνης» που γίνανε το Δέ κψβρη 1984 εκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο χω- ριανός μας Γιάννης Μανουσά¬ κης __φ Ο Βασϊλης Μαρκογιαννάκης και η Ρένα Αστρινού — Φραγ κιαδάκη είναι οί άνθρωποι που χωρίς καμιά σικονομική ε νίσχυση διδόσικουν Κρητικούς χορούς στο τμήμα τού Συλλό γου, που λειτουργεί κάθε Πα- ροσκευή 6—8 το βράδυ. Μια νέα εφημερίδα προστέ θηκε στον Ηρακλειώτιικο Τύ- πο. Ο τίτλσς της.είναι «ΤΟΛ- ΜΗ» κι εκδίδεται κοθημερινό με επιτυχία. Διευθϋνεται από το δημοσιογράφο Νίκο Βιδα¬ κη και συνεργάζεται στην έκ δοσή της ο χωριανός μας Ηρακλής Φθενός που εκτός των όλλων είναι υπεύθυνος τού Αθλητικού ρεπορτάζ. -·- Μια Γωνιανή, η Ειρήνη Κο- τσιφού έχει κιόλας καταχτή- σει τίτλους στην Κολύμβηση κι έχει στο ενεργητικό της 4 χρόνια πείρα σαν αθλήτρια τού Αθλητικού Ομίλου ΕΓΟΗ. Γεννήθηκε το>1975, πηγαί-
  νει στην Δ' Δημοτικού και υ-
  πόσχεται πολλά με το ταλλέν
  το της.
  Έχει συμμετάσχει πολλές
  φορές στους κολυμβητικούς
  αγώνες των Χανίων, και το
  Μάρτη 1984 συμμετείχε στους
  Πανελλήνιους Εαρινούς αγώ¬
  νες Καλύμβησης της Αθήνας
  που φέτος παίρνει ξανά μέ-
  ρος επίσημα πιά.
  Ευχόμαστε πόντα επιτυχί-
  ες και δόξα για την Ειρήνη,
  τον Αθλητισμό και τις Γυνιές.
  Στις 26 Φλεβάρη άφησε
  την τελευταία τού πνοή στις
  Γωνιές ο Γρομμοτέας τού Α-
  γροτικού Συλλόγου Γωνιών
  Μαλεβυζίου Βασίλης Παντερής
  62 χρόνων.
  Απώλεια για το χωριό μας
  και για τον Αγροτικό Σύλλο-
  γο που ήτανε μέλος από την
  ιδρύση τού.
  Ζούσΐ τα προβλήματα τού
  χωρίου και πσλαιότερα διετέ-
  λεσε Κοινοτικός Σύμβουλος
  της Κοινότητος.
  — · —
  Ευχαριστούμε θερμά το Δή
  μοτικό Συμβούλιο και τον
  Δήμαρχο της Ιταλικής πόλης
  ΟΑδΤΕίΝθνθ ΟΙ5ΟΤΤΟ για
  την δωρεά αποστόλη τού ω-
  ραίου τόμου με την ιστορία
  της πόλης τους στο Σύλλογό
  μας. Ελπίζομε αγαπητοί φί-
  λοι να αναπτύξουμε τη φιλϊα
  μας με ανταλλαγές εφημερί¬
  δων, βιβλίων και γιατί όχι μ/λ
  λοντικά με μια επίσκεψη σε
  μια απ' τις δυό χώρες.
  Η Μικρασιατική καταστροφή
  ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
  Μια Σοβιετ, ηρόταση
  (Συνέχεια από το προηγούμε-
  νο φύλλο αριθμός 12)
  Η Γεωργία Βελιβασάκη εί
  ναι η μόνη γυναίκα μέλος τού
  Συλλόγου που συμμετείχε στη
  Γενιχή Συνέλευση για την ανά
  δείξη Διοικητικού Συμβουλί-
  ου στις 19)12)1984.
  Το γεγονός είναι λυπηρό
  για το Σύλλογό μας, σε μια ε-
  ποχή που όλοι φωνάζουμε για
  ισότητα, αλλά το πράγμα μέ-
  νει εκεί χωρίς να προχώρει.
  Η κριτική όμως γΤνεται' και
  φυσικά χωρίς ενημέρωση, α-
  φού οί «κριτικοί» δεν ενΐ)με-
  ρώνονται σμεσο και υπεύθυ-
  να, και βεβαία ένας κούκος
  δεν φέρνει την ανοίξη και στη
  προκεψένη περίπτωση μια γυ
  ναΐκα δεν φτάνει για να εκ-
  πρασωπήσει το γυναιΚΤΤο φύ-
  λο. Υπάρχει γυναΐικίίο Γωνια-
  νό οτοιχεΐο που αβρανεί προ»
  κλητικά.
  Δ.Ε.Ι.Κ.Γ
  ΖΗΤΟΥΜΕΙΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑ ΤΗΝ
  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΣΗΣ
  Ο ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  και ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
  ΛΟΓΟΣ στην προσπαθεία
  τους , να σσυλλέξουν υλι-
  κό σχετικά με την αν
  τίστοση κατα των Γερ-
  μανών στη διάρκεια της Κατο
  χής, παρακαλούν όλους τους
  Γωνιανούς και μη που γνωρί-
  ζουν οτιδήποτε ή έχουν γρα-
  πτά στοιχεία* ντοκουμέντα,
  φωτογραφίες κ.λ.π. να επικοι-
  νωνήσουν με το Σύλλογό,
  222—056 (Δημήτρης Σμαρα-
  Υδής).
  Τα στοιχεία θα χρησιμίύ-
  σοιιν στη δημοσιευθή ερεύνας
  που θα γίνει στο ΓΩΝΙΑΝΟ
  ΚΗΡΥΚΑ και ποίΓμεΧλοντικά
  θα τυπωθοϋν σε τθμο ίκδο-
  σης τού Συλλόγου, προσφορά
  στο χωριό μας.
  ΑΠΟ ΤΟ ΓΩΝΙΑΝΟ ΚΗΡΥΚΑ
  Εξηγώντας «τη στροφή αυ
  τή της Σοβιετικής Πολιτικής
  ο απεσταλμένος εΐτΐε πως υ-
  πάρχουν αποδείξεις μυστικόν
  επαφώ,ν τού Κρμάλ με τους
  Γάλλους κεφαλαιοκράτες και
  ι/μπεριαλι/στές και αύριο -
  μεθαύριο αν νικήσουν και
  διώξουν τους Έλληνες από
  τη Μικρασία και θράκη, οί
  Τούρκοι θα στραψούν πρός
  τη Δύση και θα υιτοδολω-
  θουν οικονομικά σ' αυτή. Γι'
  αυτό οί ΣοβυετικοΙ θέλουν
  να μείνουν οί Έλληνες στη
  ΜικρασΙα, όχι από κούφιο αι
  σθηματισμό αλλά από ρεαλι
  στική αντίληψη για ,το αύριο
  και το μεθαύριο. Φαινόταν
  καθαρά πως οί Σοβιιετικοί
  προτυμούσιαν να μην είναι πά
  νίσχυρος ο Τούοκος γείτο¬
  νος τους, να έχει στο πλευρό
  τού ένα κρατίδιο που, όσο
  αδύναμο κ ι αν ήταν, θ" α-
  ποτελούσε πάντα άκανθα α-
  πειλής.
  Ο Σοβιετικάς απεσταλμέ-
  νος ζήτησε να έλθει σ' επα-
  φτ'ι με την κυβέρνηση. Ο Κορ
  δάτος, επειδή δεν μπορούσε
  νσ δυαπραγματευθεί ένα τέ-
  τοιο θέμα ο ίδιος με την κυ¬
  βέρνηση, ήρθε σ' επαφή με
  τον Νικόλαο Στράτο, ο οποί¬
  ος τον δέχθηκιε και τού εΐπε
  εμπιστευτικά:
  «Αυτές τις μέρες θα χου-
  μΓ κυβερνητική μεταβολή
  και αν πετύχει ο αρχιστρά-
  τηγος Παπούλας, όλα θα
  τιάνε καλά. Αν σχηματίσω
  κυβέρνηση, αψοΰ μελετήσω
  τους φακέλους τού υπουργεί
  ου Εξωτερικών και ιδώ ότι
  δεν υπάρχει ανυπέρβληττον
  εμπόδιον από τους Άγγλους
  κσι Γάλλους θα σας ειδοποι-
  ήσω να με φέρετε εις επα¬
  φήν με τον Ρώσον απεσταλ-
  μένον».
  Μετά τον Στράτο, ο Κορδά
  τος επεσκέφθη κε τον Αντ.
  Καρτάλη, σημαντικό στέλε-
  χος τού ΛαΥκοΰ Κόμματος
  και υπουργό Περιθάλψεως.
  Ο Καρτάλης μόλις άκουσε
  για μεσολαβήση των Σοβιετι
  κων, τον αποπήρε: «Παληό-
  παιδο, από πότε έγινες πολι
  τικός κσι αρχηγός να συζη-
  τάς για τόσο σπουδαία ζητή
  ματα;
  Άι'ντε να χαθείς! Αν δεν
  ήσουν παιδί τού Κωστή τού
  Κορδάτου που έχω κοιμηθεί
  το 1900 στο σπΐτι τού, στη
  Ζαγοραθα σε παρέδιδα στον
  Γάστταρη (τον διευθυντή Α-
  στυνομίας) να σου βάλει
  μυαλό με το βούρδουλα. Α-
  κοΰς εκεί να τολμάς να λες
  πως οί ΜτΓθλσεβίκοι, οί άθε-
  οι, οί κοτταδρομεΐς και λυμε-
  ώνες της Μεγάλης Ρωσίας
  μπορούν να μεσολαβήσουν
  να μας βγαλουν αττό το αδιέ
  ξοδο της Μικρασιατικής εκ-
  οτρατείας! Αυτοί, 6ρε, είναι
  νηστικοί και τΐεινούν. Ήρθεν
  η ώρα τους, σε 5 - 6 μήνες
  θσ του,ς λυντζάρει ο ρωσι-
  κός λαός».
