91343

Αριθμός τεύχους

298

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

19/1/1981

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΑΟΣΗ ΤΗΣ (
  Σχετική ανακοινώση χ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 β
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρίν μέ Ι
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω ■
  καί μιά συλλαβή δική τού. -
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ —
  Ι -§5Ο_Ο1_5ΕΝΕΕ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΒΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Αΐ6νΟον«Α«: ΜΑΝΟΣ! ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ■ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Υ 1981 ■
  ■ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΙ -
  Ι Μαρογιώργη
  V
  - Τηλ, 210.291 Ι
  Χρόνος 6ος-Αρ.Φύλλου 2 98-Δρχ. 10
  3 ι
  ω
  ί'-Ι
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ
  (ΝΙ&ΧΡΙ2. ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ »
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΎ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Ό Ανδρ. Παπανδρέου έπιδεβαίωσε τώρα, όσα πρίν 5 χρόνια έγραφεήα'Αλήδεια»
  καί ή σκληρή πραγματικότητα δικαίωσε-δυστυχώς - τόν ίδρυτή της Μάνο Χαρή
  ΝΆΙ
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ
  ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΑΑ
  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!
  1*"
  Ο^ρΙΟ ι ότι ι, σύμθΪΝΐχί,
  Λαράνομη, ' ^^
  14. Ί£πά(»χου τΛηροφορ
  υτόν, ποί» ηρΐν μί χώμκ,
  3ΧΧοιτ4.τ4μο, ηρ.λαμη
  ν* κ.Ι Ιατο, ««Ι μ,ά ανλλι,βή «ιχ« νού.
  Η. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ,
  . ΕΞΟ. ΟΙ ΞΕΝΓΧ ΒΛΓΕΙΓ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  — ΚΤΚΤΗΧ
  Λ ■
  )

  V
  ΠΜ«1· μ
  τα.» ι».»·
  ΪΜ 1·β *Α»* «0
  ΤΜ ♦_-»«. β
  '■ Χβρβς «/ «ύτδν, ηΔ «ρτνρΐ
  Ι Χ^ο, «Ο «ράΕ,οον αί 4λλ<Η *4 | «Λ μ* «,Μ.ο·Ι| 6»ή™. ΠΟ ΟΙ ΧΚΗΪ.Τ. ΒΛΣ.ΙΤ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ;η αλήθεια ΜΛΝθε ΧΑΡΒΧ ¥ 1ΗΜ0ΙΙ0ΓΡΑΦΙΚΚ ΕΠΙΒΕΟΡΗΙΗ Η ΦΩΝΗ ΤΗΓ ΚΡΗΤΗΕ'.: «Οντε 1«« χοίψΐίΐ άηό τό Οντε ξΜίά ύτάϋα άή* τα νερά Παρά την ίντονη Είοαγγελική καταδικάση™ πρόταση, τόΔικαστήριο αποψάνθηκε: ΑΘΩΟΣ ΠΑ ™Ν ΥΠΟΘΕΣν ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ ΚΑΙ οΑκϊβϊΝΐιιπΗΐ-ΑΑΗβΕΐΑϊ,. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Σημανΐικίς ίποκαΑύ||ειςάπβ παρόνοντες της ένδιαφέρουοας αυτής Βίκης νιά ιϊς Βάοεις ΜανΟλΠς Καρέλης : —ΟΙΜΟΠβΙΗΚΐετογ ΜΟ*Ι/»ΧΗ«ΠΙΙΙ» ΠΑ ΑΜΕΠΚΑΗΙΚΑ ΤΑΧΥΒΟΑΑ ΚΑΙ ΙΡΟΧΑΙΑ «ΠΧΗΜΑΙ' ατάκης : » ""γγρπι μαγ ηπε ότι α» μ^μ πή μ* κ χηΜηι ΤΙ)Μ κρητβ ο εκτκ πιμγ ΓεΜ»τπ »πο πυτηηικ* κ«ι «»λ«οπμ>οιυτιογγιεγ ιτοεγ ιιιμ ακρπτηριπμ ιθΝΐηκ κ«ι ιητε!λγ*·>
  ΤΩΡΑ
  ΣΗΜΒΝΕ
  ΠΑ ΜΑΣ
  ΠθΩΟΣ Ο αΐΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
  ΣΤΗ ΟΙΚΗ ΓΙΠ ΤΙΣ ΒΟΣΕΙΣ
  Δικαιώθηκε ό άνωναι: κάΒε Κρητικού γιά το διώζιμο των Ξένον Βασεων
  ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΙΠΗΡΟΠΡΟΜΙΚΕΣ _
  ΓΡΒΜΜΕΣ ΣΤΜ ΕΓΚΛΤΠ^Κ]ι*ΗΤΙΙΣ
  Ίποιρδηποτε7κακή στιγμήνμπορεϊ νά τ,ναχθοϋνΟΛθΓοίκάτοικοι τούΝηπ,αΠπτήν^^)
  1" ΜνΛί'" ■"" ■·ί'·-"·-~~"~~~" ' '""" " —■■"■■■ — -ι—, ι _____ **-_< ΚΔΒΟ -ΙΑΕΙ»Ο ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ Μύοα οΐονς ΖΒ ι >ι ικ«αηΐμ··ιΓ <·β4 -Λι 6 λΛ ). —4 γνταΐι^ «ΐζιΐ^ιτι, α«( ■. Α Μί ·»./ Κ ι* ο· * η'ΐΕ Τ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΑΣΥΡΗλΤΟΣ II ιιίϊνόΕΚΜ^ΙΚΙίϊ' «η Ι.ΙΙ .«<νι"Ί·.··|^ ,λ·... 1| •.ΙΙι».η» ν», νηνι·ιι·.«1ω ■Οπιοςάιιτιγράφομ£ άπό εγγραφα της τότε Χοιιντικής Νομαρχιας Ηρακλΐίοιι Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ * ι- ■■<· ΛΛ-1 ΚΧΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗ ΟΙΧΤΑΤΟΡΙΑ ·ί««τ)ς Ιπί). μ Μ Μιμ . — » 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΚΑΙ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977 Τό ωύλλο μας 27 τής 8 Δεκεμβριού 1975 (πρώτο) όπου νράφεται η αθωωτική απόφαση τού Τριμελούς Πλημμελειοδικεϊου Ηρακλείου τής δϊκης 4)12)75. Ο Μ όνος Χαρής — μετά την σύλλη- ψή τού καί τό οχηματισμό δικογραφίας μέ τόν Α.Ν. 375 γιά κατασκοπεία, πού γλύτωσε μέ την ψήφιση τού Νέου Συντάγματος, παραπέμφθηκε γιά την ιδία υπόθεση μέ την κατηγορία παροχής πληροφοριών στόν εχθρά. Αθωύθηκε γιατί απέδειξε, διαιμεύδοντας τόν κ. Αβέρωφ, ότι τό Κάβο Σϊδερο (όπου είχε μπεί ο δημοσιογράφος καί φωτογράφησε τίς φωλεές πυραύλυν), ήταν Αμερικα- νο—ΝατοΊ'κό. Πλάι τό δεύτερο κλισέ εικονίζει τό φύλλο 119 τής 10 Οκτωβρίου 1977, όπου περιγράφει τίς α- ποκαλύφεις πού έκανε γιά τίς υπόγειες στοές στό Ακρωτήρι Χανίων, μέ τίς σιδηροδρομικώς γραμ- μές πού μεταφέρουν τα πυρηνικά όπλα. Αθωώθηκε πάλι, παρά την εμμονή τού κ. Εισαγγελέα, τονί- ζοντας ότι: «Γεμάτες από πυρηνικά όπλα υπάρχουν υπόγειες στοΐς στό Ακρωτήρι καί στή Σητεία». 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΚΧΛ Οϊ ΙΕΝΕΓ ΒΑΓΕΙΓ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΒΤΗ Τό φύλλο 5 τής «Αληθείας» .... (7 Ίουλίοσ 1975) μέ τό όποίο ΤΗΝ ώρα πού θά διαβα- βρισκεται παλι σε καποιο κλονισμενη υγεια τού. αττοκαλύΦθηκε ή &ττ«ρξη ττυρην, ζονται, από τούς Ανα- νοσοκομείο τού εξωτερι- ΑΥΤΟΣ είναι καί ο λογος, κων δττλων -ήν Άμερ.καν.κή γνώστες τής «Αληθείας», κου, όπου μέ τή συμπα- πού απο το φυλλο αυτο, Βάσπ Γοορνών Τότε ό κ Α6έ- οί γραμμές αυτές, ο ιδρυ- ράσταση των γιατρών, η «Αλήθεια» αναγκάζεται «ής είχε δ.αψεΰσει! τώ- τής της Μανόλης Χαριτά- θά προσπαθεί νά αναχτή- νά αναστείλλει, πρός το κης (Μάνος Χαρής), θά σει την, από οχταμήνου, παρόν, την έκδοσή -«' Χαρβς β' αυτόν, ηοΰ κρΐν μ* χϋμα, τοΟ φράξοιν οί Αλλοι το ατόμα. κρολά·η νά —ι Ι—ω ■Η ΑΛΗ0ΕΙΑ! Ι ^η ^ρ ;> κιι ιπν 107- Λ Ι
  | < »»Τ Ι ρο;;; της, Ι'-ν·***'*|ιι<'11*"1111111* ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΕ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χορδς ο' ιιύτ4ν, πβύ'' πρίν μ* χώμβ', τού φράξουν οί 4λλοι τό στίμα, προλάρη ν* η«ί ϊοτω χ«1 μιά βυλλββή 8ιχή τού. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΒΛΟΜΛ-ΙΑΙΛ ΠΑΓΚΡΙΙΤΙΛ Λιουθανΐήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΕίσχωρΑσαμε» καί παρουσιάζομε τίιυ ΠΜΕΡΙΚΠΗΙΚΗ ΙΗ Α Κ ι ΙΟ Ν ΑΙΗ δΤΑΤΙΟΜ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΑΝ Ο ΧΛΓΊΗί. ιικ ·Αμ*βι«νι«- β«σι«ς Γουρ-ίΐχ ΗρακλΕ.ο» Κριιγλ Το κτιρια ΰττ' άθιβμον 40ο, τ4 έττ»»(ΐαϊομενο «Κσ. (,νοί,υ-ί (Ι α· »ά οπουδα βτΐρ3 ο^μΐϊο τής Βοαηις. Στά οηιΐκι 1002 ιΐνοι οί «ίντίνΐς οιΐβνχΛ. (πα,ών. Στ4 οημΐι* ΑΙΐ, «αί -<3ό Λϊι ιο Κί«ρο Τΐ,ΗκΛίΐνωΛώ/, Τό σ-τμΐΐο 107 ΐΐιηϊΐ ιά ι.κτρΐΗ& ίβγ»τάοιο μ* 5 γ«/ητριΐς. Τέλος ιό στγ· ^ζΐί ίθίΐ, ί1.3· ιθ ι.» £~·κίν&«Ό ~"~Ί 8άο«βς (ΐτοιρατηρΓ.ατί: τή νρομμή πον τί — ρι*Λυιι οτΐ χάρΐη 8η ίΙ^Μ ΐντονώτΕρΐ). ή ή ό' <Εί;^ μί τ Ενα έπικίνβυνο ρεπορτάζ άφιερωμένο στόν ύφυπουργο Τύπου κ. ΛΑΜΠΡΙΚ • Τα βηο~βα·6ίβρα αημβΐα *»■ · Ή Λιοβνήπ οημασΐο «η> βΐΑν ΛμορικανΐκΛ καταβκο-
  πβΐα · Τ* Λπβρβθγχρονα ..-«Βν*μα«α ρ6 «Ο. οποΐα «σοΗΗαμΒάνοι» <πΗ«!ΐρΜνΑμα«α^αη· ιΑτΟ|πνΓη7Γ*ΐ(£>ρο · Ό πραγματικαί ρΤΠΛ·ΓΤΓβΤΤΛαΑηβΐνΑ ααοαΐ*Μ·ί
  τ»ν πόρηνικΛ γόμωστ» κοΙ «6 «Γπμοΐο 900» ^ «6 ηι6 ίπικΙνΒονσ^/
  όπως εξηγείται καί στή
  σχετική ανακοινώση, ποϋ
  δημοσιεύεται σέ άλλη θέ¬
  ση.
  ΣΤΟ τελευταίο αυτό φύλ
  λο τής «Αληθείας» πού εκ
  δίδεται ανελλιπώς από τίς
  9 Ιουνίου 1975 μέχρι σή-
  μερα, συμπίπτει νά έρχε¬
  ται στό φώς, αναμφισβή-
  τητα πιά, μιά θλιβερή δι
  καίωση τού ιδρυτή αυ¬
  τής τής μικρής αγωνιστι-
  κής εφημερίδας, πού χω-
  ρίς καμμιά πολιτική καί
  οργανωμένη οικονομική
  καλύψη, κέρδισε από την
  πρώτη μερά τής κυκλοφο
  ρίας της, μέχρι σήμερα,
  την ανάπη, την συμπά-
  θεια καί την εχτίμηση τού
  Κρητικού Λαού, παϊρνον-
  τας από τό πρώτο φύλλο
  της καί διατηρώντας μέ¬
  χρι τώρα, την ΠΡΩΤΗ ΚΥ
  ΚΛΟΦΟΡΙΑ από όλες τίς
  εφημερίδες (ημερήσιες καί
  εβδομαδιαίες) καί τα έν-
  τυπα γενικά, πού κυκλο¬
  φορούν στήν Κρήτη!
