91288

Αριθμός τεύχους

287

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

20/10/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, «ου -ρΐν μ| Ι
  χώμα, τοθ Φράξουν οί «λλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά ηβϊ Ι~ω ■
  κσί μιά συλλαβή δική τού.
  ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  εί. ΚΑΖΜΤΖΛΜΙ
  Ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δι·7θΟ·σν*Α8: ΜΑΝΟΣ ΧΛΡΗΖ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1Θ80
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη Κ — Τηλ. 2(0.291
  Χρόνος 6ος—Άρ. Φύλ. 287—-Δρχ. 10
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ
  μ ΜΕχρ|Σ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ %
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  V
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Κινδυνεύουν οί Καλοί Λιμένες, οτά Νότια παράλια καί τρία άλλα αημεϊα στή Δυτική πλευρά τού Νηοιοϋ μας
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΓΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
  ΣΤΟΧΟΣ(
  ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛ™
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ
  )Η ΚΡΗΤΗ
  ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  Αττοκαλύψπς βασισμένες σέ έγγραφα πού βρέθηκαν
  στήν Πρεσβεία των ΗΠΑ καί τού ΙΣΡΑΗΛ στήν Τεχεράνη
  ΑΠΟΛΥΤΑ εξακριβωμένες πληροφορίες, οί οποίες επι-
  βεβαιωνονται και από σειρά εγγράφων τα οποία έχουν
  περιέλθει στό «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ, λένε ότι:
  • 1) Αμερικανοί, Εβραϊοι καί Τούρκοι έχουν συγκρο¬
  τήση καί εκπαιδεύσει ειδικές ομάδες πρακτόρων καί
  κομάντος, πού στοχεύουν νά τίς χρησιμοποιήσουν κα¬
  ταλλήλως εναντίον τής Κρήτης, όταν κριθεί ότι κινδυ¬
  νεύουν οί Αμερικανικές Βάσεις.
  • 2) Οί Αμερικανοί, Ιμπεριαλιστές, ο Διεθνής Σιωνισμός
  καϊ η Ισραηλινή Κυβέρνηση «εκβιάζουν» τό Συγκρότη-
  μα Βαρδινογιαννη νά πουλήσει σέ πολυεθνική εβραιοα-
  μερικανική Εταιρία (στήν ΤΕΞΑΚΟ ή κάποια άλλη)
  τούς Καλούς Λιμένες Κρήτης, γιά νά τούς μεταβάλουν
  (σέ συνδιασμό μέ τό Τυμπάκι) σέ βάση ναυτικού καί
  αεροπορικού ανεφοδιασμού.
  • 3) Ελληνικές Τεχνικές Εταιρίες, μέ αλλεπάλληλες δελε
  αστικές τους (από οικονομικάς σκοπιάς) προτάσεις πρός
  τίς Κοινότητες Γραμβούσας καί Σφηναρΐου Κισάμου
  Χανίων, Γπ.τούν νά τούς πουλήσουν τό Ακρωτήρι
  Βούξα (Γραμβούσας) τό Νησί Γραμβούσα καί μιά με
  γάλη παραθαλάσσια έκταση τής περιοχής Σφηναρί-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Μιά πανοραμική άποψη τής σπουδαίας περιοχής των Καλών Λιμένων: Στ ο πρωτο τόξο, αριοτερά, διάκρίνεται η νησίδα μ έ τίς ;γκαταστάσεις ανε
  φοδιασμού πετρελαίων των Βαρδινογιάννηδων καί στό δεύτερο τόξο, στό κέντρο, είναι τό ξενοδοχείο πού έχουν ανεγείρει οί ίδιοι γιά ιδιόχρηση
  άχι γιά εκμεταλλευθή. Σήμερα η προνομιούχον καί μεγάλης σημασίας αυτή περιοχή πού γειτονεύει μέ τ ό Τυμπάκι, όπου προετοιμ άζεται τό δεύτερο Πε-
  δίο Βολής Κρήτης, είναι απαραίτητη γιά τούς Αμερικάνους, πού επιδιώκουν, μέ διάφορα τερτίπια καί εκβιασμούς ακόμη, νά την αποσπάσουν από τούς
  Βαρδινογιάννηδες, πού αντιδρούν σθεναρά. θά πρέπει όμως ένα τόσο μέγα λης σημασίας κομμάτι τής Ελληνικής Γής νά εέαρτάται από τίς οποιεσδήποτε
  σχέσεις μεταξύ ξένων καί ιδιωτών ή μήπως θά πρέπει νά παρέμβει τό επίσημο Κράτος καί νά ρυθμίσει, μέ βάση τα εθνικά συμφέροντα, την διεκδικού-
  μενη αυτήν περιοχή;
  ΕΔΠΙΣΧ ΥΕΙΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ
  αΕΐπε ό γάϊδαρος...
  τόν πετεινό κεφάλα»
  Ο ΜΗΤΡΟΙΊΟΛΠΉΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ...ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ
  ΠΙΕΧΕ ΤΟΤΕ κανεις
  τόν ΕΙρηναΐο νά έγκ--
  ταλεΐφπ ττΗν Κρήτπ καΐ
  νά πάη στην ΓερμανΙα;
  Η ΔΙΠΑΑΝΗ φωτογρα
  —ια είναι εϋγΐωττος Ε
  χά αυτονομίαν ηαατιχο
  τηχος "Ο Μητβοηολιτης χ
  Είρηγαϊος, μΐταξυ άΧΧων,
  'ΐΐΗΛλέσθη τό άντιστα
  ΐιαχθν παρελθόν τον' Δν
  ατυχώς, τ) -άνησταοις'
  Λιν ίπί€ί€αια>Υίχαί χά* ά
  ιό την φωτογοαφιατ Ό
  χ Εΐοηνάίος όιίχνιι ποΑυ
  ιύτνχης, χαθως άνταΧΙάσ
  α π. μεώιηαατα. ψνχιχής *ν
  σ>οβΐας με τους* χ χ ΪΙατ-
  τσχον ΧοΙίβαν χαΐ &Χ-
  λανς Ήτο, φαίνεται, αν
  αζρατίνιΐένος μαζί των,
  ίΐς την αντίστασιν, παχ λ
  τής Χονντας'
  «Ν«*»ι -Ανβρωποι» · Αριθ. ♦ύλλου 843 · Σάθβατο 11 'ΟττπαβρΙου 1960
  ΤΗΝ πρώτη από τίζ παραπάνω φωτογραφίεζ (κάτω από τόν τιτλο «Ο Μητροπολιτης Ειρηναίος εις την ... αντίστασιν») ειδαν
  την περασμένη Βδομάδα οί πανέλληνε<, μέ αρκετή έκπληξη, νά δημοσιευεται στήν εφημερίδα «Νέοι Άνθρωποι» στη μιση από την πρώτη σελίδα τού φύλλου 243 τήζ 11 Οκτωβρίου 1980. Ειδικά στούζ κύκλους τής Κρητικής Παροικιαζ στήν Αθηνά, η ωωτονραφία δημιούργησε ιδιαϊτερη αίσθηση, μερικοί δέ, στηριζόμενοι σέ μιά παλιά γνωστή καί ομολογημενη φιλια μεταξυ τού Τιυόθεου καί Διευθ υντή τού παραπάνω εντύπου, πιθανολθγησαν ότι η δημοσιευθή νά έχει σχέση με την ανοιχτη πια δια υάγη Ειοηναίου — Τιμοθέου. Δέν γνωρίζομε καί δ έν πιστεύομε (χωρίς φυσικά νά αποκλείομε καί τίποτε) ότι συνεβει κατι τε- τοίο Άν πάντως αυτό θέλει νά υποδηλύσει η δημοσιευθή, δημοσιεύομε αντίστοιχη φωτογραφϊα τού αλλου «Αγιου» Κρήτης υέ τόν Μακαοέϊο πού δείχνεΐ, κατά τόν αυτόν τρόπο, ότι όση σχέση είχε ο Ειρηναίος μέ τούς Χουντικους, αλλη τοση ειχε καί ο Τιυόθεος. Μέ άλλα λόγια δηλαδή, εδώ ισχύει η παροιμία πού λέει: «Είπε ο γάιδαρος τόν πετεινό κεφάλα» (ανεξαρτητα τού ποίος είναι ο... πετεινός). Τό 4ο Δημοτικό Σχολειό Αλικαρνασσοϋ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑΝ... ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΑΛΗΛΟ! «Μάς κυνηγόει μέ τό σλΐπ όταν παίζουμε» λένε οί μαθητές Άφιέρωμα στόν Ύπουργό Παιδείας κ. Ταλιαδοΰρο Ένα σχολειό κοντά στίς Φυ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΕΜΟΥ» Η συνέχεια των γνωστών κειμένων τού ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ αναβάλλεται γιά τό επόμε- νο λόγω πληθώρας καιρης ύλης. επι- ΑΥΤΟΙ πού επιβουλεύ- ονται την Κρήτη, άς μην ξεχνούν ότι κάθε Κρητι- κόπουλο είναι έτοιμο νά υπερασπίσει την Πατρί- δα τού, μέ την «κατσοίι- να» τού καί την ψυχή τού, όπλα πού πολλές φορές αποδείχτηκαν α- νώτερα από πολλέζ ισχυ- ρέ( πολεμικές μηχανέζ. /. Κεφαλογιόννπζ - Α. Άθηναϊος -Π. Βαρδινογιάννης ΕΝΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΥΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΟΠΙΤΙΚΟΥΣ *Παντέρμη έσύ Πολιτική, πού άδέρφια ξεχωρίζεις...» Τό άνσγνωστικό κοινό τοθ Ρεθυμνον, της Κρήτης^ άλλά καΐ τής Έλλάδας γενικώτβρα, ττληροφορήθηκε πρό ολίγον η¬ μερών, πολλαί καί διάφορα, γύ ρω άττό μιά διαμάχη ποΰ ξέ σπασε μεταξύ τού Νομάρχη, Ρεθύμνου κ. Ανδρέα "Αΐ&ηναΐου κια! τοΰ προϊσταμένου τού 'Υ- φυ|τΓουριγοΰ *ιΕΞστ<3(Τ£ρικών κ_ Γι άννη· Κεφαλογιάννη. Ό ττρωτος κατηΓ/όρησε τόν δεύτερο δτι τοΰ άσκοΰσε πιε- σεις γιά: πολιτικά ρουσφέτκΐ. Ό δεύτβρος δέν εΤκανε οημόσιες δηλωσεις κι έτσι τό θέμα πά ρουσιάστηκ^ μέΐχρι στιγιμής, μονό— λεωρα, χ«ρίς νά δγούν στήν έπιφανεια τα 6αθύτερα αΤτια αυτής της (διόρρυθμης πίιρίΐτΓττοοης, την όττοία σημερσ δίνομε, σέ δση έχτασΐι μποροΰ μ« ποορακάτω: Κατ' αρχήν ττρέττει νά τονι στεΐ δτι τό δλο θέμα εχει τή ρϊζα τού στά; πολιτικά σι/μφέ- ροντα όπως τα άντιλσμβάνεται ι«χθένας αττό τούς τρείς (γιοατΐ δέν είναι δύο)^ πιρωταγωνιστές τΓς ύπόβεσης. Ό τρίτος είναι ό κ, Παΰλος Βαρδινογιάννης, Βουλευτής Ρεθυμνον καί έξ αγ χιστείας άδελφός τοθ κ_ Γιάννη Κεφαλογιάννη άψού ό τελει/- ταΐος ^χ€ΐ σύζυγο την άδελφή τού κ, Βαρδινογιαννη. Άς δοΰιμε δμως πρΐν άτΓ1 δ λα, ττεριλη,πτικά, ποία είναι τα τρΐα πρτοταγωνιστικά ττρόσω- πα, σέ σχέση μέ την ύπόθεση αυτή. Ό κ. Γιάννης Κεφαλογιάν- νης, άνήκει Λττό την άρχή τής ΓττολιΙτιικής τού σταδιοδΤρομιας στήν Δεξιά παράταξη κι είναι μέσα στόν χώρο αυτόν ά~ό τούς μετρηιμένΌυς στά δάχτυι- λα άξιόλογους άνθρώτττχις άνε ξάρτητα άττό την πολιτική τού θέση καί την οίκογενειακή) τού σχΐέσηι κ.αϊ σννωνυμΐα μέ αλ- λους γνωστούς καί μή έξαιρε τέους πολιτικούς Μέ δυό λό για ό κ. Γιάννης Κεφοολογιάν νης, εΤνσι £ν<α τόσο «καλο τΛΐι δΐ» — όττως τόν χαραχττηίρΐ- ζουν δλο^ άκαμη καί οί τΗ>λιτι
  κά άντίθετοι τού — ποθ πολ
  λές φορές άρκετοί τόν πειρά-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Δ£ν φτανει που το σχολειό εί¬
  ναι μεσα (κυριολεχτικα) στο γη-
  πεδο τού Ηροδοτου, δεν φτα¬
  νει που διπλα ακριβώς περνου-
  νε τ' αεροπλανα, τώρα δημι-
  ουργειται κι ενα προσθετο προ
  βλημα. Να πως μας τό διηγείται
  ο μικράς μαθητης Αντώνης Κου
  ρκουνακης.
  — Στην μια μερια τού σχολεΐ-
  ου μας, μενει ένας ανθρωπος καί
  βγαινει με τα σλιπ και μας κυνη
  γαει οταν παίζουμε.
  — • —
  Βρισκομαστε στη Νεα Αλι-
  καρνασσο. Ιτό Δημοτικό Σχο¬
  λειό που βρισκεται μισα στο γή
  πεδο τού Ηροδοτου. Ένα κτι-
  ριο παλιο που ονήκει στήν Πό
  λιτικη Αεροπορια και παραχω-
  ρηθηκε βάσει μ>ας απόφασης
  της (1294)22-10-77) τής Νομαρ
  χίος. στη Σχολικη Εφορια τού
  παραπάνω σχολειου
  δυστυχοι γονεις αναγκαστηκαν
  καί επεσαν μέ τα μούτρα στή
  δουλειά γιό νά «μεταποιήσουν»
  τα μηχανοστασια που στεγαζον
  τουσαν κάποτε εκεί, σέ αίθου-
  σες διδασκαλίας.
  λακες τής Αλικαρνασσού, πού
  καί το ιδιο θυμιζει φυλακή μέ
  τα συρματοπλεγματα καί τις πε
  ριφραξεις.
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Ετσι ογ
  Στϊς αϊθουσεί από δεξιά κατοικεϊ ο υπαλληλοςΐ
  Είχε τελειώσει τό... ώράριο τού!
  Πατρός τοϋ ΙΚΑ άρνήθηκε
  νά έξετάαει αρρωστο φοιτητή
  Ή μητέρα τού παραπονέθηκε στό Παν)μιο
  Τα χάλια τής Λα'ι'κής Υγείας
  στόν τοπο μας αποδεικνυονται
  καθημερινά. Από τίς στήλες αυ¬
  τής εδω της εφημερίδας εχουν
  αποκαλυφθει πολλες περιπτώ-
  σεις και δυστυχώς βρισκομαστε
  στην δυσαρεστη θέση συνεχως
  νά αποκαλύπτομε καί νέες.
