90748

Αριθμός τεύχους

183

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

27/9/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμσ, τοθ φράξουν οί ώλλοι τό
  στόμα, προλάβη να πεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Η. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  I
  Ι
  Ι
  Ι
  Ι
  ΕΞ& ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ!. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διειΐβιΐνίπβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χμόνος 4ος—Άρ. Φ 183—Δρχ. 5
  ΠΑ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ
  ΚΑΙ Η ΦίΙΝΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΟΛΟΓΙΑΣ
  ΙΟ
  ΣΤΟΝ ΑΗΜΟ
  ΕΝΩ καί οί δυό ουντδυαομοί πού καιτέρχονιται στίς
  Δημοτικές έκλογές βρίοκονιτοι στό τελευταΐο
  στάδιο τοΰ καταρτιομοΰ των ψηφοδελτίων καί τής έ-
  στάδιο τοϋ καιταριτιισμοΰ των ψηφοδελαίων καί τής έ-
  πιλογής των πιό κατάλληιλων προσώπων πού θά διε-
  κδικήσουν τό άξίωμα τοΰ Δηιμοτικοΰ Συμβουλίου θεω-
  ροΰμε χρέος μας νά ύτιενθυμίσουμε στούς ρυθμίζον-
  τες τα πιράγματα, δτι ή βασιική καιί κινηιήρια τάξη
  τής κοινωνίας μας, ή Έργαπική, δέν έκπροσωπήθηκε
  μέχρι τώρα στό Δηιμοοκό Συμιβούλιο τοϋ Δήμου Η¬
  ρακλείου, δπωςθά επρεπε.
  ΤΑ ΜΕΧΡΙ τώρα «άντιπροσωπευτικά» ψηφοδέλτια
  σταματοΰσαν στήν έργαιτιά, άφοϋ προηγούμενα άγκά-
  λιαζαν δλα τα ύπόλοιπα στρώμαιτα.
  Η ΠΛΟΥΣΙΑ οέ άγώνες καί θυοίες ίοτορία τής Έρ-
  γατικής Τάξης, τό δυναμικό της παιρών στίς δύοκολες
  σπγμές τής Ίστορίας τής χώρας μας, ό πρωτοποριακός
  ρόλος της στόν κοΐινωνικό μετασχηιμαιπσμό τής κοινω-
  νίας, ή άνεξίιτηλη οφραγίδα της στήν Παιγκόσμια Ί-
  οτορική διαδρο]ΐή, έπΐβάλλουιν πεμισοοτεμο άπό κάθε
  αλλο την αναγνωρίση τής Ίστορικής της άποστολής.
  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ έκπροοώπηοη τής Έμγατικής Τά¬
  ξης τής πόλης μας, μέ την πλσύσια άγωνιοτική Ίοτο-
  μία στό νέο Δημοτιικό Συμβούλιο, είναι έπιβεβλημένη
  καί άναγκαία. Ή φωνή τής φτωχογεκτονιας κοά των
  άνβμώπων τοΰ μόχθου, πμέπει νά άκούγονται στό
  νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Καί αύτό δέν θά άποτελέ-
  οει άπλά καί μόνο αναγνωρίση τοϋ ρολου της στήν
  κοινωνική ζωή, άλλά ή παιρουσία της στό Δήμο θά
  είναι πραγμαιιική καί ούοιασπκή.
  ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ
  ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΟΜΟ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ σημερα τη δή
  μοσκυση της συνεντευξης τού
  κ. Μανολη Καρελλη, ο οποίος
  με διπλη ιδιοτητα σαν απερχο-
  μενο< Δημαρχος και σαν υποψη φιος για τη νεα δημοτκιη αρ- χη, πηρε την πρωτη σιιρα σ αυτες τις συνιντευξεις. ΟΠΩΣ θα διαπιστωσουν οί υ- ναγνωστΕς μα< οί ερωτηθείς και οί απαντησεις |διατυπωθη· καν σε ελευθερη συζητήση γι' αυτο και η σειρα δεν ε>χε ι κα-
  θορισμενο διαγραμμα.
  ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΜΕ ακομη ό¬
  τι οί απαντησος νού κ. Καρελ
  λη μπαινουν ακριβώς όπως λε·
  χθηκαν, γιατι - ως γνωστόν -
  στις συνη&οες ^μας δεν είναι να
  λογοκρινομε κανενος τα κειμε
  να.
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ακομη: Στους υποψη
  φιους Δημαρχους θα δινομε αρ
  κετο χωρσ καθημερινα, για να
  μπορεσουν οσο πιο καλυτέρα
  γινετοι να —ικοινωνησουν με
  το Κοινο.
  Μιά σειρά άπό «καυτά» έρωτήματα για τό τί έκανε καί τό τί - ΐσως - θά κάνει
  ΕΝΑΊΑΦΕΡΟΥΣλ
  2ο
  ΑΠΑΝΤ £ Ωφειλω κατ αρχήν
  να επεξηγησω γιατι το Ηρα-
  κλειο ειδικα είναι μια δυσκολη
  πολιτεια Βρισκεται θαλεγα
  στην αδεξια ηλικια της το Η-
  ρακλειο με την εννοια ότι ενω
  ποει να γινει μεγαλουποληδεν
  £χει ακομα ξεφυγει και απο τον
  επαρχιωτισμο. Αυτο δινει ειδι¬
  κα στο Δημαρχο που προιστα-
  τε τού Δημου Ηρακλείου ιδιαι
  τερα σκληρα ιιαθικοντα γιατι
  απο το ενα μέν μερος εχει ν
  αντιμετωπίση σαν επικεφαλης
  τού Δημου τα καθε μερά αυξα-
  νομενα προβληματα της μέγα
  λουπολης που αρχιζίΐ να πά
  ρουσιοζει η πολη μας και απο
  το αλλο μερος εχει ενα μηχανι
  σμο στο Δημο ο οποίος δεν
  εχει την πολυτελεια που εχε
  Π·Χ ο Διηιος των Αθηνών, τού
  Δημου Πειραιώς η θεσσαλονι¬
  κην αλλα με καποιο τροπο πρε
  πί' να επιλαμβανεται πρόσω
  πικα ακομα και ασημαντων λε
  "τομερειων. Αυτο δινει την
  ιδιαιτεροτητα και τη σκληρο
  τητα θαλαγε της δουλειας στο
  Διϊμαρχο που θα είναι στο Η
  ρακλειο Η δουλεια τού Δη¬
  μαρχου είναι τόσο εξαντλητικη
  "<ηι και δυό μεροκαματα και τρια δεν φτανουν για να αν ταπεξελθεις Προσωπικα ειμαι 46 χρονων, περιπου στο μέσον τού δρομου, αρκετα ωριμος Συνέντευξη τοϋ κ. Μ. Καρελλη στόν Διευθυντή τής «Αληθείας» μάλλον θαλεγα στο φουλ της ωριμοτητας χωρις να ειμα ινεος και να μπορω να ατνεξω τη σκληρη δουλεια Ο σον αφορα τη Δημοσιογραφια αυτή είναι σαν κεινο τοπαρεργο που σε ξεκουραζει Και ο καθ γραφος που αγάπησε τη δου- πει να εχει ενα παρεργο το ο¬ ποιο να κανει παραλληλα με την κυρια εργασια τού για να μπορεσει να ξεφυγει απο τον καμματο της κυριας εργασίας θωρια να δουλεψω σαν δημο τού Δεν εχω τα χρονικα περι σιογραφος και δεν το κρυβω ότι είναι ενα επαγγελμα το ο¬ ποιο αγαπω παρα πολυ, το οποιο μου εχει κοστισει παρα πολυ, το οποιο ποτε δεν σκο Γτευω να εγκατάλειψιν όπως δεν σκοπευίΐ ιοανεις δημοσιο γραφος που αγαπησ τη δου λεια τού να εγκαταλειψει το επαγγελμα αυτο Λεμε χαρακτη ρ.ιστικα πως οποίος μυρισει το μελανι μια φορα ποτε δεν ξεχνα εί αυτή τη μυρωδια και οπου δηποτε παω σ οποια πολη τού κοσμου η πρωτη δουλεια που θα κανω είναι να παω σ ε- φημεριδες να μυρισω λιγομελα νι να κουβεντιασω με τους δή μοσιογραφους να δω πως δου λευουν στ αλλα μερη Δεν εχω την κυρια ευθυνη της εφημε ριδας μου σημερα Δεν εχω το χρονο αλλωστε να το κανω Εξ ■■■■■■■■■■■■ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΤΣΑΙ ΚΑΙ... ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ Άπό Γιαιπωνέζας χέμια πινει τοάι ό Μανόλης, πού π*.ιύ πάλι σία αίθέρια γιά τό . πάροιμσ τής πόλης. Κάτιοιος ΐα*ρα θά ρωιτήοεΐ: —Ό Καρέλλης πίνει τσάι; —Ναή, γιά ν'άνπμετωπίσει 2ναν άλλον., οαιμουράι. "Εναν δεύτερο Μανόλη πού άρχιζι,ι νά βμυχάιαι Καί πού οί δυό γι' αύτην την πόλη θε να παιιξουνε καμάιτε ■ ■■■» αλλου η εφημερίδα αυτή σαν επιχειρηση ανηκει στην γυναι κα μου οπωσδηποτε ομως ο- ποτε μπορεσω θα περασω να μυρισω για λιγο το δημοσιογρα φικο μελανι και νομιζω ότι κι αυτή η προπαιδεια μου σαν δημοσιογραφος μ εχει βοηθη σει παρα πολυ ..αι στη δου λεια τού Δημαρχου γιατι ανα γκαστικα ενας δημοσιογραφος εχει πλατιες εποπτειες των πρα γματων τουλάχιστον της πολης σην οποια ζει κι αν εχει ευρυ τερους οριζοντες εχει και επο <ττειες ευρυτερες Δεν ξχνω ο τι με τη δημοσιογραφια μπο ρει να πετυχει κανεις παρα πολλα πραγματα αρκει να την εγκαταλειψει εγκαίρως Πά ντως εγω δεν την εχω εγκα-·1 λειψε ιτην αγαπω και θα την την αγαπω παν- τα και νομιζω ότι μ" εχει βοη θησει και στη δουλεια τού Δημαρχου αν και ειχα και μια εμπειρια σαν δημοτικος συμ βουλος στην δεκαετια 65-67 στο να αποχτησω μια εποπτει α των πραγματων της πολης μας Μ.Χ. Οί περασμενες εκλογες σε συγκριση με τις τωρινες πως τις βλεπετε για το συνδυ ασμο σας, ποιο ιυκολες η πιο δυσκολες; ΑΠΑΝΤ. Είναι και ποιο ευκο- λες και ποιό δυσκολες Οταν η- μουνα υποψηφιος απλώς ειχα ε να προγραμμα το οποιο αναφε μα αυτο θα μπορουσε να ητα- νεδημαγωγιιοο, να υποσχεθει δηλαδη παρα πολλα πραγματα Νομιζω ομως ότι ουτε και το- τε εκαμα χρηση αυτής της ευ¬ κολίας που σου δινει η ιδιοτητα τού υποψηφιου ο οποίος δεν εχει δοκιμαστει στα πραγματα. θα σας αναφερω χαρακτηρι- στικα ενα πραγμα Αναφερομε- νος στην αποχετευση η οποια ηξερα οτ ιαπασχολει τα 2)3 των κατοικων τού Ηρακλείου ειχα πει στους Δημστες ότι υπαρ- χουν τρείς τροποι για την χρη- ματοδοτηση έργων αποχετευσε ως Ο π(ωτος ηταν να δωσει τα χρηματα το Δημοσιο ο δευ τερος να δωσει τα χρηματα ο Δημος και ο τριτος να καταφυ- γωμε σους ιδιους τους δημοτες Ειχα αποκλεισει τους δυο πρω- τους, το δημοσιο ηταν δυσκο- λο να δωσει, ο δημος δεν ειχε χρηματα και επομενως θα κα- ταφευγαμε στην τριτη χρημα- τοδοτικη πηγη δηλαδη τους ιδιους τους δημοτες Εν ματα όπως αποδειχτηκε ο Δη- * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4 ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ... ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ Να τι επιδιωκει ο Ανδρέας Παπά νδρεου στις Δημοτικές Εκλογες Τί προβλέπει και πού σκοπεύει ό πμόσφατος Νόμος ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑ ΤΟΥ ΛΙΓΟΥΣ. * ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. "Αρθρο τού συνεργότη μας κ. Γ. ΠΑΝΝΟΥΣΑΚΗ 2ον (Τελευταΐο) "Ας τα πάρουμε δμως άπό την άιρχή γιά νά δοΰμε πιό είναι τό πραγματϋκό τους νόημα. 1) 'Όπως είναι γνακιτό, σήιμεμα στήν ΑΕ ίσχύει ό θεσ)ΐός τής 2δρας. Ή κάθε ε"δρα διδάσκει ίίνα βασικό μάθηιμα, κι εχει τόν καθηγητή της. (Π χ. 'Έδρα. Μηχα νίκης, 'Έδρα Μαθηιμαιικών κ.λπ.) Ό θεομός αύτάς καιά κοινή έχιτίμηοη, είναι ξε,περαΌμένος καΐ άναχιρο νιοτικός, καί άπό έπιστηιαονΐική καιί άπό διοικηιτική ίί- ποψη Άπαίιηοη ολοΐ' τοΰ Παινεπιστημΐ'αικοΰ κόσμου είναι ή δημιουργία τοί5 ταμέα σά βαοική άκαδημαική μονάδα Άπλά μ,ποροΰιμε νά πσΰμε πώς ό τομέας θά περιλα6αάνί.ι 2να σύνολο μάθη μαΐων πού ϊίχουν με- ιαζύ τους μιά έπιοτημονική συγγένεια. Μαθήιματα δηλ. πού εχοι>ν ένιαϊο γναχττικό άντικείμενο. 'Έτσι ό
  ΐαμέας θά άντιστοιχεϊ σέ μιά ένόιητα γνώσεων, γιά
  μιά είδίκευοη, άπ' αύτές πού θά 'χει τό ητυχίο τής κά
  θε σχολής
  Τό νομοσχέδισ, δμως, εΐσάγει τόν τομέα σάν σύ-
  νολο ίδιοών (5 τσυλάχΐιστο) δηλ κάνει μιά συγκόλλη-
  ση 5 έδ()ών πού παοαιιένουν δμως ε^ρες! Δηλ. στήν
  ούοια, καμιά μεΐαβολή!
  2) Γιά τό ΕΔΠ . Δέν είναιι πολύς ό καιρός πού πέ
  ραοε άπό ι ήν «άπε(>γίαι ιών βοηθών» τοΰ Έπκπημονι-
  κοΰ προοωπικοΰ δηλ (ΕΔΠ) πού κράαηοε 3 1)2 μή-
  νες. 'Όπως είναι γνωστό άπό τίς άνακοινώσεις τους
  γιά τό νοιιοοχέδιο, δχι μόνο δέν λύνει τα προβλήμα-
  ιά τους άλλά ούοιαισιΐκά τούς 6γάζει οιό δμόμο Κυνι-
  κά μάλιοια και πμοκλη/ιικά ή κυβέ^ινηση δηλώνει
  οΐους 6οηθούς. «"Οποίος θέλει ά φύγει τώρα, θά άπο-
  ζημκυθεΐ, ένώ εάν θά φύγει μέ τίς δυαττάξεις τοΰ νο-
  μοοχεδιου, δέν θά πάρει τίποτα»!