  ΜΑΖΙ μέ την ΤΙΜΗΤΙΚΗ
  αυτή ΠΡΩΤΙΑ καί μερικές
  άλλες «πρωτιές» πήρε ο
  Μάνος Χαρής, ο οποίος
  μέ τίς 72(ϋ!) δικαστικές δι
  ώξεις, δίκες καί δικαστη-
  ριακές περιπέτειες τού, α-
  τό Δι-
  . ΛΐΒθβννιΑ·: ΜΛΝΟΕ ΧΑΡΗΧ ν "'πίί'ΰι'ίΐίϋΙ*"
  ΕΜ» ΠΙΡΙΟΑΙΤΙΙ λΠΟ Χ·ΙΙ ΤΗΜ
  ΚΡΗΤΗ Ο ΠΡΟΙΑΡΟΙ ΤΟΥ ΠΛΙΟΚ
  'Υπΐύθυνα σριθμητικα οτοιχιια τιό τό(πτικίμ6ίΐ»ο Αμερικάνικο πολΐμικό
  ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ Β» ΚΡΗΤΗΣ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΗΑ ΑΦΙΕΡΩΗΕΝΟ ΣΤΟΝ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ί^ ί Αΐώ
  III
  ΚυρΐνΙ' μ<1 ϋν Ο| Ι^Ι ν^'(>411ιμθ Γργθ ΙθΟ ρΓΒΠνοΐ « ιΙ*ΤΟ|Μ ««ι: ννϋΙΙΛ ^λίγΚΛ'ν |6 ^ΑΤΟ θΦ Μ|ν»«Γΐήΐη«ια; ν«ι 1^1 ■
  II
  *Νΐΐ ιυιιιιι ιιυ^Ηΐ
  ΝΑΤΟ οιήν 'Ελλάοο. ΐΐνβι το Πΐβίο ΒοΑχκ Κ«νήιικ. ι»Α.ιι«ά ίργβ κου ίΐοιιν μιολγιΑογι καί «υν*>1 .·ο ιων Ιτύο·.,^ ιιι» >·ι.η («» ν« κιι! ■,»νιν.ι*..ΓΐΜΐ
  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  Τό φύλλο μας 109 τής 25 Ιουλίου 1977, μέ τίς αποκαλύψεις τού Μάνου Χαρή (αφιερωμένες
  . Α. Παπανδρέου) γιά τό επικίνδυνο Αμερικανικό έργο, τό Πεδίο Βολής Κρήτης.
  καί τή Διεθνή Αμνηστεία,
  ο πρώτας διωκόμενος δή
  μοσιογράφος σέ δημο-
  κρατικά καθεστώτα, όπως
  ΑΥΤΟ ΤΟ Ι>£ΠΟΡΤΛί ,
  λου τής «Α» καί τίς τόσες
  άλλες αγωνίες πού πέρα-
  σε από τό 1975 μέχρι πρό
  οχταμήνου πού αρρώστη
  σε τελικά ο Μάνος Χαρής.
  ΕΝΑ μόνο αξίζει νά υπο-
  γραμμίσομε: ότι από τίς
  72 δικαστικές τού περιπέ
  τειες, μόνον 4 φορές, κα-
  ταδικάστηκε ουσιαστικά,
  από τό ανώτερο Δικαστή
  ριο, τό Εετείο Κρήτης, γε
  γονός πού δείχνει, εκτός
  των άλλων, ότι η Ελληνι
  κή Δικαιοσύνη, είναι η Ε
  ξουσία πού στέκει ψηλά!
  Τό έμμετρο απόφθεγμά
  τού «Δικαιοσύνη, Δικαιο¬
  σύνη, μόνη ελπίδα στήν
  καταισχύνη», δημοσιεύτη
  κε επανειλημμένα στήν ε¬
  φημερίδα αυτήν.
  ΣΗΜΕΡΑ, αντί όλων αυ¬
  τών, πού θά μπορούσαμε
  νά τα αναλύσουμε εν ΐχτά
  σει λεπτομερειακά, προτι-
  μούμε νά σταθούμε μό-
  νο σέ μιά, την πιό πρό-
  σφατη καί σημαντική ΔΙ¬
  ΚΑΙΩΣΗ τού Μάνου Χά-
  ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
  1 νά μάς στείλη στό Στρατοδικεϊο
  «* "*'! ^Τ,^^Γ.,"",* ^βεΐ.Τ.Μ* ^""η- ;:^"..ι ^ι—ε—Τ' · ' - --<—εεεεε—ι~κ» 1 .1 VII ΙΗΑυ Ο. <Μ ϋ<, «Ο. ' Αμΐρικανων. πθϋ *£ήΑιυσα. ο Γου Μαρε. οη οηου. Μοεν ο* Λ^^, (νιψερβνοντον... ν>α τόν καιρο.
  Γπ*ύνβ^, Λ Λι Χ,ηι>,
  > ιίιΐκΐτ .Ι·1 ΟΛ
  ί.ιω Γϋκ,ηηι™ ιη- ^ Πτ«
  ν «ι. οτΓτικΑ ι>Γ ΐΜ- .,,ίβον
  ι τ<ιΙ·οηιΑ )ηηι πά »* η^ιΤ ΙΑτ*Κ νι κα*«4βΜ * >ιι ι-ί ι·, ι» .ανή ητή« λ*ΚΜ
  ο.ή Κ»» „„> ,^η,ο Κ3( ,β
  ,ω,ίο»,» ,,ί μ,» νΐτΛίυΐίΐ-
  ., «& Γ»*!·,,!, : * μ,-κ,
  *.υνΜν*ινΐ«τιιι ιιγΆ «Λ υν
  ι,ιϊη, <τοο|* ,ι« ι Κυι μΐ. ■ « ΥΐΑ Οπν» 6ΐ6 ΜΜ6» ■ ΙηηταΗ ιι-*Α |4ν«Μ'ΐΜ(« Γ'ϊ ι ιι.Κ" ΐΊ,κιΙ|)υ1κ~ .λ *υ·ιο ,^ ,,^, ΪΜ1 .Μ. Κ,,Ι |,4 Β>( τι·» οί Αΐ^Βνΐΐς '' Ι|4Μ *·**"
  «'.,«ν« ;-1 «,ν ,',Α,τ», »·'·**«>—,,_11
  ΙΙΜΝΙ' «<Η)ΙΐΝ>η. Ι'ΠΙΙ
  τπιεκιννηι,α κ Λ. Λιικ.η ». ιι —««Ί,ιτνη ^ Μ,ν ,'^λ,χι «"«κ*"*·» ■»[>«'
  II
  » ' , Πιΐι - —■"··->»— ··"·-. ™«ι< η* ... ,,Ατ καβ, ΐ,ι^ , α ,,ηη. «*»7&,«Η*Γίν,. *■"]π»1 V*: «"~ ■ .....1/"- ί*!!1""^ *Τ_Ϊ?^1"1^ ττ,,,^ζγ,χ;·11;; ,':1^,,;*1*1^11"·01^ κ^^-^,^ί!; κΐ^^'^^·* ι*. Γναι; ί*ηβ*ογη6ιρι><· αηβ 'Μ-Ιηΐ! αΛ«ς ι**<: ε>-Γ
  - ^6 ηηρα— · β 4*
  Τ4 πιηΜτροηιΐΒ κ^β| ίί,Χικ
  ΐε>.ρΐΑΐΠ Τ^ Γί*1νρ ίθ,ΐ 04. ,-
  ΐνΜ[ΗΗ ΙΤΗ ΜΥλΙΙ
  20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975
  Τό φύλλο 20 της
  1975
  άρχ.οε τό επ.κίνδυνο ρεπορτάζ τού Μάνου Χαρή γιά την αποκάλυψη τής Αμερ.κάνι-
  ^ τό «σημείο 900» τό λεγόμενο «Καμπάουτ», όπου υπάρχουν - όπως έγραφε -
  (Τό ^νδϋνο αϋτ6 σπμιί0 ιικονίζ£ται τώρα στό ηαραπάνω κΑιβέ μί τό τ6ξ0)"
  τού¬
  τη την ώρα νά κάνομε α-
  πολογισμούς, μιλώντας
  γιά τίς φυλακίσεις τού τίς
  χρηματικές ποινές, τίς ότε
  ρήσεις ατελείας χάρτου,
  την κατάσχεση ενός φύλ
  1κών . .
  Κ0 Χ1**00" π?υ καταΥΥ^'
  θ|?Κε πΡ°Χθέζ επίσημα α-
  Π0 ΤΟν Κ" ^ν^Ρ*α "άπαν
  δΡέθυ καί Τ0ν ΕλλΠν"ΚΟ
  · ΣΥΜΕΧΕΙΑ στή οΐλίδο 4
  Τό φύλλο 2 τής 16 Ιουνίου 1975, από τό οποίο έκανε τίς απο-
  καλύφεις γιά την Αμερικανο—Νατο'Γκή Βάση τού Κάβο Σ'ιδερο Ση
  τείας. Τό τόξο δείχνει τή φωλεά εκτοξεύσεως πυραύλων πού κα-
  τασκευαζόταν τότε. Ο Μάνος Χαρής συνελήφθει κσί οδηγείτο μέ
  την κατηγορία τού κατασκόπου στό Στρατοδικείο. Τελικά καθ'
  οδόν, φηφίστηκε στή Βουλή τό Νέο Σύνταγμα πού κατάργησ:
  τόν Α.Ν. 375 καί έτσι δικάστηκε στό Τριμελές Ηρακλείου.

  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <(Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ! ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑ ΡΙΟΥ 1981 Ένώ ή Κύηρος στενόζει κάτω άπό τίς «όρδές τοϋ Άττίλα».. Χρηματϊκή προσφορά Πατριάρχη γιά έορτασμό τουρκικής έπετείου Μιά όποκάλυψη τής εφημερίδας «Λ/έο/ "ΑνΘρωποι» Ο «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙ-ι ΑΡΧΗΣ» κ. Δημήτριος Α" επέδω- σε την 19ην Δεκεμβριού 1980,] εις τόν «Βαλήν» ή Νομάρχην τής πόλης, επιταγήν ϊνός εκα- τομμυρίου τουρκικών Αιρών (1.000.000 τ.λ.), ώς προσωπικήν προσφοράν αυτού καί τού «Οι¬ κουμενικού Πατριαρχείου», διά τόν εορτασμόν τής ΙΟΟετηρίδος από τής γεννήσεως τού Τούρκου ηγέτου Κεμάλ Ατατούρκ, πού θά γίνει, επισήμως, τό 1981, σέ ολσκληρη την Τουρκϊα, καθ ήν στιγμήν, μάλιστα, η δύστυ- χος Κύπρος στενάζει κάτω από τις «ορδές τού Αττϊλα», χιλιάδες δέ Κύπριοι πρόσφυγας, οί καί «πρόσφυγες εις την ιδίαν αυτήν Πατρίδα», ομοίως χιλιάδες ορφα νά ΚυπριωτόπουΛα, θά περά- σουν καί εφέτος «μαύρα Χρι- στούγεννα», συνεπεία τής τουρ¬ κικής βαρβαρότητος Ι.. Θά τΓιρέττεΐ νά σημειωθεΤ καί δή χάριν της Ίστορίας των 'ΕΞλ λήνων, ότι ό τόσον «γενναιόδω ρος»κ Δημήτριος Α' και δή γιά τοΰς ... εορτασ μούς ή τα ...ι/σίΐρκιιοα πανηιγύρια, δέν έ- 'χει δώσει «μιά δεκάρα» γιά τα θύιματα, τόσον των "Έλλήνων Ά ξιωμ,ατικών καϊ Στρατιωτών, ,ποϋ έττεσαν τό θέρος τού 1974 ριττή μαρτυρίκια Κύτπρο όσον στούς ττρόσψυγες και στά Όρ φανά τής Κύπρου, ττού έπέρα Οαν καϊ περνούν «μαύρα Χρι- στούγεννα» επί μεα όλόκληρη έξετία κάτω άττό τίς «όιρδές π-ού Άτΐτιλα»! Θά πρεττει, άχό ιμη, νά σηιμειωθεΐ και δή χάριν Ο ΑΝΤΡΑΣ Δέν μπορεϊ ιποτέ νά σοΰ πεΐ πολλα ή γυναίκαι αύτοΰ τοΰ άΎίτρα ΐτού ζερρνοΰσε αΐμα άπό τιρ,ελούς πάνω οτήν έργασία τους και πού άίποκομένος δπως ήταν κι' άϊτ' τον έαυ- τ6 τού δέν εϊχ£ ΰστερα ιράπο νά σταιμαΓτήσει άλλο όπσνα μήνα τοϋ καλοκαιριοΰ η λίγο ττερΐισσότερο γιά νά ϊδεί κι' αυτόν άικόμα Τον καρπό τοϋ αϊρα τος τού καί τα παιδία Τού αιωΐπηλά θά σικέιπτονται όπως τιρώτα νά βγαίνει άιπ' τή,ν εϊσοδο τα καλοΰσε νά τα φιλήσεΐ στόν αύχένα· θιΌΐχκηιένα μπροστά στήν ττόρτα τοΰ σπιτιοΰ- (Μεταφράζει ό Φοϊβσς Δέλς>ης)
  ΩΑΤΡΙΚΙΟΣ ΛΟΥΜΟΥΙΗ
  Ή νύχτα σκοτεινιάζει τα πράγρατα
  λάμπουιν τα μάτια μας ότι* τόν πιόνΌ
  (καθκσμένοι σέ κιύκλο
  κυτταμε τή,ν χτυπηρένη γή
  ό αέρος φτάνει μ' άνάοα της ΰαιΐνας
  μιά κραυγή έρχεται όιπ' τα δάση
  ξεττερνάει τό σκοτάδι <ττού μεταθίνβται οτά τραπέζια των παραιγκών — 6έν βλέιπουιμε άλήθεΐα ¥ μοίρο: τήιν εχουμε μέοα μας· (Μεταφράζει ό Φοϊβος Δέλφης) ΕΣΤΕΙΑΕΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ; ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΥΜΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,, ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΣΤΕΙΛΕΙ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΕ ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΩΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΝΑ ΦΤΑΝΕΙ, ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦φ♦φ♦♦♦»♦♦♦ < ι ΣΤΟΠ ΘέΛετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκωρία, άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως; ρΐε μας. θά έχετε σύντομα την πιό συμφέρουσα περίπτωση Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική έξυ-ηρέτη- ση, άλλά τό συμφέρον τ1|ς πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφορος ΚαλοκαψινοΟ 188 ΤϊΙΛΕΦΠΝΟ 280—341 —— Κάθε Παρασκευή ^ά λέει δλα καί... |τι παραπάνω! ΟΝΤΙΚΙ ΑΤΙΡΙΖΕΙ-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ έτταναλα,μβάνομεν τής Ίστορί ■άς των Έλλή,νων, πού ίσταται κ αί θά ίσταται1 ό των πάντων Αδέκαστος Κ,ριτής, ότι ό νυν Όιϊκ. Πατριάριχηις κ. Δημήτριος Α' δέν εδωσε ποτέ «μιά δεκά ιρα» ή «πεντάρα» κατά τό κοι ^|ώς λεγόμενον γιά τούς έθνι- κούς των 'Ελλήνον έορτασμούς ήτοι. τής 25ης Μάρτιον, της «αί άγίας αυτής ημέρας τής Έ λευθε,ρίας των ΊΕλλήνων, τής ·2ΐ8ης 'Οκακβριουι κλιττ. τέλος δέ δέν έχει δώσει μιά «δεκάρα» γιά τόν έορττασμό Έλλήνων 'Ηγετών όπως τοΰ π.