  Ο «πρωταγωνιστής» της ι-
  στορίας είναι ενας νεος φοιτη-
  τής πού ήρθε από την πατρϊδα
  τού γιά νά εγγραφεί στό Πανεπι
  στημιο. Η κουραση για να βρεϊ
  σπιτι, να τακτοποιηθεί σ' ενα
  μερος οπου θα παραμεινει για
  τεσσερα τουλάχιστον χρόνια εί-
  χαν οπωσδήποτε επίδραση
  στην υγεία τού. Έτσι τό μεση-
  μερι τού περασμενου Σαββατου,
  αμέσως μετά το μεσημεριανο
  φαγητο, άρχισε νά αισθανεται
  ζαλαδες, έντονη αδιαθεσια, και
  αρρυθμια. Μη γνωρίζοντας την
  πολη τού Ηρακλείου και μπρο-
  στά σ' αυτό τό έκτακτο γεγο-
  νός, η μητέρα τού πού τόν συνο
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Ο κ. Παυλοζ Βαρδινογιάννης σέ μιά παλια φωτο-
  γραφία, όταν ήταν πλάι στόν αείμνηστο «Γέρο τής
  Δημοκρατίας» Γεώργιο Παπανδρέου. Σήμερα στήν
  πολιτική διαμάχη τού Νομάρχη Ρεθύμνου κ. Ανδρέα
  Αθηναίου, μέ τόν Υφυπουργό Εσωτερικήν κ. Γιάννη
  Κεφαλογιάννη, ο Παύλος «κέρδισε» μέ τό μέρος τού
  τόν Ανδρέα Αθηναισ, τόν Νομάρχη τής Δεξιάς, μέ¬
  σα στόν χώρο τής οποίας προσπαθεί νά ριζώσει ο
  κ. Βαρδινογιάννης, μάλλον ανεπιτυχώς όμως, αφου
  λέγεται ότι ήδη έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής καί από
  την Δεξιά. Όσο γιά τόν Γιάννη Κεφαλογιάννη, πού
  συμπΐπτει νά είναι εξ αγχιστίας αδελφάς τού Παύ-
  λου (έχει σύζυγο την αδελφή τού) αυτό δέν έχει καμ
  μιά σημασία γιά την περίπτωση, γιατί είναι γνωστό
  ότι στά πολιτικά συμφέροντα καί οί συγγένειες ακό¬
  μη πάνε περίπατοϋ Γι αυτό ακριβώς είναι βαρύτατη
  η ευθύνη τού περί πολλά τυρβάζοντος κ. Αθηναίου,
  ο οποίος, άν όχι σάν Νομάρχης, τουλάχιστον σάν άν
  θρωπος καί μάλιστα... ευαίσθητος όπως θέλει νά δείχ
  νει, θά έπρεπε νά σεβαστεί τή στενή αυτή συγγένεια
  των δυό πολιτικών καί νά μην μπεί στή μέση νο
  τούς χωρίσει στό σημείο στό οποίο τούς χώρισε ήδι,.
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ((Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ξαυαρχίζει
  υά τραγουόα σέ Ήρακήειώτικο κέυτρο
  Ποίηοη
  ΤΡΙΛΟΓΙΑ
  Τού Νίκου Ψιλακη
  Α
  (Στόν άγνωστο στρατιώτη)
  Κανεϊς δέ σέ ρώτησε
  γιατί μένεις, χρόνια τώρα, ακίνητος
  πάντα στήν ιδία πλατεία,
  πάντα νά κλέβεις
  ανυποψΐαστα ή αδιάφορα βλέμματα....
  Ξέρω πώς δέν τολμάς νά πείς τό μυστικό σου
  πού τό ψιθυρίζουν οί λεύκες
  καί κάθε λιόγερμα
  τό τραγουδούν περιστέρια...
  Μά σάν ακούς εμβατηρια
  καί περνούν πομπές, παρελάσεις κι αγήματα
  ρώτησε τούς ενθουσιώδεις εφήβους
  γιατί κρύβουν μέσα στίς χούφτες τους
  τό μυστικό σου.
  Β
  (Στό στρατιώτη)
  Ασφαλώς δέ θά γνώριζες
  πώς τα απλωμένα ρούχα στόν ήλιο
  κρύβανε ξερά τριαντάφυλλα
  κι αστέρια πιασμένα στ' αγκίστρι...
  Γ
  (Η μικρή μαρτυρία)
  Νά επικαλεστεϊς τή μαρτυρία μου
  μέ τή σιγουριά πώς θά καταθέσω
  γιά κείνη την αμετάκλητη επιμονή σου
  νά υποπτεύεσαι
  νά υποπτεύεσαι
  νά υποπτεύεσαι.
  ΕΠΙΛΟΓΟΣ
  Δέ σού ζητώ τίποτ' άλλο
  μονάχα
  τό κλεμένο έβδομο χρώμα
  τής ίριδας...
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτίΊχετε μιά πραγμαπκίι εύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως ή ένοικιάσεοκ:;
  Επισκεφθήτε μας. θά εχετε σύντομα την
  ταό ουμφέρουοα πρρίτττο>θϊ|·
  Στόχος ·ιας: "Οχι ή άτ-λή μεσπικη έξυπηρέτη-
  οτι, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μα^.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφορος Καλοχαίρινοϋ 188
  ΤΙΙΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΠΑατ. Δασκαλογιάννη 20-Ήρα'κλειο τηλ: 288847
  ταξι&εύετε καέΐα & <ρθηνα ^«^3* Α ιΕ Ρ Ο ΠΟΡΙ ΚΩΣ "Απλό ' Επ/φής 'Απλό Έπ/ψής Αονδϊνο 8900 12ΟΟΟ Μαδρίτη 8900 135ΟΟ Παρϊαι 8500 125ΟΟ Μιλανο 7400 1Ο5ΟΟ Μοναχο 7500 1ΟΟΟΟ Ρωμη 6500 1Ο8ΟΟ Φρακιροώρτη 8200 1Ο5ΟΟ Μ έ Πούλμαν ' ΕΧΡΚΕ53 Αματ-ρνταμ 870 Ο 13ΟΟΟ Λονβΐνο 2500 4500 Βεραλϊνο 8800 12ΟΟΟ Μιλανο-Ινΐπο- __ ____ Βρυξελλες 8500 12500 λώνια-Βενετία 1900 3700 Κοπεγχαγη 9900 15500 ΙΜάπολη- Ρωμη-__ Ζταχάλμη 1ΟΟΟΟ 18500 Φλωρεντία 2500 4500 Βιέννη 6600 9700 Βρυξέλλες 2200 4000 ^Ζυρίχη 7500 1Ο5ΟΟ Ό καταξιωμένος πιά καλλι- τέχνης της Κρητπκής Μουσικής Γιάννης Ξυλούρης, άρχιζει τίς έμψανίσεις τού στο Κρητικό Κέντρο ΞΥΛΟΥΡΕΙΚΑ Συνεργάτες τού αύτη τή φο ρά είναι οί Γιάννης Σταυρακά κης (λαοΰτο) Γιώργης Ποπτου τσάκης (κιθάρα) Μιχάλης Σταυ ρακάκης (μπαντολα) 'Υπενθυιμϊζεται ότι ό έκλε- χτός Κρητικός λυράρης (άδελ- φός τοΰ Νίκου Ξυλούρη) έπαι ζε μέχρι τόν περασμένο χειμώ να λαοΰτο, ένώ δταν τό άττσΐ τοΰσαν οί άνάγκες ετταιζε ολα τα δργανα! 'Ετπαγγελματικα: καί μόνιμα πιβ σάν1 λυράρης, αρχισε τό καλοκαίρι πού ιμάς πέρασε στό Κρητικό κέντρο «ΚιΑΣΤΡΟ» μιά γόνιμη καί δή μιοαργική καριέρα. Ό Γιάννης Ξυλούρης κατέ ττληξε τό περασμένο καλοκαίρι σά λυράρης ένώ τα φωνηπΊκα: τού προσόντα θύμισαν Ιντονα τόν τροβαδοΰρο τής Κρήτης τό Νΐκο Ξυλούρη ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·*♦ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Οδός Μαρογιώργη 5) «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνο< ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ Αμφιτρίτης 5 Παλαιά Φάληρο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώστας Καββαδίας Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή) Τηλ. 242.040 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκϊνητο ΠΕ- ΝΑυίΤ 4Ι_, όλα τα αξεσουάρ. Πληροφ. τηλ. 221-135 ώρες γραφεΐου. ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο Δακτυλογραφήσεις — Πολυγραφήσεις, Μαθήμα- τα Δακτυλογραφίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΛΑΜΑ- ΝΩΛΗ Χάνδακος — Εύγενι- κοϋ 2 έναντι εφημερίδος «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΟΣ Απωλεσθη κυνηγετικο σκιιλί θηλυκό, χρώμα σκοΰρο κόκκινο Στή ρίζα τού άριστεροΰ αύτιοΰ δέν βγάζει μαλιά. Άνήκει στόν Ανδρέα Σταυριανουδάκη ή Καυκαλά Μάχη>ς Κρήτης 102
  τηλ. 281705. "Οποίος τό 6ρεΐ
  θά άμοιφθεΐ.
  Οί θηροψύλακες καί άγροφύ
  λακες άς τό έίχουν ύττ' δψη
  τους.
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙΠΑΛΙ Ο...
  ... ΛΙΟΝΥΣΟΣ
  Η ΓΝΩΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑΤΩΝ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΑΝΤΙΚΩϊί ΣΤΟ ΓΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ,
  ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑ¬
  ΛΟΓΙΑΝΝΗ.
  Δ)ΣΗ ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗΣ
  ΓΥΝΑΙΚΑ
  Νομοσχέδιο Γαζή:
  Η ΙΣΟΤΗΤΑ
  Τής Αλ. Ε. Διαλυνά
  Τό νομοσχέδιο Γαζή γιά την
  άναθεώρηση το0 οίκογβνειακοΰ
  διικαίου αποτελεί άναμφισδή-
  τητο ίνα σημαντικό βήμα πρός
  τή,ν ίσότητα Θο μιλήσουμε
  λοιπόν γιά τα κώ'ρια σημ£Ϊα
  των τροποποιήσεων ττού ττεριέ
  χονται στό σχέδιο τής έπτιτρο-
  τηης Γαζή καϊ γιά τις βελτιω
  τικές προτάσεις των σωματεί-
  ων.
  ιΑ) Γιά νά συμμορφωθοϋμε
  μέ τό ίϋρθρο 4 παράγιραφος 2
  τοΰ Συντάγ,ματος πρέπει νά
  τροποποιηθεϊ τό άρθρο 1387
  τοΰ ΑΚ πού ό,ρίζει δτι ό δν-
  τρας είναι «κεφαλή τής οίκογέ
  νειας», Πολύ σωστά ή έπιτρο
  πή Γαζη καταργεϊ την άρχή αν
  τή καΐ όρί-ζει δτι οί δύο σύζυ
  γοι θά συνατΓοφασίζουν γιά δ
  τι άφορα τό συζυγικό βίο. Ή
  έτπτροττή Γαζή δέν εθιξε βε¬
  βαία τό θεμα τής κατοικίας ά
  πλώς ιοατάργησε τό αρθρο 55
  πού λέει δτι ή γυναίκα άκολου
  θ€Ϊ τόν ανδρα στήν κατοικια
  πού όρΐζει έκεΐνος.Τά γυ·ναικεΤσ
  σ&ίματεΐα πιστεύουν δτι ~ρέ-
  πει νά μπεΤ είδική διατάξη.
  Β) «Τό θέμα τού έπωνομου»
  Σύμψωνα μέ τό καθεστώς πού
  ίσχθει σημερα ή γυναίκα δέν
  εχει καμμιά έξουσία κανένα δι
  καίωιμα χο>ρίς νά ρωτήσει τό
  σύζυγο. Δέν έξετάζομε τί γΐνε
  τα ι στήν πράξη. Σύμφωνα δ
  μ«ς μέ τό νόμο δν ύπή,ρχε άν
  τιρρηση τού άντρα θά έίττρεπε
  τή διαφορά νά τή λύσει τό δι
  καστή-ριο, Μέ τό γάμο λοιπόν
  άλλαζε τό έττώννιιμο ττού έίχει
  πολλές έπιτττοχτεις ιδιαιτέρα
  στήν έπαγγελματία γυναίκσ.
  "Οσες παντρευάνταν άλλοδαπό
  άλλαζαν καΐ Ιθαγένεια, κάτι
  ττού λίγες Έλληνίδες ήξεραν,
  γιατί κανείς δέν φρόντισε νά
  τούς πεΤ, πώς γιά νά κρατή-
  σουν την ίθαγένεια τους θά ε
  πρεπε νά κάνουν μιά άντιστοι
  χη δήλωση μέσα σ' Ενα χρόνο
  άττό τό γάμο τους, ΜΗ έττιτρο
  πή Γαζή έ'καμε μιά άνασκευή
  των διατάξεων σέ δτι άφορά
  την ίβαγένεια. Δεν π,ροβλέπει
  δμως αύτό πού προτεινουν τα
  σωματεϊα μέ είδική διατάξη,
  σύμφωνα μέ την όττοία ή Ιθα
  γένεια τής γυναίκας άλλάζει
  μόνο μέ κοινή συμφωνία καί
  των δύο σύζυγον.
  Γ) Και προχωροΰμε στό θε
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  μα τής «διεΰθυνσης τού οΐκου»
  Ό όρος αύτός ττού ΰττονοεΐ δ
  λες τίς δουλειές τοΰ νοικοκυρι
  ου έμφανΐζε-ται άττό τό νομοθέ
  τη σάν δικαίωμα τής γυναίκας
  ένώ στήν ούσϊα είναι ΰττοχρέ-
  ωση. Μέ τό σχέδιο Γαζή τα
  τταραπάνω άνατρέπονται άφοΰ
  οί σύζυγοι συναποφασιζουν γιά
  ότι άφορά τό συζυγικό 6ιο,
  Α) Έρχόμαστε στό δικαίω
  μα τοΰ «συζύγου γιά διατρο-
  φή» Έδώ ακριβώς φαίνεται ή
  ύπεξουσιότητα της γυναίκας.
  Δείχνει καθαρά πώς ή γυναίκα
  δέν έχει τί—οτα δικό της, καμ
  μιά προσωπικότητα. ΘεωρεΤται
  δηλαδή πολίτης Β' κατηγοιρί-
  ας γιατΐ τό θέμα τής διατρο
  φής την ύτποβιβάζει καί την κά
  σχέδιο Γαζή τό δυσμενές αύτό
  στά ττλαίσια τής ίσοτι,μίας
  ττρονόμιο καταργεΐται μέσα
  των δύο φύλων. "Αρα διατροφή
  &ά παίρνει αύτός πού δέν μττο
  ρεΐ νά διαθρέψει τόν έαυτό τού
  Ε) Τό θέμα των «ττεριουσια
  κων σχέσεων», Σύμφωνα μέ τό
  τωρινό νομικό καθεστώς δ,τι έ
  χει καθένας άνήκει σ' αυτόν.