  3) Γιά τούς φοκητές Έδω ή κυ6έρνηση εδειξε
  ολη της την οκληρότητα
  VI
  έ τό νομοσχέδιο οί φοιτη-
  τές.
  — (α) Χάνουν εΰκολα £τος: 'Έγιναν άριοτικά δυό,
  οί έξεταστικές περίοδες Ένώ μέχρι τώρα μποροΰοαν
  νά μεΐαφερθοΰν στό έπόμενο έτος μέχιμι καί τρία μα
  θήματα, τώρα μέ τρία, χάνεται ειος. 'Ακόμη, αν 2νας
  φοπητής δέν πετύχει σέ 2να ί καί δυό μαθήματα, έξε-
  τάζειαι, σ' αΰτά γιά τρίτη φορά, δχι κανονικά, άλλά σέ
  «τριμελή επιτραπή» καθηγητών, δπου μέ άποτυχια σ
  2να μάθημα μόνο, χάνεται πάλι τό ΐίτος.
  —(6) Μποροΰν νά χάσουν μόνο δυό χρόνια, μετά. .
  διαγράφονται!1! Καί έξαποστέλλονται στά ΚΑΤΕ' Κό-
  ποι, βάσανα, ί,ενύχτια, έ'ξοδα γιά τίς, γνωοτές γιά τή
  δυσκολία ιους, εΐοαγωγικές έξετάισεις, πάνε δλα χά
  μένα'
  'Εδώ ή κυβέμνηση ύποστηιρίζει πώς τό νομοσχέ
  διο θά χιυπήοει τή «φυγοπονία»(!) πού ύπάμχει οτούς
  φοπητές" 1άλιστα, ό κ Ταλιαδοΰμος έξαιπόλυσε συ-
  κοφανηική έπΐθεση ένάντια στούς φοπητές. Είπε α¬
  κριβώς .
  —«Οί φοπητές κατατρίβονται μόνο μέ τα έμωτικά
  καί τα συνδϋκαλιοτικά καί τίποτα αλλο»
  — «Πρέπει νά σπουδάΓουν μόνο οί έκλεχτοί τής
  γνώυηι,»
  Όμως τό γιατί θέλει νά χτυπήσει ή κυβέμνηση
  τούς φοπητές είναι γνωσιό Τό λέει τουλάχιστο καί ή
  ιδία «Ξι.δοντιάΓειαι ιώμα ή όμγανωμένη μειωψηφία ά-
  ναιιαραχίμ,» γρά()>ει ή «Βμαδυνή» καί μάς θυιμίζει την
  ιδία ωμάση τοΰ διχτάτομα Παπαδόπουλου, στίς μέμες
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 3
  ΠΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ
  ΤΩΝ ΥΠΟΦΗΦΙΠΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
  ΔΕΝ θέλομε νά ύπεισέλθομε στά έσωτεριικά των
  ύποψηφίων Δηιμάμχων, άλλά αάιστανόιιαοτε την
  άνάγκη νά κάνωμε, τώρα πού είναι άρχή, μιά πα-
  ματήμηση.
  Νομίζομε ότι τα Γραφεΐα Τύπου πού 2χουν
  όργανώσει οί δυό συνδυασμοί γιά νά έπικοινω-
  νοΰν μέ τό Κοινό, θά πμέπει νά όμγανωθοΰν πε-
  μισσότεμο, γιατί έτσι θά άποδείξουν — έκτός τοΰ
  ότι θά κάνουν καί καλυτέρα την δουλεια τους —
  δτι σέοΌνται τόν ρόλο τοΰ Τύπου, πού τούς φέρ-
  νει οέ έπαιφή μέ τό Κοιινό
  Άφορμή γιά την παρατήρηση μάς εδωοαν
  δυό γεγονότα Τό πρώτο, δτι δνσμα ύποψήφιου
  δόθηκε στη δημοσιότητα, χωρίς προφανώς νά
  περάσει άπό τό Γραφεϊο Τύπου, γιά νά διαψευσ-
  θεΐ στη συνέχεια. Καί τό δεύτερο δτι όλόκληρη
  άττάντηοη ύποψηφίου Δημαρχου πρός τόν συν-
  άδελφό τού, δέν στάλθηκε στήν εφημερίδα) μας.
  Εϊπαμε δμως δτι είναι άρχή καί ύπάιρχει και¬
  ρός νά μην έπαναληφθοΰν τέτοιες παραλείψεις.
  Τα Γραφβϊα Τύπου, παίΓουν 2να σημαντικό ρόλο,
  άρκεί βεβαία νά λεκτουργοΰν σωστά κι αύτό γίνε
  ται αν χά διευθύνουν ίκανά ατομο.
  ΤοποθετήΘηκαν
  Τα μισά
  απο τα
  3.000
  Έκκρεμοϋν
  6.000 αΐτήσεις
  Σύμφωνα μέ πληροφορί-
  ες μας, ό μισός άριβμός
  (1500) άπό τίς τρείς χιλιά
  δες έγκριθέντες τελευταί¬
  ως αίτήοεις νέων τηλεφω-
  νικών συοκευών, παραχω-
  ρήθηκαν ηδη στούς κατό-
  χους τους. Ά/πό τόν ΟΤΕ
  ύπολογίζεται δτι μέχρι τίς
  άρχές τοΰ χειμώνα θά £-
  χούν τελειώσει καί οί σχε-
  τικές μέ τα ύπόλοιπα τηλέ-
  φωνα έργασίες.
  Παρά τό γεγονός δμως
  αύτό σιύ Ήράικλειο έκκρε-
  μοΰν 6 000 αίτήσεις, γιά
  την ίκανοποίηση των όποί-
  700 ΠΕΡΙΠΟΥ
  ΝΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
  ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Σύμφωνα μέ σχετικές
  πληροφοριες στό ΉράικΛΕΐο
  κιΐκλοφοροΰν κατά μέσον
  δρο κάθε χρόνο, 700 νέα
  αύ·τοκίητα.
  Τό γεγονός αώτό, δπως
  άνπλαιμβάνεται καθένας,
  αύξάνει τό κυκλοφοριαικό
  πρόβλημα τοΰ Ηρακλείου,
  πού ηδη είναι όξύ καί μέγα
  λο
  Ό συνωστισμός καί ή κυ
  κλοφοριαική συμφόρηση
  πού παιρουσιάζεται στό Ή-
  ράκ(λ€ΐο όφείλεται φυσικά
  στΤ)ν παραπάνω εντυπωσισ
  κή προσθήικη αύτοκινήιτων,
  σέ συνδυϋσμό μέ τό δυσά-
  ρεοτο σχετικό γεγονός δτι
  οί δρόμοι τής πόλης άπό
  χρόνια παραμένουν οί ϊ-
  διοι
  ών θά περάσουν μερικά
  χρόνια
  Ώστόσο, ό ΟΤΕ άγόρα-
  σε στό Ήράκλειο δυό με
  γάλα οΐκόπεδα, στά όποΐα
  πρόκειται νά άνεγερθοΰν
  είδκκά άπ' άρχής κτΐιριακά
  ουγκροτήμα/τα, (κέναρα)
  τα όποϊα καί θά έξυπηρβτή
  σουν τό δ[>γο τής τοποθετή
  οεως τηλεφωνιικών συσκευ
  ών στό Ήράκλειο.
  Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ
  ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
  Άνα'νηρηκα ή σνμμετσχή τής δ. Δέσποινας Σκα-
  λοχωμίτη στό συνδυαομό τοΰ κ Παιπαϊωάννου, άπο-
  τελεϊ ίίνασημαναιικό «άτοΰ επιτυχίας».
  Κι' αύτό γιατί ή πασίγνωοτη γιά την δμαστηιριότη-
  τά της Δέσποινα, είναι μιά προοωπιικόιτητα πού τιμα
  τόν γυναιικόκοσμο τού Ηρακλείου
  Έππυχεμένη έπΐλειρημααίας, φιλοπρόοδο στοι-
  χείο, δραοτηριοποιημένο πολλαπλά κοινωνικό όΐτομο,
  έ'χ€ΐ κερδίοει τή γενική έκτίιμηοιι τής Ήρακλειώπ-
  κης κοινωνίας. 'Απόδειξϊΐ ότι στίς προηγούμενες έκ-
  λογές ηρθε π ρ ώ τ η σέ σταυρνύς π[Κ)τίμησης, άπό δ
  λους τούι, ουναδέλφους της, δλων των συνδυαομών.
  Είναι βέβαιο δτι καί στίς τωρινές έκλογές ή Δέ¬
  σποινα Σκαλοχωρίτου θά ύπερψηιφιαιεϊ, γιοτί καί ή
  πρόοχραιιη θηιεία της μέσα σιόν Δγ}^-γ3 Ηρακλείου ή-
  ιαν θειιική, άποδοπκή καί κυρίως συινεπής.
  Ό κ. Παπαιωάννου θά πρέπει νδναι περήφανος
  γιά τό δτιτήν περίλαβε οιό ψηφοδέλτιό τού, οέ άνΐί
  θέση μέ τόν κ. Καρελλη άιπό τόν όποΐο άπεχώμηοε.
  Τό «Δεσποτικόν σέξ» τού «Άγίου»
  ■ ΕΞΠ Ο! ΞΕΜΕΣ ΒϋΣΕΙΣ ϋΠΟ ΤΗΜ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  χαρας
  &οΛ_____,
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  φραξουν οιαλ'λοι ϋο οηομα
  ηρολαΡιη νρ πέι εοεω κ ηι Μκ:
  ου*λάβη οικπ'ϋσυ
  Ι ?' |> ΜίίΝΚΙΙΙΗΙ
  26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Κάθαρση στήν Έκκλησια
  Γράφει ό ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ
  ΠΡΙΝ λϊγες μέρες ένα φοβερό
  σκάνδαλο συγκλόνισ* τό Πα-
  νελλήνιο. Πρωταγωνιστές ο «ά-
  Ενα έπίκαιρο κατατοπιστικό σημείωμα τού Γ. Λαγουβόρδου
  Τί πρέπει νά ξέρουν
  έκλογεϊς καί ύποψήφιοι
  ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΙΑΧΘΟΥΝ 01 ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
  δημο'θΐκα
  Μέ τό πλεισψηφικό - όπως
  καί τό 1974 - θά γίνουν καϊ φέ
  τος οί δημοτικάς εκλογές στίς
  15 Οχτωβρίου. Σύμφωνα μέ
  τό άρθρο 29 παρ. 2 τού ΚΔΚ:
  1) Οί εκλογές διεξάγονται την
  πρώτη Κυριακή μετά τίς 10
  Οχτωβρίου καί η νέα περίοδος
  αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
  1979.
  2) Η ψηφοφορία θ" αρχίσει
  από την ανατολή τού ηλίου (ώ
  ρα 06.33") καί θά λήξει κατά
  την δύση (ώρα 17.48"). Σέ πε
  ρίπτωση επαναλήψεως τής ψη
  φοφοριας την επομενη
  κιή 22 Οχτωβρίου 1978, αυτή
  θά αρχίσει στίς 06.40" ώρα καί
  θά1 λήξει στίς 17.39".
  3) Τό κατώτερο όριο ηλικί-
  ας των εκλογέων όπως καί
  στίς βουλευτικές εκλογές θά
  είναι τό εικοστό έτος.Δικαίωμα
  ασκήσεως τού εκλογικού δικαι
  ώματος έχουν οί δημότες εκλο
  γείς πού είναι εγγραμμένοι στόν
  εκλογικό κατάλογο τού Δήμου
  ή τής Κοινότητος. Συνεπώς τό
  ενεργό εκλογικό δικαίωμα σέ
  κάθε Δήμο ή κοινότητα ανήκει
  μόνο στούς γραμμένους στούς
  ισχύοντες εκλογικούς καταλό-
  γους τού Δήμου ή την Κοινότη
  τας.
  4) Η αντιπαραβολή των όρ
  θρων 31 καί 32 τού ΚΔΚ οδη-
  γεί στό συμπέρασμα ότι γιά
  την ασκήση τού εκλογικού
  δικαιώματος απαιτείται ή εγ-
  γραφή τού εκλογέα στόν ε¬
  κλογικό κατάλογο τού Δήμου
  ή τής Κοινότητος, ενώ γιά
  την εκλογιμότητα τίθεται σάν
  ένα από τα προσόντα. Κωλύμα
  τα εκλογιμότητας έχουν οί έμ-
  ΠροεκΛογΗκή
  Ύποφήφΐοι Δήμαρχοι τού Νησιοϋ
  Σύμφωνα
  μέ τίς μέχμι
  τ ώρα σχετικές πληροφο-
  ρίες, ύποψήφιοι Δή¬
  μαρχοι στήν ύπόλοιπη
  Κρή,τη είναι οί εξής, ύ·
  ποστη,ριζόμενοι από τίο
  άντίστοιχες παρατάξεις:
  Στίς Άρχάνετ; ή κ. Μ.
  Παπαδάκη — Πλουμι'δου
  (υποστηρικταί άυτό τό ΠΑ
  ΣΟΚ, τό ΚΚΕ, την ΕΔΗΚ
  ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ήράκλεΐο 2.5)9)1978
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Συνάδελφοι,
  Σας γνωρίζουμε δτι την
  Κυριακή 1)10)1978 καί ά
  πό ώρας 9 π.μ, 2ως 13 μ.μ·
  καί την Δευτέρα 2)10)78
  καί άπό ώρας 3 μ.μ. εΊος
  19.30 μ.μ. θά διεξαιχθοΰν
  άρχαιρεαίες τής 'Ένωσής
  μας στά γραφεϊα τού Έρ-
  γαποϋπαιλληλικοΰ Κέν
  τρου Ηρακλείου· γιά την
  άνάδειξη νέου Διοικητικοϋ
  Συμβουλίου καί λοιπών όρ
  γάνων.
  Ή Έφορευτική Έπιτρο
  πή θά δέχεται αΐτήσεις ύ-
  ποψηφιοτήιτων όπό σήμερα
  μέχρι ιήν Πέμπτη 23)9)78
  είς τα γραφεϊα τοθ ΕΚΗ
  καί άπό ώρας 5—8 μ.μ.
  Ή συμμετοχή δλων των
  συναδέλψων έπιοαλλεται
  νά είναι μαζική γιά την
  άνάδειξη νέοι> Δ.Σ. πού θά
  παλέψει γιά τα καυτά προ-
  6λήματα τού κλάδου μας.
  Μέ ουναδ. χαιρετισμούς
  Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  καί τό ΚΚΕ έσ.) καί ό κ
  Άγογλωσσάκης (άπό την
  Ν.Δ.). Στίς Μοϊρες ό κ.
  Ρομπογιαννάικης (ύποστη-
  ρίζεται άπό όλάκληρη την
  άντΐιπολίτευση) καί ό κ.
  Μπριλλάκης (σάν κυβερ¬
  νητικάς) πού εϊχε διατελέ-
  σει δήμαρχος επί χούντας,
  άλλά όπως ό ϊδιος τονίζει
  δέν έ'χει σχέσεις μέ δαύ-
  τους.
  Στό Λασίθι τα πράγματα
  δέν άλλαξαν παρά μόνο στή
  Νεάιπολη πσύ κατεδαίνειτε
  λικά μέ την κεντρσδεξιά, ό
  μηχανικάς Κ· Χουρδάκης
  καί ύποστηριζόμενος άπό
  την άντιπολ'ίτευοιι ό κ.