  Ο Βενιζέλος είχε πει για
  τον Νικόλαο Στράτο ότι «ή¬
  το το οξύτερον και διαυγέ-
  στερον πνεύμα εν τω αντπτά
  λω μου πολιτικώ κώσμω, χω
  ρίς καμμίαν αμφιβολίαν». Ο
  Στράτος ήταν ο μόνος, εκ¬
  τός *από τον Παπούλα, που
  εΐχε δώσει οηιμτχσία στο σχέ
  διο για οχιτονόμηση της Μι¬
  κράς Ασίας. Μια και, έτσι ή
  αλλιώς, θα υποχρεωνόταν η
  Ε?^λάδα να εκκενώσει τα ε-
  δάφη της Μικράς Ασίας,
  I-
  σως κατάφερναν να περισώ-
  σουν κάτι με ένα αυτονομι-
  στικό —ραξικόπημα. Και ό-
  ταν την ανοίξη τού 1922, προ
  ετοιμιαζόταν πτώση της κυ-
  βέρνησης Γούναρη και υπήρ
  χαν ενδείξεις ότι ο Ν. Στρά¬
  τος θα γι/νόταν ιτρωθυπουρ-
  γός και θα έπαιρνε ψήφο εμ-
  πιστοσύνης, έστειλε στη
  Σμύρνη τον εξάδελφό τού
  Γΐώργο Στρατο, πλοίαρχο
  τού Πολεμικού Ναυτικού
  (που μετά το 193,2 διετέλεσε
  επανηληιμμένα υπου,ργός και
  τού, ως υπουργός των Στρα
  τιωτικών, Ιορυσε το 1947 το
  στιρατόπεδο Μακρονήσου) έ¬
  να γράμμα, στο οποίο τού
  ιΐπρήγγειλλε να ανατττύξει
  το σχέδιο Παπούλα.
  Ο οττρατηγός Παπούλας ό¬
  μως δεν τόλμησε. Και σε
  γράμμα τού, που είχε στα-
  λεί πάλι μέσον τού Γ. Στρά
  τού στον Ν. Στράτο, δήλωσε
  ότι «επ' ουθενί λόγω δύναται
  να αθετήσει τας και πρός
  την Κυβέρνησιν δοθείσας υ-
  ποσχέσεις τού, τού θ' όπερ
  ανεκοίνωσε και πρός τους
  Μικρασιάτας» και ότι μετά ι
  την απαντήση τού Κεμάλ,
  που δεν δέχεται το σχέδιο
  Γ ών Δυινάμεων «αντεδεΐκνυ-
  ται τι δημιου.ργ(α δια πραξι¬
  κοπήματος Μικρασιατικσύ
  ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ
  ΖΩΓΡΑΦΩΝ
  ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
  Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΗΣ
  ο-οτονόμου κ,ράτους, λόγω
  τού ότι κατ' ανάγκην τον α-
  γώνα θέλει συνεχίσει το επ
  σημον κράτος». Ο Παπού¬
  λας ήταν καλοπροαίρετος
  και ενάρετος. Αλλά η ελευ¬
  θερία δεν θέλει μόνο αρετή.
  Θέλει και τόλμη. «ΕίμαΙ
  •πράγματι ένοχος... διότι ενώ
  προέβλεπον την επερχόμενην
  καταστροφήν και αντιΛαμ6>α
  νόμην το αδιέξοδον είς το ο¬
  ποίον είχε φθάσιει η κατάστα
  σις και ενώ μοί εδόθη η ευ-
  καιρία επανειλημμένως να α-
  νατρέψω με μίαν και μόνην
  χειρονομίαν μου το ρουν των
  πραγμάτων και να αποτρέ-
  ψ&ι τον επερχόμενον όλεθρον
  δεν έπραξα ατυχώς τούτο,
  αλλά επέμεινα, ελπίζων κα¬
  κώς εις καλύτερον μέλλον,
  να μη προβώ τον άρκον μου
  πρός την Κυβέρνησιν και το
  Βασιλέα».
  Η Μικρασιατική Άμυνα
  'συνέχυζε τα αγωνιώδη διαβή
  ματα και τα σπαρακτικά υ-
  πομνήματα πρός όλες τις
  κατευθύνσεις. Αρχές ΜαΤου
  αποφασίστηκε να ξεκινήσουν
  δύο αποστολές στο εξωτερι-
  κό για να διαφωτΐσουν τους
  ξένους άνω στο μικρασιατικό
  πρόβληιμα. Στη Δυτική Ευρώ
  πή θα πήγαιναν οί Ψαλτώφ
  Λάμπρου, Παπαμιχάλης κα
  Ευσταθόπουλος. Στην Αμερ
  κή οί Αθηνογένης και Σεφε-
  ριάδης. Στις 13 Μα'ί'ου πήγ£
  στο Διοικηττήριο ο Αχ. Λάμ¬
  πρου να πάρει το διαβατήριό
  τού. Ο αρμόδιος διευθυντάς
  -ου είπε πως πρέπει να δεί
  τον Ύπατο Αρμοστή. Σε λ(-
  γα λεπτά ή,ρθε ο Στέργ*άι&ης
  ο οποίος τον ρωτούσε αν αν-
  τιπροσωπεύει τα Βουρλά
  οτην Άμυνα κι αν πρόκειται
  να τιάει στο εξωτερικό.
  (Συνεχίζεται)
  ΒΟΜΒΕΙ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΟ
  Γράφει ο Γκαλονόμος
  μάξι τού είναι ένα
  χτι/ττά σαν το ρολόι
  θυνόμενος στον
  Σίφουνα τού λέϊι
  Κακομοίρη
  μάλλον ν
  βα σου βολάν,
  ί.ι. μάνο
  το
  Εκθέση συγχρόνων Κρητι-
  κών ζωγράφων οργανώνει στο
  τέλος τού Μάρτη η ΠΑΓΚΡΗ-
  ΤΙΑ ΕΝΩΣΗ στο Πολιτιστικό
  Κέντρο τού Δήμου Αθηναίων
  όπου παίρνει μέρος ο Γωνια-
  νός ζωγράφος Στέλιος Μαρκα¬
  τάτης, μ' ένα τρίπτυχο: «Μνή
  μες» και υπότιτλο, «Ψάχνον-
  τας για τον Πουλί Γιώργη».
  Την εκθέση θα εγκαινιάσει
  η Υπουργός Πολιτισμού και
  Επιστήμων κ. Μελίνα Μερ«ού-
  ρη και θα χαιρετίσει ο Δήμαρ
  χος Αθηνά ίων κ. Δημήτρης
  Μπέης, φορείς, Κρητικά Σωμα
  τεία κ.λ.π.
  ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  Απρόσμενη, όμως αληθινά
  ευχαριοτη έκπληξη τ' αρραβω
  νιάσματα τού προίδρου της
  Κοινότητος Μανόλη Μιχαλά-
  κη με την εκλεχτή της καρ¬
  δίας τού Ελένη Μελιδόνι.
  Ανυπομονούμε για τα στέ-
  φανα που όπως μαθαίνουμε
  θα γίνουνε την Κυριακή τού
  θωμά.
  Ο Πολιτιοτικός Σύλλογος
  και ο Γωνιανός Κήρυκας εύ-
  χονται κόθε ευτυχία.
  Γ.Κ.
  ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο»
  Ο «ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ»
  τυπώνεται
  στο εκδοτικό τυπογραφείο
  ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  Έβανς 83
  (Στοα Μουρτζή)
  τηλ. 242.040
  Από τη συνεστίαση για το κόφιμο της πίττας τού Συλλόγου.
  Σε πρύτό πλάνο με τα γραφικά γυαλιά τού, ο αρχαιολόγος Δημήτρης
  Εφορείας Βυζαντινήν Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που είναι και υπεύθυνος
  τού ανεμόμυλου, με την παρέα τού.
  Καλομοιράκης της
  της αναστηλώση;
  ΠένΘη
  ΒΑΣΙΑΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ
  Την Καθαρή Δευτέρα που το χωριό μας και ολόκλη-
  ρη η γύρω περισχή ήταν στα κάτασπρα ντυμένη από το
  χιόι/ι, άφησε την τελευταία τού πνοή — από οξύ εμφρα
  γμα όπως έδειξε η νεκροτομή — ο συντροφος και φίλος
  Βπσίλης Παντερής ή ΣΠΕΤΟΛΟΒΑΣΙΛΗΣ 62 χρόνων,
  Γραμματεας τού Αγροτικου Συλλόγου τού χωρίου μας.
  Η κηδεία τού έγινε την Τρίτη 26 Φλεβαρη κακ παρα
  το ταουχτερό κρύο πλήθος κόσμου από Γωνιανούς, Η-
  ροκλειώτες, αλλα και από τα γύρω χωρία τον συνόδευ-
  σαν στην τελευταία τού κατοικία.
  Ας είναι ελαφρύ το Γωνιανό χώμα που τον σκέπασε.
  Ένας φίλος
  Ο Γιάννης ο «Άνιθος» από
  μικρά παιδί ήτανε κοτχΐκτι-
  κός, αδύνατος, ωχράς στην
  όψη και όλα τα παιδία τον
  είχανε τού «κλώτσου και τού
  μ-ατσου».
  Επειδή λοιπόν ήταν έτσι,
  τού εκολήσανε» και το παρα
  τσούκλι Άνιθος.
  Για καλή τού τύχη όμως
  είχιε ένα γβΛονόττουλο, τον
  Κώστα το Σίφουνα που ήτα¬
  νε συνήλικοι και καλοΐ φΐλοι
  και που τον προστάτευε
  στους παιδυκους καυγάδες.
  Οποίος τολμούσε να τκιρά-
  ξε> το Γιάννη, ο Κώστας ο ΣΙ
  φουνας τον μαύριΐζε στο ξύ-
  λο.