ρώτου' κυ δερνήτου της "Ελλάδος Ίωάν- νου ΚατΓθθϊστρισ, καθώς τοΰ Χαριλ. Τ,ρικούητην τοθ 'ΕΞΘνάρ- χου 'ΕλΕυθερίοι/ Βενιζέλου, ζών των, γάρ, τ, νβιορών! 1 Πάντως, δσοι "Ελληνες, θε λετε νά γνω,ρίσετε τίς εστίν ό 'Τοΰρικος ήγέτης Κεμάλ 'Ατα- τούρκ, ό καί ό μέγιστος αύτός σψαγεύς έκατομιμυίρίων 'Ελλή- νων και Άρμενιων, είς την Μι κράν Ασίαν, διά τάν ...έορτα- νοιμιόν τοθ ό—οίοϋ τόσον πτολύ ιχρηιμα ττ,ροσφέρει είς τόν νθν «Βαλήν» τής Πόλης, ό ώς δνω κ. Δημήτριος Α' καταφώγετε είς ίν Ιστορικόν βιβλίον, ττού έ! χει συγγ,ραφεΐ είς την Μ. Βρε ΐΓαννίαν, υπό τόν τίτλον «Ό Γκρίζος Λύκος». Είς σύτό, θά γνωριίσετε ττά|μ(π·ολλ!α ττράγμσ- τοο διά τόν ώρ άνω Τοϋιρκον ή γέτην τ5ν καί «γκρίζον» αυτόν άσιατικόν λώκον, ττού, ώς γ,νω-' στόν, ό λΰκος είναι τό πονηρώ τε,ρον καί αιίιμοδιψέστερον των θηρίον... Καί καταφύγετε, δσοι "Ελληνες ή Αρμένιοι, είς αύτο τό άγγλικόνι ιστορικόν βιβλίον, ίνα ουτω; μή θεωρηβεί 6τι ύ πτάρχει ττάσα έκ υέρους ημών «προκατάληψις» ή αΛλο τι, δι* ιέκεΤνον, πού... «γεραίρει» καί... «τιμό» καί δή μέ τόσον χρήιμα ^τό.., «τττωχόν» ή τό «ττλούσιον» Οιίκουμενιικόν Πατριαρχείον ή ΙίΦανάρι», όιμοίως ό νυν «τα- ►νός» αύτοι) κ. Δη,μήτριον Α' ό »οαί τυιχώς, αύτός, Τοθρκος ύ- Ίτήκοος... Υ. Γ.: Θά1 πιρέττεΐ νά σηιμειω θεΐ άκόμη,, καί δή χάριν τής Ίστορί.ας, ότι οί νυν., «ττορθη ταί της Κύπ)ρου», έλβίω καί έ λέω, Κίσσινγκερ καί ΟΙ Α, παρι στάνουν σέ' άνδριάντες καί ά- Ιγάλιμίαται αυτών, π,ρός τιμήν τοϋ ώς αν» Κεμάλ 'Ατατοΰρκ, νά εχει, ούτος έστραρμένην •την χεΤρα τού πρός Δυσμάς, Ιδηλαδή πρός τα Έλληνΐικόν Αί γαΐον καί ούχι πρός εττερον τού ορίζοντος σηιμεΐον, δηλ. Νότον, βορράν ή Ανατολήν, πράγμσ: βεβαίως ττού «δ,μιλεΤ έφ' έαυτοθ ί<αί δή, διά τούς «Νούν εχον- Γτας» Πάντως οί έν Ελλάδι, ιδίως 'Αρχιερος ή Ποιμενάρχαι, ε'ίμε θα βεβαιοί, ότι άργά ή γρήγο 'Ρα θά διατΓΐστώσουν ότι μετα ξύ των «γκ,ρίζων» Άσιατικών Λύκων^ ύττάρχει καί κά~οιος «τφο6ατόσχη|μος λύκος» έκ τοθ ότΓθίου καί όφείλουν νά φεύγουν μ.ακ,ράν, τα δέ ττερί «έ νώσεως» κλπτ. «κιελεύσματα» αΰ τοΰ, «εισίν κινδυνος θάνατος», 6ι' δ καϊ ένττιλέγοιμεν: «}Φεύγε,τε |μα|κ!ρσν των λι>
  κων» καί ιδίως των «προβατο-
  Ισχήιμων λώκων» ομοίως «φύλα-
  >κες γρη,γο,ρεΐτε»!
  Άν, άχι, θά μάς κατασπαρά
  ξουν, μία μερά, οί λύκοι, δλους
  βεβαίως, μοοζί κ-οοί ένο:—€να χω
  'ριστά!

  Ενας καινούργιος χρόνος
  τέλος καί μιά άρχή!
  Τοϋ παπά Γιώργη Χιωτάκη
  Ανέτειλε κι οφέτος τό Νέο Έ-
  τος 1981, καί η «Προσδοκία των
  Εθνών» αναθερμάνθηϋ! Επί Γής
  Ειρήνη ακούστη στά ευχόλονα
  Μηνύματα Κληρικών καί Λα''-
  κών — Πλουσίων καί Φτωχών,
  Μεγόλων καί Μικρών! Κάθε βα-
  θμϊδας, φυλής καΐ γλώσσαςΙ Οί
  σπουδασμένοι καί πτυχιούχοι
  των Πανεπιστημίων εξεχώριζαν
  στό βαρύγδουπο στυλό τους! Ε
  μίλησαν γιά ΑΓΑΠΗ επεξεργασά-
  μενοι τό ΜΙΣΟΣ. Εμίλησαν γιά
  ΑΝΑΣΤΑΣΗ «τελείως ΠΟΘΑΜΕ-
  ΝΟΙ». Έκαμαν ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ! Α
  ΠΟΛΟΠΣΜΟΥΣ! καί ΠΡΟΎΠΟ-
  ΛΟΠΣΜΟΥΣ! μέ ...δικά τους μα
  θηματικά καί ψευτοεγκεφάλους.
  Παράδεισο μόνο είδαν οί... μι
  σοί καί οί... άλλοι μισοΐ κόλαση!
  Αντιμαχόμενοι καί Αντιστρα-
  τευόμενοι μεταξύ τους οί άνθρω
  ποι νοιώθουν την ΑΝΑΓΚΗ τής
  ΑΓΑΠΗΣ μά πάντα καί πολύ δύ-
  σκολα τό εφαρμόζουν.
  Άν τούς ρωτήσεις πού οφεί-
  λεται αυτό θά προσπαθήσουν
  νά σού απαντήσουν, αλλά τόσο
  φτωχά καί φρυγανώδη πού
  στό ελάχιστο αερόκι χάνεται η
  «φιλόσοφη απαντήση».
  ΜάΙ! τέλος πάντων τί συμβαί-
  νει;;;
  Ιδού ο άνθρωποςϋ!
  Τέλειον δημιούργημα τής φύ-
  σης. Μικρός θεός, κατά την ΠΑΝ
  ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ έννοια . Τέλειος άν
  θρωπος καί ΘΕΟΣ κατά την Χρι-
  στιανική θέση, στό πρόσωπο
  τού Νεοφανέντος ΣΩΤΗΡΟΣ,
  γεννημένος κατά παρέκληση των
  Φυσικών Νόμων — φτωχής καί
  μυστηριώδους επιλογής.
  Η οδός τού Ερχομού του ΣΥΝ
  ΤΑΡΑΣΕ ΣΥΝΤΑΡΑΖΕΙ καί θά
  ΣΥΝΤΑΡΑΖΕΙ κάθε πανίσχυρο
  ψεύτικο στούς αιώνος δίδοντας
  ζωή αλλά καϊ θάνατοΙ
  Μιά αρχή καί ένα τελος... Επα
  ρουσιάσθη. Μιά ιστορική αλή-
  θεια πλανάται τώρα καί ΔΥΟ χι¬
  λιάδες χρόνια μέσα μας καί γύ-
  ρω μας, ΕΜΕΙΣ όμως ΚΩΦΕΥ-
  ΟΜΕκαί Εθελοτυφλούμε στήν Α
  ΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΗ.
  Βεβαία εν σχέσει μέ τό άπειρο
  τού χώρου καί τού χρόνου εί¬
  ναι ελάχιστο ίσως, οί δυό χιλιά
  δες χρόνοι ετούτοι. Στήν άλλη..
  σχέση τής δικής μας ύπαρξης εί¬
  ναι ΠΟΛΛΟΙΙ Τι συμβαίνει όμως;
  Πολλοί καί μυριάδες οί κλητοί
  σ' αυτές τίς μελέτες, αλλά ελάχι
  στοι οί ΕΚΛΕΚΤΟΙ στήν σωστή
  »·ΘΘΘΦΘΦΘΘΦ·ΦΦΘΘ··Φ··Φ·Ο·Φ·Θ·ΘΦΘΦΘΦΘΦ·Θ·Θ·
  ΕΕΝΟΔΟΧΕΙα ΚΡΗΤΗΣ
  Ζητουμε για διαφορα ξενοδοχεια
  ΚΡΗΤΗΣ ειδικευμενο προσωπικο:
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΣ
  ΣΕΦ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  ΜΑΙΤΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  ΜΠΑΡΜΑΝ
  ΜΑΓΕΙΡΟΥΣ Α.
  ΜΑΓΕΙΡΟΥΣ Β.
  ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
  ΜΑΚΕΤΙΣΤΡΙΑ
  Παρακαλουμε στειλτε σημερα
  το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  ΚΥΒΑΜΑΗΙΟ5 ΟΟΝδυίΤΙΝΟ
  ΜΑΛΙΑ — ΚΡΗΤΗ
  κατανοήση. Έτσι τυπικά καί πι-
  θηκίζοντας σάν νά αντιδρούμε
  την ώρα πού συμφωνούμε, τρα-
  βούμε τόν ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΡΙΣΜΕ-
  ΝΟ δρόμο μας, πρός τό μοιραίο
  καί άδοξο τέλος μας. Τό «ΕΠΙ
  ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ» θά ψελίζομε ανά
  λογα «τόν λάρυγγα...» καί τό επί
  «ΓΗΣ ΜΙΣΟΣ» θά υπηρετούν τα
  έργα μας.
  Βαφτισμένοι Χριστιανοί μιάς
  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ καί ΑΧΡΙΣΤΗΣ ζω
  ής-
  Αστοί σκέτοι μέ καπέλο θά κο
  κορευόμεθα νά πιστεύομε, πώς
  πάμε μπροστά επειδή εγεμίσαμε
  την κοιλιά μας, ανίκανοι νά νοιώ
  σομε τό άδειασμα τής ψυχής μας.
  Ζούμε σέ μιά εποχή ΝΕΟΒΑΡ-
  ΒΑΡΙΣΜΟΥ καί ΑΡΑΒΙΔΗΣΜΟΥ.
  θεωρούμε πώς θά μάς σώσουν
  τα «Χρυσοφανή άχερα» παραμε
  λώντας τάς ΧΡΙΣΤΟΜΑΝΕΙΣ ΑΡ
  ΧΑΣ τού θείου Ευαγγελίου τής
  εξ αποκαλύψεως ΠΙΣΤΗΣ μας.
  Άρχοντες, πρεσβήτες, Ιερείς,
  Γραμματείς καί Φαρισαΐοι, Λη-
  στές καί Ληστευόμενοι αύτοι δέν
  σεβάστηκαν τάς ΚΟΣΜΟΓΟΝΙ-
  ΚΑΣ αυτάς αρχάς. Ο Ηρώδης
  πλανείται συνεχώς απρόσωπα
  ή πολυπρόσωπα ΣΦΑΖΟΝΤΑΣ (ε
  κατομμύρια) παιδία στή γή, μέ
  αργό καί φρικιαστικό τρόπο. Ό
  πως καί στό πρόσωπο παραπλή-
  σιου αριθμού τής αληθείας,
  ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ συνεχώς τόν Ιη-
  σού. Τύφλες στά μάτια τους
  ΣΤΡΑΒΟΙ τού αιώνος, τού απα-
  ταιώνος ετούτου. Επί των κεφα
  λών σας των άδειων η ΑΔΕΙΑ καί
  η ΑΊ'ΔΙΑΣΜΕΝΗ ψυχή σας, ε-
  κρέμασε την οδυνηρότερη καί
  φοβερώτερη απειλή.
  Αυτό θάναι τό τέλος γιά μιά
  ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ καί ΑΤΕΛΕΥΤΗ αρ
  χή όμως. ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ θά
  γίνει. ΕΜΕΙΣ ωστόσο θά
  γϊνομε; ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ.
  καί ποιό θάναι τό ΤΕΛΟΣ ΜΑΣ.
  ΑνόλογΌ.-.ΙΙΙΙ
  Παπά ΓΙΩΡΓΗΣ
  Αγία Ρουμέλη
  Σφακιά
  ■.•.■■■■■■■■ΒΒΒΗΟΙβΙΗΒΒΙ
  (■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■Ι
  « ΤΟ ΑΙΜΑ
  ΤΟΥ ΜΙΝΩΤΑ ΥΡΟ Υ »
  ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ
  ΛΑΒΕΤΕ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ:
  " ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ „
  ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ,
  ΣΤΕΙΛΕΤΕ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ,
  ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ,
  ΕΝΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ...ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ.
  Έτσι μάς έρχεται πιό βολικά
  καί σά< ευχαριοτούμε προκαταβολικά. ΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΙΜΕΣ» Κυκλοφορούν στά ττερίπτερα ΤΟΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΡΑΦΟΥΝ: 30 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑ¬ ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΠΝΕΥΙνΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ). ΠΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΗΛ. 28-99-30 ΜΙΑΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ 4 ΤΗΛ. 289-930 ~ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■εΐ· Έπιστολές Άριδροί καί... παράλογα Τοϋ κ. Γ. Κουκουριτάκη Κύριε Διευτλ/ντά, δραχιμές — 40 δραχ,μές) έ- Κσί πάλι θά κάνω κατά- νώ αύξήθηκαν τα ■πράγμοοτα τής φιλοξενίας τής στή 41Οο)ο — ΙΟΟο)α αυξήση ήμε 'λης σας — γνωρίζοντας σας ιρομίσθ.—ί31Οο)ο. Πού θά 6ρε όιρισμιένα τιράγιματα ττερί ΕΟΚ 6ούνε λοιττόν τα 31Οο)ο έφ*>με
  1—ιπληθωρισ,μοθ κλττ. ρίδες άττό 5 δρχ. — 15 δρχ.