  Κούνδουρος.
  Στήν Σητείο ύποψήφιοι
  είναι Ν. Πετράκης (Δηιμο-
  κραΓπκή Συνεργασιαι), Γ.
  Καιταιπόιης παρουσιάζεται
  ύπεμικομμαιπκός (δήμαρ-
  χος επί χούντας), στήν 'Ιε
  ράτικτρα Μ. Μυγιάκης (Δή
  μοκρατική Συνεργασία),
  Άγανιωτάικης (κυβερνητι¬
  κάς )· Στόν 'Άγιο Νικό-
  λαο Ι. Δελημιπαιλκαδά'κης
  (Δηιμοκρατική Συνεργασί¬
  α), Ρ. Καπετανάκης(χυβερ
  νηιπκός).
  Στό Ρέθυμνο ύττοψήφιοι
  εϊναιι οί Γ. Άγγελιδάκης
  (Δημο>κρατική Συνεργασία
  καί Δ. Αρχοντάκης (πα-
  ρουσιάζεται ύΐτερκομματι
  κός) δήμαρχος επί χούν
  τας.
  Στά Άνώγεια κατεβαίνει
  τελικά ό σημερινάς δήμαρ¬
  χος κ· Κλάδος ύποστηριζό-
  μενος άπό την άνΐτιπολίτευ
  ση έκτός τής ΕΔΗΚ. Ό κ.
  Ξυλούρης τής ΕΔΗΚ καί ό
  Β. Σπάχης, (ύπερκομιματι-
  κός) δήμαρχος επί χούν¬
  τας.
  Στά Χανιά οί ύποψηφιό-
  τητες είναι τέσσερις τελι¬
  κά:
  Γ. Κλωνιζάκης (ΠΑΣΟΚ,
  ΕΔΗΚ, ΚΚΕ έσ.), Χιωτά-
  κης (ΚΚΕ), Καλαϊτζάκης
  (κεντροδεξιά), Γαλάνης
  (μητσοτα/κικός).
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ * ν
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
  — "Αρχισαν οί έγγραφές γιά όΛα τα τμήματα τοΰ
  Έκπαιδευτη,ρίου μας.
  — Οί έγγραφές (πού παρατάθηκαν μέχρι 30 τρέ¬
  χοντος) γίνονπται στ ό κεντρικό γραφ£Ϊσ (Αρ¬
  χοντοπούλου 5 ττλατ. Άγίας Αικατερίνης)
  τηλ. 284.398. ΤΩρες λειτουργίας: 8.30— Ιμ^χ.
  καί 5,30 — 8.3Ομ.μ. ; ^ -
  — Γενΐικές πληροφαμίες έκ,τός άπό τό κεντρικό
  Γραφεϊο (Άρχονιτσπούλου 5) δίδονταιι καθη-
  μερινά 9—1 μ.μ. καί άπό τα άντίοτοΐιχα γρα¬
  φεϊα των Έκπαιδευίτηρίων μας (Λεωφάροι;
  Κνωσού, "Αγΐος Ιωάννης).
  Τηλέφωνα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 231.537
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 231-432
  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 231.424
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Άπό την Γεν. Έπιθ)ση
  Έπαγγ)κης Έκπ)σεως
  ΓΗ' Περιφερείας Ηρα¬
  κλείου, άναικοινώθηκαν τα
  παρακάτω:
  α) Τα μαθήμαίτα τής Β'
  Τάξεως των Τεχνικών καί
  των Έπαγγ)κών Λυκείων
  ώς καί των Τεχν. Σχολών
  Νέου Τύπου αρχισαν άπό
  τίς 21 Σεπτεμβρίου 1978.
  6) Οί έγγραφές παραιτεί
  νονται μέχρι τίς 30 Σεπτεμ
  βρίου-
  γ) Τα μαβήμαιτα στήν Α'
  τάξη των Λυκείων καί των
  Τεχνικών Σχολών Νέου
  Τυπου, άρχίζουν την Δευ¬
  τέρα 2 Όκτωβρίου 1978.
  δ) Οί έγγραφές στίς Τε-
  χνικές Σχολές, Κατώτερες
  καί Μέσες Παλαιοΰ Τύ¬
  που, ουνεχίζονται μέ·χρι
  τίς 30 Σεπτεμβρίου 1978
  καί τα μαθήματα άρχίζουν
  την Δευτέρα 2 Όκτωβρίου
  1978.
  Πληροφορίες καί έγγρα
  φές στά καιτά τόπους Τεχ
  νικά καί Έπαγγ)κά Λύ-
  κεια- καί Τεχνικές Σχολές
  τής Περιφερείας.
  Ήράκλειο 21)9)1978
  Ό Άν- Γεν. Έπ)τής ΤΕΕ
  Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
  μισθοι δημόσιοι δημοτικοί κο
  ιοοινοτικοί υιπόλληλοι καθώς καί
  οί στρατιωτικοί εν ενεργεια.
  Αύτοι όμως μπορούν νάεκθέ-
  σουν υποψηφιότητα εάν πα-
  ραιτηθούν.
  Η δήλωση παραιτήσεως πρέ
  πει νά γίνει πρίν από την ημέ
  ρα διακήρυξης των υποψηφί-
  ων. Οί προαναφερόμενοι επί
  σής δέν μπορούν νά εκλεγούν
  σέ Δήμο ή Κοινότητα πού υπη
  ρέτησαν παρά μόνο εάν έχουν
  περάσει δυό χρόνια από τότε
  πού έχουν πάψει νά υπηρετούν
  5) Οί εκδιδόμενες αποφόσεις
  από τόν Νομαρχη γιά τόν προ-
  σδιορισμό των εκλογικών τμη
  μάτων πρέπει νά κινοποιηθούν
  αμέσως στόν πρόεδρο τού αρ
  μοδίου Πρωτοδικείου καί τού
  Ειρηνοδικειου στήν περιφέρεαι
  των οποίων υπάγονται οί Δή-
  μοι καί κοινότητες τού νομού
  γιά νά γίνει έγκαιρα ή κλήρωση
  των λαίΜών μελών των εφο-
  ρευτικύν επιτροπών κι ο διο-
  ρισμός των αντιπροσώπων τής
  Δικαστικής αρχής. Οί ανωτέ¬
  ρω αποφάσεις πρέπει νά υπο-
  βληθούν στό Υπουργείο Εσω
  τερικών.
  6) Εφορευτική Επιτροπή κά
  θε εκλογικού τμήματος κοινότη¬
  τος συγκροτείται από τρϊα
  μ.έλη πού κληρώνονται από τόν
  Ειρινοδίκη εντός προθεσμίος
  πού ορίζεται.
  7) Πρόεδρος τής ;φορευτι-
  κής επιτροπής είναι ο αντι-
  πρόσωπος τής Δικαστικής αρ
  χής. Οί εφορευτικές επιτροπές
  συμπεριλαμβανομένων καί των
  προέδρων τους θά είναι πεν-
  ταμελή γιά τα ελληνικά τμήμα
  τα Δήμων καί τετραμελή γιά
  τα εκλογικά τμήματα Κοινοτή-
  των.
  -^ Αύριο τό τέλος
  γιος» Πρεβέζης κ. Στυλιανός.
  Συμπρωταγωνιστές ο πρώην
  ποπάς Σταύρος Κασκάνής, επί
  χρόνιο οδηγός τού αυτοκινή-
  του τού «σεβασμιωτάτου» γνώ
  στής από κοντά τής άτακτης
  ζωής τού προίσταμένου τού, η
  παπαδιά, καί άλλες ανώνυμες
  πρός τό παρόν, «μινιφορού-
  σες» καλλίγραμμες κοπέλλες,
  των οποίων φωτογραφικό όλ
  μπουμ διατήροώσε ο «άγιος»
  Στυλιανός, καί τίς οποίες - κα
  τα τόν πρώην παπά - φωτονΡά
  φηζε ο ίδιος ο Δεσπότης στό
  γραφείο τού Ι
  Ο Αθηναίκός Τύπος απεκάλυ
  ψε τό τρομερά σκάνδαλο γιά
  τα «δεσποτικιά όργια» τού κ.
  Στι/λιανού ύστερα από την
  περιβόητη φωτογραφία πού
  δείχνει τό δεσπότη σέ ερωτική
  στάση μέ μιά γυμνή γυναίκα.
  Τή φωτογραφία τράβηξε ο οδη
  γός τού πρώην παπάς καί Γήν
  έστειλε στόν υπουργό Παιδεί
  άς καί θρησκευμάτων καί αυ¬
  τάς την διαβίβασε στόν αρχι
  επίσκοπο Σεραφείμ πού την
  κρατούσε στό συρτάρι επί μή
  νες, αλλά τελικά, παρό την α-
  πόπειρα συγκαλύψεως, τό οκάν
  δαλο αιποκαλύφθηκε.
  Μέ φρίκη καί αγανάκτηση ο
  Λαός μας, ο τίμιος καί εργαζό-
  μενος Λαός, άκουσε, διάβασε
  αλλά καϊ είδε τα τεκμήρια τού
  φοβερού σκανδόλου στόν Τύ
  πό, καί κράτησε τή μύτη τού
  από την ηθική δυσοσμία πού
  σναδίδετοι.
  Διαβάζει ο τιμίας βιοπαλαι-
  στής οικογενειάρχης ο νέος ή
  ή νέα, τα κατορθώματα μιάς
  ευτυχώς μικρής πρός τό πα¬
  ρόν, μερίδος τού Κλήρου καί
  αλλεργία. Βεβαία και
  έχουν ξεσπασει
  σκάνδαλα, μέ πρ^-
  Ρα
  τόσο προ
  παθαίνει
  στό παρελθόν
  παρόμοια
  ταγωνιστές
  σοφόρους, αλλά οχι
  κλήτικά, καί τέλος πάντων πιο
  συγκεκαλυμμένα. Γιά πρώτη φο
  ρά στά χρονκά τής Ελλαδι
  κης Εκκλησίας τό σκάνδαλο πή
  ρε τόσο μεγάλες διαστάσεις ά-
  νοιξε πληγές καί ξεσκέπασε
  την φοβερή αθλιότητα μερί¬
  δος τής θρησκευτικής ηγίσί
  άς. Είναι λόγος τού Ευαγγε-
  λίου ότι θσ έλθουν τα σκάνδα
  λα, αλλά αλλοϊμονο σέ κείνους
  πού τα προκαλούν. Τό φοβερό
  αυτό σκάνδαλο αποκαλύφθηκε
  γιά νά μάθη ο Λαός - τό «ΧΡ'
  στεπώνυμον πλήρωμα» - ποίοι
  είναι Γτολλοί από τούς «ηγέ-
  τες»' τού. Γιά νά δεί τό ηθι-
  κό ανόστημα, την «αγιωσύνή»
  καί ακεραιότητα τού χαρακτή¬
  ρος, μερικών ρασοφόρων, πού
  πληρώνει μέ τόν τίμιο ιδρώτα
  τού, καί θέλει νά τούς βλέπει
  πάντα μπροστάρηδες σέ κάθε
  κσινωνικό καί πνευματικό έργσ
  στήν υπηρεσία τής κοινωνίας
  τού. «ποιμνίου» τους.
  Δέν έχουμε απαιτήση στούς
  «δίσεκτους» χρόνους, στούς δύ
  σκολους κα·ιρούς τής ηθικής κα
  θίζήσης καί τής πνευμοτικής
  σύγχιχτης πού ζούμε, οί πνευ
  ματικοί μας ηγέτες νά είναι ά-
  γιοι τού αναστήματος ενός
  Αγίου Αντωνίου, Αθανασίου,
  Χρυσοστόμου κλπ. Ας είναι
  τουλάχιστο τίμιοι άνθρωποι,
  μέ αξιοπρέπεια καί ανθρωπίνη
  ευαισθησία.
  Μέ τό σκάνδαλο τώνερωτι-
  κών επιδόσεων» τού Δεσπότη
  Πρεβέζης φσίνεται ότι μερικοϊ
  Ένα ενδιαφέρον άρθρο τού Ί931Ι...
  ΑΝΘΡΠΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
  Προοφορά τοΰ συνεργάτη μας κ. Θ. ΜΟΥΡΙΩΤΗ
  Άγαπητέ Μάνο,
  Συνεπής πρός την (κάιποτε) υποσχεθή μου, γιά
  συνεριγοσία πας, σοΰ έοωκλείω τό πιρώτο κείμενο.
  "I-
  οως σοθ φα»νεϊ παράξενο πού βρέθηκε 2να τέτοιο
  πράγμα σία χέρια μου.. Ναί, είναι άλήθεια πώς τυχαϊα.
  Τυχαία φαιίνεται έτιίσης, τό νεγονός δπ αώχδ καί πολυ
  λίγο αλλα, γλύιοοοαν άπο ιύν βομβαιρδισμύ των Χα¬
  νιών στόν πόλεμο. Έν πάσει περιπτώσει, έκτός τής
  γενικής άξίας τοΰ κειμένου, νομίζω πώς μέ την εύκαι
  ρεία των «Άρΐστοτελείων» γιορτών άξίζει τόν κόπο νά
  τό περιλάβεις άνάμεσα στ' αλλα τής εφημερίδας σου.
  Έξάλλου, ιιή ξεχνάς πώς κάΐτι τέτοια κάνουν τούς πά
  λιούς νά θυμοΰνΐται καί τσύς νέους νά διδάσκοντ.αι.·.
  Γειά χαρά σέσένο καί στούς συνεργάτες σου.
  Θ.ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ
  Επ" ευκαιρία τής διελύσεώς
  τού εξ Αθηνών, υποβάλλομεν
  εις τον κ. Ι_υΝΑΤ5Αΐ_Η5ΚΥ,
  την παράκλησιν νά γράφη ίνα
  άρθρον διά την «Εργασίαν» ε¬
  πί θέματος σχετικού μέ τάς^φι
  λοοοφ,ικάς τού μελέτας, γνω-
  στού όντος, ότι ο επισκεφθείς
  την πάλην μας Ρώσος Επίτχοο
  πος επί τής Παιδείας, αναγνω
  ρίζεται γενικώς σήμερον ως
  είς των μεγαλυτέρων συγχρό¬
  νων Ευ'ρωπαίων φιλοσόφων δι
  ανοουμένων.
  Ο κ. ίυΝΑΤ5ΑίΗ3ΚΥ, απο
  δεχθείς την υποβληθείσαν εις
  αυτόν παράκλησιν, είχε τπν κα
  λωσύνη νά διατυπώση εις όρ
  θρον τού, τάς σκέψεις αίτινες
  τού επήλθον όταν ευρίσκετο
  επί τής Ακροπόλεως...