  Ο Κώστας βεβαία, σε αν-
  τίθεση με το Γιάννη, ήτανε
  ψηλός, γεροδεμένος και το
  ύφος τού τέτοιο που τον έ-
  τρεμαν τ' άλλα παιδία γι'
  αυτό εξ' άλλου τον λέγανε
  και Σίφουνα.
  Οί δυο τους ήτανε αχώρι-
  στοι στις τχαρέες, στα παιχνί
  δια, στο Σχολειό μ' α κάμη κι
  όταν μεγαλώσανε και ΐτήγα-
  νε στρατιώτες τόφερε η τύ-
  χη να πάνε μαζί στην ίδια
  μονάδα και με την (δια α¬
  κριβώς ειδικότητα. Ποροτε-
  χνουργοί. Ο Κώσταςο ο Σ0-
  φουνας όπως είπαμε ήτανε
  ο τύτΐος που δεν φοβότανε τί
  ποτα και τα κάθε λογής πυ
  ρομαχικά που χρειάζονταν
  καταστροφή έβρισκαν το δα
  σκαλό τους σ' αυτόν που πα-
  ρά τον κίνδυνο που διέτρεχε
  κάθε Φορά, τα κατάστρ(Εφε
  χωιρίς να ιδρώνει τ' αυτΐ
  τού.
  Ο Γιάννης αντΐθετα, κάθε
  φορά που έκαναν αυτή τη
  δουλειά καταχτιυττούσσε η
  καρδιά τού (σαν τού συγχω
  ρεμένου τού παππού μου τού
  Μττουζομιχάλ,η τη ρολόγα)
  και γινότανε ακόμη πιο ω-
  χρός απ' το φοβο τού.
  Άμα τελειώσανε τη θη·
  τεια τους και απολυθήκανε
  σπό το Στρατό, συνέχισαν
  να κάνουνε παρέα και να
  είναι αχώριΐστοι άπως ιτρώ-
  τα. Συχνά καθότανε στο κα-
  φενείο και λέγανε στη παρέα
  τα κατορθώματα και την τόλ.
  μη τους να καταστρέφουνε
  οβίδες, νάρκες, βόμβες, α¬
  φήνοντας τους ν' ακούνε μ'
  ανοιχτό το στάμα. Μια μερά
  που ο Γιάννης ο Άνιθος εξι
  στορούσε παλι στη παρέα
  τα κατορθώματα τού, ξεχά-
  στηκε και παίρνοντας φάρα
  αράδιασε ένα σωρό ψέματα
  γισ ηρωισμους φανταστικούς
  εντι~ωσιάζοντας τους. Ο
  Κώστας ο Σίφουνας που πα·
  ρακολουθούσε κι αυτάς σκέ
  φτηκε να τού σκαρώσει ένα
  παιγνίδι που θα το θυμότανε
  σ' όλη τού τη ζωή.
  Βρήκε λοιπόν ένα κουτί,
  έβαλε μέσα ένα ξυπνητήρι
  και το τοποθέτησε κάτω απ'
  το σασΐ στο φορτηγό τού
  Στουπονικόλα, αφού ττροη-
  γουμένως τού βξήγησε τί
  σκάρωνε στον Γιάννη τον
  Άνιθο.
  Στη συνέχεΐ/α ο Κώστας πή
  γ* στο καφενείο και πίνον-
  τας αμέριμνος τον καφέ τού
  συζητοΰσε με την παρέα α-
  διάφορα περι «ανέμων και
  υδάτων».
  Σε λίγο μπήκε στο καφε¬
  νείο ο Στουπονικάλας και
  τάχατες αναστατωμένος φω-
  νάζει πως κάτω αιτ' το α-
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■-----------■■■III
  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
  Γωνιανοΐ και φΐλοι ενισχύσετε
  την τραπέζα αίματοζ τού Συλλό-
  νού μος στο Βενιζέλειο Νοσοκο-
  μείο.
  .11
  μίχρι
  θα έρθω κ ι εγώ.
  Μάλις τ' άκουσε ο
  τον έλουσε κρύος
  από το φάβο τού, και;
  - Εγώ στο Στρατό ,
  να εξουδετερώνω
  ττυρομαχικά, μα ωρολο. <ττ<>
  γιακή βόμβα οεν έμαβο μοί)
  ποτέ να εξουδεΐερώνϋ τη(
  Κι ο Κώστας ο Σίφουνας εν,
  τελώς φυσικά τού —οντ4 [
  - Μα 6ε μτιορούμε Βα ^
  Γιάννη ν αφήοουμΕ το α-
  μάξι τού Νικολα να Κα
  ταστραφεί γι' αυτό »
  κι έχω την εντύπω- ■
  θα τα κσταφέρουμε.
  Μη μπορώντας νσ κάνει δια-1
  φορετικά ο Γιάννης και,_
  θα ήτοτνε ιιαζί με τον Κώοτα Ι
  ττήρε λίγο θάρρος και προ-
  χώρησε για το σμάξι με ην
  βόμβα.
  Η παρέα παρακολουθούοί
  από μακρυά την «ΐΓΐχΕίρη·
  ση» αφού ο Κώστας ξοαΐλω
  μένος πρς^τοατθούσε να ξεοφ
  νώσει το κουτί αιτό το σαοι
  τού αυτοκινήτου και ο Παν
  νης δίπλα τού να καταχτο
  πούνε τα δόντια τού από το
  φόβο και να λέει:
  — Κώστα πρόαεχε, σιγά ■ οί
  γά, τη γλυτώσαμε δυο χρό
  νια στο οτροηύ να μην ~
  με -τώρα οχχν το σκυλί οτ
  αμπέλι για τ' αμάξι τα
  Στουπονικόλα.
  Ο Κώστας έκανε ιΐως ζορι^ό
  τονε, φουσκωνε και ξεφου-
  σκωνε να ξεσφινώσει ΐο κου
  τί και αφού Τϊριν απ6 λίγο
  είχε φάει τρία τιιάτα φασο-
  λάδα, ξαφνικά σφήνει μια
  κλα... που αντήχισε η τκριο·
  χή λες κι έακασεόλμος.
  Ο Γιάννηκ; που μόλις τά·
  κουσέ νόμιζε πως έσκασί η
  βόμβα φώναξε «Παναγιά
  μου» κ ι έττεσε λιττόθυμος.
  Χρειάοττεκε να τού ρίξουνε
  έναν κουβά νερό για να τον
  συνεφέρσυνε.
  Ο Κώστας ο Σίφουνας 6
  μως είχε βάλει τέτοιο ζό>
  γισ νάναι δυνατή η κλσνισ
  που με την έκρηζη γΐνηκί
  ολάχε..... και η ατμόθΦαιρα
  γύρω^νέμισε με αΐϊοτινιχ'πιώ
  αρώματα.
  Μάλις συνήλθε ο Γιάννης
  και αφού συνειδηιτοΐΓθίηβΣ
  πως ζει άκουσε τη βρώμα
  και αμέσως κοΐταξε το πον
  τελάνι μου. Άμα διαπΐσττοσε
  πως το παντελόνι τού ήισ«
  στεγνά λέει στον Κώστα:
  — Ίντα δρώμα μωρέ Κώσίο
  είναι ιτου ακούγετσι;
  Κι ο Κώστας:
  — Αναθεμάσε τταράουοε ψο ]
  βιτσάρη και ου είσαι αιτίο
  και γίνηκα ολόχεστος.
  Ο Γιάννης ττου δεν ήξερε ο
  κάμη την ττιραγματικότητσ
  και νόμιζέ πως η βόμβα είχί
  πραγματικά εκραγεί κσι
  πσίρνοντας ύφος θαρρσλέου
  τού αιταντά:
  — Εγώ μωρέ Κώστα είμσι ο
  φοβιτσάιρης ή εσύ κου
  χέστηκες απά το φό*0 οου]
  Ν.
  ΜΑΤΓΗΕ 1·Μ
  ΓΩΪτΊΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΠΛΙΔΑ 9
  ΑΜέΛΡ.ΠΛΑ ΓΤΑΚΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
  [ΟΥΣ ΦΟΡΕΙΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
  Απο το χυρισνό μας Ανδρέα
  Πλαιτάκη πήρομε «αι δημο-
  ΐκύουμε την παρακάτυ επι-
  οτβλή — ιυχαρ«οτήρΐο οτου< εορεί< τού χωρίου μας Γω- ηί( ΜαλιβυζΙου. ΠΡΟΣ: Τους φορείς τού χω¬ ρίου Γωνιές Μολεβυζίου. Κοι- ιοτητα, Πολιτιοτι*όν Σύλλο¬ γον, Αγροτικόν Σύλλογον και Συνεταιρισμόν. λγσπητοί χωριανοί, Με πολλήν συγκινηθή διά- μσα την συγχαρητήρια επι- (Γτολήν σας. για την εκλογή στη θέσι τού καθηγητού «Κ Νευρολογϊας στο Πανε- ιιιστήμιο Κρήτης, που δημοσι ωθηκε στον τοπικό σας τύπο κ» γ» αυτό θέλω να σας ευ- ΐαρισήσω ιδιαιτέρως. Αν και λείπω πολλά χρόνια «ό την Κρήτη δεν ξεχνώ πό π τα ωραι α παιδικά χρόνια που πέροσα στο χωριό μας ΐαι δεν έχω παύση να θεωρώ τον εουτό μου ΓΩΝΙΑΝΟ. Είναι μεγάλη η χαρά μου, κου τώρα μου δΐνετοι η ευκαι ρίο να επιστρέψω με την οι- ογένειά μου στον τόπο που «οί μεγάλωσα και ιτσι να συμβάλλω οτην ανά- πτυξι τού Πανεπιστημϊου της Κρήτης μας. Υπάρχει μεγάλος ινθουοια- σμός και φιλοδοξία να ανα- πτυχθεί οτην Κρήτη ενα πρό- τυπο και υπερήφανο Πονεπι- στήμΐο που να μπορεϊ να συγ ,κιριθεί με τα καλλίτερα Πανε- πιστήμια τού κόσμου. Ελπϊζω ότι η Ιατρική Σχολή θα γΐνει όχι μόνον κέντρον εκπαιδεύ- σεως νέων Ιατρών αλλά και σπουδαίον Κέντρον Ερεύνης κιαι εφαρμογής των Ιατρικόν γνώσεων καθώς επΐσης και θε¬ ραπείαν των ασθενών συναν- θρώπων μας. Αισθάνομαι ότι ο σκοπός της αποστολής μου είναι τόσης μεγάλης σπου¬ δαιότητος που να δικοοολργε'ι κάθε προσωπική προσπαθεία και θυσία. Σας ευχαριστώ ξανά θερμά για τα συγχαρητήριά σας. 20 Φεβρουαρίου 1985 Ο χωριονός σας ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΛΑΜΎΑΚΗΣ Καβηγητής Νευρολογϊας της Ιοτρικής Σχολής τού Όρους Σινά τού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Για την οντιγραφή Δ.Ε.Ι.Κ.Σ. ΜαΘΗΗΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗ! .ΛΪΙΠΑΣ ΠΑ Τλ ΙΑΊΑΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κάθε Πέμτττη 4—β «οί 6—8 το απόγευμα και κάθε Σόββο το 9—10 και 10—12 παραδί- δοντοι μοθήίΐατα Αγγλικής γΐώσσος στα παιδία τού Δη- μβτικου Σχολείου και τού Γυ μνοσίου οε οντίστοιχο με τις Ορες παράδοσης τμήματα, που γίνονε για ττ>ν όσο το
  δυνατόν σωοτότερη. μάθηση
  της γλώσοας και τού μαθήμα
  τος οπό τα ποιδιό.