  1 1) Σώμκρωνα μέ τή(ν Κυδέρ- 2ΟΟο)ο κρέας χοι,ρινό άπό 70
  νηση, τό κ,ρέας ττρέπτει νά πάη 5ρχ. — 210 δ,ρχ. 2ΟΟο)ο
  σύμΐφωνα ,μέ τίς τιμές ΕΟΚ. 5) "Ας πάρωμε τώρα την
  Ή ζάχαρι τα Ιδιο κλ—. Έρω- ΛΕΗ
  τώ λοιπόν τα 'μβροκάματο τού 'Έκανε πληρωμές το 19>80
  'έργάτη, δέν π.ρέπει νά πάη 22' δισεκατ. 'Επτήρε δάνεια ά-
  I]
  ΟΟΟ δρχ. σύμιφωνα μέ τό με- πά Ταιμιιει/τήιριΐο — ΕΤΒΑ —
  ιροκάματο στήν ΙΞΟΚ;; 'Εμττορική Τρά—εζα 2/1 δισεκ.
  2) Στό άμάξι δέν πρειτει ε'λλεΐιμα 1 δισεκατ. Εϊσπ.ράξεις
  νά καταργηΐΕϊοΟν 0 φάροι 6α- 2.ΟΟΟ.ΟΟΟ νοικοκυριά
  XI
  ΟΟΟ
  σιλίσσης κλ~. καί νάχ«υε τι- δρχ. μηνιαίως
  XI
  2 μήνες ίσον
  ^ιάς ΕΟΚ; 24 δισεχ. Π,ροσθέσετε μαγα-
  3) Σέ ποιό Κράτος ΕΟΚ αι) ζιά 1.00.ΟΟΟ, διοτεχνιες — 6ι
  ξήβηκαν: ομηχανίες ξενοδοχεΤα κλπ. άλ-
  Ταχκδρομικά τέλη 20Οο)ο λα 27 δισεκ.=:51 δισεκ. αύξη
  στά 2 τελευα·. χρόνια ση 3Οο)ο 5'1Χ3Οο)ο— 51 συν
  (ν-ραρμή Ηρακλείου Στρατώ- 15 δισ.=66 είστηράξεις 1 δισ.
  •νες 14ΟΟο)ο άπό 0,70—10 €λλειμα—65 δισεκατ. πλεόνα-
  δρχ. έντός σμο ή άό — 211 δάνεια =45
  ζάχαρι 50ο)ο άπό 27,—40 δισ. καθαρά κέρδη. Ποι7 πδνε
  λοι~όν τα 45 δισ.
  άμνί 5Οο)ο άπό 240—(360 6) Ή ΔΕΗ εχει τό 75ο)ο
  6ρ(Χ. τής πρώτης βλης λιγνίτη κοτ]
  -ορτοκάλια 5ΟΟο)ο άπό 8^— τό 25ο) ο πετρέλαιο, άρα τυκόν
  αί/ξησι τοί) πετρέλαιον 8ο)'οσέ
  6·—22 Χ25ο)ο ττετρέλαιο έπιφερει αίί
  ξη,σι στήν ΔΕΗ 2ο)ο. Ό λι,γνι
  40 δρχ.
  —ατάτες 250ο)ο άπό
  βρχ.
  21450: 6 —: 4ί1Οο)ο ιιέσος της πόσο στοίχιζε άγ'ορά τό
  όρος, δέν θά έτπρεπε λοιπόν 1974 καί πόσο στοιχϊζει τώρα
  καί η κΐί6έρνηση νά αυξήση τό τό 1980;
  μεροκάματο 41Οο)ο άφοΰ δσο 7) Τόν ανωτέρω λιγνίΐτη· —
  αθξάνεται τα τπετηρειλαιο τόσο 22 δισ. πληιρουές άνέφερε
  6άζει αϊ/ξηίση; Όσο αύ- στήν έτήσια εκθεσι τού ό Διοι
  ιξίάνονται τα τεΰτλα τόση αύ- κ.ητής ΛΕΗ Ρσφαήλ Μωθσής
  ιξηση; 6άζει στή ζάχαρηι όσο .('Εβραίος;;)
  αΰξάνεται. τα σιτάρι τόσηι αύξη 8) Ταχιοδρομεΐα ύπάλληλοι
  ση δάζει στό ψωμί κλττ. .13.500X800 δρχ. Μέο Όρος
  4) Ά<ρού λοιπάν τό ξέρει 'Α,μοιβή ήιμερήσια ΙΚΑ 108ΟΟ .αύτά ή Κυδέρνηστ) καί τα ε- 00° ή^εΡ· χ3&0 έργάσ. μέρες χει αποδείξει καί στό τταρελ- 3 δισεκ. 25Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ. Δάνειο θόν βάζοντας την άνάλογη αίί 'ΔΕΗ — ΤΟ!<Ο1 ] 4<3 δισ.ΧΙ 8 ξη,ση τού σταριοΰ — στά ψωμϊ ο)° ττερϊποι/ 2 δισ. 6ΟΟ.ΟΟΟ .των τεύτλων — στήν ζάχαρι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑ'ΓΔΗΣ
  "ΕΙΣΑΙ ΣΤΗ1Μ ΕΟΚ...»
  Αν δέν κανω λάθος κι άν δέν
  μουστριψε κι εμένα κάπου η ψυ-
  χολογΐα των σημερινών ανθρώ-
  πων λέει στά βιβλία ότι μέ τό νά
  το λες πολλες φορές κάτι πού
  σου ΑΡΕΣΕΙ εσένα πού τό λές
  καί μέ τό νά τό α κου εί ο άλλος
  σου γίνεται συνήθεια καί τελικά
  το θέλεις νά τ' ακούς.
  Δηλαδή πές—πές αναγκάζεις
  τον αλλο νά το δεχθεϊ σάν κεκα-
  νονισμένο όρο τής ζωής σου.
  Τό πράγμα δηλαδή πάει στό
  λεγομενο ντούκου δοξαπατρϊ
  καϊ τότε λίγο πρέπει νά ξεφεύγεις
  κι εσύ απ' την σχεδόν χασισοπο
  τεία τού ακουόμενου ντούκου.
  Μ ι ά όμως καί δέν γίνεται κι αλ
  λοιώς άκου φουκαρά αγροτάκι
  καί κάμε κι εσύ ο ΕΣΥ τραγου-
  δάκι τό καί «εϊσαι στην ΕΟΚ...»
  καί κατά τα άλλα βάλε μέ τό νού
  σου ότι φανταστείς.
  Ή τόν Παράδεισο ΕΟΚ ή την
  Κόλασή της ή την χρεωκοπϊα
  σου ή την πεϊνα σου ή ακόμη —
  ακομη καί την οικονομική σου υ-
  ποδούλωση ίσως.
  Γιατί την σήμερον ημέρα όπου
  η απατη, η κλεψά, η αδικία, τό
  αίσχος καί η αχορτασιό, η βρω-
  μια καί το μαγαρισμένο τού εί-
  δους πού εχει κυριεύσει κατά έ-
  να μεγάλο ποσοστό τούς αν-
  θρώπους βαλε στό νού σου τό-
  σα — τόσα κι άλλα τοσα πρά-
  ματα.
  Βάλε πώς απο τότε πού "ά
  θυμάσαι τόν εαυτό σου δέν πι-
  στεύω νά είδες αυτά τα παχυ-
  δερμικα Ευρώπια να οφελησαν
  τό 'Εθνος σου, νά τό μπράτσα-
  ραν στήν πράξη να τού έδωσαν
  έστω κάποτε το δικιο τού, τούς
  τιμίους αγώνες τού στους πολέ-
  μους, στίς πνευματικές καί κοινω
  νικες τού διαφωτίσεις.
  Βαλε καί παράβαζε πότε αύτοι
  είπαν ναί στό δίκηο μας στήν
  πράξη, πότε μάς συμπόνεσαν έ¬
  στω αληθινά, πότε κερδίσαμε
  σαν Έθνος την" εμπιστοσύνη
  τους έμπρακτα καί σύγκρινε τό
  σημερο, συμπερανε τό αύριο,
  προβλεψε τό μπλά — μπλά τού
  μελλοντος.
  Βάλε ακόμη φίλε μου καί πάλι
  φίλε ποσες φούσκες μπορεί νά
  κάμει μιά σαπουνάδα στά χέρια
  σου όταν τα πλένεις γιά να τα
  ξεπλύνεις απ' τίς βρωμιες καί
  σύγκρινε νά δείς καί νά καταλά-
  βεις πάσα τέτοια καί τέτοια μπο
  ρούν να συμβούν στάς Βρουβο-
  ξέλλας (παρντον Βρυξέλλας ήθε-
  λα νά πώ ΔΗΛΑΔΗΗΗΣϋ ΝΑ
  ΠΟΥΜΕΙΠ).
  Κι αφού φίλε μου καί πάλι φί¬
  λε μου τα κρίνεις καί τα συγκρί-
  νεις όλα αυτά κι όλα όσα τυχόν
  ο νούς σου πιάσει ΠΙΑΣΕ καί τα
  χρυσα κουτάλια καί βούτα τα
  ίσως — ίσως στό κουρούπι τού
  Χότζα πού λένε νά φάς.
  Τώρα τί εγώ ο «εγώ» ούτε ξέ-
  ρω ουτε είδα, ούτε αντιλαμβάνο
  μαι καθόλου.
  Η Ευρώπα ώπα—ώπα σέρνει
  τό σκοινί τής μιάς κάποιας πολι-
  τικής καί πολιτιστικής θολούρας
  καί τό τί θά βγεί απ' την «Κολυ-
  μπήθρα τού Σιλωάμ» της ούτε
  ξέρω ούτε καν διανοούμαι.
  Βλέπεις ανθρωπακι εγώ (αγρό
  της γάρ) στήν χώρα των Ελλή-
  νων κι αδυνατος κι εξασθενισμέ
  νος υλικά, οικονορικά, πνευματι
  κά, κοινωνικα, πού νά φθάσει
  στό μυαλο μου τό τί ΜΠΟΡΕΙ
  να σκεφθεί ο Ευρώπας — ώπας
  —ώπας.
  Κι όπως μαλιστα οί αποφόσεις
  θά παίρνονται στάς ΒΡΟΥΒΟ-
  ΞΕΛΛΑΣ (παρντον πάλ' Βρουβο
  ξέλλας είπα, τί κακή γλώσσα πού
  έχω αλήθεια) τότε ίσως — ίσως
  φίλε καί «γραψε — κλάψε».
  Μάλιστα κι άν όχι την μοίρα
  σου μπορεί τον εαυτο σου. Μή-
  πως ξέρω;
  Μήπως είδα, γνώρισα, εμαθα
  ή ψιλάφισα ο κα'υ'μενουλης ά-
  πιστος θωμάς εγώ;
  Όχι. Ούτε ξέρω, ούτε ειδα,
  ουτε έμαθα. Απλά ΛΕΩ ΔΗΛΑ¬
  ΔΗΗΗΣϋ!
  Ένα άρδρο τού Γνωστοϋ Ηρακλειω™ συγγραφέα
  Ο ΝΙΚΟΔΗΜΟΙ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
  ΠΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΛΣ
  Ή άπιίχηση τού 6ι6λίου τού ίδρυτή τής «Αληθείας»
  ΤΟ ΒΙΒΑΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ 4ΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  οτόν αοτερισμό
  κόμπρας
  ΒΓΖΒΖίηδΙίί
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1980
  ΑΘΗΝΑ
  ΕΚΔΟΣΧΙί.
  ΓΙΆΜΜΙΙ
  Τό 6ιβλ1ο αύτό, τού Μάνου Χαρή, <Στόν άστερισμό τής κόμπρας>, πρέπει νά διαβάσετε, γιά νά μάθετε:
  • Πώς, γιατϊ κΓ άπό ποιούς κινδυνεύει ή Κρήτη
  • Ποιοΐ σκοτεινοΐ, Ίμπεριαλιστές καί Σιωνιστές, κρα
  τοϋν στά χέρια τους τίς τύχες τής Άνθρωπότη-
  τας καί την άπειλοΰν μέ καταστροφή
  • Τί κινδύνους περ,ικλεΐει 2νας προετοΐμαζόμενος η"-
  δη πυρηνικός πόλεμος
  • Ποιό είναι τό «ήμικυκλΐο τοϋ θανάτου», πού σχημα-
  τϊζουν οί 'Αμερικανικές Βάσεις οτή Μεσόγειο καί
  την Μέοη Ανατολή
  • Τα πορτραίτα των όργάνων των εμπόριον τού ποΛε
  μου, Μπρεζΐνοκι, Κάρτερ, Κΐσσινγκερ
  • ΤΙ είναι ή «Τρΐμερής Επιτροπήν ποιοί είναι οί 271.
  Ίμπεριαλιστές καί Σιωνιοτές, πού την άιποτελοΰν καΐ
  πώς διευθύνει τόν κόσμο, μέ Προέδρους — Μαραονέ
  ιες, τύπου Κάρτερ
  • Πώς δΐευθονονΐαι καί δρουν οί Μυσπκές Υπηρεσϊ
  εςΟΙΑ, _ΙΑ. ΡΒΙ, 1ΝΚ ΑΕΟ Ν5Α κλπ.