  Αναγιγνώσκομεν από καιρού
  εις καιρόν εις διαφόρους επιθε
  ωρήσεις κοί εφημερίδας καί επι
  στημονικό βι.βλία άρθρα, δια-
  πιστούντα τόν θάνατον, ή τού
  λάχιστον την κρίσιν ού Ανθρω
  πισμού
  Ποία είναι η πραγματική
  αυτή φιλοσοφία η οποία, κατά
  πολλά τεκμήρια, έρχεται νά
  εκκαθαρίση τόν γηραιό ανθρω
  πισμό, καί νά γίνη η κυρίαρ-
  χος ιδία των σημερινών χρό
  νων καί προπαντός τού μέλ¬
  λοντας; Μάς λέγουν ότι εί¬
  ναι τό νεώτερο επιστημονικό
  καί Τεχνικό πνεύμα. Η βιομηχα
  νία, δημιουργηθείσα υ·πό τού
  ανθρώπου, τόν υποτόσσει ολί
  γον κατ' ολίγον. Επί μάλλον ο
  άνθρωπος καθίσταται έν στοι¬
  χείον τής μεγάλης υποθέσεως
  τής παραγωγής, στοιχείον ε-
  νήρμονι.σμένον, ακόμη υποταγ-
  μένον εις την κολοσοιαίαν ζω¬
  ήν των μηχανών, των μεταλλι
  κων αυτών τερότων μέ την ηλε¬
  κτρικήν ψυχήν...
  Η μηχανή επιτάσσει την οι-
  κονομία τού χ,ρόνου, την τε
  λείαν ακρίβειαν παντός σέ ό¬
  τι αφορά, αφαιρεί από τόν άν
  θρωπον την ψυχήν, τόν καθι-
  στά αυτόματο, τόν αναδημι-
  ουργεί συμφώνως μέ την ιδι¬
  κήν της μορφή καί τό ιδικόν
  της νόηιμα.
  Είναι προφανές ότι ταυτο¬
  χρόνως στερεί την ζωήν πάσης
  ποιήσεως, πάσης φαντασίας διό
  τι η ποίησις καί η φαντασία εί¬
  ναι ακριβώς τό αντίθετο τής
  μήχανοπσΐήμένης Τεχνικής.
  Η μήχανή προσδίδει εις την
  ανθρωπίνην ζωήν ατομικήν
  καί κοινωνικήν, την γεωμετρι
  κήν ζωηρότητα, απροσωπο-
  ποιεί τό άτομον, εμπνέουσα αυ
  τό, μέ τούς ισχυρούς ρυθμούς
  της, υποχρεωτικούς διά όλον
  τόν κόσμον.
  Πιστευουν ενί·οτε ότι ο Κου
  μουνισμός βαδίζει τούς ίδιους
  δρόμους, ότι είναι ένα οικο
  δομημα θεμελιούμενον επί τής
  βάσεως τού τεχνικού πνεύμα
  τος, τού αυτού πνεύμα-
  τος, τό οποίον θριαμβεύει προ
  παντός εις την Βόρειον Αμερι¬
  κήν.
  Η κουμμουνιστική πρακτική
  τής Ενώσεως των Σοβιετικών
  Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών,
  φαίνεται επιβεβαιούοα την ά¬
  ποψιν αυτή.
  Μήπως η μηχανοποίησις, η
  αυστηρά εργατικ,ή πειθαρχία
  η λυσώδης προσπαθεία πρός
  παραγωγήν, πρός ανοικοδόμη-
  σιν, δέν είναι συτή η ψυχή τής
  απεράντου κινήσεως εκ τής ο¬
  ποίας εμνέονται αι δεκάδες εκα
  τομμυρίων των πολιτών των
  Σοβιετικών Δημοκρατιών, καί
  τής οποίας κινήσεως ολόκληρος
  ο Κόσμος είναι ενθουσιώδής ή
  βκθαμβος μάρτυς;
  Βεβαίως, ταύτα πάντα είναι
  κατά κεραιαν αληθή.
  Η ζωή τής γηραιός Αγίας
  Ρωσίας εξαμερικανίζεται...
  ,Αλλ" η Κομμουνιστική μας
  προσπαθεία δέν έχει κατά βά
  θος ουδέν κοινόν μέ τόναντα
  νθρωπιστικόν Τεχνικισμόν.
  Καί τούτο διότι αυτός ο σκο
  πός των προσπαθειών μας εί¬
  ναι ακριβώς η απελευθέρωσις
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  κπρπτηρκκΗ
  Συνένωοη
  Φροντιοτηρίων
  ΚΔΡΔΤΔΡΔΚΗ
  ΔΣΤΥΡΔΚΔΚΗ
  ΜΔΝΔΔΛΔΚΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:
  1.— Μαθητών Γ' Γυμνασΐου γιά τίς εισαγωγικές εξετάσεις στό Λύκειο
  2.— Μαθητών Α' Λυκεϊου προπαρασκευαστικά
  3.— Μαθητών Β' Λυκεϊου γιά τίς ιπανιλλήνιες εξετάσεις
  4.— Μαθητών Γ Λυκείου γιά τις εισαγιογικές εξετάσεις όλων των Κύκλων
  ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 15ΜΕΛΗ ΚΑΙ 20ΜΕΛΗ
  Έναρξη μαθημάτων: ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΧΤΩΒΡΗ
  Εγγραφές καθημερινά 8 — 12 π.μ. και 5 — 8 μ.μ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΪΑ: Έβανς 34
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ; Στροτηγού Πεζανοϋ 4
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 280.234 — 221.898 — 288.314
  τού ανθρώπου από τής υπο
  δουλώσεως πρός την Μήχανήν.
  Η δύναμις τής Μηχανής εκ
  δηλούται ακριβώς εις την κα-
  πιταλιστική οργάνωσιν τής
  παραγωγής κοί τής ανταλλα-
  γ>ής-
  Ηπροσπάθειά μας, δέν είναι
  μίο διαδικασία ακαθορίστου
  χρονικής διαρκείας, η οποία θά
  μάς οδηγήσει πρός τόν διηνε-
  «ή αυξανόμενον αυτοματισμόν
  ενός μέλλοντος, εις τό οποίον ο
  άνθρωπος θά καταποντίζεται εις
  την Μηχανικήν τάξιν μιάς α-
  φαντάστου γι,γαντιαίας Βιομη
  χονίας.
  • ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  ΣΤΟ 280-291
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  Μιά διαψεύση
  Ο κ. Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
  ΣΤΟΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
  ΤΟΥ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  Άπό τόν δικηιγόρο κ.
  Β. Φ. Λαιμπρινό πήρα-
  με την παρακάτω έπι-
  στολή μέ την όποία δι-
  αψεύδίπ την συμίμετοχή
  τού στό ψηφοδέλτιο
  Καρέλλη.
  Άπό τής πλευράς μας
  διευκρινίζουιμε δτι τα
  όνόμαιτα ύποψηφίων
  πού &ημοσιευσαμ€ καί
  φυσκκά καί τοΰ κ. Λαμ-
  ^ πρινοΰ, μας δόθηκαν
  άπό τό περιβάλλον των
  δύο ύποφηφίων δηιμάρ-
  χων.
  Πρός
  Την Εφημερίδα «ΑΛΗ-
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  Σιτήν έθδομαδιαία έκδο-
  ση τής Έφηρεμίδας οας μέ
  χρονολογίαν 25)9)1978 δή
  μοσιεύτηκε ή πληροφορία
  ότι κατέρχωμαι ώς ύποψή-
  ψιος Δημοτικός Σύμβουλος
  με τό ψηφοδέλτιο τοΰ κ. Κα
  ρασοφοροι δεν εχουν ούτι τ^
  κοινό ανθρώπινο φιλοτιμο.
  Γνωστός «ήρωας» εξ άλλου
  από τότι - την περίοδο τού ιμ
  φυλίου - πσύ στά κολαστήρια
  των Γιουρα καί τής Μοκρονή-
  σου σσν Αρχιμανδριτης, οτήν
  υπηρεσία τού κατεστημένου, {-
  κήρυττε και «εζομοΑογουσι»
  τούς πολικούς κρατουμίνους
  καί τούς έβαζε κοί υπόγραιραν
  «δηλώσεις μετανοίας». Την δι
  κή τού δήλωση πότε θά την
  κάνη;
  Συνεργάτην λοιπον των Ιυ-
  αννιδη καί Σ'Α «βοσάνιζε» τοτε
  ψυχολογικα τούς εξόριστους.
  Καί τώρα «βοσανιζει» μινπφο-
  ρούσες καί καλλίγραμες κοπίλ
  λες, φωτογραφίζοντος τις οτό
  γραφείο τού καί στό «ρωτικ,ο
  παράδεισο» τού στο μοναστή-
  ρι τής Αγίας Πελαγίας.
  Βασανίζει ακόμη Βάναυσα
  τό κοινό αίσθημα το φιλοτιμο
  τού περήφανου Λαού μας πού
  νοιώθη φρίκη και αηδία μσζϊ
  με αγανάκτηση. Αραγε ο δι-
  κός τού βασανισυος, πού αρ
  χίζει καί πού τελειώνει;
  Τό όλο σκανδαλο «μυρί-
  ζει» άσχημο γιατϊ, όπως λέγε
  ται ο πρώην παπάς καί οδη
  γός τού έχοντος στά χέρια
  τού την φωτογραφία μέ τό
  «δεσποτικό... σέξ» τόν εζιβία-
  ζε αποσπώντας τού πολλά χρή
  ματα. Αλλά τό «ψάρι μυρίζιι
  οπό τό κεφάλι». Τόσα χρόνισ
  διατυμπανίζεται από την επί-
  σημη ηγεσία τής θρθοδόξου
  Εκκλησίας μας ότι η κάθαρση
  έγινε ή γίνεται. Αλλά ή κόθαρ-
  ση αποδείχθηκε ακάθαραη. Α¬
  πό χρόνια οργίαζον οί φήμες
  γιά τό «άγιοι» όπως λέγεται. Εί
  ναι αδύνατο ο κ. Σεροφείυ νά
  μην εγνώριζε τό πιόν τού. Αλ
  λά έστω. Τή περίφημηφωτογρο
  φία γιατϊ Τ|ίν έκρυβε τόσο κοι
  ρό; Γιά νά μή προκληθεί οκάν
  δαλο; Μα τό σκάνδαλο ήδη υ
  πήρχε. Αλλά ένας αρχιεπίσκο-
  πος ελέω Ιωαννίδη, μέ γνωοτη
  πολιτεία από παληό, είναι ο
  πιό ακατόλληλος γιά νά κάνιι
  κάθαρση στούς ρασοτρόρους,
  γιατί κι αυτός δέν είναι καθα
  Ρός.
  Η εκκλησιαστική «χούντα»
  διοικεί ακόμα την εκκλησία,
  γι αυτό καί ή κάθαρση είναι ο-
  καθαρτη, μετά μάλιστα τόν
  αυθιαίρετο «σφαγιασμό» των
  12 κανονικών μητροπολίτην
  από την «Χούντα» τού αρχιεπι
  σκόπου Σεραφείμ.
  Τό θέμα παίρνει τεράστιες
  διαστάσεις, μετό την ερωτήση
  πού κατάθσε στή Βουλή ο α
  νεξάρτητος ρουλευτής κ. Πά
  παθεμελής πρός τόν υπουργό
  Παιδείας υποστηρίζοντας το
  προβλημα τής καθάρσεως τής
  εκκλησίας. πού συνδίεται άμε
  σα μέ τό προβλημα τής εκ-
  κλησιαστικής δικαιοσύνης ζή
  τώντας η εκλογή των επισκό
  πων νά γίνεται από τόν Λαό καί
  τόν Κλήρο. Εδώ βρίσκεται π
  «αχίλλειος πτέρνα» τού προ
  βλήματος. Πρέπει νά επανέλθω
  με στή τακτική τής αρχίγονης
  Εκκληισίας όταν τό κράτος δέν
  είχε υποδουλώσει την Εκκλη¬
  σία, διδοντας προνόμια στό
  ιερατείο γιά νά υπηρετεί τόν
  Καίσαρα καί όχι τόν Άγιο. Τό
  τε η εκλογή των ποιμένων γινο
  ταν δήμοκρατικά «ψήφω κλή-
  ρου καί λαού» καί δέν διοριζό-
  ταν από τούς ισχυρούς πολιτι
  κούς καί άλλους παράγοντες.
  Τότε μόνο θά γίνει η ποθη
  τή κάθαρση καί αναγεννηθή
  τής Εκκλησίας των πατέρων
  μας. Τότε θά δούμε καλύτερες
  μέρες. Οί καιροί βιάζουν. 0
  πιστός λαός καί οί απομίνοντες
  αξιοί κληρικοί έχουν τόν λό¬
  γον. Εάν δέν μιλήσουν «οί λί
  θοι ηεκράξονται».
  ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ
  ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ
  ΕΛΛΗΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ
  Αϋριο 6ράδυ 27 τού μη¬
  νός, άπό 7—9, θά δοθεΐ
  οτόν 'Άγιο Μάρκο διαΑεξτΐ
  τοΰ Σοβιετικοΰ έπιστήμονα
  κ· Β. Τΐουτιούνικωφ, μέ θε
  μα: «Ή συνεχής ά/νοδος
  τής εύημερίας των σοβιετι-
  κων άνθμωπων — ούσιαστι
  κή ΐδιομορφία τοΰ σοσιαλι·
  στικοΰ τρσπου παραγω¬
  γής».
  Τή διάλεξη όργανώνει ό
  Έλληνο— Σοβιετικάς Συν
  δεσμος (Παράρτημα Ήρα
  κλείσυ).
  ρέλλη.
  Άνεξάρτητο άιπό τό δτι
  θεωρώ άξιόλογο τό φηφο-
  δέλπο τοΰ κ. Καρέλλη, δέν
  προτίβεμαι νά κααέλθω ώς
  ύποψήφιος στίς παροΰσες
  δημοτικάς έκλογές καί πα·
  ραικαλώ νά διορθώσατε τό
  δημοοίευμά σας ώς πρός
  τ ό οημεΐο αύτό.
  Ήράκλειο 25 Σεΐττεμ-
  βρίου 1978
  ΒΑΣ. Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  Δικηγόρος Ήροκλεΐου
  ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΤΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ο... ΚΟΜΗΤΗΣ
  Γράφέι ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  Δέν τόχανε Προφήτες προφη
  τέψει κι ούτε ήτανε ο ΧΟΝ-
  ΤΡΟΣ, Βηθλεέμ. Άξαφνα ένα
  απόβροδο, πάνω στό κάμπο
  τού ουρανού τού Χόντρου, φά
  νηκε πρωτοθώρητο μά καί φλο
  γάτο αστέρι.
  Φωτοπεριχωμένη ουρά κι
  απ' όλα τ' άλλα μακρυά, χω
  ρίς να γητονεύγει μέ κανένα.
  Στ όκάτω κάτω δώμα τού ου¬
  ρανού, ήτανε κρεμασμένο κι
  οί πιό γερόντοι τού χωρίου εί
  παν πώς είναι ΚΟΜΗΤΗΣ.
  Περαζούμενο ιχρόνοι. Τό Κα
  λεντάρι έγιραφε 1935. Στ ο Χον
  τρο τό τηλέφωνο καί τό ράδιο
  ανίκουστα ακόμη.
  Ο λαϊκάς ο βίος τού χωρίου
  μου, ανέγγιχτος από πολιτι>σμό
  ήταν αγνός, ρομαντικός καί
  ομορφος περίσια.
  Ένα κομμάτι κάθε μαγευτι¬
  κήν νυχθιάς, ήταν αφιερωμένο
  οτό χωρό στά δώματα απά
  νω. Άλλο ένα, στίς καντάδες
  καί στά γλυκερά δολώματα τσ
  αγάπης. Τό υπόλοιπο στόν
  Έρωντα.