  "Η έπιτροπή διατή,ρησε τό κα-
  θεσιώς αύτό. ΟΙ γυναικεΐες όρ
  γανώσεις δμως δέν συμφωνοθν
  καί προτεινουν τό θεσμό τής
  μερικής κοινοτκημοσύνης. Δή
  λαδή δσα έχει ό καθένας ώς
  τή στιγμή τοΰ γάμου άνή)<ουν σ' αυτόν. "Οσα άτττοκτήρουν στή διάρκεια τοΰ γάμου άνή- κουν έξ ΐσου καί στούς δύο. (Συνεχίζεται) νει έξαρτώμενο ατομο, Μέ τό αθλΗΤΙΣΜΟΣ 0ΦΗ: Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ ΠΟΛΛΛ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ Έχουν περάσει ήδη πέντε α- γωνιστικές ημέρες τού Πρωτα- θλήματος Α' Εθνικής Κατηγορί¬ αν καϊ η πορεϊα τού αντιπροσώ- που τού Κρητικού Ποδοσφαί- ρου σ' αυτο, τού 0ΦΗ εχει γε- μίσει ερωτηματικά τούς φιλα- θλους. Τα ερωτηματικά αυτσ δέν προέρχονται τόσο από την βα- θμολογική θέση τής ομάδαζ ι,χιο που περίμεναν οί πολυάριθμοι φίλοι τού καί οπωσδήποτε γιά μάς δέν δικαιολογεί υπέρμετρη αισιοδοξία γιά τό άμεσο τουλά¬ χιστον μέλλον. Η απόδοση τού ΟΦΗ σέ κανένα παιγνίδι δέν ξεπέ ρασε την μετριότητα, δέν έπει- σε ότι ο ΟΦΗ έχει τα φόντα γιά μιά διαφορετική πορεία στό φε- τινό πρωτάθλημα. Βεβαία, υπαρχει μιά εύκολη ρίς νά συμπεριλαμβάνεται η χθε- ερμηνεία — δικαιολογία: η ανα- σινή αγωνιστική ημέρα, ο ΟΦΗ νέωσΠ πού έγινε φέτος. Είναι γε είναι 13ος μέ 4 βαθμούς, ισόβα- Υ°ν°ξ· οτι έψυγαν από τόν ΟΦΗ καί πεπειραμένοι παίκτες (Τζιράκης, θμος μέ τόν Παναθηνα'Γκό την Καβάλα), όσο από την από- δοση της στούς μέχρι σήμερα Παπαδημητρίου, Κοντσίλια, Πα- παδόπουλος, θεοδωρίδης), πού αγώνες της. Γιατί, η βαθμολογι- πέρυσι στήριζαν σ' ένα σημαντι- κή κατάσταση δέν μπορεί νά θεώ κ0 βαθμό την ομάδα. Αλλά η α- ρηθεί κακή άν αναλογισθεί κανείς νανέωση ήταν μιά ανάγκη. Έπρε ότι ο ΟΦΗ έχει δώσει τρείς δύ- πε νά γίνει, κατά την άποψή οκολους εκτός έδρας αγώνες (Λά ρισα, Πάτρα, Ν. Σμύρνη) καί έ¬ να αγώνα στήν έδρα τού, μέ μιά τέως μεγάλη ομάδα τού κέντρου τόν Παναθηνα'Γκό. Η απόδοσή τού σ' αυτούς τούς αγώνες, δέν ήταν αυτή ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ1Κ0 ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΑΘΟΥΣ 350 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΤΗΛ. 225064-221258 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ .<*>■«><»>.
  μεσιτΑγρ,ρα
  ΜΑΡΟΥΣΗΕ ΠΕΦΑΚΙΑΝΑΚΗΖ Μ-οε
  ΟΛΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1 (πλατεία Κόρακα)
  ΤΗΛ- 224-888 καί 286.403
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
  ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
  Μικρά καΐ μεγόλα σέ <3λες τίς περιοχάς τού Ήρακλεΐί ου σέ τιιμές λογικές ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Αύτοτελή μέ όριστικά σι>μ6όλαια, σέ φαρδεΐς δρόμους
  — Φώς Νερό — Τηλιέφωνο — καί κοντσ: στήν συγκοινω
  νία. Τιμές εύκιαιρίας.
  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  ΊΕτοιμοτταράδοτσ: 'Αριίστης κτασκευής καί υπό κατα
  σκυεήν των 1—2—'3—4 καΐ 5 δωιματίων στό κέντρο καί
  τηροάστεια σέ συμφερουσες τιμές καΐ εύκολίες πληρωμής.
  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  Στό Μασταμπά: — Θερισσο — Κατσαμπά — 'Ατσα-
  λένιο "ΑϊγΊο Ίωάννη Καμΐνια σέ τιμές εύκαιρίας,
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  Έτοιμοπαράδοτα καί ϋττό κατασκευή. Στό κέντρο καΐ
  προάστεια σέ λογικές τιιμές,
  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
  Έλαιόφοτα — 'Αμπέλια ςρτό 1300 στρέμματα πλησΐ
  όν τοϋ Ηρακλείου ποτιστικα καί μή.
  ΠΑΡΑθΑΛΑΣΙΑ
  Πλησίον τού Ηρακλείου καθώς καί σέ 9λιη· τήιν Κρήτη
  στίς πιό μαγευτικές παραλιες σέ τιμές ένδιαφέρουσες.
  ΜΕΣΙΤΑΓΟΡΑ: Συμφερουσες Αγοραπωλησΐες
  Πληρ. τηλ. 224888 — 286403 — 222661
  κατά
  μας, όμως όχι τόσο βεβιασμένα.
  Γιατί οί αποκτηθέντες παϊκτες εί¬
  ναι πιθανώς ταλαντούχοι αλλά
  δέν έπεισαν ότι μπορούν νά ση-
  κώσουν καί νά «πάρουν επάνω
  τους» την ομάδα.
  Έτσι από την άμυνα έφυγε ο
  Τζιράκης πού ήταν ο «στυλοβά-
  της» της, από την επίθεσή ο Πα-
  παπαδημητρίου καϊ από τό κέν¬
  τρο ο πολύ καλάς Κοντσίλια. Μ'
  αυτό τόν τρόπο η επιθετική
  γραμμή μέ νέους παίκτες, καί πά
  ρα τίς πολυδάπανες μεταγραφές
  δέν έχει ακόμα μονταρισθεί. Απο
  τέλεσμα: 5 αγώνες 1 μόνο γκόλ.
  (μέ την Κόρινθο στό Ηράκλειο).
  Η άμυνα δέν έχει πείσει, παρά
  την παρουσία τού Τσαγκαράκή
  (πού είναι αναμφισβήτητα πολύ
  καλάς), καϊ τό συνεχές ανέβασμα
  τού ταλαντούχου Βάβουλα.
  Στήν άμυνα, υπάρχει καί η καλύ
  τερη μίχρι τώρα μεταγραφή
  τού ΟΦΗ, ο Σιδέρής. 'Ενας
  γκολκήπερ μέ πολύ ταλέντο,
  πού άν συνεχίσει κατ' αυτό
  τόν τρόπο, σύντομα θά κλήθεί
  στά εθνικα συγκροτήματα.
  Στό κέντρο, ο Δράκος δέν
  έχει παρουσιάσει ακόμη την α-
  ξία τού, ενώ ο Γεωργιάδης ακό¬
  μα δέν έχει προσαρμοσθεί στήν
  Ομάδα. Πάντως η παρουσία
  τού ΚαραΤσκου στό κέντρο
  κρίνεται απαραίτητη ενώ γιά
  τούς Κορωνάκη Γιαλαμά, έμπει-
  ρους παίκτες, πρέπει νά δοθούν
  καί άλλες ευκαιρίες.
  Επανερχόμενοι στήν επίθε-
  ση,θά θέλομε νά τονίσουμε τό
  ταλέντο τού Χανταμπάκη (πού
  ελπίζομε σύντομα νά φανεί σ"
  όλη τού την έκταση) καί την α¬
  νάγκη πιό σκληρής δουλειάς γιά
  τον Χριστοφή. Ο Φουστανάκης
  δέν έχει πείσει, ενώ ο Όρε ελπί¬
  ζομε νά βοηθήσει σημαντικά
  στή λύση τού «προβλήματος
  γκόλ».
  Κάτι ακόμα γιά την τεχνική
  ηγεσία. Δέν πιστεύομε ότι τό
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σϊλΐοα 4
  ΒΜΙΙΙΒ■■■■■■■■--!
  Τα... καδημερινά
  (ΜΙΚΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ)
  Κρίμα πού στήν Κρή,τη, δέν ύπάρχει σταθμός τηλεό
  ρασης, γιά νά βλέπουμε πιό συχνά τό Άρχιεπΐσκοτπκό
  μας χαμόγελο! Ό Άρχιεπίσκοπος λοιπόν θύιμωσε για
  τί ό Τοπικάς Ραδιοψωνικος σταθΐμός τής ΥΕΝΕΔ δέν
  μετέδωσε τό κήρυγμα τού, την Κυριακή 12 Όχτωβρί
  ου, καί τό εϊπε στούς πιστούς πού παρακολουθοΰσαν
  την λειτουργία τού στόν "Αγιο Μ,ηινα. Ό λόγος τοϋ
  θεοϋ λοιπόν μέσω των έρτζιανών κυμάτων! Άλλά,
  δέν τόλμησε ό Σεβασμιώτατος νά μιλήσει κάποια μέ
  ρα στούς πιστούς τού γΐά τό θέμα Είρηναίου! Οΰτε
  καί εκανε κάποιο. . θαΰμα γιά νά φτιάξουν τα χαλα-
  σμένα μηχανήΐματα τής ΥΕΝΕΔ
  Καί πάλι κρίνια, πού δέν έ'χουρε στήν Κρήτη τηλε
  απτικό' σταθ|μό
  * Καί μιά καί μιλήσαιιε γιά θαύματα: Μάθατε γιά
  την Άνία Πύρτα; Είναι μιά καινούργια Άγία, πού θά
  πάρει κι έκείνη κάποΐα μερά στό ήμερολόγιο! Ή Ά
  γία. . Πόρτα, είναι μιά πόρτα δπως δλες τίς αλλες
  μέ παράξενους ρόζους καϊ πολλά άσήμια καΐ χρυσά-
  φια, άφιερώιματα πιστών! Ό κ Τιιμόθεος δέν εϊπε πό
  τέ στίς χιλιάδες των άνθρώπων πώς δέν πρέιπει νά
  προσκυνοΰν πόρτες. Άλλά γιά τίς πόρτες γίνεται θε
  μα; Έδώ προσκυνανε τά·. χέρΐα τού!
  Ά- Γράψαμε στό περασιιένο φύλλο πώς ξεθαφτουν β-
  λυωτους τούς νεκρούς στό Νεκροταφεϊο τοΰ Ήρακλεΐ
  ου. Κάποιος άναγνώστης «άς λοιπόν, τηλεφώνησε καΐ
  μάς είπε νά δημθΊεύσουιμε μιά πρότασή τού.
  — Νά φέρουν — λέει — τόν "Αγιο... Κεφαλονιας
  στό Ήράκλεΐο γιά νά δώσει μερ,ικά μαθήματα ..χα-
  σαπΐκής
  ^ θύιμωσε ό κ. Δηιμή«τρης Μπασιας γιά δσα έγραψα
  στό περασμένο φύλλο. Δέν εχουμε τιπρτα μαζΐΐ τού,
  οΰτε μποροθμε νά, άμφισβηιτήσουιμε τίς καλλιτεχνικές
  τού άξίες. Οΰτε καΐ τό ποΐημά) τού τό άφιεροσμένο
  στόν Κουμαντάκη μποροΰμε νά άμφιοβητήσουμε. Ά
  φοΰ λέει ό ϊδιος δτι είναι τραγούδ, πρέπει νά.. είναι.
  Δέν τό άμφισβητοΰρε λοιπόν. Μήπως μπορεϊ νά άμφΐ
  σβητήρει ό ϊδιος τό δικό μου τραγούδι — άφιέρωμα
  στό ΦΙΔΗΚ:
  Άπό την πόλη. ίίρχομαι
  καΐ στήν κορορίή κανέλλα
  Ναί, Γιώιργο άρ,χηιγάρα μου
  εϊσαι άγόρι τρέλλα
  Άπό την πόληι έ*ρχομαι
  καί στήν κορφ-ή κανέλλα Ι
  Ό Γιώργος είναι ΑΡΧΗΓΟΣ
  (τό γράφει κι' ή ταρπέλα)
  Τραγουδαρα έ; Συμφωνείτε κύριε Μπασιά;
  Αγ Γράψαμε στό περασμένο σχύλλο πώς στά παζάρια
  — ξεπουλήματα τής Βάσης Γουρνών, πουλιοΰνται τα
  μεταχειρισμένα σώβρακα των Άμερικάνων γιά 5 —10
  δρχ. τό καθένα.
  "Εκανε ακιίνεται έντύπωση στούς χαρτοπαιχτικούς
  κύκλους της( πόλης μας. "Ετσι μοΰ μετέφερε 2νας..
  μυστικοπαθής χαρτοπαΐχτης τό παρακάτω:
  "Επαιζον λέει χαρτιά καΐ κάιποιος τής παρέας εχα
  σε τίς 500 δρχ πού κρατοϋσε δλες — δλες. Ταυτόχρο
  να έ'χασε καί κάποΐα κυρία τόν.. όβολό της
  Ή έπόμενη παρτιδα λοιπόν έπρεπε νά παιχτεί μέ
  μεΐον δύο παϊχτες· Όπότε ή κυρία λέει
  — θά 6άλω τό ρολό'ί μουι
  Κι ό κύριος
  — Έγώ τί νά 6άλω, μόνο τό σώβρακο μοΰμεινε.
  — Νά τό παίξεις, τοΰ άπαντα ασπονδος φΐλος τού.
  Καΐ ή κυρία
  — "Οχι, θχι, μοΰ είπε πώς είναι Άιμερικάνικο!
  * Καί πάλι σχετκά μέ τα σώβρακα των Άμερικάνων:
  — Τό γερό κάνει 5 — 10 δρχ. Τό μεταχειρισμένο
  πόσο κάνει;
  — Μά, τό ϊδιο...
  — Γιατί;
  — "Ε δέν ξέρεις πώς τα σώβρακα των Άμερικάνων
  είναι δλα μεταχειρισμένα καΐ μάλιστα, τρυπηρένα ά
  πό., πίοω
  •^— Γιατί είναι τρύπια τα σώβρακα των Άμερικά¬
  νων; Μήπως τρώνε 'Ορμόνες;
  — "Οχι μόνο όρμόνες...
  ι
  * Δέν ξέρω τί κάνουν οί Άμερΐκάνοι. Πάντως οί Κρη
  τικοί τέτοια σώβρακα δέν πρόκειται νά φορέσουνε.
  Γιατί οί Κρητικοΐ δέν δχουν« τό ϊδο σουλούιπι. Οί Κρη
  τικοί είναι·.· άλλοιώτικοι. Είναι όιντρες
  Παρτόν μίστερ
  Ιδού ή.. Κρήτη Ιδού καΐ τό πήδημα
  ■Αγ Προσοχή, φίλοι τής τσικουδιας! Χαρδς εύαγγέλια.