  • ΤΙ είναι ή «ΣΑΛΤ -2», τό «Κΐνέζικο Χαρτΐ», ό
  *Μιλιταρασμός» καί ό «Τριλατεραλισμός,
  • Τί γράφει ό Διεθνής Τύπος γιά τή Συμμορΐα Μπρεζ
  νίοκι καί τούς 'Εβραιοοιωνιστές
  *Π»,έςΙΖ, οί ήώει καί οί υλικές οννέπε,ες, οί 4-
  Κ Α Τ ΑΚΡΩν ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑϋΙ
  • ΣΛ Βιβ "ηωλεΐα, πουλιέΓαΐ πρός; 250■ δραχμ*
  • ΣτΑ Γ^εία τής «Αληθείας», πρός 200 δραχμές
  ΚΝΙΑΙβΪβΛΙΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΗΔΗ ΝΑ ΤΟ
  πίθΣΕ^Ι ΟΛΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙ¬
  ΒΩΣ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ
  2ον (τελευταίον)
  Άποδείιχνει μέ τούς συιλλογι
  σμούς ττού κάνει σχετικά μέ
  τήν ένειργειθΓχήι κιρθση, ότι και
  αυτή είναι άττότοκος των Ροκ,φε
  λερικών κερδοσκοπικών ένεργει
  •ών των έταιιριών ττετρελαίου,
  ττού 6-ττως άναλύει οί άνατιμή-
  σεις ξεκινούν. άπό τα τεραστία
  κέ,ρδη τού Ροκχρελερικών έται-
  Ρ'.ών πετρελαάου Τό φταΊξι·;.ιο
  γιά την όπ οιαδήποτε άνατίμη
  ση, των πιρώτωνι ύλών, αύτη μέ
  την τιριμβρη έΓΓτιτροττή, τό ρΐ-
  χνουν τπάνω στίς άναπττυσσόιμε
  νες χώρες πού διαθέτουν άττο-
  βέματα πετρέλαιον. Μέ αύτό
  συνδέεται ^τΛ'αης τό γεγονός
  'δτι οί έταιρίες αύτές έχουν συμ
  •φέρον ώοτε ή άγοραστική ϊκα
  'νάτητοτ των αντιδραστικόν καθε
  ■στώτων των χωρών έξαγωγέων
  πετρέλαιον στήν 'ΕγγΟς Άνα-
  τολή; νά εΤναιι δσο θά ιμπορεΐ
  ιμεγαλύτε,ρη κα! νά μεγαλώνει
  διρκώς, μιά καϊ άγοράζουν έμ
  ,ποριεύΚαττα πλατεΐάς κατανά¬
  λωσις ά,ττό τίς ΗΠΑ ή άλλα
  Κ'Ρστη, 6ττ(ττον> δροϋν οί φίρ,μες
  τής «τιρΐιμεροΰς έτπτροτΓής»
  Άν συνεΐτΓώς οί μεγάλες πό
  ιλυε9νικές έταιρεΐες — άς πά-
  •ρουιμε τίς έταφΐες Κόκοο — Κό
  |λα/ Μττέτιξ Κομπτσρέσιον, Κα-
  τέρίΐτιλαρ Τράκτορ καί όολλες
  —εΐνιαι όμόφωνες 3τι εάν ενα
  δαρέλι ττετρέλαιο θά στοιχίζει
  ϋκάμη καϊ 130 δολλάρια, αύτό
  Θά σήμαινε άχάμηι μεγαλύτερο
  Γχειϊμα,ρο έσόδων γιά τίς έξαγω
  •γικές χώρες πετρελαϊου οί όποΐ
  ες θά άγοιράσουν ■π-ειρισσότερη
  ικόκα κόλσ, οότοκινιηιτα, περισ-
  σότειρα τρακΓτέρ, ύπολογιστικές
  ΐμηΐχανές κομΐπιούτερς καί άλλα
  ττροϊόντα. Φυσικά τό μεγαλύ
  τερο μέρος άπό τίς είσπρά-
  νξεις αύτές ΐίτταΐνει στά ταίμεΐο;
  των Ρο^φελερικών τιραπεζών.
  Δέν παραλεΐίττει ό συγγραφέ
  άς νά σκιαγραφϊσει καί τα
  σκάνδαλα έττι Νίξον μέ την ό
  νομοσί,α «Οϋώτβρ — Γκέιτ».
  Τόν 6·ρ·ώ|μικο Βιετναμικό πόλε-
  ιμο, γιά τα 9 έκατομμώρια άμε
  ρ.κάνων πού έ?ταιρναν τα λεγό
  μενά <καταιν!αλω·πικά ποα<έτα» καΐ ότι τό 15ο)ο των άρειρικά- νων πάσχουν άττό ψκχαλογικά -πρϋ,ματα αττ' αύτούς πού πή- ραν μέρος στό πόλεμο αύτό. Συνεχίζοντας έξκτταρεί ό ΐσυγγραφέας τα κατασταλτικά ιμζτ,ρα τηρός την Σ.Ε. μέχρι τό μτΓοϋκοι«άρισμ(ο: των Όλυρΐτιο>
  *<ών άγώνων της Μόσχας. Παγοιττοίη,σαν τίς σνμφ«ν'ίες ΣΑΛΤ 2 ττού είναι ζήτημ« άν ό νέος π,ράεδρος τελικά τίς έγ Κιρίνει. Τό περιλάλητο «Δόγμα Κάρίτΐρ» γιά τα άνθρώπινα δι- •κ,αιώιματο: άτι·έικ™ντε ύστερική ιμο,ρφή. Πολλοΐ παρατηιρητές σέ τελευταία άνάλυοτ( χ|αρσκτη ρΐζουν τόν Κάρτειρ (βλέπε με- ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΖ Ε)Γ — Ο)Γ • ΜΙΝΩΣ • ΑΡΙΑΔΝΗ • ΚΝΩΣΟΣ Κάθε μίρα Κρήτη — Πειραια — ΚρήτΠ Τηλ. ΠραεττορτΙου 224-304 «α! 224-305 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ 3 ΤΗΛ. 288-357 γάλο κεφάλιο) σάν ένα πολιτι κά άσθενή άνικανο ν' άντιλη- ιψθεΐ τό ττνεύμα των καιρών, ά ν^μιπαρο νά ιοσταλάβει τόν κό σμο, άντίβετο μέ τα συμφέρον τα τής ανθρωπότητος άλλά καΐ τής ιδίας άκά,μιηι τής 'Αμερικής Δέν άφήνει χωρίς κριτική κοί τίς Άμ^ρικανικές δάσεις, ίττού ξεκινοΰν άπό τή Σαρδηυία ι— Καλα€ιρ!σ και Βένετο — ΜόολτΙα—Αιβύηι — Αίγντττο — Κοή|τη, Κύττρο, Ίσραήλ, Τουρ κια μέχρι τό Πακιστάν ένώ ή ττβριοχή τού Περσικοΰ κόλ—ου τήν χσρακτη,ρίζει ό ττιρόβδιρος Κάρτερ σάν ζώνη των «ζωτικών 'τυμφεράντων τής Άμ^ρικής». Στό τταροπτάνω ήιμικύκλιον τοΰ βανάτου δχτως όνομάστηικε έ¬ χουν γίνει μερικές ρωγιμές 6- ττως ή ά—οχώιρηση της Λιδύης ττού την άντικατέστησε ή ΑΓγυ τττος. Ή Μάλτα καΐ ή Κύττρος δέν είχουν έττιτρέψει νά χρησψο ποιηθοθιν ττ,ρός τό ττΐορρόν σάν 6ά σεΐς. Σ,τήν Κιρήτιηι δμως ΰτηάρ- χουν τα 50ο) ο των έγκατεστη μένων στήν Έλιλάδα άμειρικανι κων βάσεων. "Αν δεί κανείς τα άλλα σημεΐα στό χάρτη, 'Ισρα ηλ Κύπρο, Τουρκία, Πακιστάν διατηστώνει ότι οούτά σχηιματΐ ζουν πιραγιματικό ήιμικύκλιο ττού εχει ενα κύ,ριο χαροκτηιρι- στικό: ότι κέντρο τής καιμτΓύ- λης τού, εχει την Σοδιετική "Ε νωση, τόν μεγάλο έχθρό τής Ά Ιμορικής, τηρός την όποΐα Φυσι κά στοχεύουν καΐ ο·1 δάσεις πυ ραύλων οί όποΐοι είναι έγκατε στηιμένοι στά παραττάνω γ€ω- γραφικά σηιμεΐα. Ό Μάνος γιά νά θεμελιώσει άκάμαι ττιό γερά την πολε,μική τού κατά των άμβρικαντκών 6ά σεων στό νησί μας, τταίιρνει ώς δεδαμένο ότι άπό βορρά δέν ΐμάς άττειλεΤ κανβίς κϊνδυνος καΐ συνετττώς οί βάσει ς δέν έ χούν νάηιμα και μόνον πρόκλη ση άττοτελοθν στίς γειτονικές χώρες καΐ τή Σ.Ε. Δέν έιφεΐσθη κάττων (καΐ πά ρά την κλονισ,μένη ι/γεϊα τού), πήιγε στή Μόσχα καΐ ήλθε σέ έτταφή με τό Σοβιετικό στρατη γό κ. Σβατοσλάβ Κολζώφ τόν Αύγουστο τοϋ 1979, τήν συ νέντευξΓϊ την όίττθ'ίαν δηιμοσίευσε στήν «ΆλήΊθεια» καΐ άττό την ό ττοίο! βγήκε τό άδιάσειστο συμ~έρασμα ότι στόν ΟΗΙΕ οί χώρες τού σΜμφώνου τής Βαρ ,σοβΐας εχουν ΰποβάλει σχέδιο |ττΐούΐ ύττοστιηρΛ^ι νά διαλυθούν οί βάσεις καί φυσικά καΐ οί €άσεις τής Κρήτης καΐ ν' άνα κηριιχθεΐ δλη ή Μεσόγειος «ζώ νη εϊρήνης» καΐ τονΐζει ότι «αύ τό τό πράγμα θά άντιμειτωττι- σθεΐ κατά τή γνώμηι τού άνά- λογα ,μέ τό χειρισμό πού θά κάνει ή Ό. Κι/6έρνηση, κατα ληΓ/ει ό Κολιζώφ. Τα στοιχεΐα δέ πού πα,ραθέτει οτό βιβλιο τού ό Μάνος Χαρής γιά τό τί στοΐχισε ό ττόλαμος στό Βιετ- ·νά|μ, είναι τόσο έντυττωσιακά ά ξίζε» νά τ' άντιγράψω. Όταν διαβάζω στίς έψημερΐδες έκθέ- σεις γιά τό θύνατο 1 2 έκατομ- ιμυρίων παιδιών τό χρονο άττό τόν ύττοσιτισμό καΐ τίς άρρώ στειές, δέν είναι αύτάχρη,μα εγ κλημα νά δαττανώνται τόσα δι σεκατομμύρια δολΐλάρια τοού τα πλήρωσε ό αμερικανικόν λα ός μέ τό ύστέ,ρηιμά τον καΐ μέ τό αΐμα των τταιδιών τού. Γιά νά κατακιτηθοΰν λαοι ττού στό κάτω κάτ« δέν ηπείλησαν την άνεξαρτηισΐα τής 'Λμερικής χω ρΐς βεβαία νά ύττολογί^εται ή ά ζιά των 2 έικιατομμυιρΐων Βιετ ναιμέζων πού εχοκταν την ζωή τους καΐ οί καταστροφές σέ πε ιριοασιακά στοΐιχεΐα της κοβμέ- ■ντίζ Υης πού άφησαν καΐ μέ τήν «ΐκίτΓορνευση 500.000 γυναικών καΐ την όλοκλη,ρωτική κατα- στ,ροφή πού ττροξένησαν σ' αύ τιό τό λαό γιατΐ άντιστάθηκε στήν ύττοδούλωσηι τής ΠΑΞ Α ΜΕΡΙΚΑΝΑ. 'Εχρησιμοττοιήθη «αν 1Α έκατθιμ/μύρια τόννοι έ- ικρητικές ΐ/λες, πού ίσοδυνα- ψυούν μέ 1300 άτομικές 6όιμ6ες ιυεγέθους σάν κι αυτών πού ,χ,ρίησιιμοττοιήθηκαν τό 1945 στήν Ίαπωνΐα. Γιά τίς διαστά •σεις αυτής τής καταστροφής ,μ~οροΟιμ£ νά άττοκτήσοκμε κά- ιττοια ει'κιόνα (<5ιπως γράφει) άν ττάρουιμε ύττόψη τό γεγονός ότι γιά δλο τάν παγκοσμιο πό ■λεμο στήν Εύρώπη., Άμζρική καΐ τόν Είρηινικά 'Ωκεανό, οί ά ,μερικάνοι έριξαν συνολικά μό ,νον πε,ρίττου δύο έκατομιμύρια τόννους βάμβες, ένώ στή Κορέα τό χ,ρόνο τού 1950 — 1953 ιμάνο ίνα έκατομιμύριο τόννους, ιΚα! έξοκολοκΛεΤ νά παρατάσ- σει τούς «θλιβε,ρούς άριθμούς» (όττως τούς άττοκαλεΤ) γιά νά δβίξει δτι μέσα σ' αύτές τις καταστροφές κ,αϊ τίς τρομακτι¬ κάς άτΓΟλειες σέ εμψυχο καί ά ψυχο ύλικό ξεπήβησαν οί τερά στιες μττΐίΐζνες τής άμερικάνι- κ,ης πολβμικής βιομηιχανίας πού τπλήρωσαν οί άμερικανοΐ φορολο ιγοήΐ!^νοι. Καί καταλήγει. "Εάν στάν πόλεμο αύτό προστεθοΰν τα συνολιικά έξοθα γιά την συιντήρησιι δλωυ των βοη,Θητι- χών ύπηρεσιών, των στρατιωτι κων σχηματισμών καί λοιττών τμηιμάτων πού συμΐμετεΐχαν ά" ιμβσα ή έμιμεσα στό βιετναιμικο ίττόλεμο, π,ροσθέτοντας τα Εξο- δα θεραττειίας των ασθενών, τραυ·ματιών σέ ξένο εδάφος, τήιν τροφή καί ψυ,χαγωγία των στρα τιωτών κλΐττ. τό όλικό ποσό θά ξεττε,ράσει τα 250 δισεκαταμ- ιμΰρια δολλάριαϋ Πολλά σΜμπτε,ράσματα ματο- ,ρει νά βγάλΐ,ι ό άναγνώστης αυτού τού βιβλΐου άπό τα στοι ιχεϊα ττού ό συγγ,ραφέας κατώρ θωσε νά συΐγκεντρώσει καΐ πού φωτίζουν πολύ καθαρά τούς στρχους τον «γιά τό ποιοί ώ- ψελοϋνται \.£ τούς ττολέΊυους πτού μιά μικρή μερίδα άνθρώ- ιττων δημιοαργούν καΐ συνδαυλΐ ζουν σέ βάρος τής άνθρωιττότη τας. 'Αττ' δλα αύτά τα τιρομερά γεγονάτα, τίς όργανωμένες επι διώξεις των έΐμττιρηστών τής εί ,ρήνης, ό Μάνος φιχωρΐζει τίς ιβάσεις των άμΐρικάνων στό νη σΐ μας. Ή εφημερίδα τού «Άλή θε ι α» στά ττέντε χρόνια ττου έκ δίδεται στήν πόλη ,μας έ'χει σάν σύνθημα τής εκδοσής της «"Ε- ξω οί Βάσεις άπό τήν Κρήτη». Μ' αύτό τό σύνθημα κοιιμάται καί ξυπνά ό έκοότης της. Αύ τάς μέ τα άρθιρα τού, μέ τό πά θος τού γι' αύτό τό άνοσιούρ γημα ιτού ,μΐέ έλαφρά τή συνεί δηση τό κατεστηιμένο τής χώ- ,ρας μιας πέτριεψε στούς άμερι κάνους καΐ σέ γενικά στά γερά κια Τού ττολέροιι νά χρησιμο- ττοιήσουν τό νησΐ μάς τόπο ελξης των ττυραύλων καταστρο φής τού άντιΐττάλου, άσχολείται ττερισσότε.ρον ή εφημερίδα τού. Νομίζω, ή θέσΓ| ττού πήρε άττό την άρχή έητηρέασε σέ μεγάλο βαθμό τούς έδώ ττολιτικούς καΐ ττνευιματικοΰς τπαράγοντες νά κιΐηντοποιη,θοΰν καΐ νά ένώσουν τίς δυνάμεις τους σέ παγκιρή- τια κλιίμακα, κινητοποιοΰντες τό Κρητικό λαό νά αντιδράσει καΐ νά άντιδρά μέ δλα τα μέ σαι πού εχει στή διαθέση τού1 γιά τήν καταργήση τους. Δεν άμιφιβάλλω πώς άπ' αύ τή τήν έσωτερική τού άνάγκη ό Χαρής μέ την εύκαιρία νά ψροντΐσει κια! γιά την ύγεία τού οιτά έξ|«τερικό συνεκέντρτο σε τα στομχεΐα πού μάς δίδει στό βιιβλίο τού γιά νά κρίνου με σωστά τή διεθνή κατάστα- σηι κια! νά δώσουμε τίς εύθύνες γιά τήν απειλή τού πολέιμου, αύτούς πού έχουν συμφέρον νά ττρίοκαλέσουν £να τρίτο παγκο¬ σμιο πόλεμο, Πού κι άν δέν τό πετύχουν θά γον.ατΐσουν τούς λαούς στή φτώχεια, στή μόλυν ση τού ττεριβάλλοντος ένώ ο! ττολεμοκάττιΓ>λοι θά εύηιμε,ρούν.