  θα διδόσκει η δεσποινίδα
  Πόπη Κουμσρτζάκη κοθηγή-
  τρια της Αγγλικής Φιλολογίας.
  Την προσπαθεία συντανιζε
  απο καιρό και πέτυχε ο Σύλ¬
  λογον με τη βοηθεία και συυ-
  παράσταση τού Κέντρου Τυ
  λίσσου της Λα'Γκής Επιμόρ-
  φωσης που χρηματοδοτεί το
  προγραμμα. Υπεύθυνος τού
  Κέντρου είναι ο Νίκος Τζωρα
  κολευθεράκης.
  ο πολιτιοτικός
  ΜΑΟΗΜΑ.Α ΙΚΛΚΙΣΤΗΜ ΑΙΘΟΥΣΑ
  ΤΟΥ Π0ΑΙΤΙΣΤ1Κ0Υ ΕΡΓΑΙΤΗΡΙΟΥ
  Απο τις αρχές τού ΦλεΒά-
  ρη και κσθε Κυριοχή πσροδί-
  δοντοι μοθόμοτα Σκάκι για
  μικρούς και μεγάλους οπό τον
  Ηροκλή Φθενο.
  Η προσπαθεία υλοποιήθηκε
  με πρωτοβουλίο τού Συλλο-
  γου, αλλά με την φροντϊδο
  και συμμετοχή της ΛΑΊ'ΚΗΣ
  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  Ο χώρος που γίνονταιι τα
  μαθήματα είναι η οίθουσα
  τού Πολιτιστικού Εργαοττηρι-
  ου τού Συλλόγου στο Δημοτι
  κό Σχολειό.
  Αθηνά
  'ΕΛπηυες οί μοκρόΒιοι
  Από στσποτικό πίνοκο που
  ιξιβωσι ο Παγκόσμιον Οργα-
  νισνός Υγιίτκ στη Γενευη στις
  4 Γινΰρη 1985 προκύπτει πω< Π ΕΑΑοβα, μετά την Ιοπωνιθ ίΐνοι η χωρα με τη μεγαλύτε- ΡΤ μοκρ^ιάτττττα των κάτοι¬ κον τους, ονάμεσο στις χώ- ρις της Ευρώπης, της Ασίος «αι της Αμερικονι*ή< οπεϊρου. Η προοπτΐΛή μσκροβιότη τπς των Ελλήνων είναι 73,6 χρόνια για τους άντοες και 78,3 για τις γυναίκες, έναντι 74,5 και 80,2 της Ιαπωνίας, αντίστοιχα. Τρίτο έρχεται το Χόνγκ Κόνγκ με 73,5 και 79,9, κοι τέταρτη η Σουηδία με 73, 5 και 79,6. Η Ρουμανία, πορά την γηριατρική της Ασλάν, η προοπτΜΐή μοκροβιότητας ενός νεογεννητου είναι μόνο 67,1 χρόνια. Δ. Σ. ΠΑ ΤΟΥε ΙΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓίϊΝΙΑΝΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΠΛπροφσροΟμε του< ΚΗΡΥΚΑ που γ,α οιονδήποτε λόγο δεν τους τη, Π ^Πμιρίδα να «τ,.ο,νωνούν με τα τηλεφωνα 281 191 η 222-056 και να το αναφέοουν. Επΐσης στα Ι*. τη**·*"- θα μπαροΰν ο, συνδράμη- τ« νο δηλώνουν την αλλαγή της δ,ευθυνσης τους άν 6λ- «ατο,κία ή Χ*Ρ° 8θϋλιιάί· Γ. Κ. ?■■■■■■■■■■■ -■■■■«-■■■■■■■■■■ι ΟΥΡΟΥΓΟΥΔΗ:Ηχώραπουδιι|ΐάδιαδημοκρατία • Σνέχεΐο. από τπ σιελιδο 1 σανιοτήρια, οί φυλακίσεις και η κακοποιήση χιλιάδων 'πολι- τών. Στην καταγγελία που διατύ πωσε ο γερουσιαστής ΖΕΙ_· ΜΑΒ ΜΙΟΗΕΙ.ΙΝΙ στο δικα- σιτήριο ΡΑ55ΕΙ. το 1974, ανά φιρε: «Χρησΐιμοποιούνται κά- θι είδους βασανιιστήρια, που ξεπερνούνε την ανθρωπίνη φαντασϊα. Βοσανιστήρΐα σω ματικά και ψυχι,κά, ατομικά και ομαδιικά, δημοσία και ιδι- ωτικά». Ο ΖΕίΜΑΒ ΜΙΟΗΕίΙΝΙ και ο πρόεδρος τού κοινοΒουλίου ΗΕΟΤΟΡΙ θυΤΙΕΡΒΕΖ ΒυΐΖ δολοφονηθήκανε το 1976 οττην Αργεντΐινή, οπό ένα κο- μάντος των ενόπλων Δυνάμε ών της Ουρουγουάης. Όμως το δη,μοψήφισμα τού 1980 και οί «εκλογές» τού 1982 δείξανε την αττοδοκιμα- σία τού λαού για την πολιτι κή τού καθεατώτος και την ανάγκη για δημοκρατία στη χώρα αυτή. Η απαντήση τού καθεστώ- τος ήτανε ν' ουξήσει την κα- ταπίεση κατά τού λαού και κύ ρια των πολιτικών κρατουμέ- νων και των οικογενειών τους. Απ' τους πολιτικούς κρα- τούμενους η πιό σοβαρή και απίστευτη κατάστασση πορα- τηρεϊται στην περίπτωση τού ΡΑΟΥΛ ΣΕΝΤΙΚ ηγέττη τού Κινήματος Εθνικής Απελευ- θέρωσης (ΜίΝ — ΤΟΥΠΑΜΑ ΡΟΣ) κι άλλων 8 κρατούμε- νων μελών τού ίδιου Κινήμα¬ τος που κρατούντα ι εντελώς απομονωμένΌΐ μέσα σε άθλιες συνθήκες για 11 χρόνιο και που το καθεστώς τους θεωρεί ΐΓ\σ<\ια ομήρους τού. Σήμερα μετά από 12 χρό¬ νια καταπίεσης και δικτοτο- ρίας μάχονται όλοι ενωμένοι σ' ένα μέτωπο, ενάντια στο τύραννα καθεστώς για την ανατροπή τού και τη Δημο- κροτία με τις δικές τους δυνά μεις όπως τους δίδαξε ο ήρω άς της ανεξαρτησίας τους ΧΟ ΣΕ ΑΡΤΙΓΑΣ: «Σε τίποτα δεν πρέΓτει να ελπίζουμε, αν δεν ελπίζουμε στον ίδιο τον εαυ- τό μας». Κι εκεΐνοι αυτό κά- νουνε. Πιο κάτω μιλάει στο ΓΩ¬ ΝΙΑΝ Ο ΚΗΡΥΚΑ ο εκπρόσω- πος της Επιτροπής Συγγενών Πολιτικών Κρατουμένων της Ουρουγουάης ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΙ- ΝΙΕΡΟ. Εξόριστος στη Σουηδία ο ίδιος, είναι στρατευμένος στον αγώνα των συμπατριω- τών τού και το Σάββατο 9 Φλεβάρη ήτανε φιλοξενούμε- νος τού Πολιτιστικού Συλλό¬ γου στις Γωνιές που επισκέ¬ φθην το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡ- ΓΑΣΤΗΡΙ τού Συλλόγου, και αφού μίλησε στα παιδία για το δράμα των άλλων παιδιών της Ουρουγουάης, αυτά με τη σειρά τους, τού αφιερώ- σανε ζωγραφιες, ενθύμιο από την επίσκεψή τού στις Γωνιές. Στις Γωνιές που τόσο τον συγκίνησε η φιλοξενϊα των ονθρώπων μα και η ιστορική τους πορεία στο χρόνο που φεύγοντας είπε: Όταν θα πάω στην πατρίδα μου θα μι- λάω για τις Γωνιές και θα νο- μίζουνε πως είναι η πρωτεύ- ουσα της Κρήτης. Σαλούτε Ορλάντο ϊ ίνα ποτήρι τσι«ουδιά στα χέρια μας κι αυτός καταλάβαινε πως μ' αυτή τη λέξη εννοούσαμε Καλή Λευτεριά. Κι εμείς τα ζήσαμε και τα περάσαμε. Κι η ράτσα μας βίωσε στουζ αγώνες ενάντια στής δικτατορίες. Και κάτι ακόμη. Με τσικουδιά στην Κρήτη γΊατρέψανε πληγές οί αντάρ- τες και για τα σωθιχά τους το ίδΐο πιοτό για τους κοη- μούς, τις πίκρες μα και τις χά ρές και τα ξεφοντώματα. Το ίδιο κάνουνε κι εκείνοι. Τσιικουδιά πίνουνε, μόνο που στην ΟυρουγουάΓΐ τη λέν« Κρόπα, και με τον ίοιο τρό- πο, το ίδΐο μεράκι την κατα- σκευάζουνε. Ένα ποτήρι ακό¬ μη στο σπίτι τού Κυριακού κοντά στον ανεμόμυλο και η πρώτη ερωτήση, αβίαστα, συντροφικά, με κατανοήση και δίψα ν' ακούσουμε. >
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ορλάντο για ποί¬
  ον ακριβώς σκοπό βρίσκΕσαι
  στην Ελλάδα και την Κρήτη;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βρίσκομαι στην
  Ελλάδα ως εκπρόσωπος της
  Εοιτροπής Συγγενών Πολιτι¬
  κών Κρατουμένων της Ουρου
  γουάης.