  Άνοίγει τό τσικουδάδικο τοΰ Τέλη άπέναντι οτη κλι
  νίκη Μεγαλόχαρη. Αύτές τίς μέρες Θά γίνουν τα έγ-
  καίνια. Χαρδς εύαγγέλια λοιπόν . Τελικά δμως ή τα
  μπέλα στήν είσοδο πού Θ&γραφε «Άπαγορεύεται ή
  εϊοοδος σέ άνηλΐκους, μασόνους καΐ Άρχιεπισκόπους»
  δέν στήΐθιηικε άΐκόμη. Οί Μασόνοι λοιπόν περνοΰν καί
  λοξοκοιτάζουν· ΤΙ νά γίνεΐ; "Ετσι είναι τα ..γυρΐσμα
  τα τοΰ χρόνου. Άλλά γιά νά ήσυχάσουν λοιπόν τα
  Μασονάκια τούς βεβαιώ δτι τό άνώι τοΰ τσικουδα.δι-
  κου είναι δτι πρέπει γιά ...Στοα
  Πάντως ό ...καφετζής θά τούς κερνά πότε πότε
  * Ποτέ μου δέν κατέφυγα
  στή χρήση των φαρμάκων
  γΓ αύτό καΐ έχω πάντοτε
  ύγεΐα δέκα δράκων
  Γιά μενά 2να φαρμακο
  υφίσταται στή γή
  τό ουζο κι' ή ρακή
  Σίήρα.·. κατατεθέν των 130 κραθοπατέρων! Καΐ γιά
  την ίστορία: Έπΐλεχα μέλη τοΰ «Σιυλλόγου» είναι έ
  νας περιπτερδς, 2νας τραπεζικός κι δνας ...παπδς! Σω
  στή ή ενεργεια. Νά μην πηγαίνει τό κραοΐ χωρΐς·. εύ
  λογία. "Η μήρτως ίσχύει τό·. άπόφθεγιμα:
  Ό παπάς βλογάει πρώτα τά·. γένια τού
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ
  ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΧΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ ΡΟΜΑΝΤΙ-
  ΚΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  ΘΑΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΟΛΟ ΤΟ ΧΕίΜΩΝΑ ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩ Η
  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚί, ΜΕ ΡΑΚΕΣ, ΧΟΡΤΟΠΙΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ.
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΛ. 287.796
  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΪΔΗΣ
  ΕΓΣΗ (Σ) ΣΥΝΕΧΕΙΑ
  Τόν κύριο λογο τίς μέρες αυ
  τές τόν έχει το θεμα Γαβαλά. Ο
  Γαβαλας Προεδρος ώς τώρα
  τής ΕΓΣΗ τον εβγαλαν γ/ιά αλλη
  μιά φορα.
  Ο ίδιος δήλωσε δημοσία κι
  ερριξε φαρδια πλατειά την ευ-
  νη στήν ΚΣΟΣ καί την Κυβέρ-
  νηση.
  Τώρα γιατι εγώ δέν μπορώ
  ουτε να καταλαβω, ουτε νά ερ-
  μηνευσω. Κι εξηγουμαι:
  Είπα καΐ στό περασμένο άρ-
  θρο μου ότι τό ηθικό κεφάλαιο
  της ΕΓΣΗ είναι αρκετα χαμηλω
  μενο όποα σαν άλλος μαραμε-
  νος κλώνος δέντρου γέρνει όλο
  καί πιό χαμηλά.
  Αποτελεσμα αυτηνού τού
  χαμηλομου τού είναι καί τό νά
  μπορουν να σπουν ανετα το
  φραγμα τής ενότητας της ΕΓ
  ΣΗ καί να εισχωρούν σ' αυτο οί
  τύπου Λυκίδης καί οί συν αυ¬
  τώ.
  Μην απορουν λοιπον, μερι-
  κοί μερικοί, για τό πώς καί το
  γιατί τα κάνουν γυαλιά — καρ-
  φιά οί πονηροί ή ξυπνιοι ή οί α-
  γιογδάρτες.
  Ο τόπος, ο χώρος, οί οργα-
  νώσεις καί πολυ περισσοτερο οί
  αγροτικοί συνεταιρισμοί εχουν
  θέση καί υποσταση, αξία καί
  ορθοποδισμο, τοτε μονο οταν
  το διοικητικο τους ξερει καλα
  το που βρίσκεται καί προπαν-
  τός τό πώς θά κινηθεί.
  Καί τοτε είναι πού ολα μπο-
  ρεί να πανε καλα, συν θεώ. Καί
  τότε είναι πού καμια μορφή δέν
  μπορεί νά κανει ότι θέλει γιατί
  δέν θά βρεί πάτημα.
  Ότσν όμωζ κύριοι το πατη-
  μα,τήν αιτία άν θέλετε, την βλε
  πει ο άλλος, ο Λυκίδης εν προ-
  κειμένω, τοτε είναι πού όχι μό-
  νο ο Γαβαλας αλλά καί χίλιοι τό
  σοι Γαβαλάδες μπορεί να πέ-
  σουν, νά τσακιστούν, νά γκρε-
  μιστούν καί νά εξοντωθούν ί-
  σως.
  Και δυστυχώς αυτο είναι λυ-
  πηρο, χειριστο, άχρηστο, κατα
  στροφικο. Τί φταίει ομως το
  δεντρο πού πέφτει, αφού οί ρί-
  ζες τού φαώθηκαν προηγούμενα
  απο την αρρώστεια πού κρυφα
  δουλευε μερά—νύχτα γιά νά φε
  ρει αυτο το αποτελεσμα; Κι α-
  φου τοφαγαν τί οφελούν τώ¬
  ρα πια τα φάρμακα τής Αλχειμι
  στικής θεωρίας ή οί κακεντρεχι-
  σμοί τού μίσους καί η καλλιέρ-
  γεια των παθών; Τίποτα. Σιγου
  ρα τίποτα, γιατί η αγάπη στόν
  οποιο συνανθρωπο είναι τό
  παν.
  Καί νά σκεφθείτε ότι τό απο
  τελεσμα τού γκρεμισματος ενός
  δενδρου ηταν η αρρώστεια Κι
  ομως τοριξαν.
  Εσυ κύριε Γαβαλά ειχες νά
  παλεψεις Λυκίδη, άνδρα δυνα-
  τά καταρτισμένο πάνω στούς
  νομους.
  Κι ομως την αφορμή τού την
  έδινες πάντα ώσπου σ' έφαγε
  τό σκοτάδι γιατί δεν ηξερες, για
  τί δεν μπορουσες ίσως, γιατί δέ
  μετρησες τα βήματα σου σάν η
  γέτης τάξης γιά το «ποσο κο-
  στίζει το φιλι στή Δυση στήν Α
  νατολή».
  Άγνοια κύριε Γαβαλά. Αγ-
  νοια. Άγνοια στίς κινησεις σαν
  ηγεσία.
  Τί, λοιπόν, θελατε να γινοταν;
  Να μην σας εβαζε κάτω ο Λυκί¬
  δης, ο αιώνια ξύπνιος αφου σείς
  και συ τού δίνετε — δίνεις ολο
  το δικαίωμα;
  Πως εκλέχτηκες Συμβουλος
  καί Προεδρος καί ηγετης, καί
  Μπροστάρης καί Άρχοντας, καί
  δοξαζουμενος. Ξερεις;
  Κι ακομη —ακομη οταν κυνη
  γησα προσωπικά τον Λυκίδη καί
  σία γιά τίς εργολαβικες αποζημι
  ώσεις τής σταφίδος των ΑΓΡΟ-
  ΤΩΝ τί μεσολάβησε καί πήγε στό
  αρχείο; Μπορείς νά μάς πείς; 'Ε
  χεις τό θαρρος; Ή «τό σιγάν
  κρείτων εστί τού λαλείν»;
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝΦ
  Τά γραφεία τού Αρχιτέκτω-
  νος Γεωργ. Ν. Σφακιανάκη καί
  τού Δικηγόρου Νικολάου Γ.
  Σφακιανάκη μετεφέρθησαν στόν
  4ο όροφο τού Μεγάρου τής Κτη
  ματικής Τραπέζης οδός Ρούσου
  Χούρδου αρ. 4. Ο Αρχιτέκτων
  κάθε Πέμπτη θά ευρίσκεται εις
  Ασήμι.
  XX
  κοΡυΦα^° πρόβλπμα
  πού μαοτιζει τούς λαούς
  ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡ00Α0
  Τού κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
  "Ενα κορυφαΐο πρόβλη,μα'
  πού τό προσπερνάμε μέ ιμιά
  σχετική άνεσΓΐ είναι ή ττείνα οί
  ένα μεγάλο μέρος τοΰ πληθν
  σμοΰ πάν» στήν γή.
  "Ενχχ τίποτα δέν πρεττει νά
  την δικαιολογεΐ μεταξύ των άν
  θρώτηων, οΰτε ό ύπερπληθυσμός,
  οϋτε οί παραγόμενες ττοσότη,τες
  τροφΐμων, τα έκβτομμύρια οί
  θάνατοι άπό άσιτΐα καθημερι¬
  νώς τό έτπβεβαιώνουν,
  Τό πρόβλημα είναι — είτε τό
  καταλαβαΐνουμε είτε άχι — στή
  καρδιά τής τταγκόσμιας οϊκονρ
  μικής κρίσης πού σήιμερα ιμαστ!
  ζει τόν κόσμο καί άτπειλεϊ την
  τόσο ταραγμένη καΐ βασανισμέ
  νι παγκόσμιο ειρήνη.
  Βεβαία ίσως να ήχεΐ κάπως
  ττερΐεργα ή λέξη πείνα στ' αύ
  τιά σάν τα δικά ,μας πού κατά
  κανονα είναι έξοικειομέ-
  να μέ συζηιτήρ-εις —ε-
  ρί διαϊτης άδυνατΐσματος, ώστε
  καταντάει ή ττείνα να γίνεται μέ
  σο απωλείας μερικών κιλών.
  Δέν παύει όμως μέ αύτά να ττα
  ραμένει ζνα μεγάλο πρόβλημα
  άφοΰ κάθε μερά ττεθαινουν χιλιά
  δες συνάνθρωττοι μας ά—ο άσι
  τία γιατι δεκάδες έκατομμΰρια
  ζωές είναι καταδικασμένες στό
  θάνατο άττό πείνα, δπως στήν
  Ουγκάντα, στό Μ—οτγκλαντές,
  στήν Ίνδία, την Αίθιοπΐα στά
  κράτη τής Λατινικής Άμερικης.
  'Υττάρχει βεβαία και ή δολική
  εξηγήση πώς πρόκειται γιά μιά
  άττό τίς βλαβερές συνβττειες της
  άτΓοικιοκιρατΐας έτσι τό πρσβλη
  μα φαΐνεται νά μην εΤναι άμεσα
  δικό μας. Μιά δμως καί ή 'Ελ
  λάδα δέν υπήρξε άποικιακή δύ
  ναμη — τό δλιέττουμε έτσι αύτό
  τό θέμα έξετάζοντας άμεσα την
  δλη ΰατόθεση — δέν μττορεϊ να
  έχει εΰθύνες οΰτε γιά τούς θανά
  τους οΰτε καί γιά την πείνα.
  Τέτοιες κοντόφθαλμες θέσεις
  καΐ συνάμα έγωτστικες πού 6ο
  λεύουν την συνείδησή μας, μάς
  άδηγοϋν στήν αύτοπαραΐτηση δ
  χι μόνο άπό τόν άνθρωπισμό
  μας άλλά καΐ άττό την άναγκαΐα
  άμυνα γιά την έτπβΐωση, τού άν
  θρώττινου γένους. 'Ακομα πρέττει
  νά σκεφτόμαστε ότι ή έΐτανάστα
  ση των πεινασμένων δταν γίνεΐ
  δέ θά ζητάει ταυτότη.τα άπό
  τούς χορτασμένους γιά νά ξεχω
  ρίσε* ύπεύθυνιθυς καΐ ανευθύνους
  Ά(ττό είδική εκθέση ττού έκττο
  νήθηκε στίς ΗΠΑ? προκύττττει δ
  τι τό τφόβλημα τής ττεΐνας δέν
  είναι άλυτο κι οΰτε ό πληθυσμός
  Τ(ΐζ γήζ εΤναι τόσο πολύς ώστε
  νά είναι άδύνατη ή διατροφή δ
  λων μας. Δεν ΰττάρχουν ύλικοί ή
  φυσικοΐ λόγοι γιά τούς όποΐους
  νά μην είναι δυνατή ή υπάρξη
  άρκετών τροφΐμων γιά την δια
  τροφή όλον τών άνδρώ,ν των
  γυναικών και των παιδιών τού
  κόσμου. Με την φροντισμένη έκ
  μετάλλευση των φυσικών πόρων
  της γΠζ εΤναι δυνατή ή διατήρη
  ση της ΐσορροτπας άνάμεσα
  στήν αυξήση τοϋ ττληθυσμοΰ
  καΐ στήν 6πάρχουσα ττροσφορά
  τροφΐμων.
  ΕΤναι βέβαιο γεγονός ότι μό
  νιμες λΰσεις τού προβλήματος
  τής πεΐνας στόν κόσμο μπορεΤ
  νά ττροκθψουν μόνο άπό την γρή
  γορη; την δΐκ,αιη καΐ την άνεξάρ
  τητηι οίκονομ.ική άνάτττυξ»} των
  ύποαναοττΰκτων χωρών.
  Οί βιομηχανικές χώρες μπο
  ρο&ν νά συμβάλλουν σ' αύτό μέ
  χρι ενός όρισμένοιο σηιμεΐου μέ
  την τταροχή διαφόρων μορφών
  άνατττυξιαχής βοηθείας. Την σω
  στή οΐκονομική άνάτπνξη βε¬
  βαία δέν εΤναι δυνατόν νά
  την πετύχουμε μόνο μέ άνοττπυ
  ξιακή, βοηθεία άνεξάρτητα ά~ό
  την γενναιοδωρΐα καΐ την άπο
  τελεσματικότηιτα της βοηθείας
  αυτής.
  'Επειδή ή ττεΐνα και ή φτώχεια
  εΤναι ριζωμένες βαθειά στίς ττολι
  τικές καΐ οΐκονομικές σχέσεις ά
  νάμεσα καΐ μέσα στΐς χώρες αύ
  τές, χ'ρειάζονται βαθειές κ~ΐ ρι
  ζικές μεταβολές στούς τύττους
  γαιοκιτησίας, παραγωγής καΐ
  διανομής τροφΐμων, έμπορίου
  καΐ χρηιματοδοτήσεως ώστε νά
  μπορέσουν οί άνατττυσσόμενες
  χώρες νά σπάσουν τόν κύκλο
  τής πεΐνας, τής φτώχειας, της
  στόκτιμης άγροτικής παραγωγι-
  κοτητας, τής ανεργίας καΐ των
  ΰψηλών ρυθμών γεννητικότητας
  και νθση,ρότητας.
  Οί όργανικές μεταβολές πού
  χρειάζονται στίς διάφορες χώ¬
  ρες καΐ στό διεθνή καθεστώς
  γιά την κατοονάλωση τής φτώχει
  άς καΐ συνεπώς γιΐά την άιποφυ
  γή τής ττείνας στό μέλλον δέν
  θά γίνουν άττό την μιά στιγμή
  στήιν αλλη. Σ' αύτό τό μεταξύ,
  ττρέττει νά ληφθούν μέτρα γιά
  την μεΐωση της πεΐνας έκείνων
  ποΰ παραμένοι/ν φτωχοΐ και τρω
  τοΐ άπό άποψηι διατροφής.
  Ό σκοπός αϋτός είναι δυνα¬
  τόν νά έτπτευιχθεΐ μέ την μεΐωση
  τοΰ ΐ/τπΌσιτισμοΰ στόν τωρινό
  κόσμο σέ συνδυασμό μέ ούσια
  στικότερες ττροσττθειες γιά την
  δημ.ιοι/ργΐα ενός μελλοντικοΰ κό
  σμου στόν οποίον ή ττείνα θά
  εΤναι άγνωστη.