  "Εγώ τουλάιχιστον πεΐστηκα
  άρκετά. Γι,ατί φωτίστηικα μέ
  τα άδιάσειστα τεκμηριωμένα
  στοιχεϊα τού βιβλΐου τού. 'Ελ
  πίζω καί πολλοΐ δλλοι, δλοι οί
  Κ,ρη,τικοΐ νά σταθοΰμε δίπλα
  τού νά τ όν μιιμηθοϋν μέ τούς ά
  γώνες τού, καθ" ενας μέ δ,τι
  μιττορεΤ νά δώσει. Καί θά φανεΐ
  συνεττής μόνο σάν θά διαβάσει
  τό βιβλϊο τού «Στόν άστερισμό
  τής Κόμπρας»
  ΝΙΚΟΔ. ΚΙΡΙΤΣΟΤΑΚΗΣ
  Π ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΙΑ ΧΑΝΙΑ
  Τοϋ%συνεργότη*μας Α. ΑΑΊ'ΝΑΚΗ
  «Ο ΔΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΙΟΥΔΑΣ! ΟΥΚ ΗΒΟΥΛΗΘΗ ΣΥΝΙΕΝΑΙ...»
  , Αύτό τόν τΐτλο όπως θά έν
  ιΕυμείται τό άναγνωστικό κοι¬
  νόν τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» εΤχα σάν
  σομπτέρασμα σέ προγενέστερο
  ΰηΐμεΐωιμα άναφε,ρο)μ£/ΐ'Ός στό
  πτρόσφαττο Βατερλώ τής μέχρι
  ιτότε κοιμττορηιμονούσης μασωνΐ
  ιας. Στή δϊκη έπτΐ δήθεν δυσφη,-
  «μΐσει τής μασώνικη.ς τιμής; ά
  πτό τούς άγωνιστές στήν άντι-
  σιωνιστική μάχη ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  «αί ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ ττού
  «πανηγυρικά άθωώθηκαν. "Ετσι
  ώ Κρητικός Μ.Α|(Τ.Σ. ό θεός
  των τεκ,τόνων, ΰστερα άπό τα
  «συντριτΓτΐικά κτΜπτ|μο~α κΐαΐ ξε
  ΐμασκ.αρώ|ματα στήν ίστορική
  θίκη τού 'Εφετείου Χανϊ«ν πού
  ιμττορεΤ κΐα(ί δίκη τής μασωνίας
  ,νά άπτοκλιθεΐ, έξουθενώθηκε καί
  .τώρα πιά «ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥ
  Β ΗΝ». Φαντασθεΐτε τον τόν κα
  •κσμοίρη πόσο θά τουιρτουρίζει
  «στετ/ος πιά μ« τό Γεναριάτι
  «ο κιρύο. Ό,μως τό κ,αλό τα π'α
  •ληικάρι ξέ,ρει κ ι άλλα μονοττά
  τια. 'Εννοώ τήι Χανιώτικιη μα
  σωνΐα. Πού νά τό βάλει κάτω.
  •Θτ,ψήθηκε κ' έθεσε σέ έφορμο
  Ύη. Τίς ΟΒΙΔΙΑΚΕΣ ΜΙΕΤΑ
  ΜΟΦΩΣ,ΕΙΣ. Βρηκΐοινε κά—οιες
  μάσκες καΐ τίς φάρεσαν. Πότε
  «ρυπτόμενοι υττό την μάσκα
  τού Ράταρυ καί πότε καπτελώ
  ■λώνοντας σολλογους. Κ'αί ξα
  •νάρομαι στά καμώματα τής με
  •τεμφιεσμένης πιά στοάς των
  Χανίων στό χώρο τού Ρόταρυ.
  •Είναι ή στρατηγική τακτική
  των μασών<Αί: έκεΐ πού δέν •μΐπορούν νά δράσουν σάν στοα (ήτου ττάντα δρά στό σκοτάδι) δρά σάν άθώο Ρόταρυ. 'Υστε ρα άττ' δσα συνταιρσκτικά. είς βάρος τού έβ.ρ'αιοκΐνητου1 μασω νισμού άττεκαλύφθησαν στήν ί¬ στορική δίικιη πού ή μασωνική άλώπεκα γελοιοποιήθηκε κ' £ κεΐ πού πήγαινε γιά μαλλί εφυ γε κουρε,μένηι, δμως δεν ταβαλε κά,τω. Την μάσκια τού Ρόταρυ τήν εΤχε Ετοίμη. Καΐ παιρουσιά στη,κε ίίστερα άττό λΐγες μέρες μ έ θράσος οπτνθμενο νά κάνει τί; Νά τιμήσει λέει τήν έθνική έτττέτειο τής ενώσεως τής Κρή¬ της μέ τήν άλλη 'Ελλάδα. ΕΤ· ναι δυνατόν τό παρδ'αλό κατσί κ ι νά μή ξεκαρδίστηκε άπό τα γέλια; Νά τμμήσουν τήν έθν·κή έπτέτειο ττοιοί; 'Εκεΐνοι πού ό γνωστός γιά τούς εύθαιρσεΤς ο γώνες τού στό Κοινοοοΰλιο 6ουλευτής ΠΑΠΑβΕΜΕΛΗΣ ά άπεκάλεσε στήν άγόρευσή τού στό "Εφε,τεΐο (σάν συνήγορος ύττεράστΓΐσης) ανθέλληνας; "Α ιμοα τούς βαστά άς τόν μυνή- σουν. Νά μηνύσουν τγοιο; 'Εκεϊ νο πού δταν ομιλεί δττως ίσχυ ■ρΐζεται δεν χρησιμοποιεΐ ψευδώ ιμυιμα. Στήν δΐκη των μασώνων, 6έν συμΐτΓαραστάθηκαν οί κυριώ τεροι άπό τούς κορυφαίους Χά νιώτες Τέκτονες, Γιατί; «Φρόνι μοί ώς οί δφεις; Πώς τό ττάθκχ ,τε Χανιώτες μασώνοι; Σάς 6ο ιήΐθησε, ή εκτηι «ΐσθηση γιά νά ντ'α κια νά μή μοΐ'ρασθεΐτε τό ρεζιλίΐκι, τρρός τούς έν ΜΑΤΣ ά δελφούς σας τής "Αθήνας τού "Ηρακλείου καί τού Ρεθΰ,μνου; 'Ε! μά δέν τ ό κάνουνε ετσά οί νιάτρες, 'Αφήσαμε μόνονς καΐ ■τούς δυό έν ενεργεια συιμτττολί τες σας πλαισιωμένους άητό σούς δύο τ. Άρχιε.ρεΤς τής Χά νιώτικης στοάς πού έττωνύ,μως ώνέφερα στά προηγούμενο. Μ' «αύτοι οί δυό σι/μηταθεϊς συιμΐττο Λίτες μ'ας λόγω ήλικίας άσφα Λώς θά βρισκονται «έν ύττνώ- Ισει) (,μασόνικος όρος). Σέ χει μβρια νάρκιηι άς ποϋμε. Ό ση¬ μερινάς 'Αρχιερεύς ό ύποδυάμε νος τόν τπρόεδρον τού Ρόταρυ — αύτοαποκαλοΰιμειιος Ροτα- ριανός πρόεδρος την κοπάνησε — φρονίμως ττοιών κατά την γνώμην τού. Πολύ ϋοΐσθητή ή ό: ττουσΐα κόπτοιου άλλου μεσοορα υούντος είς τα μασωνικόν στε ρέωμα ττού καυχάται γιά την μασωνικήν τού ίδιότητα, θεολό γου καθηγητού δυστυχώς έ «τος άν ήτο άσθενής 'Εδώ σΤαιματώ σεδάμενος τόν χώρο τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ μ£ την έττιφύλαξη στό έττόμενο νά κλι&ίσω τα κεφάλαιο αύτό μέ τό ■εξής θέμα: Παθήματα μασωνο ροιιοιριανών στά πρό 3ετίας πά νελλήνιο συνέδριο, άττό τόν κλή ρον καί τόν άντιιμασωνικόν Συν Ιδεσμο ΧανΛ|Μΐν μ έ φωτοτυτπηιμέ: να ντοκουμέντα. Καί τελειώνον τας κάτΓοια έξήιγηση τού άντι Ιμασωνικοΰ Συνδέσμου ττού διά .χειρός μου διεξάγει αυτόν τόν Ι&γώνα κατά των νεοαρειανών, καί γιατί τόν κάνει; 'Αττλούστα τα γιατί εΤκαι έχθροί τού Χρι 'στού, έ,χθροί τής πίστεως καί τού λαοΰ. Λέγω καΐ τού λαοθ Καί έξτμγοΰμαι: δταν σκοττός 'τών μασώντον εΤναι ή μεταξύ των άλληλεγγύΓ) νά πιάνουν τίς ΘΙέσεις — κλειδιά τταντού προ Ιττάνττων οί προστατευάμενο! των Ροταριανο! μέ «τα καταρα μένο ρουσφέτι» κα τα πτωχό- Ίταιδα νά μένουν μέ τό πτυχεΐο στή^ι τσέττη δίχρηστο, έρωτώ τόν κάθε άμερόληττττον "Ελληνα δη^ιου.ργοΰν κοινωνικα ή μάλ¬ λον όξύνουν τα κοινωνικό ττρό 6λημα ή οχι. Πάει ή άξιοκρα- τία ττερίπτατο ή δχι; Δημιουιρ- Γ/ούμεν άγανακτησμένους νέ ούς ή οχι; ΕΙΝΑΙ η ΑιΕΝ ΕΙ ΝΑΙ ΜΑΣΩΝΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΡ 'ΡΙΒΙΣΤΩΝ'; Άπαντήστε Τέκτο νες! ΙΛΑΚΉ ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛ.ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ II ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πτυχιούχος τής Φυσικομαθη- ματικής Σχολής παραδίδει μαθή- ματα αί μαθητΐς Γυμνασίου — Λυκεϊου καί γιά πανελλήνιες εξε- τάσεις στά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ — ΦΥΣΙΚΗ—ΧΗΜΕΙΑ. Επιτυχϊα εξασφαλισμένη — Τιμές λογικές. Πληροφορίζς 232017. ΜΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ... "ΕΥΡίΙΠΑΤΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΒΙΙΤ! ΟΠΟΙ ΣΒΣ! Κϋκλοφορεϊ καί άπό τα Βιβλιοπωλεϊα: "το αΐΜΟ τού μιμπτβυρου »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦»♦♦♦♦» ♦»♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦Φ»♦♦♦'♦♦♦>♦♦♦ ♦ ■
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283
  ΤΎΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  , ΙΩΑΝΝΑΣ
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  Ε|ον< 83 — ΤηΛ. 242-040 -"Ενα πρωτότυπο ήμερολόγιο τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» - "Ενα «ήμερολόγιο τοίχου» ποϋ «κολλα στόν τοϊ- χο» τό ΝΑΤΟ, τήν ΕΟΚ κυι τίς ΒΑΣΕΙΣ. ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΡΡ5ΕΤ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ Ζητήστε το, αντϊ 50 δραχμών, στά Βιβλιοπωλεϊα τού Ηρακλείου Κρήτης: 1) ΧΡΗΣΤΑΚΗ, Πλατεία Βαλιδέ Τζαμί, οδός 1866 2) ΚΛΑΔΟΥ, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου (λιοντάρια) 3) ΚΟΥΒΙΔΗ—ΜΑΝΟΥΡΑ οδός Δαιδάλου 4) ΔΟΚΙΜΑΚΗ οδός Τχη Τζουλάκη Καί στήν Αθηνά: στό Βιβλιοπωλείο «Α—Ω» Ακαδημίαν 51 (Στοα Όπερα) ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ, ΕΝΑΣ «ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ» ΝΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ — ΟΣΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΕΛΕΤΕ — ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ !..
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Μ ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι____
  χαρος
  ηουπρινμε^χωμα οο'υ
  Φραξουν οιαλ'λο. πό αυο
  ηρολαβη να πε,ι εοι;ω κ ηι
  θυλλαβη δικη'που
  Ι ^
  «Ι %
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ΜΙ ΜΜ Βϋϋ ΡΒΒ
  19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ
  Η ΕΚΔΟΣΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΜΙΑ κρητική μαντινάδα αρχίζει μέ τούτες τίς λέξεις: «Όλα τα πράγματα 'χου-
  νε, πάντα αρχή καϊ τέλοζ...».
  ΕΜΑΣ βεβαία τό δικό μας «τέλοζ» δέν έφτασε ακόμη, γι' αυτό δέν χρησιμο-
  ποιούυε στόν τϊτλο αυτού τού κειμένου καί τή φράση «κλείνει η Αλήθεια».
  ΑΛΛΑ, οπωσδήποτε, οί καταστάσεις, τ ά εμπόδια καί οί συνθήκες πού έχουν
  δημιουργηθεν από την οχτάμηνη περιπέτειά μας, εξ αφορμής τού γνωστού
  κλονισμού τής υγεΐας τού ιδρυτή τής «Αληθείας» δέν είναι καθόλου ευκατα-
  ϊρρόνητεζ, όπως αντιλαμβάνεται καθΐ νας.
  ΗΔΗ, η τρίτη, μέσα στό διάστημα των οχτώ μηνών, αναγκαία μετάβαση
  τού Μάνου Χαρή στό εξωτερικο, δέν δίνει, δυστυχύς, τεχνικά περιθώρια ου
  νεχίσεως, πρός τό παρόν, τής εφημερίδας μας.
  ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΣ σήμερα την έκδοσή μας, μεταφέρομε, πρίν απ' όλα, τό
  ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τού Μάνου Χαρή, πρός ΟΛΟΥΣ τούς Συνεργάτες,
  Συνδρομητές, Αναγνώστες, Φίλους, αλλά καί τούς εξ ανάγκης «Εχθρούς» καί
  την παράκλησή τού, πρός όσους πίστεψαν σ' αυτόν τόν αγώνα, πού μαζί μέ
  τούς Συνεργάτες τού έκανε έξι χρόνια τώρα, νά τόν συνεχίσουν όπως μπο-
  ρούν.
  ΙΣΩΣ τό γεγονός πού αναγγέλλομε σήμερα από τή θέση αυτή νά είναι λυπη-
  ρό. Ζητούμε συγνώμη γι' αυτό, αλλά τα περιθώρια, πρός τό παρόν, εξαν-
  τλήθηκαν καί είναι γνωστό, πώς οί πρα νυατικότητες, όσο σκληρές κι άν είναι,
  δέν αγνοούνται, είναι πραγματικότητες!
  ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ, όπως λέει κι ο ποιητής, «σέ μίαν άλλη μϊρα, σέ μίαν άλλη ζω-
  ή», μαζί μέ τίς ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ μας καί τούς ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕ-
  ΤΙΣΜΟΥΣ μας, σάς προτρέπομε νά θυμάστε πάντα, αυτό πού ο ιδρυτής τής
  «Αληθείας» έχει πεϊ καί γράψει επανειλημμένας «Τα μάτια δεκατέσσερα στήν
  Κρήτη μας»!
  ΟΣΟ νιά τή θλιβερή δικαιώση τού Μάνου Χαρή, πού συμπίπτει νά δημοσι-
  εύεται στίς διπλανές στήλες αυτού τού ίδιου φύλλου, τίς 72(!) δικαστικές τού
  υέχρι τώρα, περιπέτειες καί τόν μικρό αλλά συνεπή τού αγώνα, τού ίδιου καί
  των Συνεργάτην τού, στά έξι αυτά χρόνια, εναντίον των Ξένων Βάσεων,
  των πυρπ.νικώνόπλων καί των εχθρών τής Κρήτης, σάν αναπόσπαστου κομ-
  υατιού τού Ελληνικού Χώρου, προτιμούμε νά μην πούμε τίποτε άλλο, παρά
  ετούτο: ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ!
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΝΩ ΤΟ ΣΤΜΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΣΤΟ ΑΕΡ0ΔΡ0ΜΙ0
  Δέν μπόρεσαν νά πά νέ στήν' Αθηνά ίνα παιδί
  πού κινδύνευε γιατί δέν είχον όξυγόνο;
  Ένα στρατιωτικό αεροπλάνο
  ήρθε τα μέσα τής περασμένης
  βδομάδας στό Ηρακλειο, γιά νά
  παραλάβει ένα νεογέννητο (πού
  είχε άμεση ανάγκη), νά τό με-
  ταφέρει σε νοσοκομεΐο τής Αθή
  νας.
  Τό παιδί όμως δεν μεταφέρ-
  θηκε γιατΐ — σύμφωνα μέ πλη-
  ροφορΐες μας — , δέν υπήρχε η
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ
  ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕΤΗΔΙΚΗ ΤΗΣ
  ΓΡΟΘΙΑ
  ΚΑΜΜΙΑ ΞΕΝΗ...
  ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΕΙ ΝΑ
  ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΞΑιΝΑ
  ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΓΩΝΑ
  αναγκαία ποσοτητα οξυγόνου,
  ούτε στό Βενιζέλειο, ούτε καί σέ
  εξι Ηρακλειώτικα φαρμακεία
  πού ρωτήθηκαν από συγγενείς
  τού παιδιού.
  Φυσικά, δέν τολμούμε νά πι-
  στεψουμε κάτι τέτοιο. Δέν τολ¬
  μούμε νά πιστέψουμε πώς ένα
  νεογέννητο παιδϊ, κινδύνεψε καϊ
  παραλίγο νά κριθεί η ζωή τού
  από έναν ασκό οξυγόνου!
  Όπως πληροφορούμαστε το
  αεροπλάνο (ντακότα) περίμενε
  λίγη ώρα στό αεροδρόμιο καί τε
  λικά ειδοποιήθηκε νά φύγει γιατί
  η διαδρομή Ηρακλειο — Ελευσί
  να χρειάζεται μιά ώρα καϊ 30 λε
  πτά καί τό οξυγόνο επαρκούσε
  μόνο γιά μιά ώρα Ι Έτσι τό παι-
  δί θά πέθαινε καθ" οδόν!
  Δέν μπορέσαμε νά ελέγξουμε
  τί ακριβώς συνέβει μέ την παρα
  πανω θλιβ·ερή υπόθεση πού ακο
  λούθησε τό δύσκολο τοκετό δι-
  δύμων τής συζύγου τού Κων)
  νού Κισσσμιτάκη. Οπωσδήποτε
  ομως άν αληθεύει τό γεγονος ό¬
  τι ήρθε τό αεροπλάνο καί έφυγε
  χωρίς να πάρει μαζί τού ένα παι
  δι πού κινδύνευε, φανερώνεται
  τό μέγεθος τής έλλειψης μιάς
  σωστής Κοινωνικής Πολιτικής!
  Πώς είναι δυνατόν να λειτουρ
  γούν νοσοκομεία χωρίς νά υπάρ
  χούν τα στοιχειώδη μέσα παρο-
  χής πρώτων βοηθειών, όπως εί¬
  ναι ένας ασκός οξυγόνου;
  Κι' οί καδηγητές
  π ώς δα ζήσουν;
  — Πώς ενας καθηγητής μέ 15.
  000 δρχ. τό μήνα θά μπορέσει
  να συντηρήσει μιά τετραμελή
  οικογένεια, την στιγμή πού θέ¬
  λει τόν μήνα 7—8.ΟΟΟ δραχμές
  για ενοίκιο, κοινόχρηστα, 3.ΟΟΟ
  δραχμες καί τα υπόλοιπα για
  φαί καί ρουχισμό.
  Τα έκτακτα δέν μπαίνουν
  στόν λογαριασμό (ασθένειες —
  φάρμακα).
  — Υπάρχουν καθηγητές οί ο-
  ποίοι δέν μπορούν νά ανταπε-
  ξελθουν στήν ζωή καί σκέπτον-
  ται, αφού δέν έχουν άλλο πόρο
  ζωής, νά παρατήσουν τό καθη-
  γητηλίκι καί νά βρούν μιά δου-
  λεια καί έτσι να τα βολεύουν
  κουτσα — στραβα πολυ καλύτε
  ρα από πρώτα.
  — Τι έχετε νά μάς πεϊτε σχετι-
  κά για την απεργία σας, ρωτή-
  σαμε ένα καθηγητή.
  — Ναί, δεν πρόκειται νά πόω
  στό σχολειό καί άς πεινάσω,
  δουλεύω όσο μπορώ σέ ένα μα-
  γαζί γιά νά πάρω τα αναγκαία
  στό παιδία μου. Εγώ πώς θά πει
  νάσω δέν πειράζει, τόν αγώνα
  όμως δέν τόν προδίδω. Αρκετά
  έχει τραβήξει τό σχοινί η Κυβέρ
  νηση. Έφταξε ο κόμπος στό χτέ
  νι.
  ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ
  Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελ'ιδα 1
  καί Ξένο Τύπο.
  ΑΥΤΟ τό θλιβερό γεγο¬
  νός είχε αποκαλύψει ο Μά
  νος Χαρής, γιά τόν χώρο
  ειδικά τής Κρήτης, από τό
  1975, αλλά τότε τόν έλε-
  γαν «κατάσκοπο», «πρά-
  χτορα», «τρελλό» κλπ.,
  κλπ., γνωστά στούς ανα¬
  γνώστες αυτής τής εφημε
  ρίδας.
  ΤΑ ΚΛΙΣΕ πού δημοσιεύ-
  ομε σήμερα, (στήν πρώτη
  σελίδα) (μερικά τα πιό χά
  ραχτηριοτικά) από περα-
  σμένα φύλλα τής «Αλη¬
  θείας», είναι ο αδιάφευ-
  στος μάρτυρας τού γεγο-
  νότος καί η πιό αποστο-
  μωτική απαντήση τού Μά
  νου Χαρή, στίς, κατά και-
  ρούς, εκτοξευθείσες εναν¬
  τίον τού, κατηγορίες, προ
  πηλακισμούς καί λάσπες α
  πό Ξένους καί «Έλληνες»
  καλοθελητές τού, των ο¬
  ποίων τα συμφέροντα έ-
  θιγε καί τα απώτερα σχέ
  δια, χαλούσε μέ την αδέ
  σμευτη δημοσιογραφία,
  πού κάτω από πρωτοφα-
  νείς καί δυσκολότατες συν
  ^Βήκες ασκούσε, παλεύον-
  τας «μέ τα νύχια καί τα
  δόντια».
  ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ στά φύλ¬
  λα αυτά τής «Αληθείας»
  γιά νά δήτε καί νά κατα-
  λάβετε περισσότερα.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ, όσοι έχετε υ-
  πουονή καί ενδιαφέρον,
  ολόκληρο τό Αρχείο τής
  εφημερίδας αυτής (πού υ-
  πάρχει σέ Ελληνικάς καί
  μπήκε καί σέ μερικές βιβλι
  οθήκες τού Εξωτερικού)
  |»Βϊ θά καταλάβετε γιατί
  ο Μάνος Χαρής όταν τόν
  ρωτούν, από γνήσιο ενδι
  αφέρον οί φίλοι τού: «μά
  τί θά αφήσεις στίς δυό
  σου κόρες;», τούς απαν-
  τά, μέ μιά θυμόσοφη, χι-
  ουμοριστική, σαρκαστι-
  κή, σκληρή, μά καί αρκε¬
  τά χαρακτηριστικής ση-
  μασίας, φράση τού: «θά
  τούς αφήσω τό Αρχείο
  τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ»!
  Σ' ΑΥΤΟ τό Αρχείο γρά-
  φτηκε μιά «μικρή ιστο-
  ρία», μέ λάθη, παραλεί-
  ιμεις, καί πολλά άλλα από
  αυτά, πού «όσοι ήσαν έ-
  ξω από τόν χορό», κατη-
  γορούσαν τόν Μάνο Χα¬
  ρή.
  ΝΑΙ, μπορεί, αλλά συγ¬
  χρόνως, κι αυτό μετρά
  στήν περίπτωση, γράφτη
  καν καί αρκετά σ η μ α ν -
  τικά, αδέσμευτα κι
  α λ η θ ι ν ά πράγματα,
  πού θά βάλουν σίγουρα
  την «μικρή ιστορία» τού
  Μάνου Χαρή καί των Σ υ-
  νεργατών τού στήν
  «Αλήθεια», στήν Μεγάλη
  Ιστορία τής χώρας μας
  καί ειδικότερα τής Κρή¬
  της.
  ΑΥΤΟ τό λέμε μέ τιμή καί
  περηφάνεια καί μέ τούτη
  την ύστατη κι άσφαλτη
  υπονράμμιση:
  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ!..
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΚΗ
  Τρία στιγμιότυπα από μιά ι-
  υτορική δΐκη τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  στό Εφετείο Κρήτης, όπου ο
  Μάνσς Χαρής μέ τούς συνεργά¬
  τες τού στόν κατά τής Μασω-
  νϊας καί τού Σιωνισμού αγώνα
  τους, δικαιωθήκανε περίτρανα
  (ο Μάνος Χαρής, όπως καί τύ-
  ρα ήταν πάλι στή Βιέννη γιά θε-
  ραπεϊα).
  Από αριστερά: Ο Κυριάκος
  Διακονιάρης ο άνθρωπος πού
  τόσο πρόθυμα κι αφιλόκερδα α¬
  νέλαβε επί 8 μήνες την νομική
  καί διευθυντική ευθύνη τής «Α¬
  ληθείας)·. Στό μέσον ο Γιάννης
  Φουράκης, ο συγγραφέας των
  Σιωνιστικύν σποκαλύφεων καί
  συγκατηγορούμενος στή δϊκη,
  μαζί μέ τόν Δικηγόρο τής «Αλη¬
  θείας» τόν Γιώργη Στρατάκη,
  πού τόσο πολύ έχει συμπαρα-
  σταθεί στόν Μάνο Χαρή, υπερα-
  σπίζοντάς τον σθεναρά στά Δι-
  καστήρια.
  Δεζιά εικονίζεται ο μεγάλος
  αγωνιστής Νϊκος Ψαρουδάκης,
  εκλεκτόν φίλος, συμπαραστάτης
  καί συναγωνιστής, καταθέτον-
  τας στή δίκη τής Μασωνίας.
  Φαίνεται ότι τού... τρέχουν
  ΜΙΑ ΑΛΛΗ «ΠΡΩΤΙΑ»
  ΤΟΥ ΙνΊΑΝΟΥ ΧΑΡΗ!..
  Ο! «ττιρο*τιές> «αί μάλιστα οί
  Δικαστηριοϋκές, φσίνιεται, δτι τού
  ...τρέχουν, τού Μάνου" Χαρή.
  Έτσι, ττΐλάϊ στο ιρεκάρ των
  72 δικων, τπροστέθη><ε ττράσφα τα κοί άλλο ένα, το εξής: Την ϊδια ιίρα τού έ— ιδοθήκα νέ (μέ θυροκόλληση) στό σπίτι τού στήν 'Αθήνα (Αίγίινης ]8) 214 (είκοσιτέσσερις) κλήσχιςϋ! Μόνο πού (εώτυχως) δλες ή τ<ϊν αύτη τή φαρά, άχι κλήσεις κατηιγαροοιμένοι/, αλλά μάιρτυρο:. Πρόκειται γιά τίς κλήσεις πού άναφέρονται σέ 4 δίκες χαρτοπαιξ'ίας στό Ή,ράκλειο, καί πού έχουν π,ροσδιθιριστεΤ νά έκδικοκττσθν τούς έπόμενους μή Ό Ίδρυτής τής «Αληθείας» ,■ είναι βασικάς μάρτυρσς και κλη τεύθηικε σπΓο την Είσαγγελική διότι — ώς γνωστόν» — εκανε παλιότε,ρα, ίνα άλλο αγώ να κατά: τής κοινωνικής αυτής μάστιγας, τής ζαροχσρΠΌτταιξΐ- ας, έξ αφορμής δέ των ά— οκά λύψεών τού κινήθηκε ή Ποινική Δΐωξη κατά των Λεσχαρχιών τοΰ Ήρακλεΐοΐί. ΑΠ ΡΠ - Τέλειωσε των ύπαλλήλων τού ΙΚΑ -Συνεχίζεται των Καδηγητών ΕΠΑΝΑΑΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ.· ΝΑ ΕΚΑΟΣΕΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΕΛΠΟ ΑΠΕΡΠΩΝ Κάποτε, πρίν από λίγους μό νο μήνες η «Αλήθειαι», είχε προ- τείνει στούς κυβερνώντες, νά εκδώσουν πληροφοριακό δε- λτίο ...απερνιών. Δέν υπάρχει μερά πού νά μην απεργεί καΐ κά ποίος, φτάνοντας σ* αυτό τό σημείο επειδή η ζωή είναι δύσκο λη, επειδή τα Αιγοοτά χρήματα πού παίρνει, δέν τόν φτάνουν νά ζήσει. Κι όταν τελειώνει μιά απερ¬ γία, αυτό δέ σημαίνει πώς λυθή κε τό πρόβλημα... Η Κυβέρνηση τής δεξιός, στάθηκε ανίκανη νά λύσει ένα πρόβλημα, νά ρυθμί- σει σέ μιά υγιή βάση την οικο- νομία τού τόπου... Τύρο γιό παράδειγμα, τέλειω σε η απεργία στό ΙΚΑ. Μά τό πρόβλημα, μένει, οξύνεται... Νά τί λένε σχετικά οί ίδιοι οί απεργοί σέ ανακοινώση τού συλλόγου τους: Μ«τά ά-ό 26 ημερών άτπερ γ ι οκά άγώναι τό ττροσωππκό τού ΙΚΑ γυρίζεΐ -ερήφανα στά γρα Φεία τού, ά—οφσχπσιμέ,νο νά επ α νοολάδει τίς προσττάθειές τού γιά τή> δικαιώση των αίτη)μά
  τμμ τού.
  Πιστευου,με, ττώς δλοι οί άρ
  ιμόδιοι έχουν τώ,ρα δλο τόν και
  ρό νά σκύψουν με ττραγματικό
  ενδιαφέρον πάνω στά -ροβλήΊμα
  τα μας, ττού καθηιμερινά όξΰνον
  ται μέ τίς συνεχεΐς άνατιμήσεις
  Ή οικονομ ική ιμας ά~οδυνά)μο-
  ση, έχει ξεττερο—εΐι πιά κάθε δ
  ριο, άναστεϊλαιμε ττροσωρινά τή
  κΐινητοττοίηίσΓ) μας γιά νά δοθεϊ
  χίρονος γιά οίκοδομητικό καί ού
  σιαστιικό διάλιογο καί έτπειδή πι
  στεύουμε ττώς μιά καθολική λύ
  ση είναι δυνατόν νά δώσει διέ
  ξοδο καί σέ άλλες τΓαράλληλες
  μέ τή δικήι μας άγωνιστικές προ
  σττάθειες. ΠρέΛτει νά άναλογι-
  σθοΰν ολοι οί ύττεύθοΐΌΐ, ττώς τα
  σύνολο τού ΔηιμοσιοϋπαΐΛληλι
  κου κόσμον συιμίΓπεισμεν© άπτό
  την πολιτική τής μονόπλευρης
  λ·τότ-ιτος, εΤνο·ι σδγουοο ττώς θά
  6ρεθεΐ σέ άνυίττοχώρητο τχγωνα
  αν αύτη ή κατάστασηι συΜεχι-
  στεΐ. 'ΕΞίπ-,ιιστ,ρέφοντας στίς έργα
  σίες μας θελουμε νά πΐληροφο
  ρήσουμε την κιοινή γνώμη πώς
  τώρα χρειάζεται νά έκδηλωθεΐ
  τπερισσότερο έντοναι άπτο κάθε
  άλΐλη φορά ή <τιψ1τΓαράστασή της, γιά ινα ύττάιρξει έττιτέλους Ινα ΙΚΑ γιά τούς άσφ)νους τού μέ Διοικητική καΐ Οικονομ ική ού τοτέλεια χωρίς πολλαττλές έξαρ τήσεις από τα αρμοδία 'Υποι/ρ γεία καί άπταλλαγές γιά την με γαλοεργοδοσία Γνωρίζουιμε άκρμ— ττώς τό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας απτεψά σισε νά ταυτισθεΐ μέ τίς άττοφβ σεις των κεντρικόν Συλλόγων τής Αθήνας, τταιρ* δλο πού οί συνάδελφοι τού εΗρακίλεΙοι/ καΐ τής Κρήτης γενικώτερα μποροΰ σαν καί ήταν διατεθειμένοι νά προχωρήρουν σέ παιραττέ,ρο: ά- ττεργιοκές κινητοποιήσεις καί άλ λης μορφης αγώνα. 'Αττόδειξη των διαθέσεων αυτών είναι ή κια θαλική ότττάρριψΓ; τοΰ τηλεσίγρα φού πού την πιροτελευταία ιμέρα μίάς εστειλε ό Διοικητής τού ΙΚιΑ καϊ μάς γνωρίζει ττώς θα εισ—ράξοαμε χωριίς ττερικοττές τα 156ημε(ρο ιμας, άν την τελευ ταια μερά γίνουιμε άπεργοσπά στες καί άρνητές τοΰ αγώνα μας Μέ την στάσηι μας αύτη θέ- νά δείξουμε πώς δϊν κά- ναιμε οίκονημϊθτικο αγώνα, άλ λά μΐέ άξιοτΓρέιπεια στοχεύαμε ιοαΐ στοχεύου,με στήν δικαιώση των αίτηΐμάτων μας, πού δλοι μιέχΐρι σή,μερα τα έχουν χαρα- κτηρίΐσει δίκαΐια καΐ ήθικά Σηιμειώνουιμε τέλος ττώς σ! κα θηιμερινές άνατιιμήρ-εις σέ 6ασι κά ειδή πρώτης ανάγκης, ττρέ ττεΐ/ νά προδληιματϊσουν ζωηιρά κ,αθε έργαζά,μεΛΌ και οί συνδικα λιστικοί φορεΤς, Έργατικά Κέν τ,ρα, Ό,μοσττονβίες καί ΣύλΛο- γοι ττρέπει νά βρεθοΰν σέ άγω νιστική έτοφόττιτα μέ άττοκλει στικά αϊτημια τό πάγωμα των τιμίων. Στέλναντας τέλος την συιμττα ράσταση καί στούς καθηγητές5 πού ό αγώνας τους δοκιιμά<εται πιά στά δικαοτήρια μέ τόν άν τισυνδικαλιοΎΐκό νόμο 643 κα λοΰμε τούς σι>ναδέλφους νά
  γωρίσουιν στά γραφεΐο: τους ττε
  ρήΙΦανοι καί μέ την βεβαιάτηΤα
  ττώς γ,ρήγορα θά ύττάρξουν τα
  έ>τπθΜμητά άπτοτελέσ-ματα γιά
  τα άποΤα αγωνίστηκαν.
  Τα Διοικητικό Συμβούλιο
  Γ. ΚΑΝΑΚΗΣ
  Ό Πιρόεδρος
  Ή Γροομματέας
  Μ. ΔΑΣΚΛΛΑΚΗ
  Τάι μέλη: Γ. Βουργουράκης,
  Ε. Κιαλογ&ράκηι, Β. Τσοι/'ρδαλά
  κη,ς, Ε. Βασιλειάδου, Μ. Κουλιε
  πό προχθεσινή συγκεντρώση
  τουί, εξέδωσαν τό παρακάτω
  ψήφισμα:
  'Είμεΐς οί καθηγη,τές Μ. ·Εκτταϊ
  δευσης Ν. Ηρακλειον, πού συγ
  κάΑτ,ρωθήκαΐμε σήιμερα 16 Ίαυου
  αρίου στό Έργατικά Κέντ,ρο Ή
  ρακλείου σέ εκτακτΓ» Γενική Συ
  νιέΊλευση:
  1. ΚατβδΐΛάζθΜμε τίς άττολύ-
  σεις των ττ,ρόσθετων συνάδελφον
  καθηγητών.
  2. ΊΕκφράζομε την άντίθεσή μας
  στίς άπαράδεκίτες μεθοδεύσεις
  γιά δικιαστική λύση τής ά~&ργί
  άς, ττοΰ τηλήτΓτουν καίρια τα συν
  ταγματικά κατοχυ|ρωιμέινο δικαΐ
  «ο(μα τής άπεργίας πού έχουν οί
  εργαζόμεναι.
  3. Καλοΰιμε γιά μιά άκόιμη ψο
  ρά; την Κυ6δρνησΓ> νά έγκαταλεί
  ψει την ταχτική ττοΰ εχει υίοθε
  τήρτει καί πού όδη,γεΤ σέ έττικί"
  δυ,να άδιέξοδρ: καί νά ττροχωρή
  σει σέ ούσιαστικό διάλογο μέ
  τό Δ.Σ. τής ΟΛΜΕ γιά την έ
  παναλειτουιργία των σχολείων.
  4. Δηλώνομε πλήρη, έμ—ιστοσύ
  νηι στή Γ. Γ. των Προέδρων καΐ
  στά Δ.Σ. τής ΟΛΜΕ γιά τήνττα
  ραττέρα μεθόδευση τού άγώνα
  5. 'Εξουσιοδστοΰμε τόν Πρόε-
  δ|ρο τής Γ.Σ. νά έτπδώσει τα ψή
  φισ,μα στόν ττ,ρωθυπουιργό, στόν
  Ύττου.ργο Παιδείας, στά κόμιμα
  τα καί στόν τοτπκό Τύπο.
  •Ο Πρόεδρος τής Γεν. Συνέ-
  λευσης.
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ, οί καθηγητές της
  Μέσης Εκπαίδευσης ύστερα α¬
  ΤΟ ΔΩΡΟΣΗΜΟ
  ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
  Ή πληρωιμή τού
  στούς έργοττεχνίτες οίκοδόμους
  θά γίνει άττό τα 'Υποκ)ιμ<ΐ τού ΙΚΑ (Α' δροφος) από τή Δει>
  τέρα 19 ' Ι ανουαιρίου' 1 9β'1 μέχρι
  τή Παρασκευήν 23 Ί ανουαρίοι/
  τα άπογεύματα 5—8
  Γιά τή πληρωμή χρειάζεται ή
  άστυνομική ταυτάτη/τα καί τα ά
  σφαλιστικά βιβλιάρια (έντολεΐς
  άσφαλίσεως). Ή ττροθεσμιο: κα
  ταβολής τού Δωροσήμοι/ τελειώ
  νει στίς 23)1)1981
  ΕΝΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
  ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  Στόν άγαΐΓΓητό Μάνο Χαρή,
  ττού βγάζει την εφημερίδα «Ά-
  λήβεια» αλλά λέει καί την Άλή
  θια, χωρΐίς νά φοβάτε κανένα.
  Ό Είκονιζαυενος Ιωάννης Α.
  Δουλγεράκης ή Δουλγε,ρογιάν-
  νης, έτών 78, γενιβής είς Μεγ.
  Βρύση καΐ κάτικος ·Ηρακλεΐου ό
  δός Λββήνοα &ρ. 80 πασίγνω-
  στος στό Ηράκλειον καί της ύ
  ττιαίβρου εύχομε χρόνια ττολά
  ·
  στόν Μαϊνο Χαρή καΐ τού εθχο*·
  μιε νά ζ!ση άκόμα χράνια δσα
  παιδία εχω βατττήση καί δσα άν
  δρογυνα έχω στεφανοσει ζ«ή
  μου. "Εχο δέ 2 γιούς καΐ 2 κό¬
  ρες εχο 7 ένγονούς καί 3 έγκο
  νές εχο δισέγκο 3 άγόρια καί 2
  κορίτσια εχω 3 'Ανθιποπλοιάρ-
  χους έγκονούς, έ^α γιό ύπάλινο
  στήν 'Εθν. Τράττε&τ καΐ ίνα έγ
  κσνό έτπσης ύπάλη» στήν 'Ε6ν.
  Τραπέζα
  ε»