  Παρουσιάζω και οργανώνω
  τη διεθνή εκθέση ζύγραφικής
  (δωρίά καλλιτεχνών όλου
  τοου Κόσμου) για την αμνη-
  στία των πολΐιτικών κροτουμέ
  νων της πατρίδος μου. Αυ¬
  τή η εκθέση έχει σαν στόχο
  να καταγγείλει την κατάστα
  ση που βρίσκονται οί πολιτι-
  κοί κρατούμενΌΐ στη χώρα
  μου, που από το 1973 υπάρ-
  χει μια φασιστική δικτατορία
  που έχει συστηματικά πραγμα
  τοποιήσει την κατοπίεση, τη
  φιυλοκιση, τα βσσανιστήρια
  με στόχο να αναπτύξει ένα
  οικονομ ι κό προγραμμα ελεγ-
  μένο από τις ΗΠΑ και που εί
  χε σον συνεπεία την εξαθλίω-
  ση τού εργαζόμενου.
  Οποτε για να αναπτύξει αυ
  τό το οι>κονομιικό προγραμμα
  η δικταιτορία, απαγόρεψε τα
  συνδικάτα, τα πολιτικά κάμ-
  ματα και έβαλε στις φυλακές
  έναν στους σαρόντα Ουρου-
  γουανούς.
  Πορ' όλα αυτά ο λαός συνε
  χίζει τον αγώνα και η διχτα-
  τορία υποχρεώθηικε μετά από
  12 χρόνια να δώσει την εξου-
  σία σε πολιτιικούς.
  Αυτό συνέβει τον περασμέ
  νο Νοέμβρη, με εκλογές που
  όμως δεν ήτανε ελεϋθερες,
  δεν μετείχανε όλα τα πολιτι¬
  κά «όμματα και γίνανε με 500
  πολιτικούς κρατούμενους και
  βεβαία δεν μπορούμε να μιλή-
  σουμε για Δημοκρατία οε
  μια χώρα που δεν υπάρχει
  συνδι-καλισμός, πολιτιχά κόμ
  ματα και υπάρχουνε πολιτικοί
  κρατούμενοι.
  Την πρώτη τού Μάρτη θα
  έχουμε νέο πρόεδρο γι' αυτό
  και πάλι ο αγώνας για την α-
  μντνστία έχει τόση σημοσία.
  Δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε
  ένας πολιτκκός κρατούμενος,
  ούτε ένας πολιτιχός εξόριστος.
  Η αμνηστΓα θα είναι νίκη
  της πάλης τού Ουρουγουάνι-
  κου λαού αλλά και θρίαμβος
  της διεθνούς αλληλεγγύης, για
  τί ολ' αυτά τα χρόνια
  είχαμε τη βοηθεία όλου τού
  κόσμου όπως τώρα τού Κρη¬
  τικού λαού, που τούς οΤνει
  πιό πολλή δύνομη για να ου
  νεχίζουν ν' αγωνίζονται έναν
  τια στις φυλακίσεις, τα βασα
  νιο-τήρια, το θάνατο, μα και
  της αμάθειας, τού αναλφαβη-
  τισμού, και της πείνας. Και ό¬
  σο υπάρχουνε τα παραπάνω
  προβλήματα εμείς θα συνεχί-
  ζουμε τη μάχη περισσότερο
  παρά ποτέ.
  Μια μερά θα πώ στον πολι¬
  τι κό μου αρχηγό ΡΑΟΥΛ
  ΣΕΝΤΙΚ που βρίσκεται 13
  χρόνια στη φυλοκή (10 χρό¬
  νια απομονωμένος σ' ένα πη-
  γαδι) τη βοηθεία και την αλ-
  ληλεγγύη τού Κρητικού λαού
  και αυτός σίγουρα θα νοιώ-
  θει πιό δυνατός άμα θα μά-
  θει πως σ' ένα μικρά χωριό
  της Κρήτης θα υπάρχει κό
  σμος που θα έχει το βλέμμα
  τού στην Ουρουγουάη και θα
  σκέφτεται αν θα τους προδώ-
  σουν.
  Δεν έχουν τη συνήθεια να
  πούν ευχαριστώ, παρά μόνο
  ν' αγωνίζονται γιατί αν στα-
  ματήσουν τον ογώνα θα απο-
  γοηΓτεύσουν και τους Έλληινες
  που τους βοηθούν.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποία ήτανε η
  ανταποκριθή οτην Ελχάδα
  και την Κρήτη στην παρουσι¬
  άση της εκθέσης και γενικότε-
  ρα η συμπαράσταση στον α¬
  γώνα τού λαού της Ουρουγου
  άης;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ανταπόκριση
  ήτανε τερόστκϊ αφού με τη
  βοηθεία της Ελληνικήν Κυβέρ
  νηοτΐς μέσα από το Υπουρ-
  γείο Πολιτισμού και Επιστή¬
  μων ήρθε η εκθέση στην Ελ¬
  λάδα από τη Σουηδία. Και η
  συ,μπαράοταση συγκινητική
  τού κόσμου όλου που παρα-
  •κολούθηισί τις εκβέσεις και ενί
  σχυσε οικονομιικά τον αγώνα
  μας.
  Στην Κρήτη η εκθέση λει-
  τουργεί στη Βασιλική τού Αγ.
  Μάρκου στο Ηράκλειο και με
  τη βοή&εια τού Δημάρχου Η-
  ροκλείου, των πολιτικών κομ
  μάτων αλλά και πιό πολύ με
  τη συμπαράοταση τού Κρητι¬
  κού λαού μέσω της πώλησης
  των π ινα κων και της οικονομ ι
  κης ενίσχυσης πραγματιικά η
  ανταπόκριση ή>ανε ση,μαντι-
  κή. Θέλω να σας πώ πως η κά
  &ε δραχμή είναι πολύτιμη
  στον αγώνα μας, στον αγώνα
  τού Ουρουγουάνικου λαού.
  Ιδιαιτέρα θέλω να ευχαριστή-
  σω το Σύλλαγό σας, και να
  εκφράσω το θαυμασσμό και
  τη συγκίνηση μου για τη συ-
  μηαράσταση και τη συμπά-
  θεια που έμπροχτα δεΐχνετε
  για την πατρίδα μου.