  Όμως απόψε, ανάστατοι γε
  νήκαν οί Χοντριγιανοί, σάν εί
  δόν τό Κομήτη. Αλαφιασμένοι
  πιάσανε τα δώματα τ' αγναντε
  ρα τα ξεφωτα καί την πλατεία
  Ένρομες ήταν οί ψυχές καί οί
  καρδιές σφιγμένες. Είχον απο
  χασκύσει. Στέκονταν όλοι προ
  σοχή μέ τή δεξιά τή χέρα, στό
  κούτελό τους κεραμίδα καί τή
  μάθια τους στυλωμένη στ' ά-
  στρι τ' ουρανού.
  Τό στρώμα ανοιχτό 'χεν α-
  πομείνει ωσά σταματημένο ε-
  κρεμές.
  Συμπέραναν οί γέροντες
  πώς ο κομήτης άμα πέσει, τα
  οπίθια θα χαλνούσανε, θά καί
  γονταν η Κρήτη.
  Έντρομα φύγανε τα γυ-
  ναικόπαιδα, νά πάνε νά κρυ
  φτουνε. Καί τότε, ο Αδρέας ο
  παπούς μου, πούχε τό σπίτι τού
  στή μέση τού χωρίου, τή
  στρυμαθιά τού κατινάιζει. Στό
  δώμα βγήκε αμοναχός καί τό
  χωριο φωναζει .
  - Έπαε ελάτε χωριανοί, νά
  κοιμηθούμ' αντάμα.
  ♦+♦»»«> + «>♦< Εμψυχοθήκαν οί ψυχες καί πυκνασμαριαστήκαν κιόλες α¬ πά στά δώματα ανεβήκαν. Σταματημένη η νύχτα προ- σοχή, κάτω από τού ρωλογιού τούς δείχτες καί τό χωρία ακό μη, ανταρεμένο κάτω απ' τσί παλέτσες. Εξακολούθα ο κομήτης, νά πυρπολεί τό θώλο τ' ουρανού, νά γλαυκολάμπει η νυχτα καί τσοί Χοντριγιανούς νά πνίγει η αγωνία. τούτο τό πρωτά- τή νύχτα, δέν έκλει Ξαιτίας στρι, όλη σαν μάτι. Σταυροκοπνούνταν καί προ σεύχουνταν. Τή μάθια τους τή βάναν αντιστύλι καί τό στή ριζαν μην πέσει. Όλο τό καλοκαίρι πέρασί όπως η πρώτη νύχτα. Ο κομή της, αμετακούνητος ποπάνω α¬ πό τό Χόντρο. Ούτε είχε σκο πό νά πέσει, μά ούτε καί νά ξί σύρει κατά τόν Αχεντριά. Ή ο Χόντρος δέ βάλευε γιά κομηκοδρόμιο, ή ο θεός εΐχε δουλέψει καί δέν τού βόλει νά κάψει την Κρήτη. Άξαφνα ένα βράδυ πούτυχε νάναι τό χλωμό φεγγάρι σάν τ' αλώνι καί ξεχυλούσε τ' ουρα νού τό φώς καί φαίνουνταν κα θάργια, τού κομήτη η αστροθω ριά, νά χοχλακά στόν όχτο τού Χοντριγιανού ουρανού, πεθιέ- -αι μές από τή στρωμαθιά ένα κοπέλι καί μέ τρεμουλιαστή φω νή γυρνά καί λέει. -θέμου καί δάστου μιά νά πέ- οει στό Λασίθι γιά νά αντέ χω κάθ' αργά στό δώμα τό ξε νύχτι. Άπελπα σφύξαν οί μάννες τα παιδία στήν αγκαλιά καί τα φιλήσαν δυνατά. Ξεφύση- ξαν οί άντρες καί πάιοανε τρε μουλιαστά, τώ γυναικώ τα μπράτσα. Μηρμήγγιασε τό αί- μα στή καρδιά καί κορυφώθη κε η αγωνία καί ο τρόμος. Μί- σα σ" αυτ2 τού νού τή παρα ζάλη καί την πολλή τρομάρα, πετάχτηκε ο Αντρέας ο παπ- πούς μου σάν από μηχανήςθεός άς. Τόνα τού πόδι στόν ανηφο ρά καί τή μάθια τού αψηλά κι εριχνε βλεμμα αστεροσκόπου. Μετά γυρνά καί λέει στή σαστι σμένη στρωμαθιά, πού τρεμε σάν τό καλαμόφυλλο στ' αγέ- ρι. - Σωθήκαμε χωριανοιοίοί... ο κομήτης θά πέσει στή θάλασ σα... Εγονατίσαν οί μανάδες καί τα κοπέλια κρέμουνταν από τή βράκα τού Αντρεα. Κλαίγα νέ καί τού λέγανε. Αντρέα, πέ ομάς κι άλλα... Σάν έλουρος πετάχνεται ο Πητίδιος καί τόν Ανδρέα αρω τα. - Αντρεα πώς τό κατες πώς ο κομήτης θά πέσει στή θάλασ σα. όόφ σα.Αστρολόγος είσαι γή μόν της; Πέρνει ύφος αστρολόγου ο μέ τό δεξί τού χέρι κι απόκειας Αντρέας, έξυσε τό ριζαύτι τού αποκρίνεται μέ δυνατή φωνή: - Δέ θωρρείς πώς άλλαξε πο- ρεία κι η κεφαλή ντου ξανοί γει τή θάλασσα; Τα γυναικόπαιδα πού κλαί γαν, γιά μιάς ανετρανίσαν εμέ τή κουβέντα τού Αντρέα. Η Καπεταναρία τσ' εποχής εκεί- νης, ο Γιαμαλογιώργης, ο Τζα νής, ο Γιαμαλοδημήτρης, ο Κο τσυφός, ο Τσουραντώνης, ο Μανέτας διπλογονάτισαν στίς ψόθες τους απάνω. Ξεκρέμασαν τίς καπνοσακού- λες από τό λαιμό κι όλοι γεμί σαν τα τσιμπού::ια τους καπνό Εδά ανημέναν όλοι τόν Παπά δογιάννη, απού 'τανε ο μονα δικός στή «νίσκα» ο τεχνίτης ν' ανάψε ι πρώτος τό τσιμπούκ Τό γνωστό Καπνοπωλείο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει όλα τα ΐϊδη τού καπνιστή Περιοδικά, Εφημερίδες. ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΣΔΦΔΝΤΑΚΗ Φέτος καϊ είδικά τμήματα Β' Γ Δ' Δημοτικού Κυρίλλου Λουκάρεως 5 ΤΗΛ. 289.872 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« ♦♦♦♦ 11ΛΛΊΈ1Α ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ — ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΣΑΣ ΧΕΡΙ Κάνομε: — ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. οέ όποιαδήποτε γλώσσα τοΰ κόσμου. — ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ. γιά συγγράμμαιια, διαίτριβές, φροντιστηρι- ακό 6ι6λίο ή όποιοδήποτε άλλο εντυπο. *·· Είδικότης μας τα 6ιβλία Μαθηματικήν — Φυσικής— Χημείας καί γενικά 6ι6λία μέ ούμβολα. *·* Άναλαμ6άνομε τή οιοιχειοθεοία καί έκτύπωση περιοδικών (μηνι- αίων κ.λ.π. )■ — ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΪΤ5ΕΤ γιά όποιαδήΐτοτε πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη δουλειά. — ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έπιμορφωτικές προβολές. Έπίοης: — ΦΩΊΌΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλής δψεως (ξηρά) μέ 3.50 δρχ· τή σελίδα — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ οέ δικά οας άπιοτολόχαρΐτα μέ την έγχρωμη ήν μαυ- μύαοπμη φίρμαοας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα γιά την προοολή σας από τό Ραδιόφωνο, τόν ήμεμήοιο καί περισδικό Τύπο ή την Τηλεόραοη. 289.877 ... καί άλλαι δουλεύουν γιά οας ιτου, νά δόσει καί στούς άλ- λους. Απάνω στ' ανεντράνισμα τού κόσμου, μιά γρά 'συρε μουγκρά, πομέσα απ' τή παλέ- τσα καί φώνιαξε αδυνατά: «Τα ύστερα τού Κόσμου..» Δίπλα της ήταν ξαπλωμένος ο Ζερβασιός. Καλόγερος τσ' Αγιάς Μονής, διαλαητής τού Χριστού στό Χόντρο. Τα ύ¬ στερα τού κόσμου τού θυμή σανε τα αψηά τού χρέη. Αι- στάνθηκε γιά μιάς, ετούτες δώ τίς κοσμκιές τίς έγνοιες, νά τόν αγγίζουν στή ψυχή καί θέλησ* νά σώσει, τούτα τα ζούμερα τής γής, πού χάσανε την πί στη. Τεμπελιαστά σηκώθηκε κι ουράνωσε τό βλέμμα κάτω απ 'τό περίσιο φώς τού φεγγαρι ού καί τού κομήτη. Αστρομορ κι η γενιάδα. 'Εκραξε τούς πι φαίναν καί τό δυυ, τό ράσσο κι η γενιάδα. 'Εκραξε τούς πι στούς νά σηκωθούν γιά νά τοσέ μιλήσει. Μ' όλη την α- γρμαματοσύνη τού, έβγαλε απ' τό λαρύγγι τού, σχνιστά τού¬ τα τα λόγια. (Συνεχίζετα) ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ Τό Μανωλιό στή Χώρα Η Καντίκο, σάν την εκατού- ρηοε τό Μανωλιό, σηκώθηκι καί έφυγε, λές καί είχε πάει γι αυτό καί μόνο κι επαρακάτσευε. Πάει στού μπάρμπα τζη τού Γέρο - Γιάννη τό σπίτι καί φω νιάζει τσή ξαδέρφης τζη, τσή Σοφίας πού εκάτεχε πώς είχι πάει κι επαρακάτσευε. Ανοίγει τζη η Σόφια καί μπαίνει μέσα κ ιως την είδε μουσκεμενη εθάρ ρεψε πώς την είδον κι παρακά- τοευε καί τής πέταξον νερό. Λέει τζη:. -Κακομοίρα Καντίκο κι εξε γυβεντίστηκα. Λέει η Καντίκο: -Σώπα καί πράμμα δέν είναι, κιανείς δέν κατέχει πράμμα. Στήν κουτσουνόρα τού γειτό νού από κάτω εστάθηκα γαι- τί ήκουσα ζάλα καί τόκαμε η οργή καί έτρεξε απάνω μου. 'Ελα όμως νά ξαναπάμε μαζί νά δείς τόν βλαστό σου πού τόν έχου κουζουλαμένο η Α σπασία καί φοβούμαι το πώς θά σού τονε αρπάξει, απόψε κι όλας. Σηκώνονται κατσά - κατσά καί ξαναπάνε στήν πόρτα τού Λευτέρη καί ότι κ ιείχανε ρί- ξε> κι από μίαν αμαθιό κι η
  κάθα μιά ντως καί σηκώνεται
  πρός νερού ντου κι ο Λευτέρης
  καί κοντά στό νού κι η γνώση
  π2γανι στόν ίδιο τοίχο κ: εκου
  κουβίσανε καί ξαποπίσω /τως
  ο Λευτέρης τσή κατούρησε καί
  τσί δυό.
  Σάν εκατασταθήκανε καλά
  -καλα μέ τα κρασοκάτουρα, πή
  γανε στά σπίτια ντως καί επλυ
  θήκανε καί τόχανε μυστικό οί
  δυό καί χωρίς νά υποψιαστεί η
  Σόφια τή/ παγίδα τσή Καντί
  κος.
  Στού Λευτέρη τό σπίτι, τό
  γλέντι εσυνέχιζε ού καλού και
  ρού, γιατί ο καιρός ήτανε βρο
  χερός καί ήτανε ογρασιά καί
  δέν επηγαίνανε γιά δουλειές
  στά χωράφια. Η μόνη δουλειά
  πού είχανε ήτανε τό αχεροτάι-
  σμα στά ζευτικά καί στά κτή
  ματα καί νά πορίσουνε τα μαρ
  άρικα σέ κιαμμιά ανηφόρα
  τού καιρού.
  Τό Μανωλιό χουβαρντάς ως
  ήτανε, γάι νά μην τελειώσει κι
  ο μεζές καί σκολάσει τό γλέν
  τι, πιάνει τόν Ηράκλη τόν Χά
  λίκη καί τού λέει νά πάει νά
  ψέρει την στυρόγα ντου νά τή
  νέ πλερώνει νελόγο καί μέ τό
  παραπάνω. Ο Ηράκλης όμως
  πθελε τό γλέντι ,μά ελυπούντα
  νέ κι' την αίγα νά τηνέ σφά-
  ξει, γιατί ήτανε καλόσυρη και
  δέν εσυβαζουντονε. Λέε ιντου
  τό Μανωλιό: - Άμε μπρέ Ηρά
  κλη, φέρε την πΐγα νά τηνέ κα-
  ταστέσωμε καί όσα θές σού
  πλερώνω καί μην είσαι κουρ
  αγροτιο
  ΠΟΙΟΣ, ΘΕΕ ΜΟΥ, ΠΟΙΟΣ!!!
  Τό νά περιμαζέψεις ίνα
  ναυάγιο είναι μιά οωστή
  καί ίερή πράξη. Είναι 'ένα
  εντελώς αΰθόρμητο αϊοθη-
  μα εσωτερικήμ μας άνωτε-
  ρότητας οάν άνθρώπων
  οτή ζωή- Τό καθΐϊκον άπ'
  τή μιά, ή άγαθοεργία, ή φι
  λαλληθία καί τό αϊσθημα ά
  ρετής και αλληλεγγύης
  άπό την αλλη,
  μάς οπρώχνουν στήν πρά¬
  ξη αύτη, πού είναι Ε?ργο
  τής ίερής καααγωγής πού
  έχωμε νά λεγόμαατε ΰν·
  θρωποι.
  Καί τόοο αύτό τό ϊδιο τό
  τέτοιο εργο ΰσο καί τό αϊ¬
  σθημα πού μας κ ινα νά τό
  κάνουιμε γιά νά περιμαζέ-
  ψουμε τό ναυαγό είναι δυ¬
  νάμεις πούχουν τή ρζζα
  τους στό μεγαλεΐο τής λέ-
  ξης: ΰνθρωπος.
  Ναΐ κύριοι. Μάλιστα κύ
  ρΐσι. Αύτός είναι, πράττει
  νά είναι, έπιβάλλεται νά εί
  ν»ι ό ανθρωπος, ανεξαρ¬
  τήτου φυλής χώρας καί
  προέλευσης.
  Καί σιόν τέτοιο όνθρωπο
  δέν ύπάρχουν δυό μέτρα
  καί δυό σταθμά οΰτε παιδία
  καί άποπαάδια, μά οίότε καί
  διακρ^'σεις· Στό σωστό αν-
  θρωπο οί διαικρίοεις τάξε-
  ων, γενεών καί διαιρέσεων,
  είναι καταιργημένες άντι-
  λήφεις. Τώ(οα τό πώς γί-
  νονται αύτά καί ποίος τα
  κάνκι καί δή στόν δύσμοι-
  ρο τουτο τόπο μας είναι κά
  τι πού πμέπει ολοι νά σκε-
  φθοϋμε κι ΰλοι νά μελετή
  οομε. Γιαιί; Άπλϋύοτατα
  κύριοι.