  Μετά τιμής
  ΧΡΗΣΤΑΚΉΣ. ΜΙΧΑΗΛ
  νεολαία
  Γράφει ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  Μετά άπό άναβολές διαρκεΐας 5 μην ών
  Μετά άττό 5 μήνες, άττό την ξιιττηρετήσει; Μηπως νά μάς
  ήμέρα πού εΤχε ύποσχεθεΤ ότι ττείσει ότι άκολουθεΐτε σωστή
  θά έ'λθει στήν ΚρηΓΤΓΙ ό "Υπουρ ττολιτική;
  γός Παδείας κ. Ταλιαδούρος έ 3) Γιατΐ ύττογράφτηκαν μέ
  Ή κηθεμονία της κάς θάτσερ
  Τού κ. ΑΡ. Ε. ΑΛΕΞΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 8 30—1 μ.μ. καΐ 4 30—8 μ.μ·
  ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαιρινοΟ — Γαβαλάδων 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ·: Ιατρείον: 287.3ΘΘ
  ΤΗΛ.; Οίκίας 224-608
  ΕΞΤναι μερικές μέρες πού ήρθε
  στην πατρΐδα μας, ή Πρωθυ
  πουργός τής Βρεταννίας Θάτσερ
  γιά νά μάς ΰττοδεΐξει τί πρέττει
  νά τφάξωμεν γιά τα έθνικά μας
  θέματα (Αίγαΐο, Κυπριακό ΝΑ
  ΤΟ καΐ Άμερικάνικες Βάσεις
  στήν 'Ελλάδα). Δέν βρισκόμουν
  έδώ κεΤνες τίς μέρες γιατί εΐχα
  πάει στήν Λαϊκή Δημοκιρατΐα
  Βοολγαρίας γιά ίατρικές έξετά
  σεις καΐ κεΤνο πού λυπήθηκα εί
  ναι πώς δέν βρήκα έκεΐ τόν άγα
  πηττό μου φίλον καί άγωνιστη
  Μάνο Χαρή παρ' δλον πού τόν
  ζήτησα είς την ένδοκρινολογικήν
  κλινικήν ττού ένοσηλεύετο, άλλ'
  εΤχε φύγει γιά την 'Ελλάδα. Ου
  τε λΐγο τώρα οΰτε πολύ ή ύψη
  λή κυρΐα συνέστησεν νά έττανέλ
  θωμεν είς τό έπιθετικόν ΝΙΑΤΟ
  νά δώσωμεν είς τούς Στρατο-
  κράτες δικτάτορες τής Τουρκίας
  τό ΑίγαΤον, μέ τά νησιά τού νά
  έγκατασταθοϋν νέοι πύραυλοι
  στήν χωρα μας Πέρσινγκ καΐ
  Κρούζ, άπό τούς 'Εβραιοσιωνι
  στές, Ί μττεριαλιστές, 'Αμερικα
  νούς και ΝατοΊ'κούς κύκλους
  κλπ, κλπ. 'Ακόμη μάς ύττοσχέ
  θηκε ότι θά μάς δώση κανόνια,
  πολεμοφόδ^ καΐ ότι δήποτε δλ
  λο σαράβαλο έχει ή γηραιά Άλ
  βυών. Την εύχαριστοΰμε θερμό
  τατα γιά τό μεγάλον της ένδια
  <(>έρον, καΐ τής συστήνουιμε νά
  ενδιαφερθή πρώτα γιά τούς ίκα
  τοντάδες χιλιόδες άνέργους έρ-
  γάτες τής Μεγάλης Βρεταννίας
  καΐ μετά γιά τούς άΑλους λα¬
  ούς.
  Ή έποχή άττό τό 1&97 έως
  τό 1 940 ττού εΤχε τό έ"να τρίτον
  τοΰ πληθυσμοΰ τής ΰφη,λιου
  δούλους (άποικΐες) περΐττου400
  έκατομ.μύρια συνολικός πληθυ
  σμός τότε τοΰ πλανήτη μας ί
  να δισεκατομ, 400 περΐπου έ
  κατομ. καΐ τό άλλον τρίτον τών
  κιρατών τής ύδρογειου, οικονομ·!
  κά ύττοδουλωμένο ιμαζϊ και ή
  'Ελλάδα μας. Πέρασε λοΐίπόν ή
  χρυσή έκεινη έτττΌιχή γιά την Μ.
  Βρεταννΐο: άνεπιστρετττεί. Δέν
  εΤμαστε πλέον οί Έλληνες κά
  Φ,ροι καΐ φελλάχοι δπως νομΐ-
  ζουν, Πέρασε ό καιρός πού σέ
  ένα δήθεν ΤΓαραστράτημα άττό
  την κατευθ'ίνόμενη, πολιτικαί τής
  Μεγάλης Βρεταννίας άπο τίς
  'Ελληνικές Κυβερνήισεις τής έπο
  χής μιά έμφάνιση ενός ττολεμι
  κου ττλοίοι; στόν Πειραια, ήταν
  ίκανήι γιά νά επιβάλη; τίς θέλη
  σεις έττι τό 'ΑγγλικώΓτερον. 'Υ
  πενθυμΐζουμε άκόμη καί μάλλον
  συνιστοΰμε στήν ψηλήν κυρίαν
  τής άριστοκρατίας τοΰ Λονδ!
  νού τουτο: "Αν ή Έλληνικήι Κυ
  βερνηση δέν ένδώση είς τάς ά
  τταιτήσεις της νά στεΐλη στρα-
  τεύματα, άεροπορίαν καΐ στόλον
  γιά την χαλιναγώγηση των ά
  φρόνων καΐ άναρχικών Έλλήινων
  υπό τάν εξής όρον: Αρχηγόν
  τής εκστρατείας αυτής νά όιρΐση
  καΐ δ ν άκόμηι βρΐσκεται στή
  ζωή, τόν άθώον αίμοσταγή καί
  έγκληματΐαν Στρατηγόν Σκάμπυ
  δττως έττραξε καί ό μασονοεδραΐ
  ος Τσώρτσιλ πού μέ έπιστολή
  τού ττρός τόν Σκόμπυ τίς 3 Δέ
  κεμΐβρΐου 1944 τόν διέτασσε:
  Μέ φωτία καΐ σΐδερο νά ίσοπε-
  δώσης την 'Αθήνα» δίττως καί έ
  πραξε, γιά νά έλευθερώσωμεν
  την 'Ελλάδα!!! Όμως σήμερον
  δΤέν εΤναι ή περΐοδος τοΰ 1944
  — 45. Εΐμαστε οί ώττόγονοι
  τού 21, οί άγωνιστές τοΰ Άλ
  βανικοΰ έπους^ οί μαχιητές τής
  Κρήιτης πού άοττλοι τσάκισαν
  τόν Ίταλοχιτλερικό φασισ,μό οί
  άγίονιστές τού έΒνους 194Ί —
  44, Αύτά γιά την όψηλή κυρΐά
  Θάτσερ, καθώς καΐ γιά τούς μα
  σονοσιωνιστές ΊΕβραιοαμερικα
  νούς πού στοχεύουν είδικά γιά
  την άγοοπημένη μας Κρήτη^ και
  ή δρεξή τους είναι ξυράφι. Κεΐ
  νο πού ατταντοΜμε σέ δλους εΤ
  ναι «Μολών Λα6έ».
  'Οχτώβρης 1980
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΗΣ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
  80 τετραγ. καί υπόγειο 150 τετρ.
  οδός Ακαδημίαν 61 (Ρομαντικη
  Γωνιά)
  Πληροφ. τηλ. 232-739
  πισκέτΓτεται τό νησΐ μας αΰριο
  καί μεθαύριο γιά νά έξετάσει έ
  τόση μυστικοττάθεια καΐ άντιδη
  μοκρατική διαδικιασΐα τά Προε
  κ,τός των άλλων θεμάτων καΐ τό δρικά Διατάγματα;
  θέμα τού Παν)μΐου·. Ή ύ—ουιργι 4) Ή ελλεΐψη καθηγητών
  κή αύτη έπίσκεψη γίνεται μέ πε ττοΰ όφεϊλεται; ΜήΓττως στά 10
  ντάμηνη τουλάχιστον καθυστέρη ■— 15 έκατομμύρια πού χρειά
  ση. Στΐς 6 Μουνίου, ό κ, υπουρ ζονται γιά την καλύψη όλων
  γός ΰποσχέθηκε σέ τοττικούς πά τών θέσεων ή στήν άδιαφορία
  έτπστημόνων νά έλθουν στά
  Παν)ιμιο Κρήτης;
  5) Πατάσσονται ή δχι οί ά
  καδη,μβϊβές έλευθερίες στό
  Παν)μιο Κρήττης; Γιατί άνα-
  γκάσθηκε σέ παραιτήση ό κ.
  ναι πιά «φτιαγμένα» (έχουν υπο Νεσκάκης; Γιατι άνανεώθηκε
  γραφεΐ τα δύο Προεδρικά Δια γιά ένα μόνο χρόνο ή σύμδα
  τάγμοοτα), ή κάθοδος τού κ, ύ ση τού κ. Πολυχρονόττουλου
  ττουργοθ είναι διακοσμη,τική. ττού θαρραλέα εΤπε τίς άττόψεις
  ράγοντες ότι θά ελθει έντός τοΰ
  Ίοννΐου γιά διάλογο πάνω στό
  θέμα τοΰ Παν)μΐοι/. Ό Ίούνιος
  έ'γινε Ιούλιος καί ό Ιούλιος...
  'Οκτώβριος. Φυσικά άφοΰ τά θε
  σμικά θέιματα τού Παν)μΐου εί
  ηή
  Σκοττός τού, θά είναι ή δικαιολό τού ν,ιά τα
  γηση τής κυβερνητικάς πολιτι- πράγματα;
  κης στό Παν)μιο Κρήτης μαζΐ
  μέ μύριες χιλιοειπωμένες υπο
  Πανεπιστη,μιακά
  μια
  φοιτητικιή έστία άλλά δΐνονται
  άττό την Κτηματική Τράττεζο:
  6) Γιατί 4 όλόκληρα χρόνια
  δέν τελειώνουν τα κτΐρια; Για
  σχέσεις (γιά τφ»τοττοριακό; τί τώρα δέν ΰπάρχουν χρήιματα
  ττρότνατο, άνανεωτικό Τδρυμα). γιά τίς ήλεκτρολογικές έγκατα
  Φυσικά καλό θά ήτοον νά δοθεϊ στάσεις;
  απαντήση άττό κυβερνητικήν 7) Γιατϊ δέν κτΐζεται
  πλευράς στά εξής έρωτήματα:
  1) Γιατϊ άν»αβλήθηκε τόσες
  φορές ή έπίσκεψη τοΰ Υπουρ δάνεια σέ «ήιμετέρους»;
  Υ0^/1 Τίς άπαντήισεις αυτών των
  2) Γιατί έρχεται τώρα, ττού έρωτήσεων δλοι λίγο πολύ υπο
  έχουν ΰττογραφεϊ τά Προεδρικά ψιαζόμασθε. *Η άττοψη πάν-
  Διατάγματα; καΐ δχι πρΐν ύττο τως τοΰ ύπουργοΰ, άναμένεταΐ
  γραφούν; Ό διάλογος τί θά έ μέ πολύ ενδιαφέρον
  ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Άγώνια γιά σωστή πορεία γιά την εΰρρυθμη λειτουργΐα
  τοΰ Παν)μϊου άρχιζουν οί φοι
  τηιτές. Μέσα άττό τίς Γενικές
  Συνελεύσεις τών Συλλόγων
  τους πάρθηκαν άττοφάσεις γιά
  ένα πλέγμα κινη,τοποιήσεων,
  χωρίς νά άποκλείεται κοτνένα
  μέτρο ττάλης.
  "Ετσΐ5 θά άπέχουν αύριο
  καί μεθαύριο άπό τά μαθήμα
  τά τους ζητώντας: Νά πληρω
  θοΰν οί κενές καθηγητικες θε
  σεις, γιά νά μπορέσει νά λει
  τουργήσει τό Παν)μιο καί νά
  βρεθεΤ μιά σωστή, διαδικασΐα
  τοΰ Παν)μΐθυ στό μέλλον ά
  φού κάτι τέτοιο δέν μποροΰν
  νά έγγυηθοΰν τά Προεδρικά
  Διατάγιματα πού έττιβάλλει τό
  'ΥττουργΕΐο Παιοείας.
  Μέ συνεντεύξεις τύττου, ά-
  φ!σσες; έφημερίδες τοίχου, οί
  <ροιτητές κάνουν γνωστές τίς θε σεις τους στόν Ήρακλειώτικο καΐ Κρητικό Λαό ζητώντας την ένεργό τού συμπαράσταση γιά νά γίνει κάτι σωστό στήν Κρή τη. ΑΠΕΡΠΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τριανταττέντε χιλιάδες δα¬ σκάλοι καί νηπιαγωγοί δλης τής χώρας προβλέπεται να ά περγήσουν προειδοποιητικά σή μερά καί αυριο μετά την έττΐ μονη αρνηση τού υπουργείον Παιδεΐας νά έτπλύσει τα χρονΐ ζοντα προβλήματα τού κλάδου Μέ ανακοινώση της ή ΔΟΕ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΜΟΛΙΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό ΒΙΒΛΙΟ τοϋ ΜΑΝΟ Υ ΧΑΡΗ • Τό πιό επϊκαιρο καί ενδιαφέρον, γιά όλουζ — ιδι¬ αιτέρα γιά τούζ Κρητικούς — βιβλίο πού κυκλο- φορεϊ αυτήν την εποχή. • Τό βιβλίο ποό πρέπει νά διαβάσει κάθε Έλληνας Πατριώτης. • Ο «Μεγάλος Κίνδυνοζ» πού απειλεί ΟΛΟΥΣ μας από ένα πυρηνικό πόλεμο. ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙ ΣΜΟ ΤΗΣ Κ Ο Μ Π Ρ ΑΣ !» ? Π! * Ένα προειδοποιητικό, αποκαλυπτικό βιβλίο γιά την «κακή μοίρα» πού προετοιμάζουν στούς «Λα¬ ούς οί Ιμπεριαλιστές καΐ Σιωνιστές, πού άναφαν ήδη τή φωτία στόν Περσικό Κόλπο. • Ποιοί διευθύνουν τόν κόσμο καί ποίος είναι ο υπ' αριθμόν 1 εχθράς τής Ανθρωπότητος, πού δουλεύ- γιά τούς 271 κεφαλαιοκράτες βιομήχανους τού πολέμου, αυτούς πού κρατούν στά χέρια τους τίς τύχες τών Λαών, "ΣΤΟΝ ΑΙΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ Ο άκρα έπικίνδυνος γιά την Άνθρωπότητα ρόλος τοϋ «Γόη» της ΜΠΡΕΖΙΝΣΚΙ
  £ Μ εβ-ΕΛΐΔΑ 4|
  2 ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  * Ι
  χαρας ααυε.αν |
  πουηριν με^χωμα οου
  τρραξουν οιαλννοι τ;ο αεομι
  προλαβη να πει εοεω κ αι μ
  συλλαΡπ οικηΈου
  20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΡΗΤΗ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ου καί Κάυπου (στό Δυτικό άκρο τής Κρήτης) γιά
  «τουριστική καί βιομηχανική αξιοποίηση». Πίσω ό¬
  μως από τίς προτάσεις αυτές κρύβονται οί Σιωνιστές
  καί Αμερικανοί, πού θέλουν νά δημιουργήσουν μιά
  ακόμα σειρά Βάσεων θανάτου στήν Δυτική Κρήτη.
  ΔΥΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ αφορά τούς «εκβιασμούς
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό, κατά
  την περσική Επανάσταση, οί πρε
  σβείες των ΗΠΑ καί τού Ισραήλ
  στήν Τεχεράνη καταλήωθηκαν α¬
  πό τούς Πέρσες Φοιτητές καί ό-
  λα τους τα αρχεϊα κατασχέθη-
  καν καί ερευνήθηκαν.
  ΤΗΝ περασμένη Ανοίξη πλη-
  ροωορήθηκα ότι «μερικά από τα
  έγγραωα αυτά», τα οποϊα αφο-
  ρούσαν, αμέσως, την χώρα μας
  περιήλθαν στό «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥ·
  ΝΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗ
  ΡΙΟΤΗΤΩΝ». Πρίν από μερικές
  μέρες κατόρθωσα νά δώ δύα
  απ' αυτά, τα οποϊα αφορούσαν
  μόνο τίς σέ βάρος τής Κρήτης ε-
  πιδιύξεις καί δραστηριότητες
  των Εβραίων καί Αμερικανόν.
  ΤΟ ΕΝΑ από τα έγγραφα αυ¬
  τά, τό οποϊο, ενδεχομένως, νά
  έχει ήδη διαβιβασθεί (από ευρω-
  πα'Γκή η μεσανατολική κυβέρ-
  νηση) στήν Ελληνική Κυβέρνη-
  ση, αφορά την εκπαίδευσιν σέ
  Βάσεις τής Περσίας, Αμερικα¬
  νών, Ισραηλινών καί Τούρκων,
  ή (όπως αναφέρονται οτό έγ-
  γραφο αυτό) «Τουρκοκρητι-
  κών», πρακτόρων καί κομμάν-
  τος, οί οποίοι: «...σέ περίπτωστι
  αντιμετωπίσεως κινδύνου των
  Αμερικανικόν Βάσεων καί των
  υπηρετούντων σ' αυτές Αμερι¬
  κανών καί των οικογένειαν τους
  ή ελληνοτουρκικού πολέμου,
  νά εισχωρήσουν καί ριφθούν
  στήν Κρήτη...»!!!
  ΑΠΟ τό έγγραφο αυτό συ-
  μπεραίνεται ότι: Η Ελληνική
  Πρεσβεία τής Τεχεράνης θά πρέ
  πει νά έχει λάβει γνώση των
  σχετικών πληροφοριών, οί οποί¬
  ες, ενδεχομένως, νά «διοχετεύ-
  θηκαν» σ' αυτήν από κάποιο α-
  νώτερο στέλεχος τού κλιμακίου
  τής Ο Α στήν Περσία. Ο πρά¬
  κτορας αυτάς, κατά τό ίδιο έγ¬
  γραφο, θά πρέπει νά είναι ο Ελ
  ληνοαμερικανός αξιωματικός Ο.
  ΟΙΑΝΝθΡθΥΙ-03. Κατά πληρο
  φορίες τού «Κ.Ε.Α.Δ.» λέγεται
  ότι πράγματι η Ελληνική Πρε¬
  σβεία τής Τεχεράνης έλαβε καί
  συγκέντρωσε (άγνωστο όμως
  από πού καϊ πώς) όλες τίς σχετι
  κέ< πληροφορίες, τίς οποίες με- ταβίβασε εγγράφως στό Υπουρ- γεϊο των Εξωτερικών». Η έγ- γραφη αποστόλη των πηροφο- ριών αυτών, από την Ελληνική Πρεσβεία τής Τεχεράνης στό Υ- πουργεϊο των Εξωτερικών στήν Αθηνά, είναι γιά τόν γράφοντα αναμφισβήτητο γεγονόςΙ.. ΕΠΕΙΔΗ όμως, τό όλο θέμα άπτεται τής εθνικής ασφαλείας, δέν είναι δυνατό, πρός τό παρόν ούτε νά συγκεντρώσω, ούτε νά γράφω περισσότερα στοιχεία. Όταν κατατεθεί στήν Βουλή τό έγγραφο τής Πρεσβείας μας τής Τεχεράνης καί γίνει γνωστάς ο τρόπος αντιμετωπίσεώς τού από την Ελληνική Κυβέρνηση, τότε η «ΑΛΗΘΕΙΑ» θά επανέλ- θει. ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ από τα δύο προ- αναφερόμενα έγγραφα, απ' αυ¬ τά πού βρεθήκανε στίς Πρεσβεί- ες των ΗΠΑ καί τού Ισραήλ στήν Τεχεράνη, είναι εκεϊνο πού αφορά τους «εκριασμους και τίς πιέσεις» πού γίνονται, από τόν σιωνιστικοαμερικανικο Ιμπε ριαλισμό, στό Συγκρότημα Βαρ δινογιάννη, γιά νά πουλήσει σ' εβραιοαμερικανική Εταιρία τους Καλούς Λιμένες. Πρίν όμως αναφερθώ καί στό έγγραφο αυτό, στό οποίο έχουν επισημανθεί καί μερικές αεροφωτογραφίες τής περιοχήν των Καλών Λιμένων καί πού μιά απ' αυτές είναι καί η δημοσιευ- ομένη στήν πρώτη σελίδα μας θεωρώ σκόπιμο νά παρεμβάλλη» ενυπόγραφό μου σχόλιο τό ο¬ ποίο πρίν πέντε χρόνια, είχε δή μοσιευθεί στό περιοδικό «ΚΡΗ¬ ΤΗ» (Τεύχος 22 Σεπτεμβρίου 1975). ΤΟ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ αυτό σχό λιό μου, έλεγε: «... Είναι απόλυτα βέβαιο πώς ξενα οικονομικά συμφέρον τα, σέ συνδυασμό μέ ξένες καί γνωστές στρατηγικοπολιτικες βλέψεις καί επιδιώξεις σε βάρος τής Κρήτης, έχουν σχεδιάσει, οργανώσει, συντονίσει καί εξα- οπλυσει μιά πολύμορφη καί πο- λύπλοκη επίθεση εναντίον τού Ομίλου Βαρδινογιάννη, μέ κυ- ριο στόχο την ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ στρατηγική περιοχή τής Κρή¬ της που λέγεται Καλοϊ Λιμένες. Ρίχνοντας μιά επιπόλαια έστω ματιά στόν Χάρτη καί ξέρον- τας τό τί σχεδιάζεται καί οργα- νώνεται σέ ξένα πολιτικοστρα- τηγικά επιτελεϊα, μέ κέντρο την Μεσόγειο καί επίκεντρο την Κρήτη, είναι πολύ εύκολο νά δι ακρίνουμε καί επισημάνουμε τόν ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ στρα- τηγικό κομβο πού λέγεται Κα- λοι Λιμενες. Ο σημαντικότατος αυτάς στρατηγικος κομβος, δεσπόζει σάν λιμάνι καί σταθμός ανεφο- διασμού πλοίιον τού βασικωτά- του στρατηγικού καί#οικονομι- κου δρόμου τού Λυβικού Πελά γους καί κατ' επέκταση τής Με¬ σόγειον Παράλληλα, οί Καλοί Λιμένες, γεωγραφικά καί εδαφι- κα, εκτείνονται καί συνδέονται μέ τό Τυμπάκι, πού, όπως είναι γνωστό κατασκευάζεται η μεγα- λύτερη αεροπορική βάση τής Μεσογείου». «... Γιατί ακομα είναι βέβαιο, πώς ο σημερινάς επικεφαλής τού Ομιλου Βαρδινογιάννη κ. Βαρδής Βαρδινογιάννης, δέν πρόκειται ΠΟΤΕ, γιά οποιανδή- ποτε λόγο νά επιτρέψει την άμε ση ή έμμεση χρησιμοποίηση τής περιοχής αυτής καί των εγ καταστάσεών της, γιά τα οέ βά¬ ρος τής Ελλάδος καί τής Κρή¬ της σχεδια των Αμερικανών». ΑΠΟ τότε πού δημοσιεύθηκε τό παραπάνω σχόλιό μου αυτό, πέρασαν πέντε χρόνια. Κατά την διάρκεια των χρόνων αυ¬ τών διάφορες, κατά καιρούς, οκόρπιες πληροφορίες μου, πού δέν μπορούσα νά επιβεβαιώσω, μού λέγανε ότι: «τό Συγκρότη¬ μα Βαρδινογιάννη εκβιάζεται ποικιλλοτρόπως, από πολλές πλευρές, ξένες καί ελληνικές, νά πουλήσει σέ αμερικανικές εταιρί ες τούς Καλούς Λιμένες». Καί ενώ δέν μπορούσα νά διασταυ- ρώσω καί επιβεβαιώσω τίς πλη¬ ροφορίες αυτές, πριν μερικές μέ ρες, όπως γράφω στήν αρχή τού κειμένου αυτού, ε'ιδα μιά σχετική πολυσέλιδη εκθέση πού, όπως προαναφερθηκε, βρέ θηκε (μετά την ανατροπή τού Σάχη) στήν Αμερικανική Πρε¬ σβεία τής Τεχεράνης. Στήν εκθέση αυτή, η οποία χωρϊζεται σέ πολλά τμήματα, μεταξύ των άλλων, περιγρά- φονται καί αναλύονται: 1) Οί οικονομικάς καί εμπορι- κές σχέσεις τού Συγκροτήματος Βαρδινογιάννη μέ την Περσία, μέ τό αμερικανικό Δημόσιο καί μέ διάφορες αμερικανικές καί αγ Υλικές τράπεζες καί εταιρίες. 2) Οί οικονομικές καί εμπο- ρικές, επίσης, σχέσεις καϊ συναλ λαγές, τού ίδιου Συγκροτήμα¬ τος, μέ διάφορες Αραβικές χώ- ρες. 3) Ο όγκος καί η μορφή των επιχειρήσεων, τού αυτού Συγ¬ κροτήματος, στήν Ελλάδα, οί συναλλαγές τού καί σχέσεις τού μέ τό ελληνικό κράτος καί ειδι- κώτερα μέ τα Υπουργεία Βιομη- χανΐας, Εμπορίου καί Ναυτιλίας καί μέ τίς αμερικανικών συμφε- ρόντων εταιρίες πετρελαιοει- δών, πού είναι εγκατεστημένες στήν χώρα μας. 4) Οί προτάσεις καί βολιδο- σκοπήσεις πού έγιναν, κατά και ρούς, στούς Αδελφούς Βαρδινο γιάννη γιά νά πουλήσουν σέ α¬ μερικανική εταιρία, τούς Κα¬ λούς Λιμένες. Ακόμα, στήν αυτή εκθέση, γίνεται εκτενής περιγραφή στίς αντιδράσει των Βαρδινογιάν- νηδων καί ειδικότερα τού Προέ- δρου τού Συγκροτήματος κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη, στίς προ τάσεις καί βολιδοσκοπήσεις αυ¬ τές. Σ' ΕΝΑ της σημείο, η εκθέση αυτή, μεταξύ των άλλων, γρά- φει: «... ο κύριος Βαρδής Βαρδι¬ νογιάννης απορρίπτει συνεχώς, διπλωματικότατα, όλες τίς σχε- τικές προτάσεις... Σέ συζητήση πού είχε στήν Αθηνά, τον Μάρ- τιο τού 1977, μέ τούς κ.κ. ϋ. Ρ. 5ΑΗ0Ι5 καί νν. 5 ΒΑΗΗΑΟΚ, τούς εδήλωσε απεριφράστως ό¬ τι: «προτιμά την οικονομική κα ταστροφή τής οικογενείας τού, παρά νά αποξενωθεί από τούς Καλούς Λιμένες...». ΕΚΤΟΤΕ, καί κυρϊως μετά τίς εκλογές τού 1977, οί σιωνιστικο αμερικανικές αυτές προτάσεις καί βολιδοσκοπήσεις μεταβληθή καν σέ εκβιασμούς καί απειλές. Μέσα στά πλαίσια των εκβια- σμών καί απειλών αυτών, συμπε δΙΙΡΕΚ ΜΑΚΚΕΤ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΑΟΜΑΔΑ ΝΕΟΜΑΤ 3 ΚΙΛΩΝ 240 ΡΕΚ5ΙΙ- γίγας 67 Φαρίν λακ-τέ ΓΙΩΤΗΣ 56 Καφές ΒΡΙΑνΌ ΒΚΑΖΙί- Ι 00 <3Κ. 27 Βιταμινοθχο πρόγευιμα ΗΕΜΟ . 145 Κοτόπουλο κατεψι»γμέναΒ ΟΚ.ΤΑΣ τδ κ,ιλό 90 Λικέρ Αίολική (Διάφορες γεύσεις) 220 Χρωμοσαμπουάν (:ΚΙ5ΤΑΙ_ ΟΟΙ-ΟΚ 105 Χαρτομάντρ.λο 5Οί-ΤίΕΧ 4 ΡΑ1ΜΡΕΚ5 γιά νήπια άνω των 10 Κ(3Κ (Μώ6) 120 Καί κάθε Τρίτη διαβάστε ούς έφημερίδες τίς ■προσφορές μας. 31ΙΡΕΚ ΜΑΚΚΕΤ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΤΗΛ. 283.327 ριλαμβάνονται καί οί γνωστές, από τόν Τύπο των Αθηνών, κα τηγορίες γιά την «υπεξαίρεση», από τα Διυλιστήρια Κορίνθου, πετρελαίου τού Δημοσίου, αξί- ας 47 εκατομμυρίων δολλαρίων. ΤΟ ΘΕΜΑ όμως αυτό, δηλα- δή τής «υπεξαιρέσεως» των 47. 000.000 δολλαρίων, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται ακόμα στά χέρια τής Δικαιοσύνης. Όταν η Ελληνική Δικαιοσύνη βγάλει τό τελικό της πόρισμα, πού όπως διαφαίνεται δέν πρόκειται νά αργήσει, θά επανέλθω μέ περισ¬ σότερα καί πιό συγκεκρι- μ έ ν α στοιχεία γιά τόν εκβια σμά πού υπέστη καί υφίσταται τό Συγκρότημα Βαρδινογιάννη, στό οποίο ακολουθήθηκαν οί ίδιες, σχεδόν, μεθοδολογΐες πού εφαρμόστηκαν σέ βάρος τής γνωστής οικογενείας Μελά, μέ- χρι πού την εξανάγκασαν νά πουλήσει, σέ εβραΊ'κή εταιρία τό μεγάλο καί γνωστό Βιομηχα- νικοεμπορικό Συγκρότημα «ΕΛ- Λ.Α.Ι.Σ.». Τότε επίσης θά επα¬ νέλθω καί στό θέμα των σχέσε¬ ων τού εκβιασμού αυτού, μέ τούς Καλούς Λιμένες, μέ συγκε- κριμένα στοιχεία καί ονόματα, γιά την δυσφημηστική εκστρα- τία εναντίον τού Συγκροτήμα¬ τος Βαρδινογιάννη καί τού ρό- λου πού έπαιξαν, καί παίζουν, σ* αυτήν, όχι μόνο ο επιχειρημα τίας «των πράσινων ενσήμων» αλλά καί μιά σειρά διαφόρων ε- ταιριών, όπως καί διαφόρων ε- λεγχομένων από τούς εβραίους, Γραφείων Δημοσίων Σχέσεων, ένα από τα οποία ανήκει τυπικά σέ Υφυπουργό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, ο οποίος είναι τό πιό απροκάλυπτο όργανο τού Σιωνισμού. ΦΥΣΙΚΑ, όταν επανέλθω στό θέμα, δέν θά παραλείψω νά σκιαγραφήσω καί τόν ρόλο πού διαδραμάτισε στήν εκβιαστική καί δυσφημηστική αυτή εκστρα τεϊα καί ο χρηματοδοτούμενος από τούς Εβραίους, (σχετικά μέ την χρηματοδότηση αυτή βλέ πε τό σχόλιο τής κυβερνητικής εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στό φύλλο της τής 24 Νοεμβριού 1977) «εκλεκτός» τού Διεθνούς Σιωνισμού καί προωθούμενος από τούς Εβραίους, καί τίς Κυ- βερνήσεις των ΗΠΑ καί τής Δυ- τικής Γερμανίας, στήν ηγεσία τής Νέας Δημοκρατίας καί στήν Πρωθυπουργία, πρώην καί νυν Υπουργός τής Ελληνικής Κυβερ¬ νήσεως. ■& Στό επόμενο: Τί γίνεται στήν Κεντρική Κρήτη (Γραμ βούσα, Σφηνάρι, Κάμπος καί Κόλπος Κισσάμου)... Η ΔΕΞΙΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Μιλώντας μπ,ροστά σέ μιά ά νε,τταναληιτττη λσϊκή σι/γκέντρω ση, ό πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ έ ττεσήμανε δτι ττληισισζει τό τέ λος της έξουσίας τής Δεξισς. Σττήν· Πάτρσ, ό Ανδρέας Πά πανδρέου τ6ναε δτι στίς έττο .μενες έκλογές τό ΠΑΣΟΚ θδ- ναι στήν κι/6έρνηση, ό Λαός στήν έξουσία. Τό άγωνιστικό μήνυμα ττοΰ έίστεΐΛε ή ττλατεΐα 'Αΐ/. Γεωρ γιου> εφτασε σέ κάθε γωνιά
  τής ' Ελληνικής γής} δπιασε
  τόν πΌλμό τού κάθε "Ελληνα
  δημοκιράτί) καί πστ,ριώτη ττου
  θέλει την ΊΕλλάδο άνεξάρτητη.