  θα ήθελα να πω τόσο πολ¬
  λά που ειλικρινά πνίγομαι απ'
  τη συγικίνηση βλέποντας να
  συμμερίζεοτε τη δική μας α-
  γωνία που πιστεύω απορρέ-
  ουν από την ευαίσθητη Δη-
  μοκρατική σας ψυχή.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώ< είδες την προ σπάθεια τού Συλλόγου μας να δημιουργήση το Πολιτιστικό Εργαστήρι για τα παιδία τού χωρίου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η προσπαθεία μα και τ' αποτελέσιματα (α-, φού είδα και παρακολούθησα τί γίνεται) είναι καταπληκτι- κή. Τα παιδία μέσα απ' τη ζω γραφική αΜαπτύσσονται δια- νοητικά κι έτσι επϊσης μπο- ρούνε να έρθουνε σ' επαφή με άλλους λαούς. Εύχομαι να συ νεχίσετε αυτή την προσπάθει αφού όπως έμαθα μα το δια- πικττώνω και μόνος μου έχου- νε για δάσκαλο έναν πολύ πρωτοποριακό παιδαγωγικά καλλιτέχνη τον Στέλιο Μαρ¬ κατάτη που μπορεί κι έχει την ικανότητα να τους διδάσκει ζωγραφική και να τΊ7υΤ"μετα- δίδει μηνύμοτα κι απ' ό,τι πάλι βλέπω τα παιδία τον λα- τρεύουνε. θα σας πώ κάτι που ίσως σας φανεί παράζενο, μα είναι αλήθεια. Με εξαίρεση τις σοσιαλι- στικές χώρες σε πολύ λίγα μέ- ρη τού κόσμου συμβαίνεΤ αυ¬ τό κι έχω ταξιδέψει σχεδόν Εύχομαι τα παιδία αυτά να είναι οί αυριανσί άνβρωποι που η κυρίαρχη αγάπη τους θα είναι πρώτα η Ελευθερία και η Δημοκρατία. Επΐσης θέ¬ λω να πώ πως σήμερα με τα παιδία, με όλους εσάς, με τις Γωνιές αρχίζει μια φιλία που θα γίνει πιό δυνατή ακόμη, την ημέρα που θα μπορέσει η Ουρουγουάη να σας ίίχτεί Ελεύθερη και Δημοκρατική. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως φαίνεται και παραπάνω η συνέντευξη Από την επίσκεψη στις Γωνιές και με τα παιδία τού Πολιτι· ότι κου Εργαστηρίου ο Ορλάντο Πινιέρο και στην όκρη δεξιά ο ζωγράφος Στέλιος Μαρκατάτης. έγινε στις 9 Φλεβάρη. Στο διάστημα που μεσολάβησε μα θαίνουμε με κρυφή και συγ- κροτημένη χαρά, πως την 1η Μάρτη και μετά από εκλογές, νέος πρόεδρος της Ουρουγου¬ άης ανέλαβε ο Χούλιο Μαρία Σανγκινέττι και αντιπρόεδ'ρος ο Ενρίκε Ταρίγκο που είναι οί πρώτοι εκλεγμένοι ύστερα α πό 13 χρόνια. Ο νέος Πρόεδρος, στον πρώτο επίσημο λόγο τού, α- ναιχοινωσε μβταξύ των άλλων πως η κυβερνησή τού θα τι- μωρήσει τους υπεύθυνους των εγκλημάτων στην περίο- δο τού στρατιωτικού καθε- στώτος και με προεδρΐικό διά- αγμα νομιμοποίησε το πολιτι¬ κά κόμματα, τις οργονώσεις, την Ομοσπονδϊα Φοιτητών κ.ά. Ευχή μας, να λάμψει η Δη¬ μοκρατία, η Ελευθερία και η Ειρήνη στη μικρή αυτή χώ¬ ρα. ΣΤΑΤΙΣΠΚα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΗΙΝ ΝΑΑΕΒΥΖΙΟΥ — Έκταοη της Κοινότητος σί για αυτοκατανάλωση 50 28.498 στρέμματα. τόννους. — Γεωργιική γη 4.500 στρέμ¬ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ματα, τα υπόλοιπα βοσκό- — Αίγες ποιμενικές και οΐικόσι- τοπος. τες 3.500 κεφαλές. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ — Πρόβατα ποΐιμενιικά καιι οι- — Κηπευτικά 260 στρέμματα. κόσιτα 3.100 κεφαλές. παραγωγή: Πατάτες 130 Προ'Γόντα κτηνοτροφιικά: τόννους, Λαχανικά 30 τόν¬ Κρέας 45 τόννους περΐπου, νους. γαλα 200 τόννους, δέρματα — Δενδρώδεις .καλλιέργειες (ε¬ 3.000 τεμάχια. ληές) 1395 στρέμματα. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ παραγωγή: Λάδι 230 τόν¬ Χοιρομητέρες και κάπροι νους. 380 κεφαλές, παραγωγή σε — Αμπέλι σουλτανί 987 κρέας 300 τόννους περίπου στρέμματα το χρόνο. παραγωγή: 350 τόννοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ οταφίδα. Απογραφή 1961 κάτ. 1055. — Κρασάμπελα 290 στρέμμα¬ Απογραφή 1971 κάτ. 794. τα Απογραφή 1981 κάτ. 657. παραγωγή: σταφύλια για Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ 520. εμπόριο 200 τόννους, κρα- Συνταξιούχοι ΟΓΑ 235. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ από 1 —10—1984 έω< 9—3—1985 Α' ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Αρσενι*)ά: — Μονούσος αβάπτιστο τού Γεωργ ι ου και Κυριακής. — Παπαδάκης αβάπτιστο τού Εμμανουήλ και Γεωργίας θηλυκά: — Μαρκατάτου αβάπτιστο τού Δημοσθένη και Καλλιό- πης. — Τσαγκαράκη αβάπτιστο τού Στεφανου και Βιργινί- ας· ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Ο Γ. — ΓΑΜΟ1 — Βρέντζος Εμμανουήλ Γεωρ γίου — Σαμαρά ΑγλαΊ'α Ιω- άννη. — Κοτσιφός Εμμανουήλ Στυ λίαν. — Χρηστάκη Ευαγγελία Ευριπΐδη . — Μαρράς Λουκάς Βασιλείου — Νάθενα Ευαγγελίο Εμμα¬ νουήλ. — Μπέρκης Γεώργιος Κων)- νου — Καλοκύρη Ελένη Μιχα¬ ήλ. — Τσιμπραγός Εμμανουήλ Γε- ωργϊου — Πετράκη Κυριακή Φραγικΐσικου. — Φραγκιαδάκης Μιχαήλ Ιω- άννη — Κατσαράκη Μαρία Μύρων. — Νάθενας Ιωάννης Εμμα¬ νουήλ γεν. 1900 απεβ. 1984. — Σμαραγδής Ιωάννης Δη,μη- τρίου γεν. 1913 απεβ. 1984. — Μαυρογιαννάκης Αικατερί¬ νης Βασιλ. γεν. 1941 απεβ. 1985. — Μανούσου Ειρήνη σύζ. Εμ μανουήλ γεν. 1899 απεβ. 1985 — Τσιντάρη Αίκατερίνη Χά Εμμανουήλ γεν. 1896 απεβ. 1985. — Παντερής Βασίλειος Ιωάν- νη γεν. 1922 απεβ. 1985. Σημειώση: Ληξι.αρχικά γεγο- νοτα που τυχόν συνέβησαν και δεν αναφέρονται, δεν έ¬ χομε στοιχΐία, θα δημοσιευ- θούν τότε που θα τα έχομε. Ο Ληξίαρχος ΜΑΡΙΝΟΣ Γ. ΜΑΥΡΟΠΑΝΝΑΚΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΓΩΝΙΑΝΟΓ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΜΑρΤΗΣ 191$
  ΜΙΑ ΠΡΟΤΔΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
  Από τη συνεστΐαση για το κό·ιμο της πίττας τού Συλλόγου.
  Χορευουνε παιδία τού Χοορευτικού Τμήματος.
  Ο αποκριάτικος χορός τωυ παιδιώυ
  στο Πθπΐτιοτικό Εργαοτιίρι
  Στα πλσΐσια της δραστη-
  ριότητας τού πολυτιστικού ερ
  γσστηιρίου ο Σόλλθγος οργά
  νωσε μαζΐ με τα παιδία απο-
  κριάτικο χορό ογττιν αίθουσα
  τού Δημοτικού Σχολείου το
  Σάββατο 23 Φλεβάρη.
  Η δραδυά εξελΐχθηκε σε
  ποτνδαιοία κιαι τελικά ο χο¬
  ρός πήρε τη μορφή πανγω-
  νιανοό γλεντιού αφού με τα
  •παιθιά διασκέδασαν και οί
  μεγάλοι που γέμισοτν ασφι-
  κτικά την αίθουσα.
  Μασκαράδες, χαρτοπόλε-
  μος, σερτκχντίνες χορός και
  ξεφάντωμα με αυτοσχέ-
  διο «μπουφέ» που μοΐραζε
  γλυκά, πορτοκαλάδες, σοκο-
  λάτες κ.ά. και μουσική. Πο-
  λύ μουσική, πολύ κέφι και
  χαρά που δεν περιγράφεται.
  Πνοή στη τταγερή χειμω-
  νιάτικη ατμόσφαιρα τού χω¬
  ρίου μας που ζέστανε τις
  καρδιές όχι μόνο των μι-
  κρών μα και των μεγάλων.
  Πνοή και ξέσπασμα μαζί.
  Λαχτάρα κι ανθρωπίνη ανά-
  γκη στο τΐεριθώριο της απο-
  μύνωσης, της εγκατάλειψης
  και της σκληρής και διαπΐ1-
  σιωμένης περιθωριοποίησης
  της επαρχίας που παρά τα
  μεγάλα λόγια της θεωρίας,
  στην πράξη συνεχίζει να εί¬
  ναι Π Ιδία και να ζητάει τη
  θέση που της ανήκει στις κα
  θημερινές ανθρώπινες ανά-
  γκ,ες, όπως τούτη της διασκέ
  δαοης.
  Κραυγή και τού γράφον-
  τος που προσεπάθει να μετα-
  φέρει σε τούτες τις αράδες
  τον ττόθο των χωριανών τού
  για ζωή.
  Σκληρή διαπΐστωση μα
  και εμπειρία που τάραξιε συ-
  νηδεισιιακά όλους εμάς που
  6αλθήκαμ€ ν' ασχοληθούμε
  με τα κοινά και να δοηθή-
  σουμε τον τόπο μας.
  Αξίζει λοιπόν να δώσουμε
  μια υτίόσχεση, πως θα δυνα-
  μώσουμε τΐιο πολώ τις προ-
  σπάθειές μας για να ζήσουν
  οί Γωνιές και τα παιδία σ' έ¬
  ναν καλύτερο ττερίγυρο.
  Αξίζει να πούμε πως μια
  χουφτα άνθρωποι μιτορούνε
  να δάλουνε το πρώτο πετρα-
  δάκι για το κ/τΐσυμο της ζω-
  ής στο χωριό μιας που η πρα
  γματικότητα θέλει να αργο-
  σδύντι στην εγκατάλειψη.
  Δόν Δημήτριος
  Με αφορμή την αποπερατω
  ση και λειτουργία τού χιονο-
  δρομικού κέντρου στον Ψηλο
  ρείτη ο Πολιτκτπκός Σύλλο-
  γος νομίζει πως το χωριό
  μας δεν θα πρέπει να αφήσει
  ανεικμεταλλευτη την ευκαιρϊο
  και να δημιουργήσει πρου'-
  τποθεσεις για αναπτύξη στο
  βαθμο που τού επιτρέπει ο
  χωρος που βρΐσκεται.
  Και για να γινει αυτο πρέ¬
  πει να συνεργαστούν όλοι οί
  φορείς για την υλοποϊηση τηςΛ
  προσπάθειας που θα αποβλέ
  πει σ-την προβολή τού χωρίου
  μας.
  Να σκεφτουμε πως όλοι οί
  επισκέπτες τού χισνοδρομΐικού
  κέντρου από την ανατολική
  Κρήτη (Νομός Ηρακλείου —
  Νομος Λασιθιού), θα περ-
  νουν υποχρεωτικά από τις
  Γωνιες αφού δεν υπόρχει άλ-
  λος δρομος.