  Γιατί εμείς οί άνθρωποι
  έχομε την κοΐνωνικοπολπι
  κή ζωή καί δέν άφήνει πε-
  ριθώριο νά διακρίνωμε
  τούς αλλους άπ' τή δουλει
  ά ττού κάνουν.
  Δέν μπορεΐ, δέν γίνεται,
  μά ουτε καί πού τρώγεται
  καθόλου νά λέμε είσαι μι-
  κμός γιοιί εϊσαι άγρότης
  κι είμαι ό τάδε γιααί είμαι
  ό Α ή Β μορφωμένος· Οί
  μορφωμένοι μέ τέτοια μυα
  λά είναι άμόρφωτοι, είναι ά
  χριεϊοι, είναι γαϊδουρια κα)
  σιό φινάλε γελοΐος.
  Τό δικαίωμα νά ύπάρχεις
  είναι 2να καί μόνο: ΤΟ ΤΙ
  ΜΙΟ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ
  ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ.
  Τώρα ποίος θά σοΰ δώ-
  σεΐ τα άναγκαία κίνητρα
  νά 6ρεΐς τό δρόμο σου στά
  πμίΰια οου ΰήμαιια καί ποί¬
  ος Οά καθαρίοει την στρά-
  τα οου άπό τα λογιών - λο
  γιών άγκάθια; Έσύ κύριε,
  έού. Έσύ είσαι ό μόνος,
  ό 2νας, ύ ϊδικός κι όδοκα-
  θαιριστής. Έσύ, μόνο έσύ
  μπορεϊς νά πιάσεις τή σκού
  πά καί νά σκουπίσεις δλες
  τίς έξυπνάδες τοϋ κάθε
  κο)ΐΐτιναδόρου. καί άετονύ
  χη έκμειαλλιευτή· Έού τ ό
  άτομο, καί σιήν πρ.οκειμένη
  έού ό Άγμόιης.
  Φίλε μου μην γυμεύεις
  ιό ποίος. Ό ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ
  ΥΠΑΡΧΕΙ. ΎπΛρχεις έσύ
  πού καιαιπιέζεαοΗ, έού πού
  σέ έκμεταλλεύονται άναι-
  δέσταια, άδιάντροπα, 6ρώ-
  μικα καί έλεεινά χέρια- Ά
  νίκανα νά πιάσουν τό άληθι
  νό νόημα τής ζιοής, άκαμά
  τηδες καί άνεπρόκοποι, ά-
  έλεεινοί καί αχρησιοι κιφη
  νεργοι καί όγρουοούζηδες,
  ναρϊζουν καθισμένοι στό
  χαι()έ|ΐι τοϋ σάπιου κοινωνι
  κου συστήματος, πόιε σάν
  Γρα(|ΐμαιεϊς καί Φαριοαΐοι,
  πότε σάν εμποροι ψυχών
  καί σωμάιτων, πότε σάν
  γλϋνες καί γλυφΐνες καί
  ('ίλλοτε οάν προδόιες κυΛ
  μουφιάνοι.
  Έμπρός λοιπόν, συνά-
  δελφε άγι>όΐη. Κάνε τό
  οταυρό σου καί ξεκίνα γιά
  ίίνα άφύπνιομα καί μην πε
  ριμένεις άπό κανένα. Ό
  ΠΟΙΟΣ σοϋ τό ,ξαναλέω
  δέν ύπάρχει. Γιααί αύτός
  ΐίγινε όπως εγινε, καιτήντη
  οε όπως κατήντησε έπειδή
  τουγινε ή βμωμιά συνή-
  θεια, ή ντροπή ούοτημα κι
  ό φόβος άδιαφορία·
  'Έτσι οίαν τό πρωί κά-
  νεκ; τό σιαυρό οου γιά νά
  σοΰ δίδει ό θεός δύναμη
  νά παλεύεις τό οκαπέτι
  στά ροζιασμένα χέρια σου
  ζήτα κι άπ' τό θεό νά σοΰ
  δίνει, πρωτα μυαλό γιά όρ-
  γάνωση, καί πίστη, γιά άλη
  θινή καί δικαιη όργάνω-
  ση.
  Καί μην ξεχνάς ποτέ σου
  πώς τα παλληκάρια τής ζω
  ής καί τής Πατρίδος έόχουν
  πάντα θάρρος, ούνεση, κα¬
  τανοήση, είναι δίκαιοι, ιιμι-
  οι καί δυνατοί χαρακτήρες.
  Άκό]ΐη εχουν γιά κορώνα
  σιό κεφάλι τους τό φωτι-
  σμέν π,ρόσωπο τής Άγά-
  πης καα τής θυσίας καί γιά
  χάιρη αύτονών εχοιυν ά-
  χρησιέψει τό ιρό6ο.
  Γι αύτό σοΰ λέω καί
  σοΰ ξαιναλέω: Μην λές πό
  τέ τό «ποίος, θεέ μου, ποι-
  Γράψει ό
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΑΑΊ'ΔΗΣ
  ός» θά ξεκαθαρίση την πί-
  οα τής άδικίας πούχουν 6α-
  λει στά πόδια σου κάτιτού-
  νοι καί ποφτοΰνοι πότε μέ
  την «ηροοφορά καί ζητή¬
  ση» των πιρο'ίόντων σου καί
  πότε μέ τό μαϊνο. Μάλι-
  σΐα, μην τόν ζηιΐάς, τόν
  ποιό, Ζήτα τόν έαυιτό σου·
  Είσαι ή πρώιη κι ή μεγάλη
  δύναιμη σιή ζ(ι>ή. Κάνεις ο,
  τι θέλεις, κινεϊοαι όπως θε
  λεις κι οπόταν θέλκις.
  Κι ομως σχερείσαι. Καί
  τό καικό είναι δτι δέν στε-
  ρεϊσαι έπειδή δέν εχεις.
  Σΐερεϊοαι έπειδή ιό κάποιο
  λε6εντόπαιδο(;) μιάς κά-
  ποιας ΐπάισας καθιοιιένοι;
  σιό θώκο τού σάπιου «Κοΐνω
  ναικοΰ Συοτήμαιτός» μας,
  ιρώει κατά σύοχηιμα τα προ
  ίόντα σου.
  Ξύπνα, λοιπόν, φίλε
  συνάδελφε όγρότη· Ξύπνα
  καί μάθε πιά πώς εϊοαι τό
  μόνο καί τό ΐδανικό πρόσω
  πό τής μέρας πού κραια
  στά χέρια τού την ζωή καί
  τό θάνατο. Τή ζωή γιά νά
  σώζει οάν άλλος θεός καί
  τό θάνααο, γιά νά τιμωρεΐ
  τούς άδικους καί τούς έκ-
  μεταλλευιές. θά τό δεϊς α-
  ραγε;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
  • ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
  • ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  • ΜΑΚΕΤΤΑ·
  'ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  ΙΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚαΑοκαιρινοα ΛΟ
  . Ϊ55.975 & 251.177
  Ι ΡΑΦΙ.ΙΟΪ Μ»'*ΚΛΕΙΟ'
  κουζάνης, γιατί δέν κατέχεις
  πώς γυρίζουνε κιαμμιά βολά
  τϋ πράγματα. Αύριο μπορεϊ νό
  μέ παρακαλείς νά τηνέ πάρω
  καί θ άσού λέω:
  - Όταν θέλω εγώ δέν θέλεις.
  Τώρα πό ύδέν θέλω θέλεις, γιά
  νά θέλεις όταν θέλω.
  Ο Ηρακλής ελυπούντανε την
  αίγα κα ίδέν την έδιδε κι άλ
  λαξε η κουβέντα, ήτανε καί ώ
  ρα νά σκολάσει τό γλέντι καί
  τό διαλύσανε.
  Την άλλη μερά την ταχυνή
  πήρε ο Ηρακλής τα μαρτάρικά
  ντου καί τα πόρισε γιατί ήτα
  νέ καλός ο καιρός. Σηκώθηκί
  καί τό Μανωλιό μέ τό Λευτέρη
  βγήκανε από τό μπεκιάρικο -
  δέν κατέχω ανέ σάς είπα πώς
  ο Λευτέρης ήτανε μπεκιάρης -
  κι εκάνανε δήθεν τή βόλτα
  ντως, αύτοι όμως είχανε παρ
  μένο τόν Ηρακλή από πίσω
  κι είδανε πού έδεσε τάμαρτά
  ρικά ντου. Σάν ήφυγε ο Ηρα
  κλής κι ανάργαρε από τα μαρ
  τάρικα πάει τό Μανωλιό κι α-
  σκελιάζει την στυρόγα, τής α·
  νοίγε ιτό στόμα, τής βγόνε ιτή
  γλώσσα όξω καί ής καρφώνει
  μέσα στή γλώσσα μιά βελόνα.
  Η αίγα ούτε ήτρωγε βοσκα
  ριά ούτε εμπεμπέριζε, ως τό
  συνήθιζε. Τ όκολατσό πάει ο
  Ηράκλης νά μεταδέσε ιτά μαρ
  τάρικα, θωρεί τή βοσκαριά α
  πείραχτη καί την αίγα μπονια
  ρισμένη καί σκέβεται ντελόγο
  πώς η αίγα είναι αρρωσταρά.
  Παίρνει την αίγα καί την πά¬
  ει στό χωριό στόν Πεταλά.
  Τής δίδουνε καρπό, τής δίνου
  νέ νερό, αλλά η αίγα δέν λιγώ
  νει. Τής ανοίγει τό στόμα ο Πε
  ταλάς κα ίθωρούνε τή γλώσσα
  ντζη πρισμένη καί στραβωμένη
  σάν περισπωμένη.
  Λέει ντου ο Πεταλάς:
  Ήντα θωρείς: Η αίγα έχει
  κακό, μονό κάμε τό ρεμέδιο
  ντζη.
  Σηκώνεται ο Ηράκλης καί πά
  εί τ2ν αίγα στό μακελάρη νά
  την σφάξει, μά δέν ήθελε νά
  ταίσει τό χωριό, λέει, κακό κρέ
  άς. Ήντα νά κάμει ο μαύρος,
  παίρνει την αίγα καί πάει στού
  ευτέρη τό σπίτι καί λέει στό
  Μανωλιό:
  -Πάρε τπ μπρέ Μανωλιό κι
  ανέ θές δώσε μου σκιάς την
  προβιά νά κάμω κιανένα ασκί
  καί μή μού πείς πώς δέ θές
  γιά θά στενοχωρηθώ.
  Τό Μανωλιό πού τόν επερί-
  μενε νάχει πάει από ώρα, έκα
  με τα κοκορέξα ντου μά είχε
  καί τόν νού ντου τετρακόσα
  μην τού ξεφύγε κιαμμιά κουβέν
  τα καί ψ,ιλιαστεί. Ασκελιάζει
  την αίγα, τραβά τό μαυρομάνι
  κο καί τής κόβει τό λαιμό σάν
  αγγυροκεφαλή, ανοίγει τ' α-
  σκέλια ντου κι αφήνει την αί
  γα, πού έκαμε δυό ζάλα κι α-
  πόις εσωριάστηκε σάν άδειο
  ασκι.
  (Συνεχίζεται)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος
  καί ο δεύτερος όροφος 250 τ.
  μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική
  πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι
  αμαλάκη) κατάλληλον διά πά¬
  σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ
  γασιν γραφείων, επιχειρήσίων,
  εταιρειών, οργανισμών κ.λ.π.
  Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε
  κτονικής διαρρυθμίσεως.
  Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι.
  καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε
  τηλ. 222-755.
  ■■■■■■■■■■■■■■Ι
  !■■■■■■■■,
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έππύχετε μιά πραγματπική εύκαιρία,
  όγορας πωλήσεως ή ένοιικιάοεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έόχεΓε ουντομα την
  παο ουμφόρουσα περίιπτωση.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτιική έξυτιηρέτη-
  οη, άλλα τό συμφέρον τής πελαιτείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοϋ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ■
  Μενάνδμου 08 — ΛΟ11ΝΛ1 ,
  Μεταφορές γιά δλη την Εύρώπη ■
  καί Σαουδιική Άραβία ■
  ΤΙ ΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ {
  Ταχεϊα εξυπηρετήση και Άσφάλεια ■
  Γιά πληροφορίες κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΝ ■
  ΤΗΛ. 5239235, 5244767, 5242350 5
  ΤΕΙ,ΕΧ 21-8634 ■

  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  καρητπρακΗ
  Συνένωβη
  Φροντιοτηρίων
  ΚΛΡΛΤΛΡΛΚΗ
  ΛΣΤΥΡΛΚΛΚΗ
  ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:
  1.— Μαθητών Γ* Γυμνασίου γιά τίς εισαγωνικές εξιτάσεις στό Λύκειο
  2.— Μαθητών Α' Λυκείου προπαρασκευαστικά
  3.— Μαθητών Β' Λυκείου γιά τίς πανελλήνιες εξετάσεις
  4.— Μαθητών Γ Λυκείου γιά τίς εισαγωγικές εξετάσιις όλιον των Κύκλων
  ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 15ΜΕΛΗ ΚΑΙ 2ΟΜΕΛΗ
  Έναρξη μαθημάτυν: ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΧΤΩΒΡΗ
  Εγγραφές καθημερινά 8 — 12 π.μ. καί 5 — 8 μ.μ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Έβανς 34
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στρατηγού Πεζανού 4
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 280.234 — 221.898 — 288.314
  ΣΕΛΪΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕ10 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Έκλογικά στιγμιότυπα
  Μ έ ανακοινώση της ή Ε
  ΔΑ άναγγέλλει όαιτάοοειαι
  σιό πλευρό τού κ. Παπαϊω
  άννου τό συνδυαομό τού ό-
  ποίου καί θά ύποστηρίξει.
  Παράιλληλα, καλεϊ τούς ό-
  παδούς καί φίλους της· νά
  ύποστηρίξσυν τόν συνδυα-
  σμό. Άπευθυινόμενΐι τέ-
  λος πρός τούς κομμουνι-
  στές πμ; πόλης, τούς προ-
  τρέπει νά μην «δεχτοϋν νά
  παίξουν γιά μιά άκόμη φο
  ρά τό θλιβερό ρόλο τοϋ νε-
  ροκουβαληιτή καί κομπάρ-
  οου». Τώρα τί δουλειά έ'-
  χει ή «ΕΔΑ» μέ τούς κομ-
  Ιΐουινισιές, αΰχό είναι άλλο
  θέμα· Ξέχασε ομως ΰτι σΐό
  οπίπ τοΰ κρεμασμένου δέν
  μιλάνε γιά σκοινί;
  -• —
  Πώς είναι δυι'ατόν, μέ
  ρ·οκά φίλος μου, παληός
  ΕΔΑΐτης, ή ΕΔΑ νά ύπο-
  στηρίζει μέ τή Δεξιά τόν ϊ-
  διο ουνδυαομό; Άκούγον-
  τας την ερωτήση τοϋ φίλου
  ό νοΰς μου πήγε στόν άεί-
  μνηοτο Πασαλίδη καί κατό
  πιν στόν οηιμερινό ουμπα-
  θέοτατο κ. Ηλίου.
  — Παχ; καΐταντήοαιμε λο-
  χία! η μάλλον πώς καταν-
  τίίοαμε... Ήλία!
  Στίς προηγούμενες 6ου
  λευτικές έκλογές τελειώ-
  νονΐας την Κεντρική όμιλί
  α τού κάπου στήν Άθήνα,
  ό κ. Ηλίου τής ΕΔΑ, μι-
  λώντας σάν έκπρόσωπος
  τής «Συμμαχίας», εϊπε:
  «Έμττρός ολοι μαζί, κομ-
  μουνιστές, χιριοτιανοί, σο-
  οιαιλιστές, γιά τή Σοοιαλι-
  σπ'κή άλλαγή»· Τώρα, φαν
  τάζομαι νά μην χρησιμοποι
  ηθεϊ τό ϊδιο «σλόγκαν» μιά
  καί δέν επιαοε την πρώιη.
  — • —
  Σέ κεντρικό ζαχαροπλα-
  οτεΐο ή συζητήθη τής ΐταρέ
  άς εϊχε στραψκί γύρω άπό
  τα Δημοπκά καί μάλιστα
  γύρω άπό κάποιο Δικηγό-
  [>ο καί ύποψήφιο δημοτικό
  ούμ6ουλο.
  —Παράξενο, πώς αύτάς
  πού είναι μαΐσώνος ύποστη-
  ρίζεταα άπό δημοκραΐΐ'κές
  δυνάμεις, λέει σέ κάποια
  στιγμή κά/ποιος.
  Στή διαπιστωθη όμως αύ¬
  τη τοΰ φίλου άκούστηικαν
  πολλές άντπρρή,οεις καί δι-
  αφωνίες.
  —"Οχι, δέν είναι, είμαι
  σίγουιρος γτ αιύιό.
  Ή συζητήση στό μεταξύ
  εϊχε πάρει διαιστάαεις γύ-
  ρω άπό την ίδιότηιτα τοϋ ύ-
  ποφήφιου, οταιν στήν πόρ-
  χα έμφανίσΐτηκε ό Διευθυν-
  τής τής «Αληθείας» πρός
  τόν όποΐο οψάφηκαν ολοι
  γιά νά λύσει τό θέμα·
  — Μάνο, είναι γ) δχι μα-
  σώνσς ό τάδε;
  Καί ό Μάνος, ΰστερα άπό
  λίγη σκέψη, εΐπε:
  —'Όχι, δέν εϊναα γιατί
  δέν τόν γράφουν οί κατα-
  οτάσεις μου.
  Ή αποψη είσακούοτηκε
  φυσικά.
  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
  ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΜΗΜΑΤΑΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ -
  ΡΥΘΜΟΛΟΠΑΣ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
  ΑΓΩΓΗΣ
  ΕΝΑΡΞΗ 3ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
  ΤΗΛ. 286512-234.720
  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
  ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΡΛΠΤΟΥ
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ -
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  ΙΣΟΤΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
  ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
  Ή Χρυοούλα Μπουρλώτου συνεχίζει στά Έκ-
  παιδευτήριά της, την οίκογενειακή της παρά-
  δοση πού ύπηρετεϊ την έκπαίδευση τοΰ τόπου
  τώρα καί 50 χρόνια.
  * Διαλεγμένο Προοωπιικό
  * "Αγρυπνη παρακολουθήση των παιδιών
  £ Μεταφορά μέ Σχολΐκά Λεωφορεϊα
  Ά Θέρμανση τόν χειιμώνα·
  Τό Σχολικό ετος 1978 — 1979 θά λειτουργή-
  οει καί Είδικό Τμήμα παραμονής των παιδιών
  σιό Σχολειό γιά ΦΑΓΗΤΟ καιί ΜΕΛΕΤΗ.
  ΠΡΟΣΕΧΕ.ΙΣ ΣΤΟΧΟΙ: Συνεργασία μέ Έκ-
  παιδευτικά Ίδρύματα τοΰ Έξωτερικοϋ μέσω
  τοϋ Όργανιομοϋ ΙΝΤΕΒ.ΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΕΝΤΕΒ.
  ΟΡ ΑϋνΑΝϋΕϋ δΤυϋΙΕδ.
  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Νέες κτιριακές έ-
  γκαιταοκΊοεκ,·.
  ΠΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
  ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥιΜΕ
  ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕ Χ Α Μ ΗΛ Α ΕΠΙΠΕΔΑ
  Οί έγγραφές γιά δλα τα τμηματα ήρχισαν
  άπό την 1η Σεπτεμδρίου καί θά ουνεχισθοΰν μέ-
  χρι τίς 30.
  Πληροφορίες παρέχονται άπό τα γραφεία
  τής Σχολής, Άγίου Μηνα — Ιωαννίνων, τηλέ-
  φωνα 282-117 καί 213—392.
  Το ότι φτίάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαινει ότι:
  • ξερουμε να διαλέγουμε την πάντα φρέσκια πρωτη υλη μας. τό
  κρεας
  Ο η ερευνα μας ωδηγηθή, ϋτυ να καΐαοκ&υαζουμε γί,υατικα όλλαν-
  τικα με τους πιο ουγχρονους τροπους μεοα σε απολυτη άποστει-
  ρωοη
  θξερουμι. τόν τροπο. αποκτησαμε καί τα μηχανηματα, για νά τα
  ουσκευαζουμε σέ απόλυτο κβνο καί νά διατηροϋμε ετοι τη φρε-
  σκαδα τους
  δοκιμάστε τα μ' εμπιστοσυνη
  καΐ πήτε μας τή γνώμη σας
  ΟΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
  Ψ
  α
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  ΗΙ-ΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
  Τού ΜΙΧΑΛΗ Ν. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  Έτών 11
  Σ' ένα παλαιηκό τζακι μια
  βροχερή μερά, ενας γέρος και
  φτωχός άνθρωπος πέταξε κά
  τι κούτσουρα γιά νά ζεσταθεί.
  Τό σπίτι τού ήταν πσλύ
  κρύο. Όταν τα κούτσουρα έ¬
  γιναν σταχτη ο γέρος κρύωνε
  πολύ. Δεν εϊχε όμως τί να κα
  νει γιά νά ζεσταθεί. Ένα δε-
  ματι σανίδες πού ήταν κρυμε
  νες για νά μην γίνουν κι αυτες
  σταχτη, λυπηθηκαν τόν γερο
  καί φώναξαν:
  - «ΈΙΙ εδώ ειμαστε κ ιεμείς,
  Δεν θυμασαι τίς παληοσανιδες
  που σου εδωσε ο ξυλουργός. Ε
  μπρός, βάλε μας στή φωτία νά
  ζεσταθείς».
  Μέ χαρά ο γερος τις εβαλε
  μία - μια στή φωτία. Ζεσταθη-
  κε βεβαία αρκετά, αλλα και
  αυτό πέρασε. Οί παληοσανίδες
  έγιναν κι αυτές σταχτη.
  Σέ μια γωνια τού σπιτιού
  βρίσκει ενα μεγαλο καρβουνο.
  Ήταν έτοιμος να τό ρίξει στή
  φωτία όταν τό άκουσε να ού
  λέει:
  - «Σε παρακαλώ, μή μέ κάψεις
  και εμένα. Έχυ ένδοξη ιστορια
  καί δέ θέλω νά τελειώσει τόσο
  άδοξα. Άν είσαι περίεργος γιά
  την ιστορία μου, δέν έχεις πά
  ρά να με ακούσεις.
  Γεννήθηκα στήν Πελοποννη-
  σο, άν δέ κάω λάθοςν τό 1800
  στήν Τουρκοκρατία δηλαδή.
  Όπως ξερουμε όλοι μας η Πε
  λοπόνησο έγινε ένδοξη μέ τίς
  πολλές επαναστασεις της, ε-
  ναντια οτούς Τούρκους..
  Έζησα κιεγώ μερικές είδα
  με τό ματια μου πολλούς ήρω
  ες. Χάρηκα μαζί μ' αυτούς τί< νίκες μας καί λυπήθηκα μαζί τους γιά τίς ήττες μας. Ξεχα- σα όμως νά σου πώ, πώς εί- μαι από μουριό. Καί μάλιστα α- πό τίς καλές τής Καλαματας Όποιος έφαγε κανένα από τούς καρπούς μου θά τόν θυ· μάται για παντα. Περνουσα τό σο ωραίσ, ώσπου μιά μερά μ' έφαγε τό τσεκουρι τού ξυλοκο που. Όμως δέν τελειώνει εδώ η ιστορία μου. Υπηρέτησα καί στο στρατο. 'Οχι βεβαία σαν στρατώιτης αλλά σάν στήρι γμα μιάς γεφυρας. Γέρασα ό¬ μως καί ήμουν ανημπορο πια γιό την γέφυρα. Μια μερά σαν περνούσε ένα βαρυ οχημα α- πο πανω εγώ λιποθύμήσο καί έπεσα στό ποτάμι. Παρασυρθή κα μακρυά ώσπου μιά μερά πού σταμότησα σέ μιά όχθη εγινα καταφυγιο για τή φωλιά ενός πουλιού. Αυτό δέ βαστά ξε πολύ γιατί μιά μερά ξεχεί λισε ο ποταμος και μεπαρεσυ- ρε μακρυά. Από εκεί μέ μά ζεψαν κατι ανθρωποι μέ έβα λάν στό καμίνι καί με εκαναν καρβουνο. Τελικα κατελήξα στο σπίτι σου και φένεται πώς θα γί νω σταχτη. Εδώ τελειώνει η ιστορία μου» είπε κοί σώπασε. Μέ έκπληξη όμως γύρισε καί είδε τό γερο νά κοιμαται στήν καρεκλα τού. -«Τον κούρασα μέ τή φλυαρία κι αποκοιμήθιηκε. Φτηνά τή γλύτωσα πάλι», είπε. ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚ. ΤΖΕΡΜΑΔΙΑΝΟΣ Ετών 11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ ( ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Άντί νά χρησιμοποιείτε κάθε λίγο διάωορα Μι νωπκά — Στεγαναπικά, πού &ισι κι άλλοιώς κα- ταστρέφονται, χρηοιμοποεϊστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΠΛΑΣΤ Α—3, Α—5 καί Κ.ΡΤ. ΐ) τό ΗΕΥΌΙ— καθώς έπίσης, τό καιταπληκτικό ΗΕΥΌΙ δΡΕΟΙ ΑΕ πού σέ 7 δευτερόλεπτα!!! αταματα τή διαρ- ροή νεροΰ άκόμα καί οέ μεγάλη ΰδροσταπκή πί- εση!Π "Ολα τα παραιπάνω ύλικά είναι ΤΣΙΜΕΝ ΤΟΕΙΔΗ καί έφαρμόζονται κάτω άπό δλες τίς καιρικές ουνθίίκες καί ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝ ΤΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Στίς παραποιήοεις: Τα ύλικά μας είναι ουνετικά Τοιμεντοειδή ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ καί δέν £χουν καμμιά σχέση μέ αλλου εϊδους Μονωτικά — Στεγανωτικά ύλικά. Έφαρμόζον¬ ται μόνο μέ δικά μας είδικευμένα συναργεϊα καί είναι κατάλληλα γιά ταράτσες, τοίχους, ύπόγεια κλπ. Έγγύηση άπεριόριστηΙΙ Ζητήστε πληροφορια κά δελτία μας. Ύπεύθυνος Θ· Ε. ΒΑΡΔΙΔΗΣ Πληροφορίες: ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα άνατολικής Κρήτης — Τηλ. 220.716 Προοωρΐνή Διήνοη Χ. Μιχάλη Γιάνναρη 7 Ήράκλειο «►♦♦♦♦♦♦<· ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ - ΔΕΡΜΙΠΑΚΗΙ ΔΙΠΑΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ — ΤΗΛ. 22.985καί 28.020 ·Α· Μαΰροι πλαστικοΐ σ<υλήνες * Συσΐήματα ποτίοματος δένδρων, θερμοκηπίων ΝΈΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ ΜΗΧΑ- ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■ Η ΚΡΗΤΗ Κρήαη θαρρώ νερούλιαοες, Κρήτη καικά άριμενίζεις Κρήιτη στίς Βάσεις βοόλιαζες Κρήτη γιατί μουαίζεις Άνιριέψου άναρρίγηοε θνμήσου τόσαράνΓα τ' Άρικάδι καί τόν Όμαλό πατέρες καιί παιππσϋδες Λεβεντογέννα μιά α>ορά καί δα ξενοδουλ&ύίτρα!!!
  Πώς τό 6αοτδς! Πώς τό μττορεϊς! Πώς δέχεσαι
  τσιμπούρια!
  Πώς τό βαστοΰν οί σαλιβιές τής δόξας σου σφραγίδες!
  Τό αϊμα σου άνέβαοε τής θαλάσσας τή στάθμη,
  γιά την τιμή, τή Λευαεριά, την ξαοτεριά στή νύχιτα
  καί δα καλοκαιθούμενη μολύνουν τό κορμί οου
  ξένοι στραιτοί, αίμοχαρεΐς, Οπουλοι πισοχίφάχτες
  Ξύιπνησε κόρη, άντρόκαλη, ζούληοε τα τσιρπούρια.
  Πλύσου, χιενίσου, φάρεσε πα'λαϊκή χλαμύ&α,
  Μινω'ίκή, Άρ'χαϊκή, Άμκαδοκεντηίμένη·
  Σκοτίδια σκίσε καί τό φώς άνέβαοε τ' άψήλου
  νά (ριαΜΓστοϋνε οίλαοί πού βρίσκονται σέ νύχίτα
  νά λάμψει πάλε ή φλογα σου νά σβυαουνε τ' άστέρια
  Τής νύχττας γίν' άρχόντισα σάν θά την κάνεις μερά
  ' ΙΙλιος ΕΣΥ περίλα>μπρος άκτινοουγκεντ,ρώσου
  κάιψε τα σάιπια, τα ξερά καί ζέοτανε τα φύΐτρα
  ιρΰ άγαΘοΰ καί τοΰ καλοΰ, τ' άρμονικσϋ κι ώραίου
  κίαιί τότε Κρήιη, Κρηπκιά, Έλλη,νικιά ώς πάντα
  δέν θά μττοροΰν αί 6έ6ηλοι, σαθρή νά κάνουν νύξη.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Τα Πανεπιστήμια
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  τοΰ ξεσηκωμοΰ τοΰ Πολυτεχνειου. «Δέν θά μποροΰν
  πιά οί νεολαϊοι τοΰ..·. ΚΚΕ έξ. καί τοΰ ΠΑΣΟιΚ... νά
  καλύπτουν πίοω άπό μιά πανεπιατημιακή ταιυ'τότητα
  την άσύδοτη πολκική και κομμααική δράοη τσυς μέσα
  στίς σχολές...», γμάφει πάλι ή φιλοκυβερνηίτική «Βρα¬
  δύνη». Αύτό έννοεϊ ή κυ6έ.ρνηοη τής Ν.Δ· δταν λέει
  έκσυγχρονισμό τής Άνώιαιΐης έκπαίδευισης. «Δέν φτί¬
  άχνουμε Πανεπιστήμια γιά νά δγάζσυν κομιμουνι-
  σΐές» είχε πεί στά Γιάννενα κυβερνιηιτικό στέλιεχος
  ιής Ν.Δ., οίαν παλιότερα ό λαός των Ιωαννίνων ζη-
  τοΰσε τό πανεπιστήιμιο.
  Είναι δμως άλήθεια πώς οί φοΐτηΐτές άσχολοϋνται
  μέ έιρωιικά καί συνδικαλιστικά θέματα μόνο; Είναι ά-
  λήθι-ια πώς ντεμπελιάζουν; Ή πραιγματικύιιηιτα καί ή
  Ίσιορία τοΰ φοι,τητικοΰ Κινήραπ:ος, λένε ΟΧΙ!
  Είναι άλήθεια πώς οί φοπητές συνδιικαλίζονται.
  Είναι άλήθεια πώς άγωνίζονται γιά καλλίτερες σπου-
  δές! Άλλά είναι ψέμματα» ολες οί ουκοφαντΐες τής
  Κυβέρνησης! 'Άς εϊχαν οί φοιτητές τούς πόρσυς νά
  μή δουλεύουν, άλλά μόνο νά σπουδάζ*ουν . 'Άς εϊχαν
  6ι6λία, πού παρά τή «δωιρεάν Παιδεία» τ' άγοράζουν
  (δίνονται πολύ λίγα) καί μάλιστα πανάκ,ριβα. Τότε
  δέν θά 'χαναν μαθήμαιια, δέν θά 'χαναν χρονιές. ιΌ-
  μακ; 2να ποσοστό (μεγάλο) φοιτητών έργάζονται. Τα
  έπίοη,μα στοιχεϊα λένε πάνω άπό 25ο) ο. Άλλά είναι πό
  λύ πιό μεγάλο. Άπό προσωπική μου έχτίμηση περνά
  πολύ τό 5θο)ο· Κι' αύτό γιαιτί φοιτηιτές πού δουλεύ¬
  ουν άκόμα καί όχτάωρο, δέν τό δηλώνουν. Αύτό τό
  25ο) ο πού δήλωοε έιπίσημα, ηώς έργάζεται, τό 'κανε, γ)
  ααί δέν μποροΰοε νά τό κρύψει! Καί είναι γνωστό πώς
  άρκετοί άπ' αύτούς είναι δημόσιοι ύπάλληλοι. (,Ενδει-
  χτικό πώς ή ΑΔΕΔΥ ΐ-κφρασε γι'αύτό τίς άνησυχΐες
  της γιά τα νέα μέτρα). Καί εχουν σοβαιρούς λόγους οί
  φοιτητές νά μή δηλώνουν πώς δουλεύουν. Γιαιτί αν φοι
  Γητής, δηλώοει πώς δουλεύει καί μιά ώρα τή μερά,
  δέν τοϋ δίνουν δωρεάν σισσίτιο (κουιπόνια). Είναι ο-
  |ΐως, ή' ΟΧΙ πιό πολλοί αύτοι ποό μπσρσΰν νά μην τό
  δηλώσουν; Π οιός θά πεϊ δχΐ;
  Είναι λίγοι οί φοιιηιΐές πού κάνουν ίδιαάτερα μα-
  θήμαιΐα; Είναι λίγοι πού δουλεύουν 2—3 ώρ£ς γιατί
  δέν μπομοΰν νά δουλεύουν δλη μόρα γιά νά μένει »αι-
  ρός γιά τα μαϋήματα; Άκόμα καί φοιτητές πού δου¬
  λεύουν οέ όργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ) δέν τό δηλώ¬
  νουν γιά νά μή χάσουν τα κουιπόνια. Νά πώς δικαιο-
  λογώ ιό 50ο)ο καα πάνω. Τί θά γίνουν αύτοι οί φοπη-
  τές; θά πδνε στά... ΚΑΤΕΙ Άπαντα ή Κυβέρνηση τής
  Ν.Δ. Νά σπουδάζουν μόνο οί εϋποροι! Αύτό θέλει ή
  Κυθέρνηση! Κι άν φωνάζει γιά πολιτικοποίηση καί
  κομιιατικοποίηση των πανεπιοτημίων, είναι γιατί θέ¬
  λει νά τα μετατρέψει σέ πολυτέλεια πού μόνο οί πλού
  σιοι^ θά άπολαμθάνουν. Οί φιωχοί, τα παιδία των έρ
  γαζόμενων, νά πάνε στά ΚΑΤΕ, νά πάρουν την τεχνο
  κ(ίαπκή φιηνή μορφώση πού όρίζει ή Διεθνής Τρα¬
  πέζα, νά γίνουν φτηνσί έργάτες γιά την ΕΟΚ. Οί φτω
  χοί σιά ΚΑΤΕ! Νά λείπυυν οί μορφώσεις, ή ΕΟΚ θέ¬
  λει φΐηνά χέρια, ΟΧΙ έπιστήμονες! Αυτή είναι οί σκο
  ποί τής Κυβέρνησης τής Ν. Δημοκρατίας. Αύτούς έΐτι-
  διώκει καί μέ τό νέο νομοσχέδιο, πού ψήφισε έξουσιο-
  δοτημένη άπό τό 40ο)ο, τή μεισψηφία δηλ. τοϋ λαοΰ!
  Ομως τό φοπηπκό κίνημα είναι άνδρωμένο καί
  δυνοτσ καΐ δέν θά δεχτεϊ νά κοπεϊ ή μορφώση γιά τα
  παιδία των εργαζομένων. Ναί, είναι άλήθεια πώς ή
  άρΐστερά είναι πρώιη δύναμη στούς συλλόγους των
  φοιτητών. Ή νεολαία τοΰ «ΚΚΕ έξωτ» πού 6ρυχεΐται
  ή «Βραδύνη» άναδείχνεται πρώτη δύναιμη στούς συλ¬
  λόγους, ένώ ή Κυ6ερνητική ΟΝΝΕΔ, μόλις πού πα-
  τώνει. 'Όμως άν μιλοΰσε είλικρινά ή κυβέιρνηση δταν
  λέει «Οί φοπητές κομματικοποιποιοΰνται» τότε γιατί
  ή ΟΝΝΕΔ μέ τα διάφορα όνόμαιτα κάνει «άγώνες» (μά
  ταια ομως) γιά μιά έ'δρα στίς φοιτητικές έκλογές; Μή-
  πως αύτη δέν έκφράζει κόμμα; Ή ύποκρισία δέν κρύ
  6εται! 'Άν ήταν ή κυβερνητική ΟΝΝΕΔ πρώτη καί ή
  άμιστερά^ τελευταία δύναμη στό φοιτηπκό χώρο, δέν
  θά δρυχόταν ή «Βραδύνη». Άλλά οί φοιτητές ψηφί-
  ζουν έκείνους πού μέ συνεπεία άγωνίζονται γιά ίά
  προθλήματά τους! Καί ξέρουν οί φοιτητές ποιοί είναι
  αύτοι!
  Τό φοιτη,τικό κίνημα θά άντιπαλέψει την Κυ6ερ-
  νητική πολιτική στήν Α.Ε. Δέν θά δεχτοϋν ποτέ οί φοι
  τητές καί οί δημοκράτες πανεπιστημιακοί δασκάλοι, νά
  γίνουν τ πανεπιστήμια μας πολυτέλεια γιά τίς τάξεις
  των πλαυσίων. Δέν θά δεχτεϊ ό λαός μας, νά γίνουν
  τα παιδία τού έξαρτηματα τής «Εύρωπαϊκής Μηχανής»
  των μρνοπωλίων. θά παλέψει δίπλα οτό φοιτηπικό κί¬
  νημα γιά £να δημοκρατικό πανεπιστή,μιο, άνοιχτό γιά
  τα παιδία τοΰ έργαζόμενου λαοΰ.
  . . Γ. Γ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ______________ 1
  ■^------
  Λημοτικά καί "Αλλα
  Όπ<ος ξέρουν άρκετοί φίλοι, ή τώΓέκδίδεΐαι στό έκδο^κό ιυπογραφπο βηοκεται οτή Σίοά Μον^.Τ], οΐήν ΓΪοοδο {; όπσΓας"ΖνλΙ*^ οί γνακπές μπαν6ν~ ΑΡΈνώ λσ.πόν μέχρ. σήμερα ο'_ίίΑα οχεδόν ,ά τυπογί)αφεία πού έκδ.δό,ιαοΐσν μας έπ»οκεπιοτα. νε /?νάς καλός φίλος, άπό χθές ^παψε νά κάνε. τίτν έικπάνισή τού. Στό σχετ,κό έρώ.ημα πού άνέκυψε, ίίνας ουνεργάιτης μας άπάνΐηοε: — "Ιοο>ς νά φοβάΐαΐ νά μη τκηήοη κα|ΐ|ΐια...
  μπανα'νόφλουδα.·.. . ,
  • Σγκ· Τ(>είς Καμάρες κυ()ΐο>ς συνεχιί,ε!αι η εμ
  φάν,οη' των τουρ.σπκών.. ύπολημ,μά-ιων, κα¬
  θώς καίοτήν γύρω άπό τό ΙΙά^κο θεοτοκοπούλου
  περΐοχή. . ,
  Έκεϊ ακριβώς συχνάζουν έπίσης και τα γνω
  οιά «καμάκια», πού τώρα περνσθν τίς τελευ<ταϊες καλές μέρες ϋ μάλλον.·, νύχιες τους. Στή δεύτερη λοιπόν άπό τίς περιοχές αύτές έμφανίοιη«ε χθές γνο»τόταΓος «σβοθρος» ό οποίος ήιαν «έν χΓχ« κεκαρμένος» % μάλλον κου ρεμένος άλά Γιούλ Μπ,ρύνερ. Κάποιος λοιπόν πού τόν ειδε, βχοντας υπόφη την προηγούμενη μαλ'λιαδούρα τού, παί>ατήρηοε:
  — Φαίνεται πώς ^παψαν νά δχουν περάση οί...
  τ,ρίχες. , „
  'Άς τό λάβουν ύη' διμιν τους καα υσοι προκει-
  ται νά 6γάλουν αυτόν τόν καΐ[οο·.. λόγους.
  * Τό χαιριτί είναι άπό τα λίγα εϊδη των οποίων
  αύξήβη'κε τόσο πολύ ή τιμη τους, κα»τά τόν τε¬
  λευταίον καΐρό.
  Πολύ φο6οϋμιαιΐ ότι σύντομα θά άνατιιμηθεΐ ά
  κάμη περιοσάτερο, άφοΰ αυτόν τόν καιρσ θά πε-
  ταχτοϋν άφειδώς μεγάλες ποσότητες, λόγω έκ-
  λόγων.
  Καί αύτά όσον άφορά την προεκλογική περί-
  σδο, γιατί καιτά τίς έκλογές, τό μόνο χαρτί τού ό-
  ποίου θά αύξηθεί ή κα;τανάλωοη θά είναι τό χαρ-
  τί... ύγείας.
  • Συζητεϊταα ευρύτατα ότι εφέτος θά παρουσκι-
  στεί μεγάλη άποχή ψηφοφόρων κατά τίς έκλο¬
  γές, άφοΰ μάλιστα δέν είναι ύποχριεωτΐ'κή ή ασκή
  ση τοΰ έκλογικοΰ δικαιώματος·
  'Έτοι, οί ύποψήιφιοι, πού φοβοϋνται την ά-
  ποχη, φροντίζουν νά βροΰν τρόπους δελεασμοΰ
  των ιμηφοφόρα>ν τους γιά νά τούς όδηγήοουν σΐίς
  κάλπες.
  Άκούοτηκε μάλιοτα στι δνας άπό αύτούς, ύ-
  πόσχεται καί... πίτσα.
  Τό κακό ίίμως είναι ότι £νας καλός φίλος
  πού νόμαζε ΰα θά τόν κερασει — όπως τοΰ εϊχε
  ύποσχεθεϊ ό ύποψήφιος — τελικά πλήρωσε τόν
  λογαριαομό·
  Κι άπό τότε, λόγω τοΰ ότι ί(τανε καί ζεοτή ή
  πίτσα, την... φυοά καί δέν κρυώνει!..
  Περπτό ομως νά σπμειώσω δι ι ό·., πληρώ-
  σας θά άποούρί;ι ιόν ύποσχεθέντα ψήφο, λόγω
  τοΰ ότι γΓ αυτόν ή πίτοα ήταν.·. καιπριιτσιόζα!..
  * 'Ένας ύποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, πού
  δέν δκπηρεϊ καθόλου·. άγαβές σχέσεις μέ την έλ
  ληνική γλώοοα, μέ εϊδε χθές καί θέλοντας νά μέ
  ττειΐράξεΐ μοΰ είπε: ■-■«·,<■· τ · .. . ^ — Κολά μόνο άπό τόν Καρέλλη θά παίρνεις συνέντευξη; Άπό μενά πότε θά πάρεις; — θά τδκανα ευχαρίστως άμέσως τώρα μάλι- στα, άλλά δέν 6λέπω νά ουνοδεύεσαι άπό τόν... μεταφραοτή οου. 'Έφταιγα; Τί λέτε; Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Κοινοπραξία Τεχνικών Έφαρμογών Τμήμα Άνα,ΐολικίίς Κρήτης Προσωρινή Δ) νση Χ. Μιχάλη Γιάνναρη 7 Τηλέφωνο 220—716 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρός τούς Μηχανικούς — Άρχΐτέκτονες — ΚαΓαοκευαοιές κάθε λσγίϊς κτιρίων, τούς ξενοδό- χους καί δλους δσους έχουν κατά όπσιοδήΐιοτε τροπο προθλήμαΐα οιά κτίριά τους. 'Επειδή, άπό ια πράγματα δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζουμε ποίος μπορεϊ νά «χει προβλήματα στά κτίριά τού, ούτε είναι δυνσιόν νά έπισκεφθοΰμε δλους τούς επισπιμονκς καί τούς τεχνικούς των κτιρίων κά- νουμε γνωοιά τα εξής: 1) Τό Τοψεντοπλάστ οέ δλες τίς μορφές καί τυπους τού, τό έφαρμόζουμε άπό τό 1970 ουνε- χως, οέ διάφομες περιοχές τής χώρας μας, δίχως νά παρουσιάσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Στή περι- οχη τ?υ1ο"Ρ0^λείου τό έφαρμόζσυμε άπό τό Γενά- ρη τού 1977 δίχως καί σιήν προκειμένη περίΐττω- οη νά παρυοιάοει κανένα πρόβλημα. 2) Τό Τσι- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ —- ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ίδίότητες ΣΛ ' ΚαΡμΐά άπολύ™<: σχέση μέ κανένα λΛ εγ^ν° χρωΐΚΗοεπιχρίομαΓα. 3) Είναι κατάλληλο γ,ά ολων των είδών τίς έπιφάνειες παλκυν και νέων τοίχων - ταρατοών, θεΤελίων κ.λ π και δουλευεται κάτω άπό δλες τίς καιρικές ουνθηκες. 4) Έφα,ρμόζε,α, ΜΟΝΟ άπό δικά ϊ είδ.κευμένα συνεργεία. 5) 'Όλοι οί τύποι εγγραφη έγγύηοη> γίνονται ΣΩΜ /
  ?νΪΪ
  6) Ζηΐήστε νά έπιοκεφθεϊτε έργασίες πού 6-
  χουμε καταοκευάοει. Ζητεϊστε πληρ^φορ'ακαΐλ-
  Ύπεύθυνος
  θεοδόσης Έμμ. Βαρδίδης
  Είδικός Τεχνικάς 'Εμπειρογνώμονας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΡΟΓΙΩΡΙΉ 5 - ΤΗΛ. 280-291
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 - ΤΗΛ. 230-386
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ■■■■■■■■■■----—--.--....^.^^.^
  ■ ■■