  νά κι/ριαρχεΐται ά—ό τό Λαδ
  της.
  Ή συγκεντρώση, τής Πά¬
  τρας δεν ήταν ττροεκλογική στ>
  γκέντ,ρωση, Ήταν μιά συγκέν
  τρ&κτη αντιδράση^ στή Δεξιά.
  Ό λόγος τοΰ προέδρου τού
  ΠΑΣΟΚ εΐχε δύο σκέλη:
  — Μιά άναφορά. στά έθνικά
  θέματα (ΑίγαΤο, Κύττ,ρος, ΝΑ
  ΤΟ) και
  — Μιά άναφορά στήν έσωτε
  ρική πόλιτική που θ" άκολουθή
  σει αΰριο σάν κυβέρνηση το
  ΠΑΣΟΚ (είσοδηματική πολιτι-
  κή, πρσδλη,μα ύγείας, θέματα
  Παιδείας)
  Νευρικοτητα, πανικός αγ-
  χος> άμηχανία διακατέχουν την
  Δεξιά. ΟΙ ώρες της τελειώνουν.
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  ΓΟ ΤΑΞΙΔΙ τού Προέδρου τής
  Ελληνικής Δημοκρατίας στήν
  Βουλγαρία, πού πραγιματοποι
  τβψ,ε ττ'ρόσφατα, μέ τόσο >με
  γάλη έπιτι/χια όπως δηλώθηκε
  καί άπό τίς δυό ττλευρές, εΐχε
  ίνα δασικό μειονέκτημα: Ό
  χρόνος τΓού έγινε ή ττροεδρική
  έπτίσκεψη, δέν ήταν καλσκαΤρι,
  άιλλά φθινοτπωρο.
  ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ τό ταξΐδι γινοταν
  καλοκαίρι, καί μάλιστα την έ
  ποχή τοά θερισμόν, ό κ. Καρά
  μανλής θά εΤχε την εύκαι,ρία
  νά θαυμάσει τό θέαμα ττού εί
  κονΐζει ή παραττάνω φωτογρα
  φία. Νά δεί δηλαδή τίς τερά
  στι«ς θεριζοαλωνιστικές μηχοτ
  νες τίς μακρύκχχνες σολήνες
  τους, πού ιμοιάζουν μέ κάνες
  πυροβόλων οπλων το ξανθό σ'
  ταρένιο χρυσάφι.
  ΕΤΣΙ θά μποροθσε νά κάνει
  μιά σύγκριση των ειρηνικων αύ
  των μηχανών, μέ τίς αλλες κα
  ταστροφιΐκές μηχανές τοθ πολέ
  μου πού άντί σιτάρι ξερνοΰν
  θανατηφόρα βλήματα κχχί τίς ό
  ττοΐες, τόσο άττλόχερα, χαρί-
  ζο*/ν υπό μορφήν δανείων οί με
  γάλοι ιμας ΙΝατοϊκοϊ «σύμμα-
  χοι»
  ΚιΑΙ έ'τσι, άκόμη, θά τού ήταν
  πιό εΰκολο νά συγκρίνει τα
  δυό ειδή των μηχανών αυτών
  καί νά άττοφασίσει συντομώτε
  ρα, ττοιό άτΓτο τα δύο αύτά εί
  δή είναι ττερισσότερο ώφέλιμο
  γιά τόν 'Ελληνικό Λαό) πού Ε
  χει την τιμή ό κ. Κχχραμανλής,
  νά τοθ εΤναι Πρόε8ρος.
  ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΜΕ δμως δτι τα
  αλλα δλα πού εΐδε καί Ιζησε δ
  κ. Καραμανλής στό ττρόσφατο
  ταξιδι του} θά τόν βοηθήσουν
  θετικά, ώστε να καταλήξει σέ
  σωστάτερες πλέον θεσεις κα!
  νά ά— οδε'ιξ€ΐ στήν ττράξη, δτι
  άττό τή νεα τού ύ-εύθυνη θε
  ση ττροτιμδ! την ΕΙρήνη καί δ
  χι τόν Πόλεμο, τίς εΐκονιζόμε
  νες δηλαδή θεριζοαλωνιστικές
  μηχανές τοΰ Σοσιοολισμοΰ, ά¬
  ττό τίς θανατηφόρες πολεμικές
  μηχανές τού ' Ι μττεριαλισμοθ
  καί Σιωνισμοΰ.
  Μέ την εύκαιρία τοΰ Συνεδρίου Μεσογειακών Γυναικών
  ΘΕΡΜΗ ΕΛΛΗΝ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΗΙΟΥΣ
  ΔεζίωσπΤστό σπίτι τού Κ.ΙΔιακογιάννη πρός τιμήν τους
  Μέ την εύκαιρία τοΰ Συνεδρί
  ου Μεσογειακήν Γυναικών, ττού
  ·πραγματαπ·οιήΊθΙηκε> ώς γνω¬
  στόν, πρόσφατα στήν Αθηνά,
  έκδηλώθηκε έκ μέρους των 'Ελ
  λήνων θερμή φιλοξενία πρός
  τούς Παλαιστινίους, ή άντιτφθ
  σωττεία των όττοίων έκανε ττ,ρα
  γματικά μιά έντυττωσιακή έμ-
  φάνιση.
  Στό Συνεδριο αύτό, πού πή
  ραν μέρος πολλές -γνναΛκα; —
  προσωπικότηΓτες) δπως ή χήρα
  τού 'Αλιέντε, μετεΐχαν άττό έλ
  Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Φ.Η.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 2
  θέμα λύθηκε κατα τόν καλύτε-
  ρο τρόπο. Ελπίζομε να κάνομε
  λάθος, αλλά τα μέχρι τώρα
  οτοιχεία μάς δείχνουν τό αντί-
  θετο (π.χ. αλλαγή ΚαραΊσκου,
  χωρΐς νά αναφέρομε άλλα).
  Για τους φίλαθλους τώρα θε
  λομε νά τονίσομε, την ανάγκη
  συμπαράστασης καί προσεκτι-
  κής κριτικής. Είναι γνωστές οί
  δυσκολίες πού αντιμετώπισε καί
  αντιμετωπίζει η ομάδα (προε-
  τοιμασία, έλλειψη έδρας, προ-
  σαρμογή νέων παικτών κ.λ.π.).
  Οπωσδήποτε πρέπει νά υπάρ
  ξει κατανοήση, πού όμως δέν εί
  ναι σωστό νά εκμεταλλευτούν
  οί ποδοσφαιριστές τού ΟΦΗ.
  Γιατί τότε οί ιρωνές «Παίξτε
  μπάλλα» κ.λ.π. θά λέγονται δια
  φορετικά καί θά έχουν καταλυ-
  τική επϊδραση στό Σύλλογο.
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΙΑΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
  ληινικής πλευράς ή Αθηνά Πά
  ναγούλη, ή Μελίνα Μερκούρη,
  ή Κυπρία Σοψία Τσιϊμιλή^ ή σύ
  ζυγος τοΰ κ. Παπανδρέου5 ή
  ττρόεδρος τής "Ενωσης Γυναι
  κων Ελλάδος Καλ. Μτττουρδάρα
  καθώς έττίσης ή πρόεδρος των
  Παλαιστινίων Γυναικών κ. *Α-
  λουαζίρ κ.ά. Χαιιρετισμούς ε
  καναν ό κ. Ανδρέας Παττανδρέ
  ου, ό Δήμαρχος Άθηναίων κ.
  Μπέης ή βουλευτίνα τού ΚΚ'Ε
  κ. Μαρία Δαμανάκη καί πολλοί
  άλλοι έκτΓρόσωττοι πολιτικών
  καί λοιπών όργανώσεων.
  Στό Συνέδιριο ξεχώρισε ή ττρο
  σωπικότητα τής γνωστής ήρω
  ίδας της Παλαιστίνης Φατμέ
  Μττερνάους πού πέρασε 11
  χρόνια στίς φυλακές, άντιμετω
  ττίζοντας τα βασανιστήρια
  των Ισραηλινών.
  Μετά τή λήξη τού Συνεδρί¬
  ου ό Κυιριάκος Διακ'ογιάννης,
  ττού είναι ώς γνωστόν πρόσω
  πικός φίλος τού Γιασέρ Άρα
  φατ) δεξιώθηκε την Παλαιστι
  νιακή άντιπροσωτττεΐα. Στήν δέ
  ξίωση αυτή έκτός άπό την πρό
  εδρο των Παλαιστινιακών Γυ¬
  ναικών κ. 'Εντεσάρ 'Αλουαζιιρ,
  την ήρωΐδα Φατμέ, τή σύζυγο
  τού άρχηγοΰ Τοθ Παλαιστινια
  κιοΰ στρατού κ. ΆμποΟ Τζεχά«
  τταραβρέθηκαν ό έκτΓρόσωττος
  των Παλαιστινίων στήν ΊΕλλά-
  δα ό έχττιροσωπος των Πάλαι
  στινίων Φοιτητών στή χώρα
  μας, πολλοί άλλοι Παλαιστίνι
  οί, καθώς κ,αί "Ελληνες, δττως
  ό κ. Γ. Παπάζογλου} Πρόε¬
  δρος τής ΊΕλλιηνοαραιβικης ·£-
  νώσεως ό συγγροοφέας κ. Ι.
  Φουράκης κ,ά.
  Κατά τή διάρκεια τής παρα
  πάνω δεξϊωσης έγινε εύρεία συ
  ζητήση γύρω άπτό τό Παλαιστι
  νιακό θέμα καί τό άνοιγ,μα
  Γραφείων τοΰ ΡίΟ στήν 'Ελλά
  δα.
  Τό ίδιο βράδυ ή ήρωΐδα Φατ
  μέ πού σήμερσ1 είναι πολιιτικός
  καθοδηγητής τού Στιρατοΰ των
  Παλαιστΐινίων στό Νόιο Α16ανο
  βρή^κε την εύκαιρία νά στείλει
  μέσω τής «Αληθείας» θερμό
  χαιρετισμό ττρός τόν Κρητικό
  Λαό καί ίδιαίτερα τίς γυναΐκες
  της Κρήτης, την άττοία ύτποσχέ
  θηκε νά, έττισκεφθεΐ σέ πρώττ>
  εύκαιρία.
  ΤΟ "ΙΪΙΤΕΙΛΙΟΗΕΚΟ.. ΣΧΟΛΕΙΟ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  — Όμως βολευτηκαμε εδώ, μάς
  λέει ο Πρόεδρος τού Συλλόγου
  Γονεων καί Κηδεμόνων κ. Α.
  Κουρκουνάκης, καί θά βολευό-
  μαστε καλυτέρα άν μάς έδιδον
  καί τίς άλλες αίθουσες.
  — Ποιες αίθουσες;
  — Σχεδον τίς μισες αίθουσες
  τού χτιριου τίς χρησιμοποιεί
  γιά να κατοικεί εδώ ένας υπάλ
  ληλος της Πολιτικής Αεροπορί-
  ας. Πως είναι δυνατόν νά μένει
  ένας Δημοσιος Υπάλληλος σ' έ¬
  να Δημοσιο κτιριο;
  Ό νομάρχης καί οί 2 πολιτικοί
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ζοι/ν λέγοντάς τού τί γυιρεύει
  μεσα σ' αυτόν τόν πολιτικό
  χώρο.
  Ό κ. Παΰλος Βαρδινογιάν-
  νης, ξεκίνησε πολιτικά άττό
  τόν Σοφ'οκλη Βενιζέλο, έγιινε
  δασικό στέλεχος τού Κέντρου,
  συ/νδεθηκί; έλαφιρά άττό ττλευ-
  ράι^ «συνομιλητικής» μέ τάν
  ΠαπαδότΓουλο, περασε στό
  «Νεοφιλελεύθερο Κόμ,μα» τού
  κ. Μητσοτάκη καί κατέληξε
  πρόσφατα νά ένταχθεΐ στήν Δέ
  ξιά. Ή' μεγάλη δη,μοσιότητα
  ττού φροντίζει νά δίνει στήν
  προσωπικότηιτά τού είναι τόση
  ώστε είναι ττεριττό νά ττοθμε
  κάθε αλ!λο γι αυτόν.
  "Ο κ. Ανδρέας Άθηναϊος^ εΤ
  ναι «£να καινούργιο προσωπο
  στήν κόλαση» (δπως θά λέγα
  με στήν κινηματογραφική γλώσ
  σα, μιά κ,αί ή δλη ΐ/ΤΓΟΘεση θυ
  μίζει σενάριο κινηματογράφου)
  πού ήρχισε πρόσφατα νά παί'ρ
  νει δημοσιότητα δτοτν διορίστη
  κε Νομάρχης στό Ρέθομνο, ί
  διαίτερη έκλογική περιφέρεια
  *Των δύο π,ρώτων Πρόκειται
  γιά ίνα «'Αμερικανοσπουδαγμέ
  νο> φέρελτπ νέο ττού χάρις καί
  στίς γνωριμίες τοθ ταξιδιωτι
  κου συγγραφέως πατέρα τού,
  μπό,ρεσε καιί μπηκε στό ττολιτι
  κά κύκλωμα τής Δεξιάς δττου
  εύδοκιμοΰν ώς γνωστόν τα «ώ-
  μερικάνικα φροΰτα»
  Μόλις λοιπόν διορίστηκε ό
  κ, Άθηιναΐος Νομάρχης καί
  πρίν έγκατασταθεΐ στή θέση
  του> σάν γνώστης των δημόσι
  ών σχέσεων, αλλά καί σάν λε
  πτός καί εύγενέστατος νέος,
  ψράντισε νά ερθει σέ έπαφή μέ
  τούς δυό κυβερνητικούς βοαλευ
  τές τού Νομοΰ. "Οπως έξελί-
  χθηκε ή ΰπόθεση φαίνεται δτι
  ^ *ΡΧής τόν «κέρδισε» δ κ.