  Ένας τρόπος που στη συγ
  «ιεκριμενη περίπτωση μετα
  Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ
  Α' ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΣΟΚ
  Στις εκλογες της Κυριοκής
  3 Φλεβαρη τού Επαρχιαικού
  Γραφειου Μαλεβυζίου ΠΑΣΟΚ
  ο Γιάννης Μαρκατότος (μέλος
  τού Διοικητιικού Συμβουλϊου
  τού Συλλόγου μος) εκλέχτηκε
  Α' Γραμματέας.
  Π.Ζ.Γ.Μ.
  φράζεται σε πρότοση είναι να
  γινει η διάνοιξη τού ήδη υ-
  πάρχοντος αγροτπκού δρό-
  μου που ενώνει τις Γωνιές από
  τον ανεμομυλο ως τον Τίμιο
  Σταυρο με ενημερωτικες πινα-
  κιδες κι από τις δυό μεριές.
  Έτσι θα είναι δυνατόν, ο
  προερχομένας από τον Ψηλο-
  ρείτη με πορεία στο Ηρά-
  κλειο να περνά απ' τον και-
  νούργιο δρόμο, με αποτέλε-
  σμα να βγαίνει στον ανεμόμυ
  λο και να διασχίζει ολόκληρο
  το χωριό μας.
  Το ίδιο θα συμβαίνει σχε-
  δόν και αντίστροφα, για τον
  επισκέπτη δηλαδή που η πο¬
  ρεία τού θα είναι από Ηρά-
  κλειο πρός το χιονοδρομικό
  κέντρο.
  Οί λόγοι που οδηγούν σ'
  αυτή τη σκέψη είναι κύρια
  τρείς:
  1) Η πληροφορήση των πι
  νοκίδων που θα αναφέρουν
  το δρόμο και τα πλεονεκτήμα
  τα τού (πιθανόν να είναι και
  συντομότερο).
  2) Η περιεργεια που δημι-
  ουργείται και που θα οδηγή-
  σει τον επιοικίτίτη σ' αυτή τη
  πορεία αφού δεν έχει να χά-
  σει τίποτα.
  και 3) Η πληροφορήση των
  ίδιων κατατοπιστικών πινακί
  δών που θα προπαγανδίζουν
  τα αξιοθέατα όπως ο Ανεμό-
  μυλος κ.λ.π. και μελλοντικά
  βεβαία το πολιτιοτικό κέντρο
  ή ότι άλλο προκύψει σ' αυτόν
  το χώρο από δραοτηριότητες
  τού Συλλόγου, της Κοινότη-
  ας κλπ.
  Η ιδεα είναι εφικτη και οι¬
  κονομ ι κά ίσως ανώδυνη αν
  παρουμε υπ όψιν πως με τη
  συνδρομη της Νομαρχίας, «αι
  η διανοιζη και η αθ(ρολτο
  οτρωση τού δρόμου
  νο γίνη. αφου θα
  με στη σημοσία τού
  ΠΡΟΧΩΡΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ
  Εισηγηθή της Εφορείος
  Αρχαιοτήτων για όλλες 500.000
  '
  ΠροχωρούνΕ οί εργασίες
  αναστήλωσης τού ανεμομυ-
  λου, αυτή τη φορά όχι με
  γοργό ρυθμό, λόγω των τκ»-
  ρικών συνθηκών και της ι-
  διομορφίας ττου παρουσιάζει
  ο χώρος (αφόρητο κρύο και
  αέραςθ κ/αι όλα διεΐχνουνε
  πως δεν θα υπάρχουνε ιδιαι¬
  τέρα προβλτ)ματα στη ττο-
  ρεΐα.
  Αξιοοηιμείωτο είναι το γε-
  γονός πως η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥ-
  ΖΑΝΤΙΜΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΜ
  εισηγήθηκε κονδύλι 5ΟΟ.0Ό0
  δρχ., για το 1985 για τη συ-
  νέχιοτ) κχχι αττοτκρόπωση της
  αναστήλωσης τού ανεμόμυ-
  λου και τα πράγματα δεΐ-
  χνουν πως μένει το τυπικό μέ
  ρος της διαδικασίας για την
  επικύρωση κιαι έγκβκτη οπΐό
  τον ΕΟΤ τού παραττανω πο-
  σού πράγμα βεβαία που εν-
  νοείται αν σκεφτουμε κως χ
  δέ μπορεΐ να μεΐνει ένα έργο ΐαρα Τ
  μισοτελειωμένο σπό οητραξ[α ^α
  στη χρηιματοδότηση. ρΟβορ
  Ήδη κατασκευά&ται η &>°ι
  πόρτα, το αξόνι και άλλα ξύ (Κ ^
  λινα εξαρτήματα ιτου σιγά' ι'ν< — σιγά και στον κατάλληλο» Π χρόνο θα τοποθετηθούνε για | Ρ> *
  να ολοκλη,ρωθεί το έργο.
  Ο Φυσιολατρης
  Προσφορά τού ποιητη
  Μαρνέρου στο Συλλογο
  • Συνέχεια απ' τη σελίδα 1
  ΚΩΝ)ΝΟΓ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ο
  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ, ο
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΙΑΣ, η ΕΔΗΚ
  κ.ά.
  Πιό κάτω δημοσιεύουμε ι-
  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Πάραμε και δημοσιιθουμε
  την παρακάτω επιστολή για
  να βοηθήοουμε κι εμείς την
  προσπαθεία τού κ. Ξενοφών-
  τα Παγκαγιά στην καταγραφή
  τού συγχρόνου Κρητικού Τύ-
  που, ενημερώνοντας Συλλό-
  γους που εκδίδουνε εφημερΐ-
  δες κ.λ.π. και δεν γνωρίζουν
  τη διεύθυνση τού παραπάνω
  ερευνητή με την ελπίδα της
  ανταπόκρισης και με την ελ¬
  πίδα βεβαία να πετύχει η προ
  σπάθεια που τόσο σωστή εί¬
  ναι:
  Πρός τον ιδιοκτητη — εκδό-
  τη — διευθυντή
  Αξιοτιμε κύριε,
  θνομάζομαι Ξενοφών Πα-
  γκαλιάς και διομενω στη Στακ
  χόλμη Σουηδίας από το 1972.
  Από το κ,αλοκαϊρι τού 1980,
  κάνω" έρευνες γύρω από τον
  Τύπο της Κρήτης (εφημερί-
  δδες — περιοδικά — οελτία)
  και μέρος των ερευνών μου έ¬
  χει δημοσΐΐυτεί σε κρητικά πε
  ριοδικά καθως επίσης και τού
  εξωτερΐικού.
  Μ' αυτή την επιστολή μου,
  ηθελα να Σας ποροκαλέσω να
  μου στείλετε το τελευταίοο
  φύλλο)τεΟχος της έκδοσής
  σας το οποίο θα χρησιμοποιή
  σω στην υπό επεξεργασία με-
  λέτη μου με θέμα τον σύνχρο
  νο κρηΐτικό Τύπο. Συγχρόνως
  θα Σας παρακαλούσα — αν εί
  ναι δυνατόν — να σημειωσε-
  τε την ημερομηνια έκδοσης
  τού πρώτου φύλλου )τεύχους
  της εκδοσή σας.
  Το αντίτιμο καθως επισης
  και το ταχυδρομι«ό κόστος,
  θα Σας αποσταλεί αμέσως με-
  τα την παραλάβη τού εντύ-
  που.
  θα Σας ήμουν υποχρεωμέ
  νος αν μπορούσατε να με δι-
  ευκολυνετε συμβάλλοντας
  στην προσπαθεία καταγραφής
  τού Κρητικού Τύπου.
  Το μεγάλο πλήθος των
  κρητικων εκδόσεων (53 εφημε
  ριδες και 29 περιοδικά)δελ-
  τία) μ' ανόγχοσε να οτείλω
  την απρόσωπη αυτή επιστο-
  λη πρός όλους τους υπεύθυ-
  νους εκδότες, με την ελπϊδα
  ανταπόκρισης.
  Την διεύθυνση σας πήρα α¬
  πό την Επετηρίδα τού Ελληνι
  κου Τύπου 1984, έκδοση τού
  Υππουργείου Προεδρίας Κυ¬
  βερνήσεως.
  Στοκχόλμη 10)2)1985
  Με κρητικους χαιρετισμούς
  ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΓΚΑΛΙΑΣ
  ΧΕΝΟΡΟΝ ΡΑΟΑΙ.ΙΑ5
  ΟδΤΘΟΤΑΟΑΤΑΝ 85, 2 ΤΒ.
  11664 δΤθΟΚΗθίΜ
  πιστολή που πήρε ο Σύλλογος |
  γι' αυτό το θέμα και τη με-
  ταφέρουμε όπως έχει:
  Ηράκλειο 6-1-1985
  Πρός το Δ.Σ.
  Τού Πολιτιοτΐικού Συλλόγου
  Γωνιών Μαλεβυζίου
  Ηράκλειο.
  Νοιώθω την ανάγκη να εκ-
  φράσω το θαυμασμό και την
  εκπληξη που μου πρακάλεσε ή
  ευχετήρια κάρτα τού συλλό¬
  γου σας. Κι αυτό οχι γιατί
  τολμησατε να χρησψοποιήσε
  τε καρτες ζωγραφισμινες από
  παιδία τού Δημοτικού Ζχολεί
  ου τού χωρίου, αλλα γιατί ό-
  ταν την είδα από καποια οπό
  σταση (μια και δεν την παρέ-
  λαβα εγώ λόγω απουσίας μου)
  νόμιζα ότι ήταν τυπωμένο αν
  τίγραφο κόποιου συγχρόνου
  νατουραλιστή ζωγράφου.
  Αντιλαμβάνεστε το μεγεθος
  της έκπληξης όταν διαπίστω-
  σα πως η καρτα ήταν ζωγρα-
  φισμενη και μάλιστα από παι
  διά.
  Ειλικρινά γι' αυτή σας την
  ενεργεια δδεχτείτε τα πιό θερ
  μα μου συγχαρητήρια.
  Παράλληλα, δεν θα πρεπει
  να παραλείψω να συγχαρώ
  δια μέσου τού συλλόγου σας
  το ζωγράφο κ. Στέλιο Μαρκα¬
  τάτη που έδωσε στα μικρά
  αυτά παιδία την ευκαιρϊο να
  γεμισουν την ψυχή τους με
  γαληνη και τα χαρτιά με χρώ-
  ματα.
  Με εκτίμη-ση
  Βέργος Στέλιος
  Καθηγητής
  θερίσου 5, — 71305 Ηρά'κλειο
  ΜΑ". ΚΡΙ
  Ευχαριστουμε θερμά τον
  ποιητή Αργύρη Μαρνίρο για
  τη χειρονομΐα τού να στείλει
  δυρεά δυό τόμου)ς της ποιη-
  τικης τού συλλογής για τη βι-
  βλιοθήκιη τού Συλλόγου μας.
  Ο ένας έχει τον τίτλο ΧΕΙ-
  ΡΟΚΡΟΤΕΙΣΤΕ (Ε! ΕΚΔΟΣΗ)
  και ο αλλος έχει τον τίτλο ΟΙ
  ΑΡΧΟΝΤΕΣ.
  Ο ποιητής Αργύρης Μαρνέ-
  ρος γεννήθηκε στο Δοξάτο
  της Δράμας το 1941. Ύστε-
  ρα από τις γυμνασιοκές τού
  σπουδές δούλεψε 6 χρόνια ερ
  γγάτης βιομηχανίας στη Δ.
  Γερμανϊα.
  Πτυχιουχος γερμανικης φι-
  λολογίας τού πανεπιστημίου
  θεσσαλονίκης κοι της Ανωτέ¬
  ρας Σχολής Ξεναγών Αθηνών,
  έρ·χεται σε ουσιαοτική επαφή
  με τα Ελληνικά λογοτεχνικά
  ρευματα και το 1972 τυπώνει
  την πρώτη τού ποιητική συλ-
  λογή «ΚΑΣΤΑΝΑ» και τρία
  χρόνια αργότερα τον «ΣΚΟ¬
  ΤΕΙ ΝΟ ΘΑΛΑΜΟ». Ακολου-
  θούν ο «ΥΠΟΝΟΜΟΣ», «ΔΙΑ-
  ΣΤΟΛΗ», «ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙ-
  ΣΤΕ» και «ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ».
  Ζεί κι εργάζεται στην Αθη¬
  νά από το 1978.
  Αθηνά
  Η ΚΡΗΤΗ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ
  Για ι
  υμε
  - αυ
  Στις 27 Φλεβαρη στην αί¬
  θουσα «θεοτοκοπούλου» έγι-
  νε τιμητική εκδηλώση οτον
  μεγάλο Κρητικό ιστοριοδίφη
  Νίκο Σταυρινίδη από επιτρο-
  πη που μετείχαν ανάμεσα σε
  αλλους εκπρόσυποι από τη
  Νομορχία, την εκκλησΊα, το
  Δήμο Ηρακλείου τα Επιμελη-
  τήρια «.ά. σαν αναγνωρίση
  της προσφοραί τού.
  Για το έργο τού μίλησαν
  προσωπικοτητες των γραμμσ
  των και ο Δημαρχος Ηρα¬
  κλείου κ. Μανόλης Καρέλλης
  επέδωσε τιμητικό δίπλωμα
  ικαι χρηματικό βραβείο 200.
  000 δροχμες από μέρους τού
  Δημου για τη μεταφράση
  τού Τούρκι,κου Αρχείου. Να
  σημειωθεί πως τ0 1980 απ
  το Σύλλογό μος εκδόθίμε το
  βιβλίο «Μιχάλης Βλάχος, ο τι
  Αευταίος χάΊ'νης και το τρα-
  γικό τίλος τού» με συγγρα-
  φέα τον κ. Νίκο Σταυρινίδη
  που βεβαιο χυρίς αυτόν θα
  ήτανε οδύνοτη η εκδοση, με
  ανοφορά οτον Γωνιανό ήρωα
  Μιχαλη Βλάχο.
  Τιμούμε κι εμείς με τη σει-
  ρά μας τον άνθρωπο που φώ
  τισε την ιστορίο της Κρήτης.
  ο πολιτιστικός
  Η παιδική χαρά
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΛΙΣΣΟΥ
  ΛΑΊΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
  ΤΕί. Ψ8— 43 99 26
  ΔΙΑΒΑΖΕΤΙ
  — ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
  ΤΟΝ «ΓΩΝΙΑΝΟ ΚΗΡΥΚΑ»
  ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΩΝΙΑΝΩΝ
  Στο κέντρο Τυλίσσου της
  Λα'Γκής Επιμόρφωσης μετέ-
  χουν 22 χωρία της επαρχίας
  Μαλεβυζίου.
  Στα 22 χωρία περιλαμβάνε-
  ται και το χωριό μας οί Γω¬
  νιες.
  Το κέντρο συντονίζδται α-
  πο εξαμελη επιτροπή που α-
  ποτελείται από εκπροσώπους
  φορεων. Μεταξύ των εκπρο¬
  σωπών και ο πρόεδρον τού
  Συλλόγου μας Ηρακλής Παν-
  τερής.
  Υπευθυνος είναι ο Νίκος
  Τζωρακολευθεράκης και από
  το καλοκαίρι 1984 μέχρι σή-
  μερα το παραπάνω κέντρο με
  τη βοηθεία της Λα'ι'κής Επι
  μορφώση^ Ηρακλείου, εκτός
  των άλλων έχει δημιουργήσει
  για το Συλλογό μας, τα μάθη
  ματα Κοπτικής — Ραπτικήν,
  Μελισσοκομίας, Σκάκι, Ζωγρα-
  φικής (δημιουργία Πολιτιστι
  ικού Εργαστήρίου), μαθήματα
  λα'Γκών χοούν και τελευταία
  τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσ-
  σας.
  Προσπάθειες που καρπίζουν
  με την επιμονη τού Συλλόγου
  και της ΛαΥκής Επιμόρφωσης
  για καλύτερη ζωή στην επαρ-
  χία.
  Δ.Ε.Ι.Κ.Σ.
  Ο ΣΥΑΑΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΗ ΛΕΗ
  Το Διοικήτικο Συμβούλιο
  τού Πολιτιστικού Συλλόγου
  οισθανεται την ανάγκη να
  ευχαριστησει τη Δημοσία Επι
  χείρηση Ηλεκτρισμού για τη
  δωρεά παροχή ενός ξυλινου
  στυλου που θα χρησιμοποιη-
  θεί σαν «αξόνι» στην αναπα-
  λαίωση τού Ανεμόμυλου στο
  χωριό μας Γωνιές Μαλεβυζίου.
  Η προσφορά παίρνει με,γα-
  λυτερη διασταση γιατί στο
  εμποριο δεν έγινε δυνατό να
  βρεθεί το κατάλληλο ξυλο για
  την προαναφερόμενη εργσσία
  και χαριν της ΔΕΗ η εργασία
  θα προχωρησει πλέον κανονι-
  κα αφου ξεπεροστηκε ένα τό¬
  σο σοβαρό εμπόδιο.
  Το Διοικ. Συμβούλιο
  Εγκαταστάθηχε και ιιαρα-
  δόθηκε για χρήση στους μι-
  κρούς φΐλους η Παιδική Χα¬
  ρά στην αυλή τού Δη·μοτικού
  Σχολείου.
  Το έργο είχε ττρογραμμα-
  τίσει η Κοινότητα και υλο-
  ποίησε ήδη αφού χρηματοοό
  τησε την προσπάθΐεια με το
  κονδυλη των 200.000 δρχ.
  Μια αξιέπαινη πρωτο&ου-
  λία ιτου θα ττρέπει να συνε-
  χιστεΐ με παρομοίας ενέργει-
  εγ. σε ότι αΦορά τα παιδία
  τού χωρίου μχχς.
  Το γεγονός δβ, πως η ττε-
  ριθωριοποΐηση τού τρόπου
  ζωής ενός απόμιερου χωρίου
  ότιως είναι οί Γωνιές, ενιοχύ
  εί την υποχρεωθή όλων των
  φορέων να €ντεΙνουν τις ιτρο-
  σπάθειες για μεγαλύτερη
  προσφορά στο τκχιδικό ττερι-
  δάλλον γυα ένα χαρούμενο
  και καλύτερο αύριο.
  Ο απόγονος
  ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΗ ΤΗΝ ΦΟΡΕΩΝ
  ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 13)3)1985
  Την Τετάρτη 13 Μάρτη και στα πλαίσια των τακτύν
  συνεδρ4άσεων που έχει καθιερωβιί να γίνιτοι απ' όλους
  τους φορείς τού χωρίου, θα γινει κοινή συνεδρίοση στο
  κοινοτικό κατάστημα που θα μετέχουν: Η κοινότητα,
  Πολιτιστικός Σύλλογος, Αγροτικάς Σύλλογον, Συνεταιρι¬
  σμόν Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ, ΚΟΒ.ΚΚΕ.
  Η συνάντηση έχει οριστεί για τις β το οπδγιυμο κοι
  θα συζητηθούν θέματα που απασχολοϋν το χωριό, και
  που οί φορείς ίχουν ενημερωθεΐ με σχετική ιπιστολή.
  Ο Βολής
  Ο ΓΠΝΙΑΝΟΧ ΚΗΡΥΚΑΕ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙ-
  ΤΙΖΤΙΚΟΥ ΖΥΛΛΟΓΟΥ ΓηΝΙΠΝ ΜΑΑΙΒΥΖΙΟΥ ΚΑΙ
  ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟ ΤΙΧ ΕΕΑΟαΕΕ ΤΟΥ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑ-
  ΤΑ, ΤΙΖ ΑΝΗΕΥΧΙΕΕ, ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΝΑΙ ΤΟΝ
  ΓΩΝΙΑΝΠΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΕΜΟΥ
  ΑΓΠΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΕ ΔΙΚΕΕ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ* ΠΑ
  ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΕ
  ΠΑ ΕΝΑΝ ΚΟΖΜΟ ΧΟΡΙΕ ΠΟΛΕΜΟΥ*
  ΠΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