  Βαρδινογιάννης,
  "Ετσι ό κ. 'Αθηναΐος, κατέ
  Νομαρχιακό βργο τού, στό ό
  6ηκε στό Ρέθυ,μο κι ήρχισε τα
  ποΐο φρντισε νά δώσει δημοσιό
  τητα, χρησιμοττοιώντας τα γνω
  στά «διαφημιστικά κόλττα»
  ττού φαίνεαι δτι εΐχε μάθει
  στήν Άμερική. 'Αρχισε νά κά
  νει έντυτΓτωσιακά δελτία πρός
  δημοσιευθή, καί νά άνααπνσσει
  μέκρι καί... νυιχτερινηι δραστη
  ριότητα. Παράλληλα δμως άρ
  χισε καί είς εΐδικές έξυτπηρετη
  σεις πολιτικών φίλων της Δέ
  ξιάς; μέ έλαφρά ϋπε,ροχίι έκεΐ
  νων τής πλευράς Βαρδινογιαν-
  ΊΕτσι στίς 16.8.80 σέ μιά
  σύσκεψη τγού γινόταν στήν Έ
  παρχΐα Άμαρϊου γιά τα προ
  δλήματά της, δπου εΐχε πάει
  ■μέΊ τόν .~ροι5(!στα<με^ό τού ύφυ ττουιργά κ. Γιάννη Κεφαλογιάν νη,, πρίν τελειώσει καλά — κα •λά ή σύσκεψη στή όποία έν τώ ■,μεταξύ ξαφνικά εΤχε πάει δ κ. (Βαρδινογιάννης μέ έλικοτΓτερο ·(!), τοΰ εΐπε δτι «όπως ήρθα με θά φΰγομε» πλήν δμως ό ,κ. 'Αφηναΐος αφησε σύξυλο τόν ύφυττΓουργό καί εφυγε μέ τ ό έλικότττερο τοΰ κ. Παύλου άπαχαιρετώντας αττ αέρος τό έντυιττίοσιασθέν πλήΐθος τού κό- σμου τής περιοχής. Ό κ. Άθη ναΐος δμως φρόντισε νά δείξει την τοποθέτησή τού πίρος την Βαρδινογιαννική πλευρά μέ τό νά παίρνει υπό μάλης ύττηρεσι ακούς φακέλλοος καί νά: μετα- βαίνεΐι στό ττολιτΐ'κό γραφεΐο τοΰ κ Παύλου στό Ρέθυμνο, δι νοντας επί τόπου λύσεις στά: θιέματα των παρισταμένων έκεΐ έδιαφερομένων, Φυσικό ήταν δ κ. Κεφαλογιάννης νά τόν τάιρα τηρήσει καί ό κ. "Αθηναΐος τοΰ άπάντησε δτι «ετσι έξυ—ιρετεΐ καλυτέρα τόν κόσμο>
  Στή συνέχεια εΰωσε δ Τδιος
  ανακοινώση; στ'όν Τύττο (30—
  8—80) στήν 6ττο(α ελεγε1 δτι
  «εΐχε την ευτυχία) νά γνωρίσει
  τούς φιλιότσους τοΰ κ. Βαρδινο
  γιάννη, μετέχοντας στήν δεξίω
  ση πού δόθηκε άττ'ό τόν νονό
  πρός αύτούς». Παράλληλα ό κ.
  'Αθηναΐος διώρισε γνωστό ττολι
  τικό φίλο τού κ. Β'αρδινογιάννη
  σέ Συιμβούλιο, έγκατέστησε
  στίς εργατικάς κατοικίες άξιω-
  νατικ'ό πιρακαλώνιτας άιντίδ,ρα-
  ση τού 'Εργατικοΰ Κέντρον, έ
  ξέδωσε αδεία ιδρύσεως φούρ-
  νου πού άκυρώθηκε γιατί ήταν
  πιαράνομη καί άρχισε νά κάνει
  μιά σειρά προκλητικών άνακοι
  ώσεων περί άνυπάρκτων διρα-
  στηριοτήιτων τού πολλές ά— ό
  τίς όιτοΐες ήταν,.. μεταμεσονύ
  χτιες γιά τίς όττοΐες πάντα έΤδι
  νέ καί τα άτταραΐττντα δελτία
  τύπου
  Σ' αύτό τό τελευταΐο σημεΐο
  ό κ. Βαρδινογιάννης, πού πέ¬
  ραν άττό πολιτικ'ός είναι ώς
  γωστόν καί καλός μαντιναδολό
  γος, στίς έπαφές πού εΐχε μέ
  τον κ. ·Άθηιναΐο πρίν κατεβεΐ
  στήν Κρήτη, θ&πρεπε νά τοΰ
  εΤχε μάθει μιά σχετική μαντινά
  δα πού λέει: «Πάντα τα ξημε
  ρώματα οί δμορφες κοιμοΰνται
  καί των άνθρώιπω τα παιδία
  τσοί δρόμους καταλιοΰνται»...
  Μέ λίγα συμπερασματικά λό
  για, ό κ. 'Αθηναΐος ^πού πρε
  πει νά γνώριζε καί τόν συγγε
  νικ^ό 6αθμό των δυό πολιτικών
  μέ τό νά ρίχνει μονόττλευρα τό
  βάρος τού, μπήκε στή μέση
  καί δηιμιουργησε μιό. κρίση
  στίς σχέσεις των δυό συγγενών
  πολιτικών, πράγμα άσυγχώρη-
  το άΐπ'ό άνθρώατινης ττλενράς.
  Στήν Πολιτική δμως, στήν
  Πολιτική τής Δεξιάς^ την όποία
  έξυατη,ρετεΐ ό κ. 'Αθηναΐος δ
  —ως δλοι σχεδόν οί Νομάρχες
  της, δέν ώπάρχει στοιχείο ήθι
  κης άναστολής. Όταν μάλιστα
  ό παραπάνω Νομάρχης τνχαί-
  νει νά ϊχει περάσει «αί άπό τό
  «σκληρό σχολειό της Άμερι-
  κης» πού τα πάντα Ισοπεδώνο
  νται μπροστά στά συμφέροντα
  δλα τινάζονται στόν άέρα ττρο
  κειμένου νά έττιτευχθοΰν οί συ
  γκεκριμένες πολιτικές σκοπΐ'μό
  τητες.
  Φ.Δ.Χ.
  ΑΙΣΧΟΣΙ
  4ον Δημοτικόν Σχολείον Νέ¬
  ας Αλικαρνασσού, 1980. "Ενας
  υπάλληλος συστεγάζεται μέ τα
  παιδία τού Σχολείου. ΕΝΑ ΑΙ-
  ΣΧΟΣ πού δεν ξανακουστηκε!
  Πεταχτήτε κύριε Ταλιαδού-
  ρο μέχρι τό ...γήπεδο τού Ηρο
  δότου νά δείτε σέ ποιούς χώ-
  ρους μαθαίνουν τα Ελληνόπου-
  λα των φτωχοοικογενειών τού
  1980 γράμματα...
  Ελάτε ν' ακούσετε κι εσείς
  έναν πατέρα πού κουβαλά βα-
  θιά στήν καρδιά τού την πεθυ-
  μιά καί την ελπίδα: Νά μάθουν
  τα παιδία τού γράμματα... Ελά
  τε νά ακούσετε κι εσείς τόν πρό-
  εδρο τού Συλλόγου Γονέων καί
  Κηδεμόνων. Αφήστε τον νά
  σάς ξεναγήσει καί νά σάςλεει:
  — Αυτές τίς τουαλέττες τίς
  φτιάξαμε εμείς. Μάς κόστισαν
  7Ο.ΟΟΟ δρχ. Φτιάξαμε την αυ-
  λή, διορθώσαμε τίς αίθουσες.
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΠΙΣΩ
  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΧΑΡ
  ΤΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ
  ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ. Ίσως γιά νά μην
  ενοχλούν τα παιδία τόν Υπάλ-
  ληλο τής ΥΠΑ πού μένει μέσα
  στίς αίθουσες. Κι ακόμη κανονι-
  κά αυτάς ο χώρος δέν ανήκει
  στήν ΥΠΑ, αλλά στήν Κοινοτη-
  τα.
  Εμείς τί να πούμε, πέρα από
  ένα: ΝΤΡΟΠΗ ΚΥΡΙΟΙ, εσείς
  που δινετε δάνεια ΙΟΟάδων εκα
  τομμυρίων στούς βιομήχανους
  καί δέν διαθέτετε μερικά ψωροχι
  λιαρικα γιά νά φτιάξετε ενα σχο
  λείο στά φτωχόπαιδα τής Αλι¬
  καρνασσού. ΝΤΡΟΠΗ...
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΑΠΑΤΗ
  ΤΟ «ΘΑΥΜΑ»
  Σύμφωνα μέ δημοσιογραφι-
  κές πληροφορίες, η «θαυμα-
  τουργή» εικόνα τής Αλικαρνασ¬
  σού κατασχέθηκε καί τό ζεύ-
  γος Μαρίνα καί Μανόλης Καρανι
  κολή θά δικαστεϊ σήμερα στό
  Αυτόφωρο γιά απάτη.
  ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΦΟΙΤΗΤΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 Ο γιατρός κάνει μιά δουλειά, ένα
  δευε, ειχε την ψυχραιμία νά σκε βιοποριστικό επάγγελμα. Τα πε-
  ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑ
  ΝΕΟΛΑΙΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 3
  κατηγοιρεϊ την Κ^έρνηση γιά:
  Παρελκυστΐκή τακτική στό θε
  μα ενταξης των Παιδαγωγικών
  'Ακιαδη,μιών καί των σχολών
  Νηπιαγωγών στά ΑΕΙ
  — 'Αρνητική στάση στό δι
  δασκαλικό αΐτημα τής μισθο-
  λογικής ένιοποίησης 3ου καϊ
  2ου βαθμοΰ
  — Άηταράδεκτη, καθυστέρη
  ση στό θέμα των ύπερωριών
  των μονοθεσιτών καί διθεσιτών
  δασκάλων
  — ""Αρνηση στή ρυθμίση
  τοΰ ώραρίου εργασίας των δα
  σκάλων σύμφωνα μέ τα εώρωττα
  ικά δεδομένα,
  Ή ανακοινώση] άναφερεται έ
  πίσης σέ μιά σειρά αλλων προ
  δλημάτων των δασκάλων καί
  νηπιαγ&>γών καί καταλήγει μέ
  την εξής διαπιστωθη: «Την ά
  ναταραχή στό χώρο τής δημ°
  ποκλειστική εύθύνη γιά την ά
  τικής έκπαίδευσης φέρει τό
  πουργεΐο Παιθείας καί Α Κυ¬
  βέρνηση»
  φτεί τόν ΣταΘμο των πρώτων
  βοηθειών τού ΙΚΑ.
  Αμέσως πήραν ταξί, πού
  τούς οδήγησε στόν σταθμό στίς
  δύο παρά τέταρτο. Απευθύνθη-
  καν στον γιατρο πού εκείνη τή
  στιγμή εφημέρευε, τού ανέφε-
  ραν τό περιστατικό καί είδε τα
  κακά χάλια τού ασθενούς.
  Αλλά η αντιδράση τού ήταν
  αποκαρδιωτική.
  — Αυτή την ώρα εγώ «σχο-
  λάω». Τί θά το κάνομε εδώ πέ¬
  ρα. Δεν μπορώ εγώ νά προσέχω
  καί νά περιποιούμαι επ' αόρι-
  στον τούς πάντες. Έχει περάσει
  η ώρα μου...
  Μπροστα σ' αυτήν την κατά-
  σταση καί στην ...πλήρη απο
  ανθρωπισμό απαντήση τού για-
  τρού, ο ασθενής συνοδευόμενος
  απο την μητέρα τού έφυγε απο
  γοητευμένος.
  Τό θέμα όμως δέν βρίσκεται
  εδώ. Το θέμα βρίσκεται στήν συ
  μπεριφορά τού γιατρού, στήν
  συμπεριφορά των υπευθύνων
  τού κατ' ονομασίαν σταθμου
  Πρώτων Βοηθειών. Γιατί άν ή¬
  ταν κάτι σοβαρά, άν ήταν μιά
  κρίση σκωληκοειδίτιδος ή καρδι
  άς, καί ήταν παρόμοια η αντι¬
  δράση τού γιατρού ίσως ο ασθε
  νής νά «αποχαιρετούσε» την
  ζωή, καί ο γιατρόςνά εύρισκε χί
  λιες μυριες δικαιολογίες.
  Αλλα τό νά ρίχνεις όλες τίς
  ευθύνες στόν γιατρό είναι κάτι
  το άδικο οπωσδήποτε. Γιατί οί
  ευθύνες κατανέμονται καί σέ υ-
  ψηλότερα ιστάμενους κύριους.
  κοινωνικον λειτουργήματος
  πού τακτικά ακούμε, μέ την ση
  μερινή χαώδη κατάσταση πού ε-
  πικρατεί στην νοσοκομειακή πε-
  ρίθαλψη είναι κενά λόγια. Γιατί
  μπορουσε τό κράτος νά έχει πε
  ρισσοτερους γιατρούς (ο σω-
  στός προγραμματισμός τής κυ-
  βέρνησης βρίσκει πολλούς πτυ-
  χιουχους ιατρικών σχολών αδιό
  ριστους ή υποαπασχολουμενους)
  για να μην μένει ποτέ σταθμός
  χωρις την παρουσία κάποιου υ-
  πευθυνου γιά κάθε περιστατικό.
  Σε καθε τετοια περίπτωση α¬
  ναφέρονται πολλά καί τό τελικο
  συμπερασμα είναι τό ίδιο: Η Λα-
  Ί'κή Υγεία ασθενει πολύ περισσό
  τερο απ' ότι φανταζομασθε. θά
  τό αντιληφθούμε αυτό καλυτέ¬
  ρα, ζώντας ένα παρόμοιο περι¬
  στατικό, περνώντας μερικές αγιο
  νιώδεις ώρες.
  Η μητέρα τού φοιτητή πήρε
  τηλέφωνο καί παραπονεθηκε
  στό Πανεπιστήμιο, κι οταν ρώτη
  σε τό όνομα τού γιατρού, κα-
  νεις δεν τολμησε νά δώσει άπαν
  τηση απο τον Σταθμο Α' Βοη¬
  θειών.
  Απευθυνομαστε λοιπον στήν
  Δ)ση τού ΙΚΑ καί ρωτάμε άν εί¬
  ναι αλήθεια οσα καταγγέλλουν ο
  φοιτητης καί η μητερ.α τού. Καί
  μαζι, στον Ιατρικό Συλλογο Ηρα
  κλείου, πού έχει επίλεχτα μελη,
  καί άριστους επιστήμονες. Μιά α
  πάντηση θά λύσει πολλές απορί-
  ες·